SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
o nama
PORTFOLIO
KONCEPTI ZA ŽIVOT, 2012.
www.konceptizazivot.rs
o nama
Prava koja smo do skoro ostvarivali na
osnovu radne i zdravstvene knjižice,  kao i
prava na studije za našu decu, drastično
su uskraćena aktuelnim socijalnim
reformama. Naš cilj je da informacije o
ovim velikim promenama svakom
građaninu budu dostupne, razumljive i,
pre svega, upotrebljive.
Udruženje Koncepti za Život je platforma
za umrežavanje pojedinaca, kompanija,
agencija, organizacija i institucija sa ciljem:
edukacije, informisanja, afirmacije,
promocije, publikovanja i organizovanja.
Do danas, okupili smo značajnu grupu
pojedinaca, kompanija, agencija i institucija koje
sarađuju na zajedničkoj misiji, deleći istu viziju -
da finansijska izvesnost ne sme da bude
luksuz, već pravo odgovornih. Verujemo da to
pravo možemo obezbediti i za sebe i za druge,
samo ukoliko informacije sa kojima
raspolažemo aktivno delimo i - koristimo.
Svojim aktivnostima podržali smo ne samo već
postojeće kampanje Narodne Banke Srbije i
Ministarstva rada i socijalne politike, već i
omogućili da ideja o finansijskoj edukaciji zaista
zaživi i direktno dodje do 30.000 građana.
Pokrenuli smo mnoštvo projekata, seminara,
kampanja i radionica, u koje smo uložili lični
integritet, znanje i trud, sa dubokim uverenjem
da svako Mi, mora da počne sa nama lično, tj.
svakim pojedincem ponaosob.
Mi počinje sa Tobom, a Ti znači - sada!
2/16
PLANIRATI ŽELJE. PREDVIDETI IZAZOVE. IZGRADITI IZVESNOST.
VAŠE ŽELJE JESU VAŽNE, ALI PLAN KAKO DA IH OSTVARITE JE JOŠ VAŽNIJI. ZBOG TOGA, PLANIRAJTE VAŠE ŽELJE, JER RASPOLAGANJE PRAVIM
INFORMACIJAMA U PRAVO VREME, DAJE SVAKOM ODGOVORNOM ČOVEKU MOGUĆNOST DA IZAZOVE UČINI PREDVIDIVIM, A OSTVARENJE SVOJIH
CILJEVA ISVESNIM.
Mi počinje sa Tobom.
zašto je sve ovo za Tebe važno?
Najnovijim reformama penzijsko
invalidskog osiguranja (PIO) ,
zdravstvenog sistema i sistema visokog
obrazovanja, svim gradjanima drastično
su uskraćena odredjena prava koja su
do skoro uživali bilo od strane države ili
poslodavca.
Izmenama zakona od 2009. do danas,
a p o s e b n o i z m e n a m a n a č i n a
finansiranja zdravstvenog i PIO fonda,
gradjani Srbije od 2011. godine više ne
mogu očekivati da će na osnovu staža
u radnoj knjižici ostvariti prava na penziju
u meri u kojoj su to do nedavno mogli.
Kao što je slučaj i u susednim
državama, ali i državama EU, ni srpski
penzioni i zdravstveni sistemi nisu više u
mogućnosti da prate rastuće potrebe
stanovništva.
Doprinosi koje svaki zaposleni uplaćuje
od svoje bruto plate odavno nisu
dovoljni da finansiraju sve veći broj
penzionera, kao i potrebe 7 miliona
zdravstvenih osiguranika.
Sa druge strane, ispostavilo se kao
neodrživo da država iz budžeta dotira
manjak novca koji je iz godine u godinu
sve veći. Na taj način samo kratkoročno
kupujemo vreme, a dugoročno u
potpunosti onemogućavamo razvoj
društva i, na kraju krajeva, ulaganje u sistem
obrazovanja, otvaranje novih radnih mesta,
izgradnju i održavanje osnovne infrastrukture
države.
U svojim kampanjama, Narodna banka Srbije na
sajtu www.tvojnovac.nbs.rs i Ministarstvo finansija
na www.zasigurnosutra.rs ,upozoravaju građane
na probleme koji se već danas nalaze pred njima.
Cilj ovih kampanja je da građani sami preuzmu
deo odgovornosti na sebe, jer nijedna država u
Evropi, uključujući Srbiju, nije u stanju da to sama
učini. Savet OECD (Svetska organizacija za
ekonomsku saradnju i razvoj) dao je srpskoj Vladi
preporuke o neophodnosti finansijske edukacije
građana na temu reformi i upoznavanja sa
konkretnim finansijskim proizvodima i rešenjima,
koja su deo dobre prakse ne samo razvijeniim
zemalljama EU već, pre svega, onih u razvoju, tj. u
našem bliskom okruženju.
Najnovijim reformama penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) , zdravstvenog sistema i
sistema visokog obrazovanja, svim gradjanima drastično su uskraćena odredjena prava
koja su do skoro uživali bilo od strane države ili poslodavca.
tvoja prava
Projekat Analiza
Edukativno-informativni projekat o socijalnim reformama u
kome je, do danas, učestvovalo preko 30.000 građana
iz cele Srbije. Projekat je podrazumevao kratku,
personalizovanu analizu ključnih izazova koji utiču ili će
uticati na njihov socijalni i ekonomski status, kao i
moguća alternativna rešenja koja preporučuje NBS u
svojim elektronskim i štampanim publikacijama.
ukratko
30.000 informisanih građana
25.000 analiza
8.000 finansijskih planovaAnaliza 5/16
Projekat Moje Dete
Istraživanje informisanosti i zainteresovanosti roditelja za
reforme i stanje visokog obrazovanja u Srbiji. Anketa je
sprovodjena individualno, ali i uz saradnju sa
predškolskim ustanovama i osnovnim školama
ukratko
4.500 anketiranih roditelja
20 školskih i predškolskih ustanova
5 sajmova za decu
Moje Dete 6/16
Projekat A Ti?
Istraživanje informisanosti i zainteresovanosti građana u
vezi sa reformama PIO i zdravstvenog osiguranja.
Anketirani su pojedinci, privatni preduzetnici, zaposleni u
malim i srednjim preduzećima, kao i odredjene branše
kroz svoje sindikate i udruženja.
ukratko
5.000 anketiranih građana
59 privatnih i državnih kompanija
6 sindikata
A Ti? 7/16
sajmovi 2012
sajmovi
Preko članica i prijatelja Udruženja, bili smo prisutni na većini
dečijih sajmova i nekolicini manifestacija održanih u našoj
zemlji,kada smo organizovali radionice na temu planiranja
troškovaii isplativosti visokih studija kod nas, kao i finansijskih
opcija koje u okviru sopstvene kampanje savetuje NBS.
8/16
	 	 	 	 	 	 	 ukratko
5 dečijih sajmova
10 radionica sa roditeljima
950 informisanih roditelja
seminari
9/16
Licencirani predavači naše Akademije održali su samo u 2012. godini više od 20 otvorenih i
veoma posećenih predavanja na temu reformi i socijalne politike. Takodje, uz pomoć gostujućih
predavača, upoznali smo učesnike sa odgovarajućom ponudom finansijskih proizvoda i usluga koje
se nude na našem tržištu.
radioniceworkshop
10/16
Naša Edukaciona Akademija organizovala je preko 90 radionica za članove i članice Udruženja
sa ciljem promovisanja struka i poslova koji se direktno ili indirektno bave informisanjem, edukacijom
i savetovanjem građana  o budućim finansijskim izazovima koje donose socijalne i ekonomske
reforme.
coaching
11/16
Kao moderatori, učestvovali smo u spajanju naših članova i profesionalaca, sa ciljem razmene
iskustava i unapređenja veština i znanja iz oblasti finansijskog savetovanja, komunikacije, ličnog
razvoja i retorike.
12/16
Organizovali smo za naše članove raznovrsna i dinamična putovanja i aktivnosti širom Srbije i
inostranstva. Wien. Graz. Trieste. Venezia. Tunis. Etno selo Vajati. Jezera Bele Crkve. Villa Breg
Vršac. SnoWINar SPA Falkensteiner Stara Planina...
teambuiding
EDUKACIONA
AKADEMIJA
KONCEPTI
ZA
ŽIVOT
13/16
Akademija
Edukaciona Akademija Koncepti za Život je moderna
edukaciona platforma formirana sa dva jasna cilja: da
pomogne profesionalno i lično usavršavanje naših
članova i bude podrška edukacionim i promotivnim
aktivnostima Udruženja. Svoju strategiju bazira na 3
osnovne edukacione celine i principa: veštine i znanja,
komunikacija i lični razvoj.
MENADŽMENT
UPRAVNI
NADZORNI
ETIČKI
ODBORI
Azzaro Business Center
Jurija Gagarina 32
Novi Beograd
OFFICE
www.konceptizazivot.rs
VIŠE O NAMA NA

More Related Content

Similar to Association Portfolio

07 2011 izvestaj_o_drustveno_odgovornom_poslovanju_erste_bank_a.d._novi_sad_z...
07 2011 izvestaj_o_drustveno_odgovornom_poslovanju_erste_bank_a.d._novi_sad_z...07 2011 izvestaj_o_drustveno_odgovornom_poslovanju_erste_bank_a.d._novi_sad_z...
07 2011 izvestaj_o_drustveno_odgovornom_poslovanju_erste_bank_a.d._novi_sad_z...
Sarcanski Milica
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2010. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2010. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2010. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2010. godinu
Erste Banka Srbija
 
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u ObrenovcuIstrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
Kancelarija za mlade GO Obrenovac
 
Katalog-partnerstva-2015-2016
Katalog-partnerstva-2015-2016Katalog-partnerstva-2015-2016
Katalog-partnerstva-2015-2016
Sanida Klaric
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinu
Erste Banka Srbija
 
Aliansa - kompanijski profil
Aliansa - kompanijski profilAliansa - kompanijski profil
Aliansa - kompanijski profil
Vesna Marković
 

Similar to Association Portfolio (20)

Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"
 
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinuIzveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinu
Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju za 2015. godinu
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
 
07 2011 izvestaj_o_drustveno_odgovornom_poslovanju_erste_bank_a.d._novi_sad_z...
07 2011 izvestaj_o_drustveno_odgovornom_poslovanju_erste_bank_a.d._novi_sad_z...07 2011 izvestaj_o_drustveno_odgovornom_poslovanju_erste_bank_a.d._novi_sad_z...
07 2011 izvestaj_o_drustveno_odgovornom_poslovanju_erste_bank_a.d._novi_sad_z...
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2010. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2010. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2010. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2010. godinu
 
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okrukMladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
 
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u ObrenovcuIstrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
 
Katalog-partnerstva-2015-2016
Katalog-partnerstva-2015-2016Katalog-partnerstva-2015-2016
Katalog-partnerstva-2015-2016
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
 
Aleksandar Ružević za Magazin Biznis: Sto dana premijerki za snažan reformski...
Aleksandar Ružević za Magazin Biznis: Sto dana premijerki za snažan reformski...Aleksandar Ružević za Magazin Biznis: Sto dana premijerki za snažan reformski...
Aleksandar Ružević za Magazin Biznis: Sto dana premijerki za snažan reformski...
 
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinuIzveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinu
Izveštaj o Društveno odgovornom poslovanju Erste Banke za 2011. godinu
 
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHAForum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
 
Društveno odgovorno poslovanje u Erste Banci u Srbiji #CSR #DOP
Društveno odgovorno poslovanje u Erste Banci u Srbiji #CSR #DOPDruštveno odgovorno poslovanje u Erste Banci u Srbiji #CSR #DOP
Društveno odgovorno poslovanje u Erste Banci u Srbiji #CSR #DOP
 
Ds Knjaževac - Izvestaj gradjanima
Ds Knjaževac - Izvestaj gradjanimaDs Knjaževac - Izvestaj gradjanima
Ds Knjaževac - Izvestaj gradjanima
 
Karijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolamaKarijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolama
 
Aliansa - kompanijski profil
Aliansa - kompanijski profilAliansa - kompanijski profil
Aliansa - kompanijski profil
 
Steven McEeve
Steven McEeveSteven McEeve
Steven McEeve
 
Eu I Mladi
Eu I MladiEu I Mladi
Eu I Mladi
 
STRATEŠKI PLAN ZA PERIOD 2017. - 2019.
STRATEŠKI PLAN ZA PERIOD 2017. - 2019.STRATEŠKI PLAN ZA PERIOD 2017. - 2019.
STRATEŠKI PLAN ZA PERIOD 2017. - 2019.
 
Janko Sikošek, otvaranje Evropske nedelje novca, 15. 3. 2016.
Janko Sikošek, otvaranje Evropske nedelje novca, 15. 3. 2016.Janko Sikošek, otvaranje Evropske nedelje novca, 15. 3. 2016.
Janko Sikošek, otvaranje Evropske nedelje novca, 15. 3. 2016.
 

Association Portfolio

 • 1. o nama PORTFOLIO KONCEPTI ZA ŽIVOT, 2012. www.konceptizazivot.rs
 • 2. o nama Prava koja smo do skoro ostvarivali na osnovu radne i zdravstvene knjižice,  kao i prava na studije za našu decu, drastično su uskraćena aktuelnim socijalnim reformama. Naš cilj je da informacije o ovim velikim promenama svakom građaninu budu dostupne, razumljive i, pre svega, upotrebljive. Udruženje Koncepti za Život je platforma za umrežavanje pojedinaca, kompanija, agencija, organizacija i institucija sa ciljem: edukacije, informisanja, afirmacije, promocije, publikovanja i organizovanja. Do danas, okupili smo značajnu grupu pojedinaca, kompanija, agencija i institucija koje sarađuju na zajedničkoj misiji, deleći istu viziju - da finansijska izvesnost ne sme da bude luksuz, već pravo odgovornih. Verujemo da to pravo možemo obezbediti i za sebe i za druge, samo ukoliko informacije sa kojima raspolažemo aktivno delimo i - koristimo. Svojim aktivnostima podržali smo ne samo već postojeće kampanje Narodne Banke Srbije i Ministarstva rada i socijalne politike, već i omogućili da ideja o finansijskoj edukaciji zaista zaživi i direktno dodje do 30.000 građana. Pokrenuli smo mnoštvo projekata, seminara, kampanja i radionica, u koje smo uložili lični integritet, znanje i trud, sa dubokim uverenjem da svako Mi, mora da počne sa nama lično, tj. svakim pojedincem ponaosob. Mi počinje sa Tobom, a Ti znači - sada! 2/16
 • 3. PLANIRATI ŽELJE. PREDVIDETI IZAZOVE. IZGRADITI IZVESNOST. VAŠE ŽELJE JESU VAŽNE, ALI PLAN KAKO DA IH OSTVARITE JE JOŠ VAŽNIJI. ZBOG TOGA, PLANIRAJTE VAŠE ŽELJE, JER RASPOLAGANJE PRAVIM INFORMACIJAMA U PRAVO VREME, DAJE SVAKOM ODGOVORNOM ČOVEKU MOGUĆNOST DA IZAZOVE UČINI PREDVIDIVIM, A OSTVARENJE SVOJIH CILJEVA ISVESNIM. Mi počinje sa Tobom.
 • 4. zašto je sve ovo za Tebe važno? Najnovijim reformama penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) , zdravstvenog sistema i sistema visokog obrazovanja, svim gradjanima drastično su uskraćena odredjena prava koja su do skoro uživali bilo od strane države ili poslodavca. Izmenama zakona od 2009. do danas, a p o s e b n o i z m e n a m a n a č i n a finansiranja zdravstvenog i PIO fonda, gradjani Srbije od 2011. godine više ne mogu očekivati da će na osnovu staža u radnoj knjižici ostvariti prava na penziju u meri u kojoj su to do nedavno mogli. Kao što je slučaj i u susednim državama, ali i državama EU, ni srpski penzioni i zdravstveni sistemi nisu više u mogućnosti da prate rastuće potrebe stanovništva. Doprinosi koje svaki zaposleni uplaćuje od svoje bruto plate odavno nisu dovoljni da finansiraju sve veći broj penzionera, kao i potrebe 7 miliona zdravstvenih osiguranika. Sa druge strane, ispostavilo se kao neodrživo da država iz budžeta dotira manjak novca koji je iz godine u godinu sve veći. Na taj način samo kratkoročno kupujemo vreme, a dugoročno u potpunosti onemogućavamo razvoj društva i, na kraju krajeva, ulaganje u sistem obrazovanja, otvaranje novih radnih mesta, izgradnju i održavanje osnovne infrastrukture države. U svojim kampanjama, Narodna banka Srbije na sajtu www.tvojnovac.nbs.rs i Ministarstvo finansija na www.zasigurnosutra.rs ,upozoravaju građane na probleme koji se već danas nalaze pred njima. Cilj ovih kampanja je da građani sami preuzmu deo odgovornosti na sebe, jer nijedna država u Evropi, uključujući Srbiju, nije u stanju da to sama učini. Savet OECD (Svetska organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) dao je srpskoj Vladi preporuke o neophodnosti finansijske edukacije građana na temu reformi i upoznavanja sa konkretnim finansijskim proizvodima i rešenjima, koja su deo dobre prakse ne samo razvijeniim zemalljama EU već, pre svega, onih u razvoju, tj. u našem bliskom okruženju. Najnovijim reformama penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) , zdravstvenog sistema i sistema visokog obrazovanja, svim gradjanima drastično su uskraćena odredjena prava koja su do skoro uživali bilo od strane države ili poslodavca. tvoja prava
 • 5. Projekat Analiza Edukativno-informativni projekat o socijalnim reformama u kome je, do danas, učestvovalo preko 30.000 građana iz cele Srbije. Projekat je podrazumevao kratku, personalizovanu analizu ključnih izazova koji utiču ili će uticati na njihov socijalni i ekonomski status, kao i moguća alternativna rešenja koja preporučuje NBS u svojim elektronskim i štampanim publikacijama. ukratko 30.000 informisanih građana 25.000 analiza 8.000 finansijskih planovaAnaliza 5/16
 • 6. Projekat Moje Dete Istraživanje informisanosti i zainteresovanosti roditelja za reforme i stanje visokog obrazovanja u Srbiji. Anketa je sprovodjena individualno, ali i uz saradnju sa predškolskim ustanovama i osnovnim školama ukratko 4.500 anketiranih roditelja 20 školskih i predškolskih ustanova 5 sajmova za decu Moje Dete 6/16
 • 7. Projekat A Ti? Istraživanje informisanosti i zainteresovanosti građana u vezi sa reformama PIO i zdravstvenog osiguranja. Anketirani su pojedinci, privatni preduzetnici, zaposleni u malim i srednjim preduzećima, kao i odredjene branše kroz svoje sindikate i udruženja. ukratko 5.000 anketiranih građana 59 privatnih i državnih kompanija 6 sindikata A Ti? 7/16
 • 8. sajmovi 2012 sajmovi Preko članica i prijatelja Udruženja, bili smo prisutni na većini dečijih sajmova i nekolicini manifestacija održanih u našoj zemlji,kada smo organizovali radionice na temu planiranja troškovaii isplativosti visokih studija kod nas, kao i finansijskih opcija koje u okviru sopstvene kampanje savetuje NBS. 8/16 ukratko 5 dečijih sajmova 10 radionica sa roditeljima 950 informisanih roditelja
 • 9. seminari 9/16 Licencirani predavači naše Akademije održali su samo u 2012. godini više od 20 otvorenih i veoma posećenih predavanja na temu reformi i socijalne politike. Takodje, uz pomoć gostujućih predavača, upoznali smo učesnike sa odgovarajućom ponudom finansijskih proizvoda i usluga koje se nude na našem tržištu.
 • 10. radioniceworkshop 10/16 Naša Edukaciona Akademija organizovala je preko 90 radionica za članove i članice Udruženja sa ciljem promovisanja struka i poslova koji se direktno ili indirektno bave informisanjem, edukacijom i savetovanjem građana  o budućim finansijskim izazovima koje donose socijalne i ekonomske reforme.
 • 11. coaching 11/16 Kao moderatori, učestvovali smo u spajanju naših članova i profesionalaca, sa ciljem razmene iskustava i unapređenja veština i znanja iz oblasti finansijskog savetovanja, komunikacije, ličnog razvoja i retorike.
 • 12. 12/16 Organizovali smo za naše članove raznovrsna i dinamična putovanja i aktivnosti širom Srbije i inostranstva. Wien. Graz. Trieste. Venezia. Tunis. Etno selo Vajati. Jezera Bele Crkve. Villa Breg Vršac. SnoWINar SPA Falkensteiner Stara Planina... teambuiding
 • 13. EDUKACIONA AKADEMIJA KONCEPTI ZA ŽIVOT 13/16 Akademija Edukaciona Akademija Koncepti za Život je moderna edukaciona platforma formirana sa dva jasna cilja: da pomogne profesionalno i lično usavršavanje naših članova i bude podrška edukacionim i promotivnim aktivnostima Udruženja. Svoju strategiju bazira na 3 osnovne edukacione celine i principa: veštine i znanja, komunikacija i lični razvoj.
 • 15. Azzaro Business Center Jurija Gagarina 32 Novi Beograd OFFICE