SlideShare a Scribd company logo
www.alternatyva.in.ua ©
alternative.lviv@gmail.com
"Інструменти
проектного
менеджменту
для малого та
середнього
бізнесу"
www.alternatyva.in.ua ©
Зміст
сучасного
проектного
менеджменту
www.alternatyva.in.ua ©
Що таке діяльність ?
Філософія
В широкому
(філософському)
розумінні цього
слова – це способи
дії з досягнення
бажаного результату
www.alternatyva.in.ua ©
Цілі -
результати
Стан –
Бажано
Ситуація що змушує до
дій !
Стан –
НЕ влаштовує
ЯК або
ЯКИМ
ЧИНОМ ?
www.alternatyva.in.ua ©
Ключове питання у будь-якій формі діяльності
www.alternatyva.in.ua ©
Менеджмент
Проектний
менеджмент
- Процес управління
- Бачення управління
- Філософія управління
- Методи управління
РІЗНИЦЯ
- Способи ефективної
організації управління
- Методи та інструменти
раціоналізації процесу
управління
ДІЇ
ГОЛОВНЕ ЗАПИТАННЯ
Як управляти (діяти) ? Як управляти (діяти)
найкраще у
відповідності до ... ?
Що таке проект ?
Проект – це діяльність!
www.alternatyva.in.ua ©
Але
- діяльність направлена на
досягнення чітко
визначених і вимірюваних
результатів за певний
проміжок часу, яка вимагає
залучення та використання
відповідної кількості
необхідних ресурсів!
www.alternatyva.in.ua ©
Менеджмент Проектний менеджмент
1. Орієнтований на хід подій 1. Спрямований на досягнення конкретно
заданої цілі
2. Орієнтований на організацію самого
процесу
2. Орієнтований на результат
3. Часто розмитість термінів виконання 3. Абсолютна чіткість термінів виконання
4. Планування в першу чергу процесів 4. Ретельне планування ресурсів
5. Орієнтований на робочий процес 5. Орієнтований на визначення і
обов’язкове досягнення цілей
6. Орієнтований на стандарти та норми 6. Орієнтований на кінцевий результат
7. Характеризується надійністю та
стабільністю системи
7. Характеризується передбаченнями та
прогнозами
8. Є небезпека монотонності 8. Тяжіє до різноманітності
9. Залучений постійний персонал 9. Залучена проектна команда
www.alternatyva.in.ua ©
Так в чому саме
різниця ?
www.alternatyva.in.ua ©
Менеджмент та проектний менеджмент ?
Менеджмент
Проектний
менедмент
Менеджмент
Проектний
менедмент
«Фокус у фокусі!»
www.alternatyva.in.ua ©
У сучасному розумінні проект
– це ЗАДУМ, який
характеризується
рисами:
1. Унікальністю ідеї;
2. Визначеністю термінів
виконання та обсягів
фінансування;
3. Зрозумілістю цілей;
4. Комплексністю дій;
5. Складністю
взаємозв’язків;
6. Ризиковістю та
стресовістю для учасників
проекту;
7. Інноваційністю.
www.alternatyva.in.ua ©
Усі керівники є проектними менеджерами ?
www.alternatyva.in.ua ©
Проектний менеджер
– це в першу чергу
талановитий та
фаховий ОРГАНІЗАТОР!
Можна сказати
«диригент!»
www.alternatyva.in.ua ©
Проектний менеджер – це :
Волею-неволею він організує всі робочі процеси які відбуваються навколо,
ясно уявляючи, які для цього потрібні ресурси, скільки грошей і часу
знадобиться для досягнення результату, яка відповідальність лежить на
кожному з членів компанії.
Результатом його діяльності є те, що скорочується час для видачі завдань,
бо люди починають розуміти один одного з півслова, мислити одними
категоріями.
Проектний менеджер - це людина, яка однаково успішно може будувати
атомну електростанцію, розробляти сучасний програмний комплекс або
вирішувати інші, абсолютно не пов'язані з двома першими завдання.
Він послідовно і надійно вибудовує процес організації робіт з виконання
проекту, при якому кожен учасник проекту проводить єдину стратегічну
лінію компанії.
www.alternatyva.in.ua ©
Проектний
менеджмент - це
практичний
менеджмент!
Тому, що відбувається постійна взаємодія
між людьми!
www.alternatyva.in.ua ©
Пітер
Друкер
Складність та мистецтво
проектного менеджменту
полягають у тому, що
потрібно весь час
організовувати та навчати
учасників проектної
команди.
Необхідно створити
однакове бачення процесу
виконання проекту у всіх
його учасників, незалежно
від посад та рівня їх
професійних компетенцій!
І звичайно необхідно
створювати нові
інструменти ефективного
вирішення проектних
задач!
Практика
проектного
менеджменту
в Україні
www.alternatyva.in.ua ©
www.alternatyva.in.ua ©
Основні причини невдач у проектній роботі (статистична
інформація за даними International Project Management
Association, IPMA)
32 %
18 %
13 %
12 %
10 %
7 %
4 %
3 %
Інші
Не чіткі цілі та не чіткі вимоги до проекту
Відсутність реальної підтримки керівництва
Незадовільні методика та техніка управління
проектом
Недостатність ресурсів
Незадовільна кваліфікація, гнучкість та
активність
Невідповідність рівнів компетенції
Відсутність достатнього контролю і
моніторингу над проектом
Недостатня комунікація, відсутність обміну
інформацією, відсутність управління змінами
Недостатній досвід керівництва,
багатозадачність, недооцінка бюджету і ін.
www.alternatyva.in.ua ©
Використання інструментів проектного
менеджменту компаніями України:
Статистична вибірка – 5000 компаній
Серед «великого бізнесу» (342 компанії) - лише 32 %
комплексно використовують інструменти проектного
менеджменту
Серед «середнього бізнесу» (2312 компаній) - лише 14 %
комплексно використовують інструменти проектного
менеджменту
Серед «малого бізнесу» (2346 компаній) - лише 4 %
використовують інструменти проектного менеджменту
www.alternatyva.in.ua ©
ЧОМУ ?
www.alternatyva.in.ua ©
У 78 % випадків
відсутність
комплексного
проектного
мислення
керівників !
www.alternatyva.in.ua ©
Використання
основних
інструментів
проектного
менеджменту у
малому та
середньому
бізнесі
Основні ВИДИ проектів
1. Проекти розвитку
2. Дослідницькі проекти
3. Інвестиційні проекти
4. Організаційні проекти
www.alternatyva.in.ua ©
Отримання нових
технологій та
продуктів
Нові цінності як
правило у
матеріальній формі
Розвиток структур
та операцій
(процесів)
www.alternatyva.in.ua ©
Яким чином можна визначити ТИП
проекту ?
Матриця соціальної комплексності і постановки
задач у різних типах проектів
Комплексні
стандартні проекти
(створення інтернет-
магазину заводу)
Інноваційні проекти
(реінжиніринг
бізнес-процесів)
Рутинні (робочі)
проекти (будівництво
підсобного
приміщення)
Потенційні проекти
(розробка нової
рекламної компанії
фірми)
Висока
комплексність
(залучення різних
фахівців, фірм,
партнерів і т.д.)
Низька
комплексність
(знайомі один
з одним члени
команди)
Визначена
(Зміст і кількість можливих
рішень обмежені)
Соціальна
комплексність
Постановка
задачНевизначена
(Методи дій і рішення ще
необхідно розробити)
www.alternatyva.in.ua ©
www.alternatyva.in.ua ©
ЗАВДЯКИ ЧОМУ ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МОЖЕ БУТИ УСПІШНОЮ ?
KSF
Фактори успіху
проектної діяльності
www.alternatyva.in.ua ©
Під факторами успіху
розуміють – набір знань,
умінь, навичок, методик,
ресурсів, креативного
мислення, юридичних або
фізичних обставин, як
складових діяльності проекту
і інших чинників поєднання
яких, у кінцевому випадку,
призводить до ефективного
досягнення поставлених
цілей.
Перелік факторів успіху в управлінні проектами
Фактор успіху Зміст дій
1. Зрозумілість
(чіткість, ясність)
цілей
Вибрати правильну ціль.
Зробити правильний опис цілі.
Визначити ціль – шкала успіху проекту.
2. Підтримка
керівництва та
партнерів
Визначення структурних одиниць
відповідальних за прийняття рішень.
Організація коротких шляхів прийняття рішень.
Організація швидкого втілення прийнятих
рішень.
Створення достатнього обсягу необхідних
ресурсів.
3. Залучення усіх
учасників проекту
Розробка та аналіз програми залучення
учасників проекту.
Розробка схеми інформування учасників
проекту, комунікативна модель проекту.
Аналіз зовнішніх умов та ризиків проекту.
www.alternatyva.in.ua ©
Перелік факторів успіху в управлінні проектами
Фактор успіху Зміст дій
4. Керівництво
проектом
Обрання керівника проекту.
Отримання необхідних професійних
компетенцій.
Керівник проекту – лідер проекту.
5. Учасники проекту
– проектна команда
Вибір та підготовка необхідних учасників
проекту.
Створення умов командотворення.
Створення робочого клімату – моделі праці
учасників проекту.
6. Комунікація Дослідження питання як спілкується
управлінська команда.
Визначення змісту і шляхів руху інформації в
команді.
Створення моделі модерації процесу
комунікування членів команди.
www.alternatyva.in.ua ©
Перелік факторів успіху в управлінні проектами
Фактор успіху Зміст дій
7. Організація Впровадження проекту у вже існуючу
організаційну структуру компанії.
Або створення нової необхідної оргструктури.
Створення схеми взаємодії підрозділів
компанії задіяних у проекті.
5. Планування Зрозуміло структурувати задачі проекту.
Створити пакети робочих задач проекту.
Створення детального (покрокового) плану дій
по проекту.
Визначення та бюджетування ресурсів проекту.
Використання фінансових та операційних
показників контролю бюджетного процесу
управління проектом.
Дослідження інструментів прогнозування
проектної діяльності.
www.alternatyva.in.ua ©
Перелік факторів успіху в управлінні проектами
Фактор успіху Зміст дій
6. Система
управління
проектом
Створення схеми відповідальності та
делегування повноважень.
Розробка схеми прийняття і виконання
управлінських рішень проекту.
7. Контроль і
моніторинг
(проектний
контролінг)
Розробка системи контрольних показників
виконання проекту та управлінських рішень
(збалансована система показників проекту).
Розробка системи проектної документації.
Розробка програми оперативного контролю
(контрольних заходів) виконання проекту.
Розробка програми відстеження змін
(відхилень у проектній роботі), управління
змінами.
www.alternatyva.in.ua ©
Будь-яка геніальна
управлінська ідея, проект чи
задум залишаться не
почутими та не
реалізованими без їх
грамотної організації та
формалізації!
Процес управління завжди
вимагає його фахового опису,
фіксації, аналізу та контролю!
Дорогі колеги не забуваймо
про це!
www.alternatyva.in.ua ©
Генрі
Гант
www.alternatyva.in.ua ©
Основні принципи сучасної проектної діяльності
1. Креативність, відповідальність та старанність виконання дій
учасниками проекту
2. Створення необхідних умов для виконання проекту:
матеріальних і нематеріальних складових процесу
3. Обов'язкового проведення підготовки до процесу виконання
проекту його учасників
4. Створення системи моніторингу та проектної звітності
5. Використання технології управління змінами проекту
6. Інноваційності, інформативності, інтерактивності
7. Швидкості реакцій та адаптивності
www.alternatyva.in.ua ©
Загальний цикл проектної роботи за
Гарцбургською моделлю
30 %
Структурування
10 %
Виконання
20 %
Підготовка
30 %
Планування
10 %
Закінчення
Фактори успіху за проектом в цілому та фазами його виконання
Інструменти досягнення цілей за проектом в цілому
та фазами його виконання
www.alternatyva.in.ua ©
Якими є потреби середнього і малого бізнесу
у проектних інструментах ?
РІЗНИМИ
www.alternatyva.in.ua ©
Основні інструменти проектного менеджменту за фазами
виконання проекту
Фаза проекту Назва інструменту
Підготовка 1. Матриця визначення типу проекту
2. Інструмент цілепокладання – концепція SMART
3. Інструменти оцінки ризиків проекту SWOT – аналіз, матриця ідентифікації ризиків,
діаграма оцінки ризиків, метод системного аналізу та перевірки наявних ризиків
проекту
4. Формалізація задач проекту – проектна заявка
Структурування 1. Структурування проекту – створення організаційної структури проекту – організаційної
схеми та таблиці взаємодії учасників
2. Розподіл ролей та обов'язків – матриця визначення компетенцій
3. Підбір учасників – методи визначення професійних та соціокомунікативних
особливостей учасників проекту, договори участі в проекті
4. Документування – класифікатор – довідник проектної документації, графік
документообігу проекту, журнал розподілу обов'язків
5. Оцінка якості дій – матриця оцінки якості, анкета контрольного листа управління
якістю
6. Аналіз витрат – таблиця попередньої вартості ресурсів, контрольна таблиця оцінки
корисності / витратності проекту, таблиця балансу прийняття рішення щодо проекту
7. Інформаційне забезпечення – аналіз корисності інформаційної системи
8. Для прийняття рішення щодо проекту - дерево рішень
9. Комунікація учасників проекту – методика проведення стартових зборів проекту,
матриця співвідношення функціональних задач проекту та професійних компетенцій
працівників, методика делегування та контролю повноважень
www.alternatyva.in.ua ©
Основні інструменти проектного менеджменту за фазами
виконання проекту
Фаза проекту Назва інструменту
Планування 1. Структурний план проекту (PSP)
2. Контрольний лист структурного плану
3. Робочі пакети завдань
4. Карти думок
5. План строків та ходу робіт
6. Фізичний план використання ресурсів
7. Бюджет і фінансовий план
8. Методика контролю основних етапів, фаз та віх проекту
9. Методи управління часом: планування часу керівника проекту, планування часу
команди, матриця часових меж проекту
10. Методика планування та проведення зборів учасників проекту
Виконання 1. Проектний контролінг та проектна звітність
2. Методика роботи з факторами успіху проектного контролінгу
3. Аналіз силового поля
4. Методи прийняття управлінських рішень
5. Моделі комунікації та техніка ведення перемовин
6. Методи управління конфліктами та змінами
7. Методи мотивування персоналу
www.alternatyva.in.ua ©
Основні інструменти проектного менеджменту за фазами
виконання проекту
Фаза проекту Назва інструменту
Закінчення 1. Методи накопичення, формалізації, збереження та передачі проектного досвіду та
знань
2. Методи створення ефективних презентацій
3. Методика проведення заключних зборів
4. Методики атестації учасників проекту
5. Методи управління знаннями та проектними базами даних
6. Методи реінтеграції учасників проекту у наступну діяльність
www.alternatyva.in.ua ©
LEGO
Роль
інструментів
проектного
менеджменту в
процесі
розвитку
діяльності
компанії
www.alternatyva.in.ua ©
To
talk
«Завжди пам'ятайте,
що правильний
напрям руху є набагато
важливішим за
швидкість самого
руху!»
Дякую Вам за
увагу!

More Related Content

What's hot

1 клас. Сюжетні задачі.
1 клас. Сюжетні задачі.1 клас. Сюжетні задачі.
1 клас. Сюжетні задачі.
Електронні книги Ранок
 
тексти для диктантів та списування
тексти для диктантів та списуваннятексти для диктантів та списування
тексти для диктантів та списування
Semenuk
 
річний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..docрічний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..doc
Olga Saulchak
 
Державний стандарт базової середньої освіти
Державний стандарт базової середньої освітиДержавний стандарт базової середньої освіти
Державний стандарт базової середньої освіти
malosofiivskanszchant
 
екологічні проблеми ядерної енергетики
екологічні проблеми ядерної енергетикиекологічні проблеми ядерної енергетики
екологічні проблеми ядерної енергетики
Vlad Humenchuk
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ПРОГРАМА «АФЛАТОТ»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ПРОГРАМА «АФЛАТОТ»ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ПРОГРАМА «АФЛАТОТ»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ПРОГРАМА «АФЛАТОТ»
anisimovruslan
 
садово паркове мистецтво, поняття види
садово паркове мистецтво, поняття видисадово паркове мистецтво, поняття види
садово паркове мистецтво, поняття видиelijah-dnb
 
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
russoua
 
довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми
довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітнімидовідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми
довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітнімиnelarina
 
Інноваційні технології навчання в сучасній школі
Інноваційні технології навчання в сучасній школіІнноваційні технології навчання в сучасній школі
Інноваційні технології навчання в сучасній школіsansanych86
 
Презентація Методична робота
Презентація Методична роботаПрезентація Методична робота
Презентація Методична роботаMax Grin
 
управление заинтересованными сторонами
управление заинтересованными сторонамиуправление заинтересованными сторонами
управление заинтересованными сторонами
Vyacheslav Benedichuk
 
Вікові кризи дитинство
Вікові кризи дитинствоВікові кризи дитинство
Вікові кризи дитинство
gutsalo2016
 
презентація до теми 10
презентація до теми 10презентація до теми 10
презентація до теми 10
cdecit
 
Ефективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в командіЕфективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в команді
Оксана Кравчук
 
Презентація підготовка і проведення педагогічної ради методичні аспекти вплив...
Презентація підготовка і проведення педагогічної ради методичні аспекти вплив...Презентація підготовка і проведення педагогічної ради методичні аспекти вплив...
Презентація підготовка і проведення педагогічної ради методичні аспекти вплив...
noveseloskola
 
Календарний план навч_виховної роботи ГПД І семестр
Календарний план навч_виховної роботи ГПД І семестрКалендарний план навч_виховної роботи ГПД І семестр
Календарний план навч_виховної роботи ГПД І семестр
Ковпитська ЗОШ
 
вимоги до планування
вимоги до плануваннявимоги до планування
вимоги до планування
Tamara Emec
 
Тайм-менеджмент.Презентація.pptx
Тайм-менеджмент.Презентація.pptxТайм-менеджмент.Презентація.pptx
Тайм-менеджмент.Презентація.pptx
gurtova
 
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Olena Коленченко
 

What's hot (20)

1 клас. Сюжетні задачі.
1 клас. Сюжетні задачі.1 клас. Сюжетні задачі.
1 клас. Сюжетні задачі.
 
тексти для диктантів та списування
тексти для диктантів та списуваннятексти для диктантів та списування
тексти для диктантів та списування
 
річний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..docрічний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..doc
 
Державний стандарт базової середньої освіти
Державний стандарт базової середньої освітиДержавний стандарт базової середньої освіти
Державний стандарт базової середньої освіти
 
екологічні проблеми ядерної енергетики
екологічні проблеми ядерної енергетикиекологічні проблеми ядерної енергетики
екологічні проблеми ядерної енергетики
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ПРОГРАМА «АФЛАТОТ»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ПРОГРАМА «АФЛАТОТ»ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ПРОГРАМА «АФЛАТОТ»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ПРОГРАМА «АФЛАТОТ»
 
садово паркове мистецтво, поняття види
садово паркове мистецтво, поняття видисадово паркове мистецтво, поняття види
садово паркове мистецтво, поняття види
 
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
Досвід роботи Стоцької К. В. - асистента вчителя
 
довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми
довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітнімидовідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми
довідник порадник для роботи з дітьми з особливими освітніми
 
Інноваційні технології навчання в сучасній школі
Інноваційні технології навчання в сучасній школіІнноваційні технології навчання в сучасній школі
Інноваційні технології навчання в сучасній школі
 
Презентація Методична робота
Презентація Методична роботаПрезентація Методична робота
Презентація Методична робота
 
управление заинтересованными сторонами
управление заинтересованными сторонамиуправление заинтересованными сторонами
управление заинтересованными сторонами
 
Вікові кризи дитинство
Вікові кризи дитинствоВікові кризи дитинство
Вікові кризи дитинство
 
презентація до теми 10
презентація до теми 10презентація до теми 10
презентація до теми 10
 
Ефективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в командіЕфективна взаємодія в команді
Ефективна взаємодія в команді
 
Презентація підготовка і проведення педагогічної ради методичні аспекти вплив...
Презентація підготовка і проведення педагогічної ради методичні аспекти вплив...Презентація підготовка і проведення педагогічної ради методичні аспекти вплив...
Презентація підготовка і проведення педагогічної ради методичні аспекти вплив...
 
Календарний план навч_виховної роботи ГПД І семестр
Календарний план навч_виховної роботи ГПД І семестрКалендарний план навч_виховної роботи ГПД І семестр
Календарний план навч_виховної роботи ГПД І семестр
 
вимоги до планування
вимоги до плануваннявимоги до планування
вимоги до планування
 
Тайм-менеджмент.Презентація.pptx
Тайм-менеджмент.Презентація.pptxТайм-менеджмент.Презентація.pptx
Тайм-менеджмент.Презентація.pptx
 
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
Мультимедійна презентація до інтегрованого заняття з біології та інформатики ...
 

Viewers also liked

Управління змінами Альтернатива
Управління змінами АльтернативаУправління змінами Альтернатива
Управління змінами АльтернативаDmytryLozovytskiy
 
Інтеграція стратегічного і проектного підходів у розв’язанні проблем місцевог...
Інтеграція стратегічного і проектного підходів у розв’язанні проблем місцевог...Інтеграція стратегічного і проектного підходів у розв’язанні проблем місцевог...
Інтеграція стратегічного і проектного підходів у розв’язанні проблем місцевог...
eskolova
 
управление по целям слайд шоу
управление по целям слайд шоууправление по целям слайд шоу
управление по целям слайд шоуakavnezna
 
Management by objective by rohit
Management by objective by rohitManagement by objective by rohit
Management by objective by rohit
Rohit
 
Management By Objective(Mbo) By Baskar
Management By Objective(Mbo) By BaskarManagement By Objective(Mbo) By Baskar
Management By Objective(Mbo) By Baskar
k.baskar
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
SlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
SlideShare
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
SlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
SlideShare
 

Viewers also liked (9)

Управління змінами Альтернатива
Управління змінами АльтернативаУправління змінами Альтернатива
Управління змінами Альтернатива
 
Інтеграція стратегічного і проектного підходів у розв’язанні проблем місцевог...
Інтеграція стратегічного і проектного підходів у розв’язанні проблем місцевог...Інтеграція стратегічного і проектного підходів у розв’язанні проблем місцевог...
Інтеграція стратегічного і проектного підходів у розв’язанні проблем місцевог...
 
управление по целям слайд шоу
управление по целям слайд шоууправление по целям слайд шоу
управление по целям слайд шоу
 
Management by objective by rohit
Management by objective by rohitManagement by objective by rohit
Management by objective by rohit
 
Management By Objective(Mbo) By Baskar
Management By Objective(Mbo) By BaskarManagement By Objective(Mbo) By Baskar
Management By Objective(Mbo) By Baskar
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Similar to Інструменти проектного менеджменту для малого та середнього бізнесу презентація

Управління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепціїУправління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепції
Oleg Nazarevych
 
SE MBA Project Management
SE MBA Project ManagementSE MBA Project Management
SE MBA Project Management
QualityAssuranceGroup
 
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)
Lviv Startup Club
 
Prezent sm 2015
Prezent sm 2015Prezent sm 2015
Prezent sm 2015
Olena Hrebeshkova
 
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
Lviv Startup Club
 
для мед волонтера
для мед волонтерадля мед волонтера
для мед волонтераMaksim Chikal
 
STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...
STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...
STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...
grebeshkov
 
AM-ua
AM-uaAM-ua
AM-ua
Nataliya_
 
Bohdan
BohdanBohdan
Diana Natkhir: Інструменти Change management для роботи з клієнтами в продукт...
Diana Natkhir: Інструменти Change management для роботи з клієнтами в продукт...Diana Natkhir: Інструменти Change management для роботи з клієнтами в продукт...
Diana Natkhir: Інструменти Change management для роботи з клієнтами в продукт...
Lviv Startup Club
 
Дискутон "Садомазо управління ІТ проектів"
Дискутон "Садомазо управління ІТ проектів"Дискутон "Садомазо управління ІТ проектів"
Дискутон "Садомазо управління ІТ проектів"
QualityAssuranceGroup
 
Стратегічне управління сучасною бібліотекою
Стратегічне управління сучасною бібліотекоюСтратегічне управління сучасною бібліотекою
Стратегічне управління сучасною бібліотекою
ДокШир
 
Презентація магістратури "Управління проектами"
Презентація магістратури "Управління проектами"Презентація магістратури "Управління проектами"
Презентація магістратури "Управління проектами"
Руслан Костюкевич
 
magisterska-programa-admin_menedzhment
magisterska-programa-admin_menedzhmentmagisterska-programa-admin_menedzhment
magisterska-programa-admin_menedzhment
Елена Искандерова
 
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
RostyslavDmytruk
 
Презентація МПіК 2012
Презентація МПіК 2012Презентація МПіК 2012
Презентація МПіК 2012
Alex Grebeshkov
 
Концепції зрілості в проектному управлінні: сутність та практичне використанн...
Концепції зрілості в проектному управлінні: сутність та практичне використанн...Концепції зрілості в проектному управлінні: сутність та практичне використанн...
Концепції зрілості в проектному управлінні: сутність та практичне використанн...
Alex Grebeshkov
 
Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business
 Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business
Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business
Forge Events
 
Yuliia Nikolaieva: Чи потрібний РМО компаніям? (UA)
Yuliia Nikolaieva: Чи потрібний РМО компаніям? (UA)Yuliia Nikolaieva: Чи потрібний РМО компаніям? (UA)
Yuliia Nikolaieva: Чи потрібний РМО компаніям? (UA)
Lviv Startup Club
 

Similar to Інструменти проектного менеджменту для малого та середнього бізнесу презентація (20)

Управління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепціїУправління проектами. визначення та концепції
Управління проектами. визначення та концепції
 
SE MBA Project Management
SE MBA Project ManagementSE MBA Project Management
SE MBA Project Management
 
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)
Anna Kompanets: Управління людською стороною змін, як критична навичка PMa (UA)
 
Prezent sm 2015
Prezent sm 2015Prezent sm 2015
Prezent sm 2015
 
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
Anna Kompanets: Інтеграція проєктного менеджменту та управління змінами. Якос...
 
завдання 2
завдання 2завдання 2
завдання 2
 
для мед волонтера
для мед волонтерадля мед волонтера
для мед волонтера
 
STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...
STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...
STRATEGIC MANAGEMENT MAGISTERS PROGRAM / Магістерська програма "Стратегічний ...
 
AM-ua
AM-uaAM-ua
AM-ua
 
Bohdan
BohdanBohdan
Bohdan
 
Diana Natkhir: Інструменти Change management для роботи з клієнтами в продукт...
Diana Natkhir: Інструменти Change management для роботи з клієнтами в продукт...Diana Natkhir: Інструменти Change management для роботи з клієнтами в продукт...
Diana Natkhir: Інструменти Change management для роботи з клієнтами в продукт...
 
Дискутон "Садомазо управління ІТ проектів"
Дискутон "Садомазо управління ІТ проектів"Дискутон "Садомазо управління ІТ проектів"
Дискутон "Садомазо управління ІТ проектів"
 
Стратегічне управління сучасною бібліотекою
Стратегічне управління сучасною бібліотекоюСтратегічне управління сучасною бібліотекою
Стратегічне управління сучасною бібліотекою
 
Презентація магістратури "Управління проектами"
Презентація магістратури "Управління проектами"Презентація магістратури "Управління проектами"
Презентація магістратури "Управління проектами"
 
magisterska-programa-admin_menedzhment
magisterska-programa-admin_menedzhmentmagisterska-programa-admin_menedzhment
magisterska-programa-admin_menedzhment
 
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptxМодуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
Модуль_7_Впровадження_змін_на_основі_дорожньої_карти.pptx
 
Презентація МПіК 2012
Презентація МПіК 2012Презентація МПіК 2012
Презентація МПіК 2012
 
Концепції зрілості в проектному управлінні: сутність та практичне використанн...
Концепції зрілості в проектному управлінні: сутність та практичне використанн...Концепції зрілості в проектному управлінні: сутність та практичне використанн...
Концепції зрілості в проектному управлінні: сутність та практичне використанн...
 
Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business
 Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business
Майстер-клас “Бізнес-старт” від Forge з серії подій #Forge4Business
 
Yuliia Nikolaieva: Чи потрібний РМО компаніям? (UA)
Yuliia Nikolaieva: Чи потрібний РМО компаніям? (UA)Yuliia Nikolaieva: Чи потрібний РМО компаніям? (UA)
Yuliia Nikolaieva: Чи потрібний РМО компаніям? (UA)
 

More from DmytryLozovytskiy

Консультаційно тренінгова програма управління корпоративними знаннями та досв...
Консультаційно тренінгова програма управління корпоративними знаннями та досв...Консультаційно тренінгова програма управління корпоративними знаннями та досв...
Консультаційно тренінгова програма управління корпоративними знаннями та досв...
DmytryLozovytskiy
 
Комплексний консультаційно навчальний супровід з підвищення ефективності веде...
Комплексний консультаційно навчальний супровід з підвищення ефективності веде...Комплексний консультаційно навчальний супровід з підвищення ефективності веде...
Комплексний консультаційно навчальний супровід з підвищення ефективності веде...
DmytryLozovytskiy
 
Авторський практичний тренінг «Секрети управлінського обліку»
Авторський практичний тренінг «Секрети управлінського обліку»Авторський практичний тренінг «Секрети управлінського обліку»
Авторський практичний тренінг «Секрети управлінського обліку»
DmytryLozovytskiy
 
Технологія Контролінгу
Технологія Контролінгу Технологія Контролінгу
Технологія Контролінгу
DmytryLozovytskiy
 
Startup: є ідея? – «Нам потрібен бізнес-план!»
Startup: є ідея? – «Нам потрібен бізнес-план!»Startup: є ідея? – «Нам потрібен бізнес-план!»
Startup: є ідея? – «Нам потрібен бізнес-план!»
DmytryLozovytskiy
 
«Cтратегія у фінансах»
«Cтратегія у фінансах»«Cтратегія у фінансах»
«Cтратегія у фінансах»
DmytryLozovytskiy
 
Збалансована система показників від «А» до «Я»
Збалансована система показників від «А» до «Я»Збалансована система показників від «А» до «Я»
Збалансована система показників від «А» до «Я»
DmytryLozovytskiy
 
«Ключові показники менеджменту»
«Ключові показники менеджменту»«Ключові показники менеджменту»
«Ключові показники менеджменту»DmytryLozovytskiy
 
Комплексний практичний курс «Бюджетне управління діяльністю компанії: від так...
Комплексний практичний курс «Бюджетне управління діяльністю компанії: від так...Комплексний практичний курс «Бюджетне управління діяльністю компанії: від так...
Комплексний практичний курс «Бюджетне управління діяльністю компанії: від так...
DmytryLozovytskiy
 

More from DmytryLozovytskiy (9)

Консультаційно тренінгова програма управління корпоративними знаннями та досв...
Консультаційно тренінгова програма управління корпоративними знаннями та досв...Консультаційно тренінгова програма управління корпоративними знаннями та досв...
Консультаційно тренінгова програма управління корпоративними знаннями та досв...
 
Комплексний консультаційно навчальний супровід з підвищення ефективності веде...
Комплексний консультаційно навчальний супровід з підвищення ефективності веде...Комплексний консультаційно навчальний супровід з підвищення ефективності веде...
Комплексний консультаційно навчальний супровід з підвищення ефективності веде...
 
Авторський практичний тренінг «Секрети управлінського обліку»
Авторський практичний тренінг «Секрети управлінського обліку»Авторський практичний тренінг «Секрети управлінського обліку»
Авторський практичний тренінг «Секрети управлінського обліку»
 
Технологія Контролінгу
Технологія Контролінгу Технологія Контролінгу
Технологія Контролінгу
 
Startup: є ідея? – «Нам потрібен бізнес-план!»
Startup: є ідея? – «Нам потрібен бізнес-план!»Startup: є ідея? – «Нам потрібен бізнес-план!»
Startup: є ідея? – «Нам потрібен бізнес-план!»
 
«Cтратегія у фінансах»
«Cтратегія у фінансах»«Cтратегія у фінансах»
«Cтратегія у фінансах»
 
Збалансована система показників від «А» до «Я»
Збалансована система показників від «А» до «Я»Збалансована система показників від «А» до «Я»
Збалансована система показників від «А» до «Я»
 
«Ключові показники менеджменту»
«Ключові показники менеджменту»«Ключові показники менеджменту»
«Ключові показники менеджменту»
 
Комплексний практичний курс «Бюджетне управління діяльністю компанії: від так...
Комплексний практичний курс «Бюджетне управління діяльністю компанії: від так...Комплексний практичний курс «Бюджетне управління діяльністю компанії: від так...
Комплексний практичний курс «Бюджетне управління діяльністю компанії: від так...
 

Інструменти проектного менеджменту для малого та середнього бізнесу презентація

 • 3. www.alternatyva.in.ua © Що таке діяльність ?
 • 4. Філософія В широкому (філософському) розумінні цього слова – це способи дії з досягнення бажаного результату www.alternatyva.in.ua ©
 • 5. Цілі - результати Стан – Бажано Ситуація що змушує до дій ! Стан – НЕ влаштовує ЯК або ЯКИМ ЧИНОМ ? www.alternatyva.in.ua © Ключове питання у будь-якій формі діяльності
 • 6. www.alternatyva.in.ua © Менеджмент Проектний менеджмент - Процес управління - Бачення управління - Філософія управління - Методи управління РІЗНИЦЯ - Способи ефективної організації управління - Методи та інструменти раціоналізації процесу управління ДІЇ ГОЛОВНЕ ЗАПИТАННЯ Як управляти (діяти) ? Як управляти (діяти) найкраще у відповідності до ... ?
 • 7. Що таке проект ? Проект – це діяльність! www.alternatyva.in.ua © Але - діяльність направлена на досягнення чітко визначених і вимірюваних результатів за певний проміжок часу, яка вимагає залучення та використання відповідної кількості необхідних ресурсів!
 • 8. www.alternatyva.in.ua © Менеджмент Проектний менеджмент 1. Орієнтований на хід подій 1. Спрямований на досягнення конкретно заданої цілі 2. Орієнтований на організацію самого процесу 2. Орієнтований на результат 3. Часто розмитість термінів виконання 3. Абсолютна чіткість термінів виконання 4. Планування в першу чергу процесів 4. Ретельне планування ресурсів 5. Орієнтований на робочий процес 5. Орієнтований на визначення і обов’язкове досягнення цілей 6. Орієнтований на стандарти та норми 6. Орієнтований на кінцевий результат 7. Характеризується надійністю та стабільністю системи 7. Характеризується передбаченнями та прогнозами 8. Є небезпека монотонності 8. Тяжіє до різноманітності 9. Залучений постійний персонал 9. Залучена проектна команда
 • 9. www.alternatyva.in.ua © Так в чому саме різниця ?
 • 10. www.alternatyva.in.ua © Менеджмент та проектний менеджмент ? Менеджмент Проектний менедмент Менеджмент Проектний менедмент «Фокус у фокусі!»
 • 11. www.alternatyva.in.ua © У сучасному розумінні проект – це ЗАДУМ, який характеризується рисами: 1. Унікальністю ідеї; 2. Визначеністю термінів виконання та обсягів фінансування; 3. Зрозумілістю цілей; 4. Комплексністю дій; 5. Складністю взаємозв’язків; 6. Ризиковістю та стресовістю для учасників проекту; 7. Інноваційністю.
 • 12. www.alternatyva.in.ua © Усі керівники є проектними менеджерами ?
 • 13. www.alternatyva.in.ua © Проектний менеджер – це в першу чергу талановитий та фаховий ОРГАНІЗАТОР! Можна сказати «диригент!»
 • 14. www.alternatyva.in.ua © Проектний менеджер – це : Волею-неволею він організує всі робочі процеси які відбуваються навколо, ясно уявляючи, які для цього потрібні ресурси, скільки грошей і часу знадобиться для досягнення результату, яка відповідальність лежить на кожному з членів компанії. Результатом його діяльності є те, що скорочується час для видачі завдань, бо люди починають розуміти один одного з півслова, мислити одними категоріями. Проектний менеджер - це людина, яка однаково успішно може будувати атомну електростанцію, розробляти сучасний програмний комплекс або вирішувати інші, абсолютно не пов'язані з двома першими завдання. Він послідовно і надійно вибудовує процес організації робіт з виконання проекту, при якому кожен учасник проекту проводить єдину стратегічну лінію компанії.
 • 15. www.alternatyva.in.ua © Проектний менеджмент - це практичний менеджмент! Тому, що відбувається постійна взаємодія між людьми!
 • 16. www.alternatyva.in.ua © Пітер Друкер Складність та мистецтво проектного менеджменту полягають у тому, що потрібно весь час організовувати та навчати учасників проектної команди. Необхідно створити однакове бачення процесу виконання проекту у всіх його учасників, незалежно від посад та рівня їх професійних компетенцій! І звичайно необхідно створювати нові інструменти ефективного вирішення проектних задач!
 • 18. www.alternatyva.in.ua © Основні причини невдач у проектній роботі (статистична інформація за даними International Project Management Association, IPMA) 32 % 18 % 13 % 12 % 10 % 7 % 4 % 3 % Інші Не чіткі цілі та не чіткі вимоги до проекту Відсутність реальної підтримки керівництва Незадовільні методика та техніка управління проектом Недостатність ресурсів Незадовільна кваліфікація, гнучкість та активність Невідповідність рівнів компетенції Відсутність достатнього контролю і моніторингу над проектом Недостатня комунікація, відсутність обміну інформацією, відсутність управління змінами Недостатній досвід керівництва, багатозадачність, недооцінка бюджету і ін.
 • 19. www.alternatyva.in.ua © Використання інструментів проектного менеджменту компаніями України: Статистична вибірка – 5000 компаній Серед «великого бізнесу» (342 компанії) - лише 32 % комплексно використовують інструменти проектного менеджменту Серед «середнього бізнесу» (2312 компаній) - лише 14 % комплексно використовують інструменти проектного менеджменту Серед «малого бізнесу» (2346 компаній) - лише 4 % використовують інструменти проектного менеджменту
 • 21. www.alternatyva.in.ua © У 78 % випадків відсутність комплексного проектного мислення керівників !
 • 23. Основні ВИДИ проектів 1. Проекти розвитку 2. Дослідницькі проекти 3. Інвестиційні проекти 4. Організаційні проекти www.alternatyva.in.ua © Отримання нових технологій та продуктів Нові цінності як правило у матеріальній формі Розвиток структур та операцій (процесів)
 • 24. www.alternatyva.in.ua © Яким чином можна визначити ТИП проекту ?
 • 25. Матриця соціальної комплексності і постановки задач у різних типах проектів Комплексні стандартні проекти (створення інтернет- магазину заводу) Інноваційні проекти (реінжиніринг бізнес-процесів) Рутинні (робочі) проекти (будівництво підсобного приміщення) Потенційні проекти (розробка нової рекламної компанії фірми) Висока комплексність (залучення різних фахівців, фірм, партнерів і т.д.) Низька комплексність (знайомі один з одним члени команди) Визначена (Зміст і кількість можливих рішень обмежені) Соціальна комплексність Постановка задачНевизначена (Методи дій і рішення ще необхідно розробити) www.alternatyva.in.ua ©
 • 26. www.alternatyva.in.ua © ЗАВДЯКИ ЧОМУ ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЖЕ БУТИ УСПІШНОЮ ? KSF
 • 27. Фактори успіху проектної діяльності www.alternatyva.in.ua © Під факторами успіху розуміють – набір знань, умінь, навичок, методик, ресурсів, креативного мислення, юридичних або фізичних обставин, як складових діяльності проекту і інших чинників поєднання яких, у кінцевому випадку, призводить до ефективного досягнення поставлених цілей.
 • 28. Перелік факторів успіху в управлінні проектами Фактор успіху Зміст дій 1. Зрозумілість (чіткість, ясність) цілей Вибрати правильну ціль. Зробити правильний опис цілі. Визначити ціль – шкала успіху проекту. 2. Підтримка керівництва та партнерів Визначення структурних одиниць відповідальних за прийняття рішень. Організація коротких шляхів прийняття рішень. Організація швидкого втілення прийнятих рішень. Створення достатнього обсягу необхідних ресурсів. 3. Залучення усіх учасників проекту Розробка та аналіз програми залучення учасників проекту. Розробка схеми інформування учасників проекту, комунікативна модель проекту. Аналіз зовнішніх умов та ризиків проекту. www.alternatyva.in.ua ©
 • 29. Перелік факторів успіху в управлінні проектами Фактор успіху Зміст дій 4. Керівництво проектом Обрання керівника проекту. Отримання необхідних професійних компетенцій. Керівник проекту – лідер проекту. 5. Учасники проекту – проектна команда Вибір та підготовка необхідних учасників проекту. Створення умов командотворення. Створення робочого клімату – моделі праці учасників проекту. 6. Комунікація Дослідження питання як спілкується управлінська команда. Визначення змісту і шляхів руху інформації в команді. Створення моделі модерації процесу комунікування членів команди. www.alternatyva.in.ua ©
 • 30. Перелік факторів успіху в управлінні проектами Фактор успіху Зміст дій 7. Організація Впровадження проекту у вже існуючу організаційну структуру компанії. Або створення нової необхідної оргструктури. Створення схеми взаємодії підрозділів компанії задіяних у проекті. 5. Планування Зрозуміло структурувати задачі проекту. Створити пакети робочих задач проекту. Створення детального (покрокового) плану дій по проекту. Визначення та бюджетування ресурсів проекту. Використання фінансових та операційних показників контролю бюджетного процесу управління проектом. Дослідження інструментів прогнозування проектної діяльності. www.alternatyva.in.ua ©
 • 31. Перелік факторів успіху в управлінні проектами Фактор успіху Зміст дій 6. Система управління проектом Створення схеми відповідальності та делегування повноважень. Розробка схеми прийняття і виконання управлінських рішень проекту. 7. Контроль і моніторинг (проектний контролінг) Розробка системи контрольних показників виконання проекту та управлінських рішень (збалансована система показників проекту). Розробка системи проектної документації. Розробка програми оперативного контролю (контрольних заходів) виконання проекту. Розробка програми відстеження змін (відхилень у проектній роботі), управління змінами. www.alternatyva.in.ua ©
 • 32. Будь-яка геніальна управлінська ідея, проект чи задум залишаться не почутими та не реалізованими без їх грамотної організації та формалізації! Процес управління завжди вимагає його фахового опису, фіксації, аналізу та контролю! Дорогі колеги не забуваймо про це! www.alternatyva.in.ua © Генрі Гант
 • 33. www.alternatyva.in.ua © Основні принципи сучасної проектної діяльності 1. Креативність, відповідальність та старанність виконання дій учасниками проекту 2. Створення необхідних умов для виконання проекту: матеріальних і нематеріальних складових процесу 3. Обов'язкового проведення підготовки до процесу виконання проекту його учасників 4. Створення системи моніторингу та проектної звітності 5. Використання технології управління змінами проекту 6. Інноваційності, інформативності, інтерактивності 7. Швидкості реакцій та адаптивності
 • 34. www.alternatyva.in.ua © Загальний цикл проектної роботи за Гарцбургською моделлю 30 % Структурування 10 % Виконання 20 % Підготовка 30 % Планування 10 % Закінчення Фактори успіху за проектом в цілому та фазами його виконання Інструменти досягнення цілей за проектом в цілому та фазами його виконання
 • 35. www.alternatyva.in.ua © Якими є потреби середнього і малого бізнесу у проектних інструментах ? РІЗНИМИ
 • 36. www.alternatyva.in.ua © Основні інструменти проектного менеджменту за фазами виконання проекту Фаза проекту Назва інструменту Підготовка 1. Матриця визначення типу проекту 2. Інструмент цілепокладання – концепція SMART 3. Інструменти оцінки ризиків проекту SWOT – аналіз, матриця ідентифікації ризиків, діаграма оцінки ризиків, метод системного аналізу та перевірки наявних ризиків проекту 4. Формалізація задач проекту – проектна заявка Структурування 1. Структурування проекту – створення організаційної структури проекту – організаційної схеми та таблиці взаємодії учасників 2. Розподіл ролей та обов'язків – матриця визначення компетенцій 3. Підбір учасників – методи визначення професійних та соціокомунікативних особливостей учасників проекту, договори участі в проекті 4. Документування – класифікатор – довідник проектної документації, графік документообігу проекту, журнал розподілу обов'язків 5. Оцінка якості дій – матриця оцінки якості, анкета контрольного листа управління якістю 6. Аналіз витрат – таблиця попередньої вартості ресурсів, контрольна таблиця оцінки корисності / витратності проекту, таблиця балансу прийняття рішення щодо проекту 7. Інформаційне забезпечення – аналіз корисності інформаційної системи 8. Для прийняття рішення щодо проекту - дерево рішень 9. Комунікація учасників проекту – методика проведення стартових зборів проекту, матриця співвідношення функціональних задач проекту та професійних компетенцій працівників, методика делегування та контролю повноважень
 • 37. www.alternatyva.in.ua © Основні інструменти проектного менеджменту за фазами виконання проекту Фаза проекту Назва інструменту Планування 1. Структурний план проекту (PSP) 2. Контрольний лист структурного плану 3. Робочі пакети завдань 4. Карти думок 5. План строків та ходу робіт 6. Фізичний план використання ресурсів 7. Бюджет і фінансовий план 8. Методика контролю основних етапів, фаз та віх проекту 9. Методи управління часом: планування часу керівника проекту, планування часу команди, матриця часових меж проекту 10. Методика планування та проведення зборів учасників проекту Виконання 1. Проектний контролінг та проектна звітність 2. Методика роботи з факторами успіху проектного контролінгу 3. Аналіз силового поля 4. Методи прийняття управлінських рішень 5. Моделі комунікації та техніка ведення перемовин 6. Методи управління конфліктами та змінами 7. Методи мотивування персоналу
 • 38. www.alternatyva.in.ua © Основні інструменти проектного менеджменту за фазами виконання проекту Фаза проекту Назва інструменту Закінчення 1. Методи накопичення, формалізації, збереження та передачі проектного досвіду та знань 2. Методи створення ефективних презентацій 3. Методика проведення заключних зборів 4. Методики атестації учасників проекту 5. Методи управління знаннями та проектними базами даних 6. Методи реінтеграції учасників проекту у наступну діяльність
 • 42. «Завжди пам'ятайте, що правильний напрям руху є набагато важливішим за швидкість самого руху!» Дякую Вам за увагу!