Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CSRdag hos Dinamo, presentasjon 2: GoodBusiness

234 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CSRdag hos Dinamo, presentasjon 2: GoodBusiness

  1. 1. Samfunnsansvar og kommunikasjon Hvorfor og hvordan?
  2. 2. Hvorfor ikke? o ”Vi ønsker ikke å skryte” o ”Fallhøyden kan være stor, vi er ikke perfekte” o ”Det passer best for de store med mye ressurser” o ”Det har ikke falt oss inn. CSR hva er det?” o ”Ikke viktig. Folk bryr seg ikke, de er ikke villig til å betale for etikk”
  3. 3. Det kan bidra til... o Merkevaren din blir sterkere o Være det som differensierer deg fra konkurrentene o Vinne anbud i B2B o Stolte ansatte o Økt attraktivitet i rekruttering o Hjelpe til å få til den endringen du selv brenner for – ”impact”! o Sette en standard i bransjen
  4. 4. Samfunnsansvar o EUs definisjon: “The responsibilityofenterpr ises for theirimpactsonsociety. ” Europa kommisjonen, oktober 2011 Corporate responsibility? Corporate social responsibility? Bedrifterssamfunnsansvar? Sustainable business? Sustainability? Sustainable innovation? Shared value? Creating Shared Value?
  5. 5. 10 gyldne regler 1. Sørg for at ledelsen er med 2. Få med deg kommunikasjonsfolkene 3. Sjekk at dere har ”alt” på stell 4. Interessentene – hvem er de, hva mener de? 5. Finn ut hvor dere kan gjøre en vesentlig forskjell – vær strategisk 6. Finn gode, strategiske samarbeidspartnere 7. Si ikke mer enn dere kan stå inne for 8. Vær ærlig og vær forberedt 9. Legg en kommunikasjonsstrategi – begynn internt og identifiser relevante budskapbærere 10. Budskap: vær konsistent, konkret og husk kontekst
  6. 6. Dette bør du ikke gjøre o Love mer enn dere egentlig står inne for o Ikke ha organisasjonen med (ledelsen, mellomledelsen og ansatte) o Fremstå som om alt er perfekt o Ignorere bekymringer
  7. 7. ”For the last threeyearswe'veworked to remove all artificialcolours and flavourings from ourfood and soft drinks, includingthoseonesthat have been associatedwithhyperactivity in children.”
  8. 8. For åoppnå et godtomdømme, må du forsøkeåværedet du gjerneviloppfattessom Socrates

×