Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Пренатальная диагностика: о чем молчит нормальный кариотип?

671 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Пренатальная диагностика: о чем молчит нормальный кариотип?

 1. 1. Пренатальна діагностика: про що мовчить нормальний каріотип? Д.О. Микитенко Л.Я. Пилип О.И.Соловйов В. Д. Зукін Харків 2013
 2. 2. Ситуації в перинатальній медицині, де потрібно медико-генетичне консультування • Зміни в результатах скринингу • Наявність хворого члена сім’ї • Наявність патології при УЗД
 3. 3. Каріотипування 46,XY,Yqh+,t(5;19)(q11.1;q12) 3
 4. 4. БВХ або амніоцентез? БВХ Переваги Недоліки
 5. 5. БВХ або амніоцентез? Амніоцентез Переваги Недоліки
 6. 6. БВХ або амніоцентез? В.Х. Амніоцити
 7. 7. Суть проблеми Обмежена роздільна здатність стандартного каріотипування (можливість визначення анеуплоїдій та структурних перебудов із залученням районів хромосом розміром понад 10 Mb) визначає обмежені діагностичні можливості стандартного цитогенетичного дослідження в пренатальній діагностиці
 8. 8. Товщина комірцевого простору – безсумнівний маркер анеуплоїдій. А якщо каріотип нормальний?
 9. 9. Збільшення NT + нормальний стандартний каріотип маркер, асоційований з: Внутрішньоутробною загибеллю 4991 еуплоїдних плодів зі збільшенням комірцевого простору У випадках NT > 6,5 мм – 20% вн.утробна загибель, випадки переривання вагітності. Вадами серця NT = 2,5 – 3,5 мм – 5% NT = 8,5 мм – 84% Генетичними синдромами, що не виявляються за допомогою стандартного каріотипування NT – неспецифічний маркер аномального розвитку Bilardo et al. Increased nuchal translucency in euploid fetuses—what should we be telling the parents? // Prenatal Diagnosis. 2010
 10. 10. • 12-летний опыт пренатального определения микроделеции 22q11.2 22q11.2 deletion syndrome – наиболее частый микроделеционный синдром (частота от 1:4000 до 1:6000 новорожденных) Фенотипическое проявление разное: от множественных нарушений до асимптоматического 93% случаев возникают de novo; 7% наследуются Наиболее известный пренатальный маркер – конотрункальные аномалии (fetal conotruncal anomaly) или врожденные пороки сердца– показание для исследования микроделеции методом FISH 169 пациенток с нормальным кариотипом плода и аномальными результатами УЗИ
 11. 11. Bilardo et al. Increased nuchal translucency in euploid fetuses—what should we be telling the parents? // Prenatal Diagnosis. 2010
 12. 12. Bilardo et al. Increased nuchal translucency in euploid fetuses—what should we be telling the parents? // Prenatal Diagnosis. 2010
 13. 13. Наявність вади серця не є обов’язковим свідченням наявності мікроделеції 22q11.2 З метою виключення інших хромосомних аномалій необхідно проведення aCGH
 14. 14. 3000 пренатальных образцов Исследование с помощью стандартного кариотипирования (АЖ+ВХ) и СГГ (BAC; BlueGnome) В 0,8% случаев стандартный кариотип не позволил определить наличие хромосомных аномалий; из них 0,6% - в группе с низким риском (возраст + обеспокоенность родителей) НО !!! В 6,3% (6 из 95) пациентов в группе высокого риска (при проведении ультразвукового исследования выявлены аномалии) стандартный кариотип не позволил определить наличие хромосомной аномалии, выявленной методом СГГ
 15. 15. 5,5% - микроаномалии, не выявленые при стандартном краиотипипровании
 16. 16. Стандартный кариотип При условии соответствия стандартам качества (450 дисков на гаплоидный геном, GTG-banding) Shaffer et al. Experience with microarray-based comparative genomic hybridization for prenatal diagnosis in over 5000 pregnancies // Prenatal Diagnosis. - 2012
 17. 17. Shaffer et al. Experience with microarray-based comparative genomic hybridization for prenatal diagnosis in over 5000 pregnancies // Prenatal Diagnosis. - 2012
 18. 18. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 6-8 нед 8-10 нед 16 10-12 нед 12-14 нед 14 Количество замерших беременностей с выявленными ХА, % Количество замерших беременностей с выявленными ХА, % Исследование кариотипа ворсин хориона замерших беременностей ( из 70 исследований в 45 случаях выявлены анеуплоидии) 12 10 8 6 4 2 0 5 7 8 10 13 14 15 16 18 19 20 21 22 половые 3n хромосомы 4n 10n
 19. 19. Gao J., et al. // Molecular Cytogenetics. – July 2012 Исследование кариотипа 100 самопроизволных абортов Метод Уровень детекции хромосомных аномалий aCGH 93,4% Стандартний каріотип 77% FISH 68,9%
 20. 20. Консультирование пациентов с ПНБ Кол-во самоабортов 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Хромосомнаям аномалия неизвестно Нет Подтверждена неизвестно Нет 1 Нет2 Подтверждена 1 Подтверждена 2 неизвестно Нет 1 Нет 2 Нет 3 Подтверждена 1 Подтверждена 2 Подтверждена 3 Повторный риск 15% 12% 22% 25% 24% 28% 34% 45% 40% 46% 49% 55% 51% 58% 68% Рекомендации PGS? PGS PGS PGS ! PGS!! PGS!!!
 21. 21. Алгоритм діагностики Алгоритм пренатальної диагностики Каріотипування Без патології Вади розвитку Досліджуваний матеріал: -Кордова кров -Ворсини хоріону -амніоцити -Тканина плода Відсутність мітотичної активності клітин Складні хром.перебудови, маркерні хромосоми, транслокації FISH Sagoo G.S. et al. Genet Med. 2009; 11(3):139-46 Siggberg L. et al. Am J Med Genet. 2010; 152A(6): 1398-410 Shaw-Smith C. et al. J Med Genet. 2004; 41: 241-8 Патологія каріотипу aCGH Консультування, дослідження батьків 21
 22. 22. Допологова діагностика Вада розвитку серця плода: дефект міжшлуночкової та міжпередсердної перетинок, єдиний артеріальний стовбур 46,XY,15ps+,22ps+ Хромосомна патологія виключена. 22
 23. 23. Допологова діагностика Хромосомна патологія виключена - 46,XY,15ps+,22ps+ вагітність збережена, дитина народжена, успішно оперована, живе й розвивається, 23
 24. 24. Випадок • Ж. 38 р. Ч 35 р. астенозооспермія Безпліддя ІІ, чоловічий ф-р Уражена дитина перенесла 2 балонізації у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії 2 arr (1-22)x2,(XY)x1,2p16.3(51,314,401-51,510,932)x1 Ch Size 2 (loss) 0,2 Mb Genes Associated pathology Pathol | CNV 59% (?) | 0% 24
 25. 25. Клінічні варіанти з аналогічною перебудовою 2p16.3x1 25
 26. 26. Випадок Пренатальна діагностика Биоптат плаценты, 19 нед Вагітність І у 41 рік, МВВР Вагітність ІІ – гіпоплазія носових кісток, мікрогенія, синдром Денді-Уокера FISH: центромерні зонди 13,18,21,X,Y локус-специфічні – 15, 22 Гібридизації вказаних проб на маркерній хромосомі не було Скеровані на aCGH. 46,XY, + mar.arr 11q23.3q25x3,22q11.1q11.21 x3
 27. 27. Випадок Завмерла вагітність. Каріотип не отримано arr CGH 15q25.1q26.3 x 1 (24 Mb)
 28. 28. Висновки • Медико-генетичне консультування та обстеження є невід’ємною частиною медичної допомоги вагітним • У випадку нормального каріотипу плода та наявності УЗ-ознак вад розвитку, а також у випадку неможливості отримання каріотипу (завмерлі вагітності) доцільним є застосування високоточних методів молекулярно-цитогенетичної діагностики • Розвиток генетичних технологій дозволяє не лише встановити діагноз на різних етапах онтогенезу , а й розрахувати повторні ризики та забезпечити народження здорових дітей у носіїв генетичних аномалій. • Інтерпретація результатів генетичних досліджень повинна здійснюватись виключно спеціалістом, обізнаним з тонкощами конкретного дослідження
 29. 29. “Our goal is to preserve the past using 21st century technology” James Dewey Watson Дякую за увагу (044) 592 21 78 Клініка репродуктивної медицини «НАДІЯ» www.ivf.com.ua 29

×