Bijeenkomst 1 ontwikkelingspsychologie

1,339 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bijeenkomst 1 ontwikkelingspsychologie

 1. 1. Ontwikkelingspsychologie I: bijeenkomst 1 <br />Beroepstaak Ontwikkelingsstimulering<br />2010-2011<br />
 2. 2. Inleiding Ontwikkelingspsychologie<br />Interactieve hoorcolleges<br />Studiemateriaal: <br /> 1. Studenthandleiding en PP’s op Scholar <br /> 2. Boeken: Kohnstamm, R. (2009) Kleine ontwikkelingspsychologie <br /> Deel I: het jonge kind<br /> (6e druk) BohnStafleu Van Loghum, Houten. ISBN: 978 90 313 6160 1<br />Deel II: de schoolleeftijd.<br /> (4e druk) BohnStafleu Van Loghum, Houten.ISBN: 978 90-313 6161 8<br />  3.Reader verkrijgbaar in het winkeltje (870138)<br />Docenten: Anneke.Vugts@han.nl, Brechtje.vanGent@han.nl, Carin.Muller@han.nl en Inge.Verkoulen@han.nl <br />
 3. 3. Overzicht bijeenkomsten<br />Wat is psychologie en wat is ontwikkelingspsychologie? <br />2. Ontwikkelingsfasen en ontwikkelingsgebieden <br />3. Ontwikkeling van motoriek en zintuigen<br />4. Cognitieve ontwikkeling deel 1; leren<br />
 4. 4. Overzicht bijeenkomsten<br />5. Cognitieve ontwikkeling deel 2; denken <br />6. Taalontwikkeling<br />7. Sociaal-emotionele ontwikkeling <br />8. Responsie en uitloopmogelijkheid<br />
 5. 5. Link met ontwikkelingsstimulering<br />Analyseren:<br />Hoe verloopt de normale ontwikkeling op een aantal ontwikkelingsgebieden? <br />Observeren hoe een jeugdige zich gedraagt<br />Verband leggen tussen het normale gedrag (theorie) en geobserveerde gedrag:<br />verloopt de ontwikkeling normaal?<br />zijn er ontwikkelingsachterstanden?<br />
 6. 6. Wat is psychologie? <br />Waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen (= hoe kunnen we gedrag verklaren)?<br />In hoeverre en hoe kunnen we gedrag voorspellen?<br />Hoe kunnen we gedrag beïnvloeden?<br />Hoe kunnen we probleemgedrag behandelen?<br />
 7. 7. Hoe verklaren we gedrag?<br />In de psychologie wordt dat op heel verschillende wijze gedaan:<br />Iedere benadering of stroming heeft een eigen verklaring en ook daarmee samenhangende benadering van probleemgedrag<br />
 8. 8. Kijken > Inzicht >Kijken<br />
 9. 9. Psychoanalyseo.a. Freud, Erikson<br />Ervaringen uit de vroege kinderjaren zijn bepalend voor het verdere leven<br />Gedrag wordt gestuurd door onbewuste processen<br />
 10. 10. Behaviorismeo.a. Pavlov, Skinner<br />Mensen komen op de wereld als een onbeschreven blad<br />Alleen waarneembaar gedrag is te onderzoeken, de rest is “black box”en niet te kennen<br />Alle gedrag is aangeleerd<br />(en ook weer af te leren)<br />
 11. 11. Cognitieve psychologieo.a. Piaget<br />De inhoud van de “black box” is juist wel belangrijk<br />Mensen zijn actieve informatieverwerkers<br />Wat zijn motivaties voor gedrag? Waaromvraag<br />
 12. 12. Cognitieve psychologie<br />                                                                                                  <br />Mensen zijn actief en creatief <br />Je bent druk bezig je een beeld te vormen van de werkelijkheid<br />Interpretatie van een situatie leidt tot bepaald gedrag <br />
 13. 13. Humanistische psychologieo.a. Rogers<br />Mensen zijn verantwoordelijk voor hun keuzes en hun gedrag<br />Mensen zijn gericht op groei en ontwikkeling<br />
 14. 14. Systeemtheorieo.a. Watzlawick<br />Gedrag wordt bepaald door de situatie, de omgeving waarin mensen verkeren: <br /> iemand is niet verlegen, maar verlegen in een bepaalde situatie<br />
 15. 15. Biologische psychologie<br />Gedrag wordt bepaald:<br />door hormoonhuishouding <br />door chemische hersenprocessen<br />door erfelijke aanleg<br />
 16. 16. Omgevingspsychologie<br />De omgevingspsychologie onderzoekt de relatie tussen de fysieke omgeving en het gedrag van mensen. <br />Wisselwerking omgeving en gebruiker<br />
 17. 17.    Wat is ontwikkelingspsychologie?    <br />Dat deel van de psychologie dat zich richt op (de menselijke) ontwikkeling<br />Houdt zich bezig met de zichtbare (hoorbare) veranderingen die een kind in de loop der jaren meemaakt én de mechanismen die hier achter schuil gaan<br />

×