Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

koekelberg, cultuur 2016-2017

1,323 views

Published on

Koekelberg, waar iedereen zich thuis voelt
Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016-2017

De Nederlandstalige gemeenschap van Koekelberg wil met open blik en via allerlei projecten duurzame samenwerkingsverbanden
aangaan met alle gemeenschappen, buurten en wijken,...
We ambiëren een intense samenwerking tussen inwoners (jong en oud) en verenigingen van alle mogelijke origine.

Het Lokaal cultuurbeleid van Koekelberg stelt aan alle inwoners (en samen met hen) een rijk en kleurrijk palet van activiteiten,
initiatieven en gemeenschapsvormende projecten voor die beantwoorden aan de culturele noden, wensen en verlangens van de
burgers. We hopen hiermee de integrale leefkwaliteit van de inwoner van Koekelberg te verhogen.

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

koekelberg, cultuur 2016-2017

 1. 1.   VOORTGANGSRAPPORT KOEKELBERG 2016  Koekelberg, waar iedereen zich thuis voelt     
 2. 2. 2 Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 - 2017 - Koekelberg  INHOUDSTABEL MISSIE VAN DE PARTNERS Missie van het Lokaal cultuurbeleid Missie van de Bibliotheek Missie van het Gemeenschapscentrum Visie van het Lokaal cultuurbeleid OVERZICHT DOELSTELLINGEN IN HET CULTUURBELEIDSPLAN VOORTGANGSRAPPORT 201​6 STRATEGISCH DOEL 1 - VERJONGING omdat de leeftijdsgroep van 0 - 19 jaar in Koekelberg steeds groter wordt, kunnen de Koekelbergse kids en jongeren terecht in een uitgebreid en divers gamma aan activiteiten die aansluiten bij hun interesses en waardoor zij meer kansen krijgen om Nederlands te leren. STRATEGISCH DOEL 2 - VERBONDENHEID omdat de gemeente onderhevig is aan een toevloed van jonge gezinnen en eenoudergezinnen krijgen de Koekelbergenaren kansen om elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte en op initiatieven van de culturele partners. Hierbij staan burgerinitiatieven, vrijwilligers en duurzame samenwerkingsverbanden centraal. STRATEGISCH DOEL 3 - VERKLEURING omdat de diversiteit van onze gemeente een rijkdom is, leren de bewoners de cultuur van hun buren kennen. STRATEGISCH DOEL 4 - VERGRIJZING omdat Koekelberg evenzeer onderhevig is aan de vergrijzing kunnen de senioren terecht in een uitgebreid aanbod van activiteiten die aansluiten bij hun interesses. STRATEGISCH DOEL 5 - VERARMING omdat in Koekelberg aangiften met een laag inkomen of vervangingsinkomen oververtegenwoordigd zijn, vinden meer Koekelbergse werklozen, mindervaliden en eenoudergezinnen de weg naar het culturele aanbod in de gemeente. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 3. 3. 3 OVERZICHT ACTIES 2016 PER DOELSTELLING WERKINGSFICHES PUBLIEKSWERKING BIBLIOTHEEK: LENERS EN BEZOEKERS COLLECTIEBEHEER BIBLIOTHEEK: BEZIT EN ONTLENINGEN RECEPTIEVE WERKING DE PLATOO PODIUMAANBOD DE PLATOO KINDERWERKING DE PLATOO PROJECT​FICHES SERENADE AAN BALKON 201​6 - 2017 BOEKENBENDE AAN HUIS TEXTIELATELIERS SINTSHOW FILMAVOND DOCUMENTAIRE TRANS SNOEZELWEEK OVERIGE PROJECTEN (Algemeen overzicht) CONVERSATIETAFELS NEDERLANDS JONGERENPROJECT LA NPN BELBIB NT2-KLASSEN 11-JULI VIERING PLAZEY BRUSSELS GOT TALENT Specifieke aandachtspunten van het gemeenschapscentrum MENSEN EN MIDDELEN 201​7 Wie is wie in het Lokaal Cultuurbeleid Leden van de adviesraad voor cultuur Personeel van de dienst Cultuur & Jeugd Wie is wie in ​de bibliotheek Personeel Vrijwilligers Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 4. 4. 4 Vertegenwoordigers aangeduid door de gemeenteraad Wie is wie in ​De Platoo Vrijwilligers De raad van bestuur Andere vrijwilligers Personeel De Platoo Financiële middelen Overzicht besteding van de gemeentelijke middelen 2016 en de gemeentelijke begroting 201​7 Infrastructuur BIJLAGEN Advies van de adviesraad voor cultuur Advies van de adviesraad van de bibliotheek Advies van de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum Goedkeuring van de gemeente Onder het motto “Koekelberg, waar iedereen zich thuis voelt” zet de gemeente zich in voor een laagdrempelig cultuurbeleid. MISSIE VAN DE PARTNERS  Missie van het Lokaal cultuurbeleid   Het Lokaal cultuurbeleid van Koekelberg stelt aan alle inwoners (en samen met hen) een rijk en kleurrijk palet van activiteiten, initiatieven en gemeenschapsvormende projecten voor die beantwoorden aan de culturele noden, wensen en verlangens van de burgers. We hopen hiermee de integrale leefkwaliteit van de inwoner van Koekelberg te kunnen verhogen. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 5. 5. 5 Missie van de bibliotheek   De bibliotheek is een laagdrempelige basisvoorziening waar iedereen terecht kan voor lees-, luister- en kijkplezier, kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Boekelberg wil door een gevarieerd activiteitenaanbod en een diverse collectie al haar inwoners aanspreken, jong en oud, Nederlandstalig, Nederlandskundig en anderstalig. De bibliotheek is een open huis: studieruimte, ontmoetingsplek en ‘probeer-plek’ waar alles aan bod kan en mag komen. Om van haar kleinschaligheid een troef te maken, trekt zij de kaart van individuele aanpak op maat. Missie van het gemeenschapscentrum   De gemeenschapscentra zijn lokale sociaal-culturele organisaties die bijdragen aan de integrale leefkwaliteit van de stad. Ze doen dit door een gemeenschapsvormende werking te ontplooien op vlak van: - communicatie, onthaal en dienstverlening - culturele participatie, animatie en spreiding - educatie en permanente vorming Het creëren van ontmoetingskansen, netwerkverbindingen en het bevorderen van het samenleven in de grootstad staan centraal. Visie van het lokaal cultuurbeleid  De Nederlandstalige gemeenschap van Koekelberg wil met open blik en via allerlei projecten duurzame samenwerkingsverbanden aangaan met alle gemeenschappen, buurten en wijken,... We ambiëren een intense samenwerking tussen inwoners (jong en oud) en verenigingen van alle mogelijke origine. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 6. 6. 6 OVERZICHT DOELSTELLINGEN IN HET CULTUURBELEIDSPLAN Strategische doelen Operationeel doel 1 Operationeel doel 2 Operationeel doel 3 Operationeel doel 4 Operationeel doel 5 SD 1 Verjonging: omdat de leeftijdsgroep van 0 - 19 jaar in Koekelberg steeds groter wordt, kunnen de Koekelbergse kids en jongeren terecht in een uitgebreid en divers gamma aan activiteiten die aansluiten bij hun interesses en waardoor zij meer kansen krijgen om Nederlands te leren. Tegen 2019 zijn er in Koekelberg genoeg fysieke plekken voor ontmoeting die aangepast zijn aan de noden van kinderen en jongeren. Tegen 2019 weten alle Koekelbergse kids en jongeren waarvoor zij terechtkunnen in de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek Boekelberg en worden alle Koekelbergse kids en jongeren mediawijs. Tegen 2019 zijn alle Koekelbergse kids en jongeren vertrouwd met het culturele, artistieke en educatieve aanbod in Koekelberg en in de grootstad. De Koekelbergse kids en jongeren verleggen hun horizon buiten de eigen wijk en leefwereld door de jaarlijkse reis: ‘Bestemming Europa’ georganiseerd door de gemeente. De Koekelbergse kids en jongeren komen jaarlijks in aanraking met en worden warm gemaakt voor technologie. SD 2 Verbondenheid: omdat de gemeente onderhevig is aan een toevloed van jonge gezinnen en eenoudergezinnen krijgen de Koekelbergenaren kansen om elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte en op initiatieven van de culturele partners. Hierbij staan burgerinitiatieven, vrijwilligers en duurzame samenwerkingsverbanden centraal. Koekelbergenaren kunnen minstens één keer per jaar genieten van een tweetalige activiteit, georganiseerd door de diensten Nederlandse en Franse cultuur. Door het gemeenschapsvormende project “Serenade aan balkon” krijgt elke Koekelbergse creatieveling jaarlijks de kans om linken te leggen tussen kunst en de openbare ruimte. Cultuureducatie krijgt hierbij alle aandacht. Elke Koekelbergenaar krijgt, via het ‘Brussels Stamenei’ maandelijks de kans om in het Brussels te ‘​konverseiren​’ en tot het bijwonen van optredens, concerten en debatten in het Brussels. In 2015 onthalen de Koekelbergenaren een nieuwe inwoner: ‘de Reus van de Platoo’ met name: Raymond Goethals. SD 3 Verkleuring: omdat de diversiteit van onze gemeente een rijkdom is, leren de bewoners de cultuur van hun buren kennen. Elke Koekelbergenaar kan jaarlijks genieten van het interculturele Feest van de Muziek en de Smaak op het H. Via de jaarlijkse onthaalavond heet de gemeente haar nieuwe inwoners hartelijk welkom en wordt het cultuuraanbod voorgesteld. Elke Koekelbergenaar kan jaarlijks Nederlands leren of zich bijscholen via de cursussen georganiseerd door Lethas of door de initiatieven van de Brede School. In de bibliotheek Tegen 2014 wordt er in Koekelberg een nieuwe adviesraad voor Nederlandse cultuur geïnstalleerd met een diversiteit aan vertegenwoordigers / Tegen 2019 worden alle multiculturele verenigingen die Koekelberg rijk is opgenomen in de Algemene vergadering van het Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 7. 7. 7 Vanhuffelplein. worden op aanvraag speciale rondleidingen gegeven voor anderstaligen en is er een kwaliteitsvolle collectie taalcursussen en NT2 leesboeken. Er lopen ook projecten met NT2-klassen. ambassadeurs die een reële weerspiegeling vormen van de Koekelbergse bevolking. Gemeenschapscentrum De Platoo en worden zij betrokken bij programma-aanbod en werking van alle culturele partners. SD 4 Vergrijzing: omdat Koekelberg evenzeer onderhevig is aan de vergrijzing kunnen de senioren terecht in een uitgebreid aanbod van activiteiten die aansluiten bij hun interesses. In het kader van levenslang en -breed leren, kunnen de Koekelbergse senioren terecht in hobby-, informatica- en kookateliers. De Koekelbergse senioren krijgen jaarlijks kansen om elkaar te ontmoeten op initiatieven van de gemeente. In 2017 start de bibliotheek een actieve samenwerking met OKRA. De piste van boekenpakketten voor rusthuizen wordt voorlopig verlaten wegens gebrek aan interesse. Intergenerationele projecten ism Brede School kunnen wellicht op meer bijval rekenen. De Koekelbergse senioren worden jaarlijks uitgenodigd op informatiemomenten over thema’s die hen aanbelangen. Grootouders en kleinkinderen vinden mekaar jaarlijks in ‘sport, spel, cultuur en feest’. SD 5 Verarming: omdat in Koekelberg aangiften met een laag inkomen of vervangingsinkomen oververtegenwoordigd zijn, vinden meer Koekelbergse werklozen, mindervaliden en eenoudergezinnen de weg naar het culturele aanbod in de gemeente. Dankzij het netwerk van het OCMW en Koecoon (de sociale coördinatie) zijn de ‘kansengroepen’ op de hoogte van het culturele aanbod en kunnen zij jaarlijks genieten van een laagdrempelig cultuurbeleid. Tegen 2019 wordt er extra rekening gehouden met gezinnen met erg jonge kinderen. Bij evenementen wordt er een speelruimte voorzien en het activiteitenaanbod wordt ook afgestemd op de allerkleinsten (snoezelweek, natte voeten-parcours…) Tegen 2019 wordt de toegankelijkheid tot de gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, GC De Platoo,...) voor personen met een beperkte mobiliteit maximaal. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 8. 8. 8   VOORTGANGSRAPPORT 2016 - 2017  STRATEGISCH DOEL 1 - VERJONGING Verjonging: omdat de leeftijdsgroep van 0 - 19 jaar in Koekelberg steeds groter wordt, kunnen de Koekelbergse kids en jongeren terecht in een uitgebreid en divers gamma aan activiteiten die aansluiten bij hun interesses en waardoor zij meer kansen krijgen om Nederlands te leren. PROJECTEN ​ ​2016​ ​ 2017 VERTEL- EN VOORLEESNAMIDDAGEN FOTO-WEDSTRIJD: “BOEK MET VAKANTIE” SNOEZELWEEK Brede School in samenwerking met de Bibliotheek. Elke eerste woensdag van de maand is er een voorleesmiddag in de Bibliotheek. De opkomst is vaak te mager. Van de deelnemers aan deze wedstrijd wordt verwacht dat zij een originele foto maken van zichzelf met hun favoriete vakantielectuur tijdens de zomermaanden. “Snoezelen” stimuleert de baby’s via geluid. In 2016 werden er speciale “snoezeltentjes” voorzien en met de babyboekjes kan de baby al op erg jonge leeftijd kennismaken met het plezier van boekjes “lezen / inkijken”. Dit project won de “coup de coeur” bij “lezen in je gemeente 2016”. In 2017 worden inhoud en tijdstip herbekeken. De middag wordt een lees- en spelmiddag. De samenwerking met de professionele verteller wordt stopgezet en er wordt ingezet op vrijwilligerswerk. Deze wedstrijd zal in 2017 helemaal herdacht worden. Misschien wordt het nieuwe project een ‘vakantiespel’. Wordt in 2017 zeker voortgezet. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 9. 9. 9 LEES- EN TAALKRIEBELS LEER ALLES OVER JE TANDEN DE GROTE SINT-SHOW Vele kinderen (en ouders) hebben grote nood aan begeleiding bij Nederlands in de vrije tijd. Lees- en taalkriebels zijn kortdurende leesstages voor anderstalige kinderen in het Gemeenschapscentrum de Platoo. Een samenwerking Brede School - Bibliotheek Boekelberg. Een tentoonstelling die je, via kleurrijke prenten en foto’s, toont hoe je je tanden kan poetsen en hoe een bezoek aan de tandarts eruit ziet… Speciaal voor kinderen van 2,5 jaar tot 8 jaar. De tentoonstelling rond mondhygiëne werd bezocht door heel veel kleuterklassen en ouders. Elk jaar opnieuw plant de Bibliotheek een groot evenement met als thema “Sinterklaas”. Alle deelnemers van o.a. ‘Boekenbende aan huis’, de voorleesmiddagen… worden hierop uitgenodigd. Wordt zeker in 2017 voortgezet. De leerkrachten vulden een evaluatielijst in, die dan verwerkt zal worden door het Verbond der Vlaamse Tandartsen. Binnen het kader van Brede School wordt er nog een vergadering gepland om te bespreken hoe het thema ‘mondhygiëne’ in de toekomst verder aan bod zal komen. Een leuke show en Sinterklaas brengt een verrassingsbezoekje vóór hij weer naar Spanje vertrok... Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 10. 10. 10 Succesfactoren​: Ook in 2016 zijn de Brede School, de Bibliotheek en het Gemeenschapscentrum de Platoo erin geslaagd om activiteiten te organiseren die nauw aansluiten bij de leefwereld van de Koekelbergse kinderen. Knelpunten: ​Activiteiten voor tieners en jongvolwassenen worden te weinig georganiseerd. Mogelijkheden om te fuiven in Koekelberg… zijn haast onbestaande. STRATEGISCH DOEL 2 - VERBONDENHEID Verbondenheid: ​omdat de gemeente onderhevig is aan een toevloed van jonge gezinnen en eenoudergezinnen krijgen de Koekelbergenaren kansen om elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte en op initiatieven van de culturele partners. Hierbij staan burgerinitiatieven, vrijwilligers en duurzame samenwerkingsverbanden centraal. PROJECTEN​ ​ 2016 ​ ​2017 BEKENDMAKING VAN DE KOEKELBERGENAAR VAN HET JAAR EN VAN DE KOEKELBERGENAAR VOOR HET LEVEN PLAZEY BAR ELIZA Mensen, verenigingen of instellingen die zich tijdens het voorbije jaar verdienstelijk hebben getoond, een bijzondere bijdrage leverden of een uitzonderlijk moedige daad stelden, worden aldus openlijk bedankt. Een tweede prijs wordt gegeven voor een prestatie die een carrière omvat of een jarenlange inspanning overbrugt. We noemen dit de prijs ‘Koekelbergenaar voor het leven’. Zie projectfiche. Zie projectfiche. Wordt voortgezet. Zie projectfiche. Zie projectfiche. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 11. 11. 11 SERENADE AAN BALKON TEXTIELATELIER POEZIE-AVOND IN DE BIBLIOTHEEK BRUSSELS STAMENEI Een romantisch parcours in het teken van het feest van Sint-Valentijn. “Serenade aan balkon” is voor het Koekelbergs Lokaal cultuurbeleid een belangrijk gemeenschapsvormend project en is stevig verankerd in het cultureel landschap van Koekelberg. Door dit project krijgt elke Koekelbergse creatieveling jaarlijks de kansen om linken te leggen tussen kunst en de openbare ruimte. In de Bibliotheek was er in 2016 maandelijks, op maandag, na schooltijd, een textielworkshop. Een workshop die zich richt naar een atypisch bib-publiek en taal-stimulerend werkt. In 2016 kreeg elke Koekelbergenaar, via het ‘Brussels Stamenei’, maandelijks de kans om in het Brussels te ‘​konverseiren​’ en tot het bijwonen van optredens, concerten en debatten in het Brussels. Evenzeer als in 2015 draaide het ‘Brussels Stamenei’ ook in 2016 op volle toeren. Het café zat telkens afgeladen vol. Het groot aantal bezoekers in het ‘Brussels Stamenei’ toont aan dat de Bedoeling is om in 2017 voor de eerste maal het parcours te verleggen naar ‘historisch’ Koekelberg en ook om nog samen te werken met nog meer multiculturele verenigingen. Wordt zeker in 2017 voortgezet. Elvis Peeters verraste ons met zijn bundel: ‘Ik bid de liefde’: een meesterlijke hertaling van 33 minneliederen van Henric Van Veldeken. De poëzie-avonden worden in de toekomst zeker herhaald. Wordt, wegens succes, zeker hernomen in 2017. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 12. 12. 12 DE REUS VAN DE PLATOO Koekelbergenaren en ‘Brusseleirs’ een grote behoefte hebben aan ontmoeting. In 2016 hebben de Koekelbergenaren er een nieuwe inwoner bij: ‘de Reus van de Platoo’ met name: Raymond Goethals. De Reus wordt een uithangbord van de kwaliteit van de gemeente Koekelberg. Doortochten van RAIMUNDO tijdens het carnaval in Sint-Truiden, tijdens het Lentefeest in het Elisabethpark te Koekelberg…. Succesfactoren​: Hoeft het gezegd dat in 2016 BAR ELIZA belangrijk is geweest voor de sociale cohesie van de buurt rond het Elisabethpark en bij uitbreiding van heel Koekelberg. De grote publieksopkomst (en het groot aantal vrijwilligers) voor Bar Eliza, Plazey, Serenade aan balkon, Brussels Stamenei… bewijst dat de culturele partners tegemoet komen aan de nood van ontmoeting en aan ontmoetingsplaatsen in Koekelberg. Ongetwijfeld werden er in 2016 barrières doorbroken, kwamen er mensen uit hun ‘kot’, werden mensen uit de anonimiteit gehaald... Knelpunten:​ De betrokkenheid van de ‘nieuwe Belgen’ (als publieksgroep) aan activiteiten, culturele evenementen… is in Koekelberg te mager. Het ontbreekt aan ‘diversiteit’.   Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 13. 13. 13 STRATEGISCH DOEL 3 - VERKLEURING Verkleuring: ​omdat de diversiteit van onze gemeente een rijkdom is, leren de bewoners de cultuur van hun buren kennen. PROJECTEN ​ ​ 2016 ​ ​ 2017 BUURTFEEST ONTHAALAVOND VOOR DE NIEUWE INWONERS MEERTALIG VOORLEESUURTJE IN DE BIB. De Brede School organiseert in samenwerking met alle Nederlandstalige scholen en met alle culturele partners van Koekelberg jaarlijks een groot buurtfeest in de Herkoliersstraat voor een zeer divers publiek, jong en oud, nieuwe Belgen en niet-Belgen, buurtbewoners, ouders van de leerlingen van de scholen… Het buurtfeest op 28 mei 2016 was opnieuw een succes. Er was veel volk aanwezig dat kon genieten van allerlei activiteiten en eet- en drank-gelegenheden. Via de jaarlijkse onthaalavond heet de gemeente de nieuwe inwoners, die het afgelopen jaar in de gemeente zijn komen wonen, hartelijk welkom. Via info-stands, info-brochures worden zij wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van de gemeente. Het voorlezen van kinderboekjes in het Nederlands en in het Albanees. Daarna Op 20 mei wordt er opnieuw een buurtfeest georganiseerd. Voor het buurtfeest van 2017 zal nog meer promo gemaakt worden via affiches en ludieke acties. Ook zullen er nog meer partners uit de buurt betrokken worden. Wordt in 2017 voortgezet. Wordt herhaald maar er wordt een taal gekozen die meer kinderen in Koekelberg spreken zodat Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 14. 14. 14 BOEKENBENDE AAN HUIS TRANS TENTOONSTELLING: “BRUSSEL ZWERFT” CVO LETHAS taalspelletjes en knutselatelier. Gratis activiteit voor kinderen vanaf 3 jaar. In 2016 gingen vrijwilligers tienmaal voorlezen bij kinderen uit lees-arme gezinnen. In het kader van “De Dag tegen Homofobie en Transfobie” werd in de Bibliotheek de film “Trans” vertoond: een documentaire over transjongens. Deze film volgt transjongens in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Hoe voelt het om in het verkeerde lichaam geboren te worden? Nadien volgde er een nabespreking. Van 2 tot en met 20 mei 2016 vond er in de Bibliotheek een tentoonstelling plaats rond stereotiep “zwerfgoed”. Ontdek objecten, figuren, posters en kaarten met stereotiepe beelden van andere culturen en religies. Hoe kijken we naar de wereld om ons heen? Hoe werden mensen en riten vroeger uitgebeeld? Hoe kijken we er nu naar? Elke Koekelbergenaar kan jaarlijks Nederlands leren of zich bijscholen via cursussen georganiseerd door Lethas.. er een grotere opkomst is. In 2017 wordt dit Frans-Nederlands. In 2017 is er hiervoor een actievere input van de gezinnen gewenst (actieve bibliotheekgebruiker worden, deelnemen aan activiteiten, zelf boekjes voorlezen thuis…). Wordt in 2017 niet herhaald. Wordt in 2017 niet herhaald. Wordt in 2017 voortgezet. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 15. 15. 15 Succesfactoren: ​Deze doelstelling is een ingesteldheid die de gemeente zich voortdurend stelt via allerlei concrete acties (programmatie Bibliotheek, Plazey, Bar Eliza, Serenade aan balkon…). Knelpunten:​ Voor alle culturele partners is het aantrekken van een nieuw, breder en divers publiek een permanent streven. Meertaligheid in communicatie is hierbij belangrijk.                                                 Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 16. 16. 16 STRATEGISCH DOEL 4 - VERGRIJZING Vergrijzing: ​omdat Koekelberg evenzeer onderhevig is aan de vergrijzing kunnen de senioren terecht in een uitgebreid aanbod van activiteiten die aansluiten bij hun interesses. PROJECTEN ​ ​2016​ ​ 2017 DEMENTIEWEEK BELBIB In 2016 was er een conferentie over de ziekte van Alzheimer in de Bibliotheek met de programmatie van de film “Still Alice”, een aangrijpend drama over de strijd van een moeder tegen de ziekte van Alzheimer - een diagnose die het hele gezin overhoop haalt. Dit was een enorm succes met meer dan 40 aanwezigen. Dankzij de samenwerking met de Franstalige diensten en de tweetalige promo, bereikten we veel meer Koekelbergenaars. Ook het mooie programma met sprekers van verschillende organisaties, een mantelzorger en een student verpleegkunde zorgden voor een grote interesse. De dag erna werd de film “Still Alice” getoond in het Frans met Nederlandse ondertitels. Ook hier waren zo’n 35 gegadigden. Een continuering van de samenwerking met de Franstalige diensten is zeker wenselijk. De uitwerking van een specifiek, tweetalig programma en promotie werkt uitstekend. Wil je graag naar de Bibliotheek van Koekelberg komen maar geraak je er niet tijdens de openingsuren… geef dan een seintje en de Bibliotheek maakt graag een afspraak met jou. Dit kan in groep maar ook individueel. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 17. 17. 17 BRUSSELS STAMENEI CULTURELE UITSTAP NAAR ZINNEMA SAMENWERKING MET OKRA In 2016 kreeg elke Koekelbergenaar, via het ‘Brussels Stamenei’, maandelijks de kans om in het Brussels te ‘​konverseiren​’ en tot het bijwonen van optredens, concerten en debatten in het Brussels. Evenzeer als in 2015 draaide het ‘Brussels Stamenei’ ook in 2016 op volle toeren. Het café zat telkens afgeladen vol. Het groot aantal bezoekers in het ‘Brussels Stamenei’ toont aan dat de Koekelbergenaren en ‘Brusseleirs’ een grote behoefte hebben aan ontmoeting. Jaarlijkse uitstap naar Zinnema voor een voorstelling gebracht door het Brussels Volkstheater met telkens een zestigtal geïnteresseerden. De Bibliotheek op afspraak is een proefproject dat loopt tot 31 december 2017. Wordt in 2017 herhaald. Wordt in 2017 herhaald. We richten ons ook op de actievere ouderen. De bibliotheek heeft vergaderd met OKRA en zet nu kleine maar concrete stappen voor een verankerde samenwerking. We organiseren een drink en nodigen de ouderen specifiek uit voor onze activiteiten (poëzieavond, schrijfweek Wikipedia). Ook voor Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 18. 18. 18 de uitstapjes van OKRA blijkt de Bibliotheek een goede uitvalsbasis. Zie projectfiche. Succesfactoren: ​Naar aanleiding van de Werelddag Dementie op 21 september 2016, werd er in de bibliotheek een tweetalige conferentie gehouden. Dit was een enorm succes met meer dan 40 aanwezigen. Dankzij de samenwerking met de Franstaligen en de tweetalige promo, bereikten we veel meer Koekelbergenaren. Ook het mooie programma met sprekers van verschillende organisaties, een mantelzorger en een student verpleegkunde zorgden voor een grote interesse. De dag erna werd de film “Still Alice” getoond in het Frans met Nederlandse ondertitels. Ook hier waren zo’n 35 gegadigden. Knelpunten: Ondanks herhaalde inspanningen door de Bibliotheek kwam er geen boekendienst voor de rusthuizen. We moeten onder ogen zien dat hier momenteel geen vraag naar is. Meer dan blind haar pijlen te richten op de rusthuizen moet de Bibliotheek zich richten op de ouderen die nog effectief lezen maar niet in de Bibliotheek geraken. Voor hen start de Bibliotheek nu Belbib. Aangezien de Bibliotheek wel een zeer kleine personeelsbezetting heeft, is het helaas nog niet mogelijk om boekenpakketten aan huis te leveren. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 19. 19. 19 STRATEGISCH DOEL 5 - VERARMING Verarming: ​omdat in Koekelberg aangiften met een laag inkomen of vervangingsinkomen oververtegenwoordigd zijn, vinden meer Koekelbergse werklozen, mindervaliden en eenoudergezinnen de weg naar het culturele aanbod in de gemeente. 2016 Deze doelstelling is veeleer een ingesteldheid die de gemeente zich stelt. - Dankzij ‘Brede School’ en onze bibliotheek konden in 2016 veel ‘kansarme’ kinderen genieten via allerlei initiatieven (Boekenbende aan huis, volkstuintjes,... ) van een laagdrempelig aanbod zowel op educatief als op sociaal-cultureel vlak. - Alle culturele activiteiten worden ‘toegang gratis’ aangeboden. - Het leengeld voor de DVD’s werd in 2016 afgeschaft. - In de Bibliotheek zijn een uitgebreide DAISY-collectie en DAISY-speler aanwezig. 2017 Dit beleid wordt in 2017 gewoon verdergezet. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 20. 20. 20 - In de Bibliotheek zijn er voor de kinderen die beginnen lezen ‘leeslinealen’ aanwezig. Ook zijn er een aantal meertalige boekjes aanwezig. - Het ‘Brussels Stamenei’ wil in de eerste plaats een sociale rol vervullen en beantwoordt ongetwijfeld aan de noden van de buurtbewoners, de ‘​Brusseleirs​’ en anderen. In een gezellige sfeer vinden zij elkaar vanaf 18u30 tot 22u30 en genieten zij van een gratis concert, lezing,...   Succesfactoren: alle culturele partners proberen, gezien de vele Koekelbergse werklozen, éénoudergezinnen… , oog te ​hebben voor deze strategische doelstelling via diverse middelen (gratis toegang, gratis ontlenen van DVD’s, leeslinealen, DAISY-collecties,...). Knelpunten: ​Het zou goed zijn, mocht al het gemeentepersoneel met een publieksfunctie op de hoogte zou zijn van alle mogelijkheden om voordelig te kunnen genieten van vrije tijd en cultuur in beide talen (bv. Paspartoe, article 27…). ‘Kansarmere’ mensen zouden doorverwezen moeten kunnen worden naar de juiste kanalen, instanties… om voordeliger te kunnen genieten van cultuur... Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 21. 21. 21   OVERZICHT ACTIES 2016 PER DOELSTELLING  Variante 1   Kleurlegende Acties met meerdere partners Acties van de dienst Cultuur/Jeugd Acties van de bibliotheek Acties van GC De Platoo Mate waarin de actie onder de doelstelling past, van hoog naar laag Actie SD1: verjonging SD2: verbondenheid SD3: verkleuring SD4: vergrijzing SD5: verarming Serenade aan Balkon Feest van de Vlaamse Gemeenschap Lentefeest Brussels Stamenei Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 22. 22. 22 Culturele uitstappen Plazey Kindercursussen Sportkampen De Volle Platoo BAR ELIZA Poëzieavond Voorleesmiddagen Textielateliers Schaakateliers Boekenbende aan huis Week van de Amateurkunsten Wedstrijd Boek met vakantie Animaties voor klassen en speelplein Sintshow Conferentie rond Alzheimer Scholenveldloop   Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 23. 23. 23     WERKINGSFICHES  REGULIERE WERKING   PUBLIEKSWERKING BIBLIOTHEEK: LENERS EN BEZOEKERS    Openingsuren 16 uur per week waarvan twee avonden en 4 uur school-uitleningen inclusief. Vanaf maart 2017 is de bibliotheek op woensdagnamiddag extra 2 uren geopend. Gebruik van de polyvalente zaal In het schooljaar zijn er maandelijks activiteiten in de polyvalente zaal (workshops, animaties, poëzieavond en lezingen, ateliers…). In de vakantie worden er al eens tekenfilms getoond voor kinderen van het speelplein, of spelen georganiseerd. Tijdens de examens komen er regelmatig studenten naar Boekelberg om te studeren. Een minpunt is dat we geen internet-computers ter beschikking stellen en dat de openingsuren van het Digitaal Netwerk verschillen van de bib. Wel beschikken we over open Wifi. Baliewerking Bibliotheekpersoneel: 1,5 VTE Vrijwilligers: enkel bij specifieke activiteiten (Boekenbende aan Huis, Sintshow, spelmiddag…) Enkele trends Aantal uitleningen: Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 24. 24. 24 Activiteiten Activiteiten voor kinderen kennen succes mits zij interactief zijn, zoals het schaak- en textielatelier. De voorleesmiddag trekt geen volk meer. Nu de bibliotheek ingeplant is in een drukke wijk, dient zij ook meer als ontmoetingsplek, doorverwijsplek en studieruimte. Zowel jongeren en ouderen vinden het leuk als zij in de bibliotheek iets kunnen “doen”. Het blijft moeilijk om in de bibliotheek een activiteit voor volwassenen aan te bieden waar een divers publiek op afkomt. Dit lukt beter als we buiten onze muren treden en met andere partners samenwerken (Buurtfeest, Magisch Kerstfeest, tweetalige conferenties...) Aantal leden: Geplande acties 2017 We willen van onze kleinschaligheid een troef maken en ons publiek meer op maat bedienen door flexibeler te zijn. Daarom kan iedereen vanaf 2017 ​individuele afspraken​ met een bibliotheekmedewerker maken van maandag tot vrijdag. Dit proefproject heet “De Belbib” en loopt tot 31 december 2017. Ook stappen we meer op partners toe om een duurzame relatie uit te bouwen met specifieke doelgroepen: OKRA (ouderen), CVO Lethas (anderstaligen), De Hummeltjes (jonge ouders met kinderen)… We herdenken onze voorleesmiddag naar een spelmoment en we zoeken een alternatief voor het zeer succesvolle schaak-atelier dat wij tijdelijk konden aanbieden dankzij één van onze medewerkers. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 25. 25. 25 REGULIERE WERKING   COLLECTIEBEHEER BIBLIOTHEEK: BEZIT EN ONTLENINGEN    Omschrijving en doel van de werking Koekelberg heeft een jonge bevolking waarvan een groot deel met migratieachtergrond. Ook zijn er meer en meer alleenstaande ouders en kinderen die opgroeien in armoede. Er wordt dus bijzondere aandacht besteed aan kinderen die moeilijker lezen (makkelijk lezen-boekjes, dyslexie, leeslinialen) en het taal-rek “Nederlands leren” voor volwassenen. Daarnaast streven we naar een zo divers mogelijk palet in de collectie: boeken, cd’s, dvd’s, luisterboeken, daisy-boeken, zelfs bladmuziek… Enkele afdelingen doen het bijzonder goed: dvd’s en strips voor de jeugd en het taal-rek Nederlands leren voor volwassenen. Ook de andere categorieën blijven stijgen. We hebben eind 2016 nog een tweede daisy-speler bijgekocht, na positief advies van het beheersorgaan. Meer gedetailleerde info U kan onze Bios-cijfers raadplegen op: http://www.bibliotheekstatistieken.be/ Kerncijfers 2016 Gedrukte media: 9615 Audiovisuele media: 1926 Budget collectie: € 15.250 Aangezien de oppervlakte beperkt is, moeten we erover waken de ruimte niet te vol te stouwen met rekken. Er is nood aan meer gezellige zit- en zijn-plaatsen. We merken dat het, zeker op termijn, een probleem wordt om een evenwicht te zoeken tussen de collectie uit te breiden, en toch een open en uitnodigende ruimte te bewaren waarin verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Evaluatie, evolutie en effect op de omgeving Het aantal leden kent jaarlijks een gevoelige stijging. Het aantal uitleningen stijgt ook, maar minder uitgesproken tegenover 2014. Dit heeft onder andere te maken met onze beperkte openingsuren. Onze inleverbox wordt enorm geapprecieerd. Geplande acties 2017 Een gevoelige uitbreiding van makkelijk lezen-boeken, dyslexiepaketten, leeslinialen, eventueel een derde daisyspeler, meer cursussen Nederlands leren met cd’s. Meer bekende en populaire series voor dertigers, meer strips voor de jeugd. Een verdere uitwerking van de Young Adult-hoek. De collectie poëzie en het Brussel-rek wordt vernieuwd. De collectie Engels, zowel voor de jeugd als de volwassenen, wordt uitgebreid en er worden meer meertalige kinderboekjes aangekocht. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 26. 26. 26 REGULIERE WERKING RECEPTIEVE WERKING DE PLATOO  Omschrijving en doel van de werking Het secretariaat van De Platoo is iedere werkdag open voor bezoekers tijdens de kantooruren. Gebruikers kunnen daarnaast zeven dagen op zeven van 9.00u tot 22.00u in het gemeenschapscentrum terecht voor vergaderingen, lezingen, studiedagen, feestjes, enz. In 2017 wil De Platoo experimenteren met alternerende openingsuren (denk aan weekavonden en zaterdagvoormiddag). Voor een overzicht van de activiteiten in 2016 zie ​Yesplan​. Meer info Meer info is te vinden in ‘​Leven te Koekelberg​’ en op de ​website​ van De Platoo. Kerncijfers Evaluatie, evolutie en effect op de omgeving Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 27. 27. 27 De Platoo is uitermate geschikt voor beperkte groepen tot 40 personen en wordt veelvuldig gebruikt mede door zijn ligging en het gezellige karakter. Ook de keuken wordt intensief gebruikt, niet zelden door zelforganisaties of nieuwe verenigingen. Geplande actie 2017 Gezien de nakende nieuwbouw aan de HUB-site, waarin ook het gemeenschapscentrum haar plaats zal vinden, wordt de locatie aan de Pantheonlaan in functie daarvan herdacht. In 2016 werd er met de raad van bestuur een traject gestart, waarbij er voor zowel de nieuwe ruimte als de bestaande infrastructuur een visie en concrete invulling uitgedacht werd. Wat is de taak van een gemeenschapscentrum anno 2017 in een kleine gemeente als Koekelberg, wat kan de rol van een schoolgemeenschap daarin zijn, hoe vertaalt zich dat in infrastructurele behoeften? Vanaf september 2017 intensifiëren de gesprekken daarover. REGULIERE WERKING   PODIUMAANBOD DE PLATOO   Omschrijving en doel van de werking De caféconcertenreeks “De Volle Platoo” is een blijver. Nu eens in De Platoo, dan weer op locatie in Koekelbergse cafés of in Bar Eliza, telkens staat De Volle Platoo garant voor lokaal en nationaal talent dat mensen vreugdevol bij elkaar brengt. De programmatie van het Plazeyfestival en van (zomer- en winter-)Bar Eliza tracht steeds een combinatie te zijn van professioneel, amateur en sociaal-artistiek werk en zet zodoende in op diversiteit. Jong Brussels talent (met verschillende achtergronden) krijgt een podium en genereert een diversiteit aan publieken. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 28. 28. 28 De Volle Platoo richt zich zowel naar jonge, beloftevolle artiesten, muzikanten uit de omgeving, als naar professionals. Er wordt over gewaakt dat er een grote verscheidenheid aan genres (Franse chanson, singer-songwriter, blues, jazz, etc.) aan bod komt. Wat betreft het Plazeyfestival verwijzen we naar de projectfiches (zie infra). Meer info Meer info is te vinden in ‘​Leven te Koekelberg​’ en op de ​website​ van De Platoo. Kerncijfers Klik hier voor meer cijfers en commentaar. Evaluatie, evolutie en effect op de omgeving Publieksopkomst en -tevredenheid lag in 2016 aanzienlijk hoger dan de voorgaande jaren. Er werd meermaals ingezet op lokaal Brussels talent, waarbij een heel aantal mensen voor het eerst zijn weg naar de concerten vond. Een toonplek voor jonge Brusselaars die hun eerste stappen op het podium zetten, aangevuld met ervaren talent is nog steeds een meerwaarde in een gemeente waar geen ander dergelijk aanbod is. Geplande actie 2017 De Platoo wil zijn eigen programmatie aanvullen met een gastprogrammatie. In 2016 onthaalde De Platoo verscheidene nieuwe vrijwilligers en nieuwe verenigingen en er wordt gevraagd of zij een rol willen opnemen als gastprogrammator. Er wordt blijvend ingezet op jong Brussels talent, dat speelkansen verdient. Het superdiverse Brussel komt daarin tot uiting. De co-organisatie van Soirées Métissées en het opstarten van Open Mic’s ondersteunen deze doelstelling. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 29. 29. 29 REGULIERE WERKING   KINDERWERKING DE PLATOO   Omschrijving en doel van de werking De vakantiewerking van De Platoo gebeurt zoals de voorgaande jaren in volledige samenwerking met De kroon en De Zeyp. De kinderwerking tijdens weekdagen gebeurt in samenwerking met Brede School en de bib. Op woensdagnamiddag worden er tweewekelijks kooklessen georganiseerd en op donderdag worden de Taalkriebeltjes verdergezet, om kinderen uit de Koekelbergse basisscholen op een fijne, spelende manier ook tijdens de vrije tijd met het Nederlands in contact brengen. Evaluatie, evolutie en effect op de omgeving De speelweken zijn altijd lang van tevoren uitverkocht. De inschrijvingsmodaliteiten en -momenten werden in 2016 aangepast en er werden actief Paspartoeplaatsen open gesteld. Dit zorgde voor een lichte publieksvernieuwing. Voor de begeleiding werd er voor het eerst samengewerkt met de jeugddienst van Sint-Agatha-Berchem. Naast de professionele begeleiders kunnen lokale jongeren op die manier hun eerste stapjes zetten als hulpbegeleider, een aanpak die positief geëvalueerd en in 2017 dus uitgebouwd wordt. De kwaliteit van de speelweken blijft voorop staan in het engageren van professionele artiesten en begeleiders: het gaat niet enkel over spelen of sporten, maar ook over kunsteducatie. Geplande actie 2017 De kinderwerking van De Platoo, De Zeyp en De kroon beperkt zich tot kinderen van 3 tot 12 jaar. Daarna bieden we geen alternatieven meer aan voor tieners of adolescenten. In 2017 bekijken we of we ook voor deze leeftijdsgroep een aanbod kunnen formuleren, om die indien succesvol in 2018 verder uit te bouwen.     PROJECTFICHES + Actieplan Lokaal cultuurbeleid 2017  Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 30. 30. 30 PROJECT   SERENADE AAN BALKON 2016 - 2017  Omschrijving en doelstelling project 2016 De doelstelling van het project in 2016: een grotere sociale samenhang van de buurt rond het Elisabethpark. De ontdekking van onbekende Koekelbergse locaties en van onbekend lokaal artistiek talent zijn hierbij dan ook interessante nevenaspecten. Dit project werd bij de VGC ingediend in het kader van de één-EURO-subsidies. Verloop 2016 Op zondag 14 februari 2016 vanaf 17u00: een ode aan de schoonheid in al zijn vormen in en rond de Basiliek van Koekelberg. De afspraak om 17u00 op het Voorplein van de Basiliek met een ‘Urban Dansvoorstelling’, werd omwille van de regen verplaatst naar Resto le Basilic. Daarna ging het richting de Speleo-zaal voor een fragment uit het ‘Lijden van de jonge Werther’ van Goethe om vervolgens naar de Zaal Vita te gaan voor een optreden door het Brussels Koor ‘Zinnefolee’ (‘evergreens’ met een Brussels jasje in koor) en voor ontboezemingen door een Syrisch-Irakese muziekgroep Wassel-Trio. Om 20u00 tenslotte werd de kunstzinnige wandeling afgesloten met een uniek Valentijnsconcert door ‘t Klein Vertier in resto ‘Le Basilic’, onder de basiliek. Crazy Cabaret en swingjazz in de stijl van de ‘roaring twenties’. Aantal toeschouwers: van minstens 80 aan het startpunt tot zeker 120 halverwege het parcours. Ondanks het gure weer was er relatief veel publiek. Initiatiefnemer en samenwerking - vzw Promotie van Koekelberg; - de dienst Nederlandse cultuur; - de dienst Franse cultuur; - de dienst Nederlandstalig onderwijs en jeugd; - het gemeenschapscentrum De Platoo; - de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek van Koekelberg: Boekelberg. Evaluatie en effect op de omgeving 2016 ‘Serenade aan balkon’ is voor het Koekelbergs lokaal cultuurbeleid een belangrijk gemeenschapsvormend project en is stevig verankerd in het cultureel landschap van Koekelberg. Mede-eigenaarschap en grote ​verwondering (confrontatie met niet zo evidente artistieke evenementen) zijn hierbij efficiënte evaluatiecriteria. Na evaluatie van de editie van ‘Serenade aan balkon 2015’ en met de doelstellingen van het cultuurbeleidsplan 2014 - 2019 in het achterhoofd was het de bedoeling om in 2016 nog meer samen te werken met multiculturele groepen zoals met de Syrisch-Irakese muziekgroep ‘Wassel-Trio’ en met kunstenaars met diverse culturele achtergronden, o.a. met Esinam Dogbatse, fluitiste met Ghanese roots. Wat ons uiteindelijk gelukt is en op veel bijval kon rekenen van het aanwezige publiek. Wat een goed idee bleek te zijn, was het B-plan (bij regenweer), wat we dan ook op 14.02.2016 spijtig genoeg hebben moeten toepassen. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 31. 31. 31 Geplande actie 2017 In 2017 kiezen we resoluut voor een heel ander parcours. Deze keer verkennen we historisch Koekelberg met enkele prachtige locaties zoals het bedrijf ‘Sonicville’ en de ‘Impasse des Combattants’ in de Deschampheleerstraat… Gezien de keuze voor ‘historisch Koekelberg’ hebben we oog voor een ‘multiculturele’ programmering, wat zich vertaalt in het uitnodigen van Mistika en de danseres Nil Görkem en van Hijaz en de zangeres Abir Nasraoui. Knelpunt voor 2017 blijven: de waarborg van diversiteit in programmatie en publiek en voldoende media-aandacht. Budget en herkomst in 2016: € 7.500,00 subsidiebedrag in het kader van de één EURO-subsidies van de VGC voor 2017: € 7.500,00 subsidiebedrag in het kader van de één EURO-subsidies van de VGC Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 32. 32. 32 PROJECT   BOEKENBENDE AAN HUIS 2016-2017  Omschrijving en doelstelling project 2016 De doelstelling van de Boekenbende is om kinderen met een taalachterstand meer Nederlands te laten horen door vrijwilligers bij hen thuis te laten voorlezen. Door het project lokaal te houden leren mensen uit de buurt elkaar kennen en wordt het gemeenschapsgevoel versterkt. Initiatiefnemer en samenwerking - Streekgericht Bibliotheekbeleid - bibliotheek Boekelberg - het Instituut van de Ursulinen - GBS ‘de kadeekes’ Evaluatie en effect op de omgeving 2016 De Boekenbende is aan haar vierde editie toe en kon dit jaar rekenen op acht enthousiaste voorlezers en evenveel enthousiaste gezinnen. Door mond-aan-mond reclame komen ouders in de bibliotheek zelf vragen naar een voorlezer. Door deze motivatie hebben we een erg succesvolle editie achter de rug en blijven de meeste gezinnen ook nadien nog vaste klant in de bib. Hoewel dit de werking vergemakkelijkt, moeten we erop toezien ook de kwetsbaarste gezinnen te blijven bereiken. Geplande actie 2017 In 2017 gaan wij verder op deze lijn: we houden de Boekenbende lokaal en we zijn soepel in het traject. Als een vrijwilliger later nog wil starten, kan dat. De vrijwilligers worden niet teveel in een vooropgestelde structuur geduwd. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 33. 33. 33 TEXTIELATELIERS 2016-2017  Omschrijving en doelstelling project 2016 De bedoeling van onze textielateliers is om van de bibliotheek méér te maken dan een huis vol boeken. Wij dragen creativiteit hoog in het vaandel en organiseren daarom maandelijks gratis een textielatelier. Evaluatie en effect op de omgeving 2016 De ateliers bereiken een atypisch bibliotheek-publiek zoals Franstalige kinderen en anderstalige ouders. Doordat het atelier altijd door Hilde gegeven wordt, ontstaat er ook een band tussen de ouders, de kinderen en Hilde. De sfeer is rustig en vertrouwd. Geplande actie 2017 In 2017 worden de textielateliers verder gezet. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 34. 34. 34 SINTSHOW  Omschrijving en doelstelling project Minstens éénmaal per jaar voorzien we in de bibliotheek een professionele animatie voor kinderen. Dit jaar was het de beurt aan Marijke Umans met “Smak voor de Sint”. Op het einde kwam er een vrijwilliger verkleed als Sinterklaas langs. Verloop en effect op de omgeving Dit was zowel een heel ontspannende middag voor de kinderen als een ontmoetingsmoment tussen vrijwilligers en ouders. Het publiek was heel divers, deze mix zouden we vaker moeten hebben. Initiatiefnemer en samenwerking Bibliotheek Koekelberg en Brede School Koekelberg. Evaluatie De voorstelling was een succes. Er waren ongeveer 60 deelnemers. We kregen veel complimenten van de ouders voor de mooie activiteit, en de vraag naar meer van dit. Geplande actie 2017 Normaalgezien boeken wij opnieuw een professionele voorstelling. FILMAVOND DOCUMENTAIRE “Trans”  Omschrijving en doelstelling project Voor de eerste keer organiseerde de bibliotheek ism de dienst Cultuur en Gelijke Kansen een activiteit rond de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. We vertoonden een Nederlandstalige film met Engelse Verloop en effect op de omgeving Dit was een heel bijzondere avond waarbij de bibliotheek zich voor het eerst op gevoelig terrein bevond door niet vanzelfsprekende thema’s aan te snijden. Door de getuigenis van een Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 35. 35. 35 ondertitels. Nadien was er een debat met getuigenis, gemodereerd door cultuurbeleidscoördinator Marc Bultereys. Er waren zowel Nederlandstalige als Franstalige holebi-organisaties aanwezig en ook het publiek was gemengd. transgender-collega bij de gemeente Koekelberg werd deze problematiek heel concreet. Initiatiefnemer en samenwerking Bibliotheek Koekelberg, dienst Nederlandse Cultuur en Gelijke Kansen. Evaluatie Dankzij de inzet van meerdere schepenen en het personeel is deze filmavond tot stand kunnen komen. Hoewel wij niet de middelen hebben om hier jaarlijks een activiteit rond te organiseren, willen we graag gevoelige thema’s blijven aansnijden. Geplande actie 2017 Hoewel de thematiek verschillend is, kwam hieruit voort dat we met anderstaligen rond humor en cartoons gaan werken, aangezien dit ook tot een interessant debat kan leiden. SNOEZELWEEK  Omschrijving en doelstelling project 2016 Omdat er een grote babyboom is in Koekelberg, nodigen we ouders met hun baby’tjes uit in de bibliotheek. We dienden samen met Brede School een project in bij “Lezen in je gemeente” en ontvingen voor onze Snoezelweek het label “coup de coeur” waardoor we voor 700 euro aan cheques wonnen. De polyvalente Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 36. 36. 36 zaal werd verduisterd en met een licht- en geluidspektakel omgetoverd tot een echte snoezelruimte. Ook de nabijgelegen crèche kwam in groep. De jeugdbibliothecaris begeleidde het snoezelen. Evaluatie en effect op de omgeving 2016 Dit was de opstart van een samenwerkingsverband met onze meest nabijgelegen crèche, de Hummeltjes in Molenbeek. Dankzij de cheques waren we in staat om zelf twee grote snoezelkoffers samen te stellen, zodat wij zowel zelf elk jaar gratis kunnen snoezelen in de bib als de koffers uitlenen. Geplande actie 2017 In 2017 lenen we snoezelkoffers uit aan de crèche en de kleuterklassen en organiseren we in het najaar weer een snoezelweek. OVERIGE BIBLIOTHEEKPROJECTEN  Overige activiteiten in de bibliotheek - Poëzieavond - Animaties voor de Jeugdboekenweek voor het lager onderwijs - Sm@rtbib voor het secundair onderwijs - Lezing Dirk Bracke voor het secundair onderwijs - Poëzieworkshops voor het secundair onderwijs - Bibliotheekpuzzel voor de kleutertjes - Week van de Amateurkunsten - Filmvertoningen voor de speelpleinwerking tijdens de vakanties Evaluatie Onze activiteiten raken beter bekend bij het publiek. De promotie verloopt veel beter dan vorig jaar. Ten eerste omdat we onze activiteiten op voorhand inplannen en ten tweede omdat het gemeenteblad professioneler geworden is: er werken nu specifiek mensen op communicatie en er is altijd een aparte katern voor de bibliotheek. Verloop en effect op de omgeving Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 37. 37. 37 - Fotowedstrijd “Boek met vakantie” - Meertalig voorleesuurtje voor de Voorleesweek - Knutselatelier tijdens Halloween - Expo BrusselZWerft - Schrijfactie voor Amnesty International - Schaakaterliers Overige activiteiten buiten de bibliotheek waar bibliotheekpersoneel aanwezig was - Serenade aan balkon - Info-avond voor de nieuwe inwoners - Lentefeest - Buurtfeest - Feest van de Vlaamse Gemeenschap - Scholenveldloop - Magisch Kerstfeest Activiteiten waarmee Boekelberg buiten haar ‘boeken’ treedt werken meestal zeer goed. De focus verleggen van boeken naar ‘doen’ en ‘beleven’, opent de deur naar de collectie en zorgt ervoor dat de bibliotheek gepercipieerd wordt als een open ontmoetingsplek waar het Nederlandse taalaspect ‘slechts’ een onderdeel van is. De bibliotheek wordt een (t)huis voor iedereen en zit ingebed in de omgeving. Sinds 2016 sturen we ook een maandelijkse nieuwsbrief naar mensen die zich hiervoor aangemeld hebben. Geplande actie 2017 Hoe regelmatiger een activiteit plaatsvindt, hoe makkelijker we het publiek bereiken. We gaan in 2017 extra inzetten op een structureel naschools aanbod voor kinderen. We gaan ook een extra auteurslezing inlassen voor één klas van het lager onderwijs per school. Verder blijven we actief zoeken naar mensen in de gemeente die zich als vrijwilligers willen inzetten. Klik hier voor foto’s uit het foto-album: https://www.flickr.com/photos/125172293@N02/sets/ Initiatiefnemer en samenwerking Bibliotheek Koekelberg, vaak in samenwerking met Brede School ‘De Vlotte Babbel!’ en de dienst Nederlandse cultuur Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 38. 38. 38   NIEUW PROJECT 2016 CONVERSATIETAFELS NEDERLANDS  Behoefte vanuit de omgeving en doelstelling binnen het cultuurbeleidsplan SD 3 VERKLEURING -- OD 3 + OD 5 Omschrijving van de actie De Platoo wil een open huis zijn voor iedere Koekelbergenaar (en ruimer iedere Brusselaar). Toch merken we dat publiek met migratieachtergrond niet steeds even makkelijk de weg vindt naar De Platoo. Deze vaststelling noopte De Platoo er in 2016 toe meerdere acties te ondernemen om ook dit publiek te verwelkomen. Eén van de acties was het organiseren van conversatietafels. Niet enkel ondersteunen ze de kennis van het Nederlands bij de deelnemers, ook leren de deelnemers op een ontspannen manier de werking van De Platoo kennen (en vice versa). Woensdagvoormiddag bleek tot nu toe niet het ideale moment, dus in 2017 willen we actief verder op zoek gaan naar de juiste randvoorwaarden. In het najaar van 2017 willen we de reeks voldragen kunnen (her)opstarten. Iedere week wordt er iets te eten en te drinken aangeboden, één keer in de maand wordt er samen gekookt. Initiatiefnemer en (mogelijke) samenwerkingsverbanden De Platoo experimenteerde in 2016 met het organiseren van conversatietafels om tegen het najaar een vaste reeks aan te bieden. De Platoo werkt daarvoor samen met de bibliotheek, Brede School en met het Huis van het Nederlands. Budget en herkomst Gewenst effect op de omgeving en eventuele indicatoren Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 39. 39. 39 De Platoo is op vraag van enkele ouders van de Unesco-basisschool gestart met conversatietafels Nederlands. NA enkele keren bleek het niet altijd even eenvoudig voldoende deelnemers (tegelijkertijd) te bereiken, dus in het najaar van 2017 willen we heropstarten, in samenwerking met Lethas en het Huis van het Nederlands. JONGERENPROJECT LA NPN  Behoefte vanuit de omgeving en doelstelling binnen het cultuurbeleidsplan SD 1 VERJONGING -- OD 2 Omschrijving van de actie In 2016 hebben een aantal jonge Brusselaars structureel de weg gevonden naar De Platoo. Iedere woensdagavond zijn ze er aan de slag om hun artistieke vleugels te ontvouwen. Ze zijn bezig met muziek, dans, spoken word, rap en worden begeleid door Peter Veyt, een geëngageerde muzikant die al in verschillende wijken van Brussel met jongeren werkte. Er wordt gepraat, geluisterd, geschreven en verteld. Er wordt muziek gespeeld, uitgeprobeerd, gedanst en gefilmd. In het najaar van 2016 hadden ze hun eerste toonmoment klaar en maakten ze deel uit van het nieuwe diversiteitsproject / CIRCUIT van Cultuurcentrum Brussel. In 2017 gaan ze op tournee door een vijftal gemeenschapscentra met hun eersteling ‘Franklin le Mannequin presenteert LA NPN’ én starten ze aan een nieuwe voorstelling. Initiatiefnemer en (mogelijke) samenwerkingsverbanden De Platoo werkt samen met Cultuurcentrum Brussel en laat zich graag inspireren door collega centra die al een dergelijk traject opzetten. Budget en herkomst 3000 EUR uit het diversiteitstraject van CCB Gewenst effect op de omgeving en eventuele indicatoren Binnen het diversiteitstraject dat De Platoo voor zichzelf definieerde is dit één van de projecten dat mee het superdiverse Brussel wil onthalen. Naast la NPN ontwikkelde De Platoo in 2016 ook Soirées Métissées, in samenwerking met De Zeyp en Everna, een podium waarbij alle disciplines aan bod kunnen komen en waar een mix tussen amateur en semi-professionele artiesten ontstaat. Op die manier wil la NPN + Soirées Métissées uitgroeien tot een voldragen werking. In 2017 wil De Platoo nog een stap verder zetten en Open Mic’s organiseren in samenwerking met de jongeren van La NPN en gastcuratoren. DE BELBIB  Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 40. 40. 40 Behoefte vanuit de omgeving en doelstelling binnen het cultuurbeleidsplan SD 1 Verbondenheid, SD 4 Vergrijzing en SD 5 Verarming Omschrijving van de actie Vanaf 1 januari tot en met 31 december 2017 kan iedereen, individueel of in groep, een afspraak maken met een bibliotheekmedewerker buiten de openingsuren van maandag tot vrijdag. Zo kunnen er ook uitleningen en inschrijvingen plaatsvinden wanneer de bibliotheek gesloten is. Initiatiefnemer en (mogelijke) samenwerkingsverbanden Het initiatief is de bibliotheek en er zijn nog geen samenwerkingsverbanden. Indien het project succes heeft, zouden we ook buiten onze muren kunnen treden door boeken aan huis te laten leveren door vrijwilligers. Dit is toekomstmuziek.   Budget en herkomst Er is geen extra budget nodig voor het project en dat is ook het mooie eraan: het gaat erom dat we niet méér doen maar dat we het ànders doen.   Gewenst effect op de omgeving en eventuele indicatoren Door ons flexibel op te stellen, willen we dat inwoners van Koekelberg en alle andere Brusselaars en klanten beseffen dat de bibliotheek geen gesloten, bureaucratische instelling is maar dat wij graag in dialoog gaan. Aangezien wij een bibliotheek zijn met een kleine personeelsbezetting, kunnen wij niet tegemoet komen aan de vraag naar meer openingsuren. Op deze manier hopen wij onze klanten toch te bereiken, met name: mensen die eenmalig naar Boekelberg komen om een specifiek boek op te pikken, ouderen die liever in de voormiddag langskomen... NT2-KLASSEN  Behoefte vanuit de omgeving en doelstelling binnen het cultuurbeleidsplan Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 41. 41. 41 SD 3 Verkleuring Omschrijving van de actie De bibliotheek heeft contact gelegd met CVO Lethas in de Landsroemlaan in Ganshoren. Na een presentatiemoment met powerpoint van de bibliotheek en het netwerk in twee grote klassen met verschillend niveau Nederlands, volgde een klasbezoek aan de bibliotheek in november. Enkele mensen kwamen op eigen initiatief nadien ook naar de bibliotheek. Het idee ontstond om een workshop te organiseren speciaal voor een klas NT2-cursisten. In 2017 wordt dit een cartoon-workshop in mei, voorafgegaan door een uitleen-moment in de bibliotheek. De bedoeling is ook om via humor tot een debat te komen over wat wel aanvaardbaar is voor de ene en wat niet voor de andere. Initiatiefnemer en (mogelijke) samenwerkingsverbanden Het initiatief ligt momenteel nog bij de bibliotheek. Idealiter wordt er een samenwerking uitgebouwd met de Platoo door samen conversatietafels te organiseren en samen een jaarlijks presentatiemoment in de school te voorzien. Budget en herkomst Voor de workshop wordt in 2017 € 250,00 voorzien. Dit budget is volledig ten laste van de bibliotheek. Gewenst effect op de omgeving en eventuele indicatoren Wij hopen dat door ons zelf actief te gaan voorstellen in klassen, alle cursisten op de hoogte zijn van het bestaan van een bibliotheek in Koekelberg, maar ook in alle andere Brusselse gemeenten. Altijd een bib in je buurt! Dit is nog steeds niet genoeg geweten. Om ons te verankeren, gaan we vanaf 2017 ook klasprojecten organiseren in de hoop dat dit zal leiden tot een toename van bibliotheek-bezoeken onder cursisten. SCHAAKINITIATIES  Behoefte vanuit de omgeving en doelstelling binnen het cultuurbeleidsplan Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 42. 42. 42 SD 1 Verjonging SD 2 Verbondenheid SD 3 Verkleuring SD 5 Vergrijzing Omschrijving van de actie Door de tijdelijke vervanging van onze jeugdbibliothecaris, konden we met de nieuwe medewerker die het schaken beheerst, wekelijkse schaak-ateliers organiseren. Wat begon met één spelbord, werd al snel uitgebreid tot 4 spelborden met telkens zo’n tiental deelnemers. Initiatiefnemer en (mogelijke) samenwerkingsverbanden Het initiatief ging uit van de bibliotheek. Als we in de toekomst schaak-ateliers willen blijven aanbieden, moeten we op zoek naar een goede schaker en spelborden. Budget en herkomst Dit project kon door de tijdelijke medewerker volledig kosteloos gerealiseerd worden. Gewenst effect op de omgeving en eventuele indicatoren We merkten dat de wekelijkse interval goed werkte. De promotie verloopt vooral mondeling, en door de zichtbaarheid van de activiteit tijdens de openingsuren. Er kwam meer publiek langs op dinsdag en na de eerste 4 sessies in november hebben we op vraag van de deelnemers het schaken laten doorlopen in december. In februari en maart lopen de laatste sessies. Bij de laatste sessies kwamen er ook twee senioren mee schaken. 11 JULI - FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - 2016 - 2017  Omschrijving en doelstelling project Verloop in 2016 Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 43. 43. 43 Het Feest van de Vlaamse gemeenschap in Koekelberg dient in de Brusselse context niet alleen voor de ‘Vlaamse’ Brusselaars, maar voor iedereen georganiseerd te worden. Traditioneel wordt er gespeecht, gevolgd door een optreden en een receptie. Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap vond plaats op vrijdagavond 8 juli 2016 in Zaal Cadol om 18u00. Voor het eerst vond de viering niet meer overdag en op 11 juli zelf plaats maar op een avond en in een andere locatie dan de Gemeenteraadszaal. Wouter Hessels en Marc Peire brachten een muzikaal en poëtisch toneelstuk over Brussel. Een meertalige Brussel-triptiek over Brussels North-Brussel-Centraal-Bruxelles Midi. Aansluitend werd de avond gezellig afgesloten met een receptie. ​Initiatiefnemer en samenwerking - vzw Promotie van Koekelberg - Dienst Nederlandse cultuur van Koekelberg - Bibliotheek Boekelberg - GC De Platoo. Evaluatie en effect op de omgeving Ondanks de vernieuwing in 2016 was de publieksopkomst erg mager. Dit feest heeft echt nood aan verjonging. Traditioneel komen hier vooral Nederlandstalige, Brusselse senioren uit Koekelberg op af. Dit is echter geen groep die aangroeit. We moeten dit feest dan ook in een fris jasje steken dat alle inwoners aanspreekt en dat werkelijk kan bijdragen tot een gemeenschapsgevoel in Koekelberg. Geplande actie 2017 De ‘Grooten Oorlog’ in Brusselse straatliedjes uit 1914 - 1918 door de folkgroep ‘Emballage Kado’. De liedjes worden in- en uitgeleid met aangepaste tussen-teksten en gebracht door Marc Bober, acteur en regisseur bij o.a. het Brussels Volkstejoêter. Budget en herkomst - Aanmaak en druk van de uitnodigingen: € 530,- - Drank: € 250,- - Hapjes: € 300,- - Optreden: € 1.200,- Totaal: € 2.280,00 Begunstigde van de subsidie: de gemeente Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 44. 44. 44 Gevraagd subsidiebedrag aan de VGC: € 1000,- Tussenkomst van de vzw Promotie van Koekelberg: € 980,- Tussenkomst van ‘Vlaanderen feest’: € 300,- Het aan de VGC gevraagde subsidiebedrag te storten op het rekeningnummer: BE32 7795 9522 7602, vzw Promotie van Koekelberg met vermelding ‘subsidie 11 juli’​. PROJECT   PLAZEY  Omschrijving en doelstelling project Plazey is een gratis Brussels stadsfestival dat jaarlijks plaatsvindt in het Elisabethpark van Koekelberg. Na de verrassende symbiose tussen het kortstondige van Plazey en het langdurende van Bar Eliza in 2016 is het duidelijk dat er ook in 2017 gekozen wordt voor een combinatie van een grootstedelijk festival en een zomerse ontmoetingsplek in het Elisabethpark van Koekelberg. Het herkenbare muziekfestival blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Het metrum blijft behouden: op vrijdag gaat alle Verloop en effect op de omgeving Evaluatie Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 45. 45. 45 aandacht naar inventieve muziek, op zaterdag toont partner Zinnema eigen (muziek- en dans-)producties op en rond het podium en kiezen we voor openluchtfilm, op zondag blinkt het festival uit in zijn multidisciplinair karakter: artistieke ingrepen, sport, concerten, films en alternatieve kinderateliers. Uitzonderlijk dit jaar valt het Suikerfeest op 25 juni samen met Plazey en wordt er samengewerkt met Citizenne en Vaartkapoen. In 2016 realiseerde een burgercollectief Bar Eliza, een tijdelijke zomerbar in het Elisabethpark in Koekelberg, met twee lokale gemeenschapscentra als motor. Doel was de leegstaande plek te reactiveren en er een open en herkenbare plek, een zgn. urban refuge, voor iedere parkgebruiker van te maken. Het werd een succesverhaal: Bar Eliza werd een drukbezochte plek waar overdag veel senioren op bezoek kwamen, waarin buurtbewoners een informele ontmoetingsplek identificeerden en waar Brusselaars van verder af elkaar ook 's avonds konden treffen. In 2017 wordt dit project herhaald: er wordt een hybride aanbod geformuleerd met doorlopend een urban farm, een zomerbibliotheek met literaire activiteiten, sportmateriaal , exporuimte en een transparant programma. Het spanningsveld tussen cultuur (met een welomlijnd programma) en spontane acties (die woekeren en organisch ontstaan) is door het programma heen een constante. Op woensdag is er prioritaire aandacht voor senioren, op donderdag afterwork aperitief en table d'hôtes, op zaterdag concerten en films en op zondag gesprekken, (literaire) lezingen, een vrij podium op de kiosk, een speels familie-aanbod en muziek. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 46. 46. 46 Na grondige evaluatie bleek evenwel dat toch niet 'iedereen' zijn weg vond naar Bar Eliza. Aanvullend op de ontmoetingsplek creëren we in 2017 tentakels om en rond het park om o.a. Brusselaars met migratieachtergrond te bereiken en tegemoet te komen aan de vraag van de jongeren rond het sportterrein in het park. Twee mobiele units (een mobiel en uitklapbaar podium en een mobiel theesalon / koffiebar / keukentje) worden ontwikkeld om het hele Elisabethpark te ontsluiten: een Bar Eliza op verplaatsing als het ware, een lokaal instrument om nieuwe noden en (inherent daaraan) nieuwe methodieken te ontdekken op het terrein zelf. Noem het een stedelijke kameleon: op het basketbalterrein wordt het immers een DJ-booth, een podium voor rappers of slam poets, een geluidsinstallatie voor een groep breakdancers, op de speeltuin een vertelhoekje, een studio om kinderliedjes van over de hele wereld te beluisteren, op het voorplein een mobiel theesalon waar vrijwilligers paraat staan om ontmoeting te faciliteren. Finaliteit? Een vervolgverhaal voor 2018, waarbij werkelijk alle bezoekers van het Elisabethpark met elkaar te verbonden worden om zo het superdiverse Brussel te omarmen. Initiatiefnemer en samenwerking Sinds 2015 wordt Plazey georganiseerd door een samenwerkingsverband van 4 partners: De gemeenschapscentra De Zeyp en De Platoo, Zinnema en Beeldenstorm. Daarnaast is er een kerngroep vrijwilligers om mee na te denken over inhoud, logistiek, communicatie en promotie. Zij vormen een stuurgroep en dragen mee het festival. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 47. 47. 47 Om een zo divers mogelijk publiek te bereiken, werken we eveneens samen met uiteenlopende verenigingen en organisaties. We beroepen ons daarbij op hun expertise en nodigen hun respectievelijke doelpublieken uit op ons festival. Geplande actie 2017 zie hierboven PROJECT   SOIREES METISSEES - 2016  Omschrijving en doelstelling project Soirées Métissées De doelstelling van dit project is multicultureel, jong talent begeleiden bij het uitbouwen van hun creativiteit en deze jeugdige artiesten een podium bieden. Op die manier komt het project tegemoet aan de strategische doelen verkleuring, verjonging en verbondenheid. Verloop en effect op de omgeving Initiatiefnemer en samenwerking Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 48. 48. 48 Deze avond betreft een samenwerking van GC De Platoo, GC De Zeyp, GC Everna, CC La Villa en CC L’Entrela. Evaluatie Het project werd zeer positief en in groten getale onthaald door het publiek. Ook de deelnemers / de gasten en de organiserende gemeenschapscentra waren tevreden met het resultaat. Geplande actie 2017 De Platoo en De Zeyp gaan opnieuw samenwerken om lokaal, divers (amateur)talent een podium te bieden onder de noemer Soirées Métissées. Er wordt nagedacht of de samenwerking met Evere daarbij een werkelijke meerwaarde is. Momenteel wordt er gedacht aan vier avonden, waarbij de winnaars van de avonden doorstromen naar het Plazeyfestival. De brainstormsessies zijn lopende en de beslissing wordt genomen eind juni 2017. Specifieke aandachtspunten van het gemeenschapscentrum  1. Omgevingsgericht werken in een grootstedelijke omgeving Het gemeenschapscentrum wil de werking naar buiten verleggen en acties ondernemen in en rond het Elisabethpark en andere locaties in Koekelberg. Niet louter door vluchtige tussenkomsten, maar door het opzetten van langdurige processen met al of niet plaatselijke kunstenaars, organisaties en bewoners. De eerste keuze blijft het gebied rond het Elisabethpark waar o.a. het Plazeyfestival jaarlijks plaatsvindt. Daar waar Plazey zich in het verleden beperkte tot het aanbieden van een programma, wordt er sinds twee jaar resoluut gekozen voor een totaal nieuw concept en worden de fundamenten gelegd voor een meer gelaagde manier van werken (zie projectfiche ‘​Plazey​’). Het is de bedoeling om doorheen het ganse jaar activiteiten, in samenwerking met de omwonenden van het park, te ontwikkelen. Een tweede gebied is gesitueerd rond het heraangelegde H. Vanhuffelplein. Op woensdagnamiddag barst het plein ook van de lokale jeugd, dus daar wil De Platoo ook op inspelen. In 2017 bestaat de hoop tijdelijk een lokale jeugdwerker te kunnen aanwerven die met die jeugd aan de slag gaat. Een derde werkgebied zijn de invalswegen rond het park. Ook al zijn de timing en de modaliteiten nog onduidelijk, het staat vast dat binnen afzienbare tijd herstellingswerken aan de tunnels zullen worden uitgevoerd. Deze zullen twee jaar duren. Dit zal voor heel Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 49. 49. 49 wat overlast zorgen en ergernis teweeg brengen bij reizigers en buurtbewoners en de Raad van Bestuur maakte er daarom een ambitie voor het meerjarenbeleid van De Platoo van. 2. Het beleid ten overstaan van de vrijwilliger De Platoo werkt met een 100-tal actieve vrijwilligers. Het grootste deel hiervan is betrokken bij het Plazey-festival met een 15-koppige kerngroep die op meer reguliere basis actief is. Zij reflecteren en participeren aan alle facetten van het project. Met de jaren zijn deze mensen uitgegroeid tot een hechte groep. Naast het jaarlijkse vrijwilligersfeest en de nodige incentives tijdens het festival, wordt hun engagement gevoed door een sterk netwerkgevoel en de uitgelezen ontmoetingskansen. Sinds Plazey meer omgevingsgericht werkt, zijn deze laatsten nog sterker toegenomen. Overige vrijwilligers zijn betrokken via de dagelijkse werking van De Platoo, de sportkampen (draaien ook volledig op vrijwilligers) en de Raad van Bestuur. Sleutelwoorden: Respect en appreciatie voor de geleverde inzet en het individu, het aanreiken van verantwoordelijkheid, zelfbeslissingsrecht, dwarsverbindingen leggen met andere activiteiten van het gemeenschapscentrum, betrokken organisaties en medewerkers. 3. Betrokkenheid en actieve burgerparticipatie Na twee decennia is het Plazeyfestival een begrip in Brussel, maar tegelijk groeit de vraag naar een duurzame verankering van het festival. Zowel de Brusselse grootstedeling als de pendelaar uit Vlaanderen gebruikt het park als verpoosplek, sportplek in openlucht, ontmoetingsplek. Bar Eliza was in 2016 en is in 2017 een (tijdelijk) antwoord op die vraag. Eerste partners zijn comités, instellingen, jeugdhuizen, verenigingen en organisaties uit de buurt (zowel Nederlandstalig als anderstalig) om zo de lokale verankering te garanderen. Daarnaast worden gebruikers van het Elisabethpark, toevallige passanten, festivalbezoekers en omwonenden door ons samengebracht, waardoor echte ontmoeting mogelijk wordt. Daarom wordt er ook bewust gekozen om de nieuwjaarsontmoeting van De Platoo in het Elisabethpark te laten plaatsvinden. Hierbij worden alle omwonenden uitgenodigd. Met resultaat! Net zoals met de concerten en activiteiten in de openbare ruimte en op niet vanzelfsprekende plekken wil het gemeenschapscentrum op deze manier het gemeenschapsforum vorm geven. De Platoo participeert aan Brede School, KOECOON (het Koekelbergse welzijnsoverleg) en tal van andere overleg- en inspraakorganen. De Algemene Vergadering van De Platoo is tevens het Gemeentelijk Adviesorgaan voor de Nederlandse Cultuur. Een regelmatig en structureel overleg met de bibliotheek, de gemeentelijke Dienst Nederlandse Cultuur en De Platoo wordt verdergezet. Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 50. 50. 50 4. Dienstverlening aan verenigingen en ontwikkeling van de werking Er wordt ingezet op het leren kennen van Zelforganisaties uit de omgeving. Het traditionele verenigingsleven blijft bestaan en wordt ondersteund zoals voorheen, maar in 2017 verwelkomt De Platoo ook het superdiverse Brussel in haar infrastructuur. Om zijn dienstverlening daar op af te stemmen (prijzenbeleid, toegankelijkheid, manieren van reserveren) organiseert De Platoo daarom gesprekken met verschillende verenigingen en organisaties. Daarnaast heeft De Platoo een boontje voor organisaties die duurzaamheid of burgerinitiatief ondersteunen. VELT, de Veggieclub, de Yogamadammen, LETS Brussel, Chiro, buurtcomité Boogschutters e.a. hebben hun vaste stek in huis en worden ook in andere delen van de werking betrokken. 5. Samenwerking en netwerkvorming onderling en met andere organisaties Mede door haar beperkte accommodatie, staf en middelen heeft De Platoo er van oudsher naar gestreefd samenwerkingsverbanden met gemeenschapscentra en andere organisaties aan te gaan (cfr. Plazey, kindercursussen, Brussels got Talent). De ontwikkelingen inzake Cultuurcentrum Brussel waarbij ingezet wordt op een scherpere inhoudelijke profilering en visie, klinken ons dan ook als muziek in de oren. De Platoo werkt hieraan constructief, loyaal en actief mee. In het kader van onze omgevingsgerichte werking is netwerkvorming een dagelijkse noodzaak en wordt er extra ingezet op organisaties en verenigingen die diversiteit uitstralen. 6. Aanpak van diversiteit met specifieke aandacht voor interculturaliteit Zowel voor zijn receptieve werking als voor zijn podiumprogramma trekt De Platoo in 2017 alle registers open. In het programma is er aandacht voor de diversiteit die Brussel definieert: zowel muzikanten als exposanten met migratieachtergrond wordt een podium geboden. Daarnaast wordt het gesprek met de Zelforganisaties uit de omgeving actief opgestart om elkaar wederzijds te leren kennen. Eerste samenwerkingen werpen daarin hun vruchten af. Tot slot wil De Platoo ook een actievere partner worden binnen Brede School, waarbij we ook de diversiteit van kinderen en ouders omarmen. MENSEN EN MIDDELEN 2017  Wie is wie in het Lokaal Cultuurbeleid  Dirk Lagast, Schepen van Nederlandstalig Onderwijs en Jeugd, Cultuur en Bibliotheek, vanaf januari 2016 Nathalie Cools, Bestuurssecretaris Cultuur (0,5 VTE) Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 51. 51. 51 Marc Bultereys, Cultuurbeleidscoördinator (0,5 VTE) Leden van de adviesraad voor cultuur  Cfr. Algemene Vergadering De Platoo: Afgevaardigden in de Algemene Vergadering 2016 Voor amateuristische kunstbeoefening: Rahali Hassan Abooukhar Mohammed de Crombrugghe Dominique Calsius Mariet Dessers Willy Voor de derde leeftijd: Crahaij Walter Janssens Simonne Voor jeugd: Pauwels Herman Voor onderwijs: Roelants Carine Vandewalle Chris Algoet Serge Khan Lamia Carine Timmermans Voor sport en recreatie: Vlamir Johan Borré Reinald Van Caelenberg Roland Leborgne Margerite Tuerlinckx Rita Voor volksontwikkeling: Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 52. 52. 52 Lagast Dirk Van Bossche Daniel Vanderlinden Greta Matterne Felix Geeraerts Rik Wolfs Herman Robin Guido Yon Han Bonen Heidi Hautekees Heidi Denorme Mathilde Pepermans Sofie Rademaekers Koen Geens Louis Ryslavy Kurt Van Hooren Georgette Verbeiren Patricia Baekelandt Lucrèce Saadoun Najat Van Neck Jacques Mertens Pierre Voor de Gemeentelijke openbare Nederlandstalige bibliotheek Boekelberg: Cools Nathalie Cuypers Taïs Gecoöpteerden: Burgelman Filip Caron Evelien Deprez Barbara Hoet Lorelien Kayaert Jan Lindemans Joris Loos Martien Mostmans Lien Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 53. 53. 53 Strobbe Dirk Zamouri Khadija Waarnemers voor de gemeente Koekelberg: Bultereys Marc Lagast Dirk voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie: De Meyere Isabelle De Platoo​: Van Overschée Lies Thevissen Erwin Personeel van de dienst Cultuur & Jeugd  voor Cultuur: cfr. Lokaal Cultuurbeleid voor Nederlandstalig Onderwijs & Jeugd: Erik De Rooms, Administratieve Secretaris (1 VTE) voor Brede School: Coralie Damien, Coördinator Brede School (0,7 VTE) Wie is wie in de bibliotheek    Personeel Nathalie Cools, Hoofdbibliothecaris (0,5 VTE) Taïs Cuypers, Jeugdbibliothecaris (1 VTE) Vrijwilligers  Leden van het Beheersorgaan Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 54. 54. 54 Vertegenwoordigers aangeduid door de gemeenteraad  Marguerite-Marie André-Dumont (fractie) Dirk Lagast (fractie) Tinne Vanderstraeten (fractie) Hugo Weckx (fractie & voorzitter) Khadija Zamouri (fractie)   Vertegenwoordigers die de gebruikers en de strekkingen vertegenwoordigen Luc Kerkhofs Carine Timmermans Alain Vanclooster Joke Wiercx Waarnemende leden Marc Bultereys Nathalie Cools Dirk Lagast Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 55. 55. 55 Andere vrijwilligers (Boekenbende aan huis en Sinthow) Dominique Barrat Kirsten de Vries Rik Bradt Sophie Grauwels Mira Verschooten Myriam Oizaz Fleur Wirtz Mieke van Dessel Lisette Cammaert Els Plessers Ann Claeys Laura Vanholst Thomas Frissen   Wie is wie in De Platoo  Vrijwilligers  De raad van bestuur   Martien Loos voorzitter Wolfs Herman ondervoorzitter Burgelman Filip penningmeester Hoet Lorelien Strobbe Dirk secretaris Algoet Serge Caron Evelien Deprez Barbara Lindemans Joris Kayaert Jan Khan Lamia Mostmans Lien Robin Guido Van Neck Jacques Zamouri Khadija Bultereys Marc Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 56. 56. 56 waarnemer gemeente Lagast Dirk waarnemer gemeente Bonduel Charlotte waarnemer VGC   Andere vrijwilligers    Laes Francis Truyens Rudy Coudron Piet De Jonge Werner De Mulder Grietkin De Paepe Koen Desmet Ellen Hetwer Alex Kayaert Jan Kayaert Maarten Kayaert Mattias Lomme Fran Loos Martien Moriau Mars Moriau Wies Mostmans Lien Pille Georges Raemdonck Sander Robin Guido Thevissen Erwin Van Overschée Lies Vanden Abeele Stefaan Vandenbrempt Hugo Willem Aäron Wolfs Herman Wallyn Jan Nathalie De Boelpaep Bogaert Kobbe Brichler Stephanie Delcourt Guy Lou Junior Mariette Ringoot Koen Seygkerelle Kathrin Trullemans Maja Van Den Bergh Stephane Van Wezemael Bart Vandamme Bruno Vanhee Ruben Verdoodt Frederic Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 57. 57. 57 Personeel De Platoo  Aksoy Tahir Secretariaatsmedewerker Van Overschée Lies Sociaal-cultureel werker Kanellaki Eleni Onthaal en boekhouding Thevissen Erwin Centrumverantwoordelijke Vermandel Viviane Onderhoud     Financiële middelen  Overzicht besteding van de gemeentelijke middelen 2015 en de gemeentelijke begroting 2016  Klik ​hier​ voor dit overzicht Legende van deze tabel Acties met meerdere partners Acties van de dienst Cultuur/Jeugd Acties van de bibliotheek Acties van GC De Platoo     Infrastructuur  BIJLAGEN  Advies van de adviesraad voor cultuur  Advies van de adviesraad van de bibliotheek   Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg
 58. 58. 58 Advies van de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum  Goedkeuring van de gemeente  Voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid 2016 Koekelberg

×