Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, топ. : (04594) 5-40...
І

__. і

Броварської міської ради від 24.10.2013 р. М: 1061-39-06 та відікрітгих
матеріалів Генерального плану іх1іста...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Відмова БМР у доступі до детальних планів територій Броварів

437 views

Published on

ВІдмова Броварської міської ради від 07.04.2016 у доступі до детальних планів територій, зокрема тих, які раніше визнали відкритими (http://www.slideshare.net/DmytroKarpiy/ss-60238506)

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Відмова БМР у доступі до детальних планів територій Броварів

 1. 1. БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, топ. : (04594) 5-40-94, 224-62-72, гель-факс: 5-53-82 Ля *-| на, шуму Карпій ДВ. Г` "Ї На Ваш запит на отримання [публічної інформації від 3|. О3.20|6 року ЛБ 04-01/135 щодо ііадання іх-іоэклиності для (іїніайотуіііеіііія іі ГИіС1`0б)', '[іНІК)І() документаттісіо, виконавчий ісомітет Ііроварсьісоі' міської ради повідомляє наступне. правовідносини щодо надання доступу ло публічної інформації в Україні регулюються нормами Конституції України. Закону України «Про доступ до ПубЛіЧЕІОЇ інформації», іншими актами законодавства. Відповідно до положень ст. І 9 Конституції Українки правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи МЇСЦЄІЗОГО самоврядування. їх посадові особи зобов`язані діяти ЛРІШС На підставі, в межах [повноважень та у спосіб. шо передбачені Конституцією та законами У Країн и. За інформаціік) ДП УЛНДІІІМ "Діпромістіъ" імені іОМііілокоіія від 14.03.2016 р. М* РСЇС-578 (вхід. під 23032016 р. М» 1811630) здійснено перегляд грифу обнсжсніія доступу та складено "Акт про нсрсгллл грифу обмеження . поступу "Для службового користунаінія" на містобулівній документації Гснсральних планів та ііроектів детального планування міста Бровари Київської області". На даний час управлінням містобуяіупаіііія та архітектури проводиться опрацювання отриманої інформації 'з метою виконання робіт 3 виключення н іхштеріаітах містобудівної . документації відомостей. що становлять інформацію з обмеженим доступом і мають гриф "Для службового користування". видатками місцевого біоджету 2016 року на виконання зазначених робіт передбачені ІЦЗИЗНЭЧСЬНІЯ н тточмірі 300 іисцръ-п. , використання яких проводиться у ііі-, тіііовіціііості до 'Закону Українки "Про публічні закупівлі". Містобудівна , тіокумептацігм яка є в наявності в управлінні. мас гриф Ьобктеження , чоогутіу ДСК, за виключенням , Цетадіьііого гілєіііу території' МЦ житлового району, Схема ііланування території. ЗаТВСрЛЖСІ>10І`0 рінісііням
 2. 2. І __. і Броварської міської ради від 24.10.2013 р. М: 1061-39-06 та відікрітгих матеріалів Генерального плану іх1іста„ эатвердэкевоіо рініенням Броварськоі міської ради від 26.08.1999 р. Кв 150-11-23 (ііоясіііоізальііа записка з вилученими матеріалами розміщена 23.06.15 р. на офіційному' вебчсайті Броварсъкої міської ради за ПВД-адресою Ьгоуагу-ґасіаддохньіа в розділі "Оголоіііеъііія"). Частина містобудівної документації виконана на паперових носіях без застосування компіютерних технологій. ПСрЄІІЄССІІНЬ1 з ІІЫІІСПІІВИХ носіїв у векторну цифрову форму графічної частини І| О'І`рЄ6уЕ` 'ШНЧІІОГО часу на виконання. Пі9лл_г1 оведеііня всіх ЗаЗНаЧЄІН-іх обіт до МЩШІЇВНОЇ доіщтс_нтаіій; „_ёуде забезпечено '1аІ`аЛь11И 'І1 у відповідності „до заново гіавства. Враховуючи викладене, на даний час немає можливості для ознайомлення та самостійного фотокопіювання містобудівної документації, що має гриф обмеження доступу. Варто зазначити, шо графічні матеріали містобуціівіікіі' ціокумеіггації, виконані в масштабі 15000 та 1210000 не містять ііоііііоі' інформації щодо розміщення найменувань всіх об'єктів топоиімііси міста. Повна інформація міститься на картографічному матеріалі -ч 'гопографічній зйомці м. Бровари М 1:2000 з грифом сібмеэісеъіня доступу ДСК, який переглянуто і [підтверджено ан'І'ОрОМ-р0Г1р0б1ІИКОМ*т)іЇЇ "Укргсоіііфоріхґ в 20 І 5 році. На ІІЇДСТЗВЇ норм статті 19 Конституції України, ііуіікту* другого частини першої статті 22 Закону України «Про Доступ до гіублічноі' інформації», Вам відмовляється н. наданні доступу до частини запитуваної інформації. Дана відмова в задоволенні 3 иту на інформацію може бути Нами оскаржена у судовому порядку. Міський голова 1.13. Сапожко Котова, ісл. . 5-41-71

×