Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bijeenkomst 5 ontwikkelingspsychologie

1,412 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bijeenkomst 5 ontwikkelingspsychologie

 1. 1. Ontwikkelingspsychologie I: bijeenkomst 5<br />Beroepstaak Ontwikkelingsstimulering<br />2010-2011<br />
 2. 2. Cognitieve Psychologie<br /><ul><li>Ontstaan in jaren ‘60 van de 20e eeuw (vooral als reactie op black box van Behaviorisme)
 3. 3. Onderzoeken “binnenkant” van de mens om gedrag te kunnen begrijpen
 4. 4. Gedrag begrijpen in plaats van voorspellen
 5. 5. Mensen kunnen zelfstandig richting geven aan gedrag (niet alleen reactie op stimuli)
 6. 6. Theorieën over denken, geheugen, taal
 7. 7. Analogie met computer (die in opkomst was)
 8. 8. Kwalitatief verschil tussen mens en dier</li></li></ul><li>Denken<br />De mens is een actieve informatieverwerker<br />Input leidt tot output<br />Wijze van informatieverwerking leidt tot interpretatie<br />Waarneming is een wisselwerking tussen cognitieve schema’s en informatie uit de omgeving<br />Adaptatie: assimilatie en accommodatie<br />
 9. 9. Cognitieve ontwikkelingsfasen volgens Piaget<br />Ontwikkeling van het denken verloopt in 4 fasen:<br />sensomotorische fase<br />preoperationele fase<br />concreet operationele fase<br />formeel operationele fase<br />
 10. 10. JEAN PIAGET(1896-1980)<br />
 11. 11. Sensomotorische fase (0-2 jaar)<br /><ul><li>Denken door zintuiglijke waarneming en motoriek
 12. 12. - reflexen </li></ul> - herhaalde handelingen<br /> - doelgerichte handelingen <br /> - combinaties van doelgerichte handelingen <br /> - oplossing van eenvoudige problemen <br /> - begin van mentale representaties<br /><ul><li>Objectpermanentie
 13. 13. http://www.youtube.com/watch?v=ue8y-JVhjS0</li></li></ul><li>Preoperationele fase (2-7 jaar)<br />nog geen begrip van conservatie:<br />http://www.youtube.com/watch?v=GLj0IZFLKvg&NR=1<br />egocentrisme in het drie bergen experiment: <br />http://www.youtube.com/watch?v=OinqFgsIbh0&NR=1<br />
 14. 14. Conservatieproef<br />
 15. 15. Concreet operationele fase (7-11 jaar)<br /><ul><li>Zowel aandacht voor toestand als voor proces
 16. 16. Conservatiebegrip
 17. 17. Minder egocentrisch
 18. 18. Magisch denken maakt plaats voor logischer redeneren:</li></ul>http://www.youtube.com/watch?v=gA04ew6Oi9M&feature=related<br />
 19. 19. Formeel operationele fase (vanaf 11 jaar)<br /><ul><li>Logisch redeneren
 20. 20. Begin van abstract denken
 21. 21. Geen concrete objecten meer nodig
 22. 22. http://www.youtube.com/watch?v=zjJdcXA1KH8&feature=related</li></li></ul><li>Kritiek op Piaget<br />Te weinig aandacht voor rol van taal<br />Te weinig aandacht voor rol sociale omgeving<br />Geen aandacht voor externe stimulering<br />Hij onderschatte de leeftijd waarop kinderen bepaalde dingen konden begrijpen<br />Hij overschatte abstract denken in formeel operationeel stadium<br />
 23. 23. Informatieverwerkingsmodel<br />Sensorisch geheugen<br />Korte termijn geheugen (werkgeheugen)<br />Lange termijn geheugen<br />Herkenning<br />Reproductie <br />
 24. 24. Informatieverwerkingsprocessen<br />Codering<br />Strategieën<br />Generalisatie<br />Automatisering<br />

×