Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MinorVoltijdPeriode 4
InhoudsopgaveContactgegevens         1Waarom de minor Landschappen?  3Vereisten student        4De minor L...
ContactgegevensMinor:       LandschappenType:        Verdiepende minorAantal EC’s:    15Periode:    ...
Waarom de minor Landschappen?                  Vereisten student Als toeristisch manager is het van groo...
De minor Landschappen                                                   ...
De projecten                 III - Wat is te veel?                            ...
Planning      Tijdens de minor staat elke week een ander thema centraal,      wat door middel van workshops, c...
Veldwerk IJslandIn deze minor gaan we bovendien voor 6 dagen naar IJsland.In IJsland zullen diverse excursies gemaakt word...
Project toetsingDe minor Landschappen zal op 3 manieren worden getoetst,namelijk door middel van een examen, verschillende...
Charlotte Schouten, HTRO jaar 4                                      “De minor landsc...
Folder landschappen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Folder landschappen

499 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Folder landschappen

 1. 1. MinorVoltijdPeriode 4
 2. 2. InhoudsopgaveContactgegevens 1Waarom de minor Landschappen? 3Vereisten student 4De minor Landschappen 5De projecten 7Planning 10Veldwerk IJsland 11Project toetsing 15Studenten aan het woord 17
 3. 3. ContactgegevensMinor: LandschappenType: Verdiepende minorAantal EC’s: 15Periode: 4Doelgroep: HTRO, TRM en andere gerelateerde studiesMin. deelnemers: 10Max. deelnemers: 30ContactpersoonNaam: Hetty VersnelE-mail adres: Hetty.Versnel@inholland.nlTelefoonnummer: 06-29335926Naam van school: School of EconomicsLocatie school: Haarlem Pagina 1| Pagina 2|
 4. 4. Waarom de minor Landschappen? Vereisten student Als toeristisch manager is het van groot belang om meer te weten te komen over de natuurlijke omgeving van bestem- mingen in relatie tot toerisme. Welke landschappen en welke landschapsvormen zijn aantrekkelijk als toeristische bestemming? Welke flora enfauna is waar te vinden en welke invloed heeft het klimaat op toerisme?  Kennis van de toeristHet is een uitdaging om de natuur te ervaren en van het land-  Kennis van de natuur schap te (leren) genieten. Dit is het doel van ‘Nature Based  Kennis van tour-operatingTourism’ en in deze minor doe je de kennis en ervaring op om hier professioneel mee aan de slag te kunnen.  Kennis van financiën   inzet!Hopelijk kan deze minor je het landschap echt laten zien en zal je er zoveel van gaan houden dat je anderen in de toekomst een onvergetelijke vakantie kan bezorgen! Pagina 3| Pagina 4|
 5. 5. De minor Landschappen Iedere week heeft een an- der thema, waarop zowelDe minor Landschappen gaat over het behoud en beheer van de college’s als de excur-de natuur voor het toerisme. Het verbeteren van de milieu- sies worden aangepast.prestaties van alle toeristische activiteiten en het zodanig Tijdens de minor zal er inbeheren van gebieden dat ook Nederland elke week eentoekomstige generaties er nog excursie gedaan worden,van kunnen genieten. hierbij kan gedacht worden aan wandeltochten door de duinen, GPS-tochten en een bezoek aan het Argeologisch museum. Maar ook zal elkeDe belangrijkste doelstelling bij projectgroep zelf een excursie organiseren.deze minor is het ontwikkelenvan een uniek natuurtoerisme van hoge kwaliteit met eengrote toegankelijkheid. De verantwoordelijkheid voor hetmilieu vormt een cruciaal onderdeel van de algemenestrategie, zowel ten aanzien van het beheer van de bestaandeactiviteiten als ten aanzien van de planning van nieuweprojecten, maar het vormt ook een drijfveer voor de toene-mende belangstelling voor ‘Nature Based Tourism’. In de 4e week van de minor ga je zelf een week de natuur in, want met deze minor ga je 6 dagen voor onderzoek naar IJsland. Hier kun je tijdens de diverse excursies met eigen Tijdens de minor wordt ogen de meest indruk- er gebruik gemaakt van wekkende natuurver- verschillende lesvor- schijnselen zien, zoals men. Er zal per pro- geisers, waterfallen en jectgroep een project gletsjers. Maar behalve uitgevoerd worden, dat het bezichtigen van deze goed aansluit op de verschijnselen ben jetheorie. Wekelijks wordt van iedere projectgroep verwacht zelf ook zeer actief bezig,een opdracht in te leveren welke vervolgens besproken wordt zo ga je bijvoorbeeldmet de consultant. Daarnaast krijg je colleges en workshops gletsjer hiken en zwem-en is er wekelijks een excursie programma. men in de Blue Lagoon. Pagina 5| Pagina 6|
 6. 6. De projecten III - Wat is te veel? Hoe wordt de ‘Carrying Capacity’ van nationale parken in Ned- erland en IJsland beïnvloed door toerisme en recreatie?Tijdens de minor zal er onder andere een project uitgevoerd Nationale Parken op IJsland en in Nederland hebben teworden in groepen van maximaal 4 studenten. Er bestaan 4 maken met conflicterende doelstellingen; waar enerzijds de verschillende opdrachten , die hieronder globaal worden natuur beschermd en behouden dient te worden, is de toe- beschreven. gankelijkheid en educatie voor het grote publiek een voor- waarde om voortbestaan te garanderen. De carrying capacityI - Natuurbeleving is een begrip met vele aspecten, zoals de natuurlijke om-Natuur toerisme: Wordt aan de ver- geving, het klimaat en de sociale en economischewachtingen van de bezoeker voldaan? draagkracht van een gebied.. Daarnaast is het bezoekersWelke ‘experience’ wordt door de gedrag van grote invloed en speelt het parkbeheer een rol.natuurtoerist verwacht en welke er-varen zij daadwerkelijk? Hoe kan eenbestemming gemeten worden op denatuurbeleving, welk instrument ishier geschikt voor? Een meting zaldoelgroepafhankelijke resultatenopleveren en jaargetijde invloedenbehoren meegenomen te worden. IV - Vrijwilligers toerisme: isII - Bezoekersmanagement er een markt voor?Welke verschillen zijn er tussen het bezoekersmanagement in Kunnen incentive reizen in Nederland enNederlandse en IJslandse natuurgebieden? op IJsland een bijdrage leveren aan deWat moet worden verstaan onder het bezoekersmanagement natuur in vorm van vrijwilligers werk?en op welke wijze wordt dit beïnvloed door de natuurlijke Goede doelen, sponsoring en ambas-omstandigheden en de behoeften van de doelgroepen. Welke sadeurschap zijn op veel terreinen in dedoelstellingen worden gesteld door Nationale Parken en wie samenleving een belangrijke zingevendenemen hier beslissingen over? Op welke wijze wordt een Na- rol gaan spelen. Welke doelgroepen,tionaal Park ingericht op IJsland vergeleken met de Neder- natuurgebieden en werkzaamheden zijnlandse situatie. Zijn er verschillen in gedragsregels en hoe geschikt voor incentive reizen. Welkewordt men hier bewust van gemaakt? In dit project richten ervaringen zijn er met incentieve reizende studenten zich op de rol van de parkbeheerders. in de Nederlandse natuurgebieden op gedaan en verschillen deze sterk van de Pagina 7| IJslandse? Pagina 8|
 7. 7. Planning Tijdens de minor staat elke week een ander thema centraal, wat door middel van workshops, colleges en excursies wordt behandeld. Week 1: Gesteente cyclus & Vulkanisme Week 2: Gletsjers Week 3: Kusten Week 4: IJsland Week 5: Rivieren & Meren Week 6: Ecosystemen Week 7: GeomorfologiePagina 9| Pagina 10|
 8. 8. Veldwerk IJslandIn deze minor gaan we bovendien voor 6 dagen naar IJsland.In IJsland zullen diverse excursies gemaakt worden, welkedoor de projectgroepen zijn georganiseerd. De projectgroepzal op de bestemming zelf een presentatie geven over de ex-cursie. Naast de eigen excursies zullen er ook bijeenkomstenzijn met gastdocenten en deskundige gidsen en zullen er doorde projectgroepen interviews worden afgenomen, wat zalbijdragen aan het onderzoek voor het project.Tijdens deze week verblijf je in hostels en zal er zelf gekooktmoeten worden. Je zult je dus moeten aanpassen, aan elkaaren aan de omstandigheden.Dag 1 Vlucht Amsterdam—Reykjavik Reykjavik Paklijst poort / ID Pas Gastcollege  / Pinpas  Creditcard )Dag 2 NP Thingvellir Laundmann Rijbewijs gezondheid  gs pas (reis / Geysir Naugadur  Verzekerin on en oplader lefo Mobiele te  oplader , 1 per gro ep)Dag 3 Wandelen en zwemmen Hvoll Camera en (of laptop  riaalDag 4 Gletsjer Hiking (o.l.v. gids) Hvoll  Schrijfmate Jökulsarlon Excursie Slaapzak s s  Rugzak en regenja  te wande lschoenenDag 5 Kusttocht en Eyjaffjallajökull Njardvik Waterdich n en muts Blue Lagoon (optioneel) NP Thing  ene Geysir vellir  Handscho enDag 6 Vlucht Reykjavik—Amsterdam Amsterdam Extra sokk ddoek Landman nauda-  Zw emspu llen en han ding) le gur  irt (of skik NP Skafta  Thermo sh g (Blue Lagoon) elin Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen fell Crêmespo ffers Jokulsarlo  e schaal ko Vik n  Géén hard Seljaland sfoss Pagina 11| Pagina 12|
 9. 9. Project toetsingDe minor Landschappen zal op 3 manieren worden getoetst,namelijk door middel van een examen, verschillende projec-ten en aanwezigheid tijdens de excursies en gastcollege’s. Examen (max. score 100) Het examen zal worden gehouden in de toetsweek, na afloop van de periode. De leerstof voor dit examen is de informatie die is gegeven tijdens de gast college’s en de reader.Projecten (max. score 100)Opdracht 1 Plan van AanpakOpdracht 2 Vulkaan ReizenOpdracht 3 Gletsjer ReizenOpdracht 4 OnderzoeksvoorstelOpdracht 5 BelevingsformulierenOpdracht 6 Excursie HaarlemOpdracht 7 IJsland ExcursieOpdracht 8 InterviewsOpdracht 9 Nieuwsbrief Aanwezigheid (max. score 50) Ook de aanwezigheid tijdens de verschil- lende gast college’s en excursies worden meeberekend in de beoordeling van de minor.Om de minor succesvol af te sluiten heeft de student 55% vande maximale score nodig. Bovendien kan de student alleen hetschriftelijke examen herkansen. Pagina 15| Pagina 16|
 10. 10. Charlotte Schouten, HTRO jaar 4 “De minor landschappen is een leuke en leerzame minor. Je krijgt een andere kijk op de diversiteit van de natuur. Je bent er zelfs in je vrije tijd nog mee be- zig als je dingen terug ziet die je in de les hebt gehad. Lieke Wolters, HTRO jaar 4 Dan is het leuk om te weten hoe iets is ontstaan en ‘’Een erg leuke minor met elke week ver- waarom iets zo is. De colleges waren goed te volgen schillende excursies georganiseerd door an- met elke week een ander thema. Ook waren er gast- dere projectgroepen. De minor wordt goed colleges die net weer even wat dieper op de stof in begeleid en alles is goed geregeld. Je krijgt gingen of juist weer een hele andere kijk op een on- een andere blik op de natuur, vooral in Ned- derwerp gaven. Het werken in groepjes en projecten erland, en je leert anders naar landschappen was ook een leuke afwisseling. Elke week gingen wij te kijken. De colleges die gegeven werden , op excursie die georganiseerd werd door één van de waren goed te begrijpen, ook als je vanuit de projectgroepen. Iedereen was hier elke week weer middelbare school geen Aardrijkskunde hebt enthousiast over. Je kwam hierdoor soms op plekken gehad. De excursie naar IJsland was erg leuk in Nederland waar je nog nooit was geweest. Ook was en je leert je medestudenten op deze manier het leuk om zelf een zo leuk mogelijke excursie te or- 16 veel beter kennen.’’ ganiseren. IJsland was een unieke ervaring, waarbij je echt in de natuur terecht kwam en met eigen ogen ziet wat je allemaal geleerd had.”Pauline van der Lans HTRO jaar 4“Tijdens de minor hadden we altijd elke week 1 xeen excursie in natuurgebieden in Nederland. Datwas altijd erg interessant. Het leukste van dezeexcursies vond ik de trip met de klas naar IJsland.Vooral het afwisselende programma en de veld-werk reis in IJsland vond ik goed geregeld en heeft Schrijf je vóór 11 november 2011 in voor de minorveel indruk op me gemaakt. We hebben ontzettend Landschappen in periode 4 en verheug je op eenveel gezien in die paar dagen. Het meest indruk- leerzame, maar zeer leuke minor!wekkende vond ik het ijsschotsenmeer: Jokullsar-lon. In deze minor ben ik veel te weten gekomenvan gletsjers, vulkanen en meerder aspecten in de Nog vragen over de minor? Neem dan gerust contactnatuur. Ik raad daarom ook iedere toerisme op en mail je vraag naar hetty.versnel@inholland.nlstudent aan om deze minor te volgen!” of laat een berichtje achter op onze Facebook pagina, www.facebook.com/minorlandschappen. Pagina 17| Pagina 18|

×