Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

international online marketing strategy

947 views

Published on

internationale online marketing stategie, van ontwikkeling tot lancering en bepaling van de juiste channel strategie per land.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

international online marketing strategy

 1. 1. Internationale Online Channel Strategie: <br />van ontwikkeling tot lancering<br />Geoffrey Davies – Online Marketing Manager Europa<br />
 2. 2. Inhoud<br /><ul><li>Introductie
 3. 3. Uitdagingeninternationale online marketing
 4. 4. Channels en toepassingen
 5. 5. Hoe bepaal je int. online marketing strategie?
 6. 6. Internationale online marketing strategy sheet</li></li></ul><li>Tag cloud Geoffrey Davies<br />Den Haag NHTVBredaAziatischkokenToeristiekcommercieel<br />FotograferenEuro Leisure reizenNIMA BIndonesieconsultant hotels<br />ThailandReisgidsE-commerce director spadocent toerisme<br />marktonderzoeksportonline marketing TravixlekkerewijninternationaalzonMarketing4Hospitality Project manager<br />
 7. 7. IntroductieTravix<br />Travix is de overkoepelde holding van de volgende online aanbieders van vliegtickets: <br /> <br /><ul><li> 5 labels actief in 15 landen, circa 375 medewerkers
 8. 8. Jaarlijkse omzet > US$ 1 miljard 
 9. 9. Marktleider in Nederland verkoop online vliegtickets
 10. 10. Onderdeel van BCD Holdings N.V.</li></li></ul><li>OverzichtlandenalleTravix brands<br />BA<br />VY<br />CT<br />realized<br />planned<br />
 11. 11. Uitdagingen int. online Mkt<br />Bijinternationaleuitrolveeluitdagingenalsgevolg van:<br /><ul><li> Geografische ligging
 12. 12. Culturele verschillen
 13. 13. Taal
 14. 14. Mate van online gebruik/ ontwikkeling in een land
 15. 15. Online surf/ boekingsgewoonte in een land </li></li></ul><li>Uitdagingen int. online Mkt<br />Geografische ligging (organisatorisch) <br /><ul><li>Tijdszones
 16. 16. Bestemmingen
 17. 17. Communicatie
 18. 18. Valuta
 19. 19. Juridischezaken</li></li></ul><li>Uitdagingen int. online Mkt<br />Cultureleverschillen<br />Basis van veelverschillenvoor online marketing<br /><ul><li> Uncertainty avoidance (DimensieHofstede)</li></ul>FR versus UK<br /><ul><li> Branding of Prijs?</li></ul>FR versus UK<br /><ul><li> Invloed op lay out, design,usability </li></ul>(kleurstellingen, flow, symboliek etc.)<br />
 20. 20. Uitdagingen int. online Mkt<br />Cultureleverschillen – voorbeeld uncertainty avoidance<br />
 21. 21. Uitdagingen int. online Mkt<br />Cultureleverschillen – voorbeeld lay out<br />
 22. 22. Belgium<br />Illustrative use & choice of words<br />Elusive – Say “YES”, Act “NO” <br />Flexible when it comes to agreements – Lunch with “friends”<br />Power Distance: Hierarchy & diplomacy<br />Conversation technique: start talking when there is a silence<br />Prefer well-thought-out decisions<br />Eye for quality<br />Netherlands<br />Uitdagingen int. online Mkt<br />“The heart on his sleeve”, direct<br />Frank – “I say what I think & I do what I say”<br />“Keeps his side of the bargain”<br />Social inversion: straightforward & honest towards all parties<br />Conversation technique: one talks when the other is not yet finished<br />Prefer immediate action<br />Eye for quantity<br />Source: Paul Wouters – Belgian & philosopher<br />
 23. 23. Uitdagingen int. online Mkt<br />Taal<br /><ul><li> Content
 24. 24. SEO
 25. 25. SEA</li></ul> <br />Keuzeprimaire brand name Frankrijk: <br /> <br />of<br />??<br />
 26. 26. Uitdagingen int. online Mkt<br />Taal<br />
 27. 27. Uitdagingen int. online Mkt<br />Mate van online user gebruik <br />Geeftindicatie van marktomvangvoor online marketing. <br />Belangrijkvoorverhouding online en offline marketing<br />
 28. 28. Uitdagingen int. online Mkt<br />Mate van online channel ontwikkeling<br />Vraag: <br />Zou display campagne in FR danmeer impact hebben?<br />
 29. 29. Uitdagingen int. online Mkt<br />Online surf/ boekingsgewoonte<br /><ul><li>Verschillenchannel ratio’s per land.
 30. 30. Vooralvan invloed op keuzekanalen en search strategie</li></ul> <br />
 31. 31. Uitdagingen int. online Mkt<br />Online surf/ boekingsgewoonte<br /><ul><li>Mobiel</li></ul> <br /><ul><li> META engines
 32. 32. Betalingsgewoontes</li></li></ul><li>Uitdagingen int. online Mkt<br />Oplossing: <br /><ul><li> Centrale coordinatie vanuit Nederland HQ
 33. 33. Toepassing best practices van elk land
 34. 34. Bewaking strategische richtlijnen
 35. 35. Lokale invulling van de uitvoering door country managers
 36. 36. Wel/ niet met lokaal online marketing bureau?</li></li></ul><li>Channels en toepassingen<br />De diverse channels <br />
 37. 37. Channels en toepassingen<br />Channel en doelstelling (dir sales/ branding/ traffic/ margins)<br />
 38. 38. Channels en toepassingen<br />Channel en resultaat (short/ long term)<br />
 39. 39. Channels en toepassingen<br />Channel en gevoeligheid voor prijs of branding<br />
 40. 40. Channels en toepassingen<br />Channel, ROI en cost risks<br />
 41. 41. Intern. online mkt strategie <br />Stap 1:<br /> Algemene marketing doelstellingen en strategie bepalen (entree / follow up)<br /> Verhouding online/ offline<br />Entree stadium<br /><ul><li> Create Brand Awareness, marktpenetratie</li></ul> <br />Follow up stadium<br /><ul><li> Increase Brand Awareness, positionering, margesveiligstellen</li></li></ul><li>Intern. online mkt strategie <br />Stap 2:<br /> Focus online strategie (entree en follow up strategie) <br /> Bepaling financiëlerisico’s<br /> <br />Entree<br /><ul><li>Positieverwerven in snel sales genererendekanalen
 42. 42. Ondersteuningmiddels branding kanalen
 43. 43. Risicovolle deals toestaan </li></ul> <br />Follow up<br /><ul><li> Focus op marge verhoging per boeking, selecteer channels op performance
 44. 44. Verhogen traffic naar de site
 45. 45. Meer inzetten op branding kanalenzoals Social Media</li></li></ul><li>Intern. online mkt strategie <br />Stap 3:<br /> Bepaling van in te zetten kanalen en doelstelling per kanaal<br /> <br />Entree<br /><ul><li> META: zsm in de belangrijkste META’s komen, ook CPC deals aannemen
 46. 46. Affiliate: Internationaalnetwerkaansluiten
 47. 47. Social Media: “vrienden” maken</li></ul> <br />Follow up<br /><ul><li> META: betere deals krijgen met lagere CPS, CPC deals elimineren, selectie
 48. 48. Affiliate: lokaalnetwerkaansluiten, deals herzien
 49. 49. Social Media: “vrienden” inzettenvoor branding campagnes</li></li></ul><li>Intern. online mkt strategie <br />Stap 4:<br /> Wegingsfactor geven aan elk kanaal<br />(= naar verhouding ongeveer de investeringen per kanaal)<br /> <br /><ul><li> Worden dan KPI’s voor de kanalen.
 50. 50.  Entree periode en follow up periode.</li></li></ul><li>Intern. online mkt strategie <br />Stap 5:<br /> Bepaal hoe management & organisatie moet worden gevoerd<br /> <br /><ul><li> Kernvraag: een centrale online strategie of een local flavour?
 51. 51. Lokaal bureau of niet?</li></ul>Grootste uitdaging: taal<br /> <br />
 52. 52. VB online mkt strategy sheet<br /> <br />
 53. 53. Thank you!<br />Questions?<br />Travix link<br />

×