Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pla Estratègic pel DesenvolupamentPla Estratègic pel Desenvolupament 
Econòmic de La Garrotxa
ESCENARI ACTUALITZAT, PLANS ...
SUMARI
• 0. Síntesi Diagnosi i escenari actualitzat
• 1. Factors claus de les opcions estratègiques 
• 2 Visió Missió i Va...
0. Síntesi diagnosi i escenari actualitzat (1)g ( )
• La Garrotxa té un notable equilibri, sostingut en el temps, entre le...
0. Síntesi diagnosi i escenari actualitzat (2)g ( )
• En la percepció dels mitjans de comunicació,  sobresurten el Turisme...
1. Factors claus de les opcions estratègiques (1)
• La millora de la posició relativa de l’economia garrotxina s’ha foname...
1. Factors claus de les opcions estratègiques (2)
E è iEstratègia 
singular
Un model per
Escala / 
Relació entre
Un model ...
1. Factors claus de les opcions estratègiques (3)
Assoliments Pendents / Mancances
è Id tifi t t l B i dif i ióEstratègia ...
2. Visió, Missió i Valors ,
• Visió: La Garrotxa enforteix la seva posició de 
riq esa benestar i cohesió relati s fonamen...
3. Objectiu i Línies Estratègiquesj g q
• Objectiu: Esdevenir un referent a Catalunya i Europa de 
compatibilitat entre el...
4. Definició d’estratègies i programesg p g
LÍNIA ESTRATÈGIA PROGRAMES
Garrotxa Capital industrial Aportar avantatge compe...
4. Definició d’estratègies i programesg p g
LÍNIA ESTRATÈGIA PROGRAMES
Garrotxa es projecta al món El punt de partida és d...
4. Definició d’estratègies i programesg p g
LÍNIA ESTRATÈGIA PROGRAMES
Garrotxa per la Sostenibilitat
Energètica
Penetraci...
4. Definició d’estratègies i programesg p g
LÍNIA RESULTATS ESPERATS ACTORS
Garrotxa Capital industrial Reforçament divers...
4. Definició d’estratègies i programesg p g
LÍNIA RESULTATS ESPERATS ACTORS IMPULSORS
Garrotxa es projecta al
món
Augmenta...
4. Definició d’estratègies i programesg p g
LÍNIA RESULTATS ESPERATS ACTORS IMPULSORS
Garrotxa per la
Sostenibilitat Energ...
5. Definició Projectes Estratègics (1):
• El Pla defineix 7+1 (la corresponent a cooperació) línies 
estratègiques que han...
5. Definició Projectes Estratègics (2):
TRANSVERSALITAT Indústria Nova Pont Món Formació Terra Sostenibilitat Cooperació
T...
5. Definició Projectes Estratègics (2):
PROJECTES  DESCRIPCIÓ /OBJECTIUS PROJECTE EN CURS O 
ESTRATÈGICS RELACIONATS
PAE G...
6. Governança del Pla (1)
ESPAI/FUNCIÓ DINÀMICA
Nucli de l’Agència com a motor 
d’impuls, seguiment i gestió
La preexisten...
6. Governança del Pla (2)ç ( )
III2015 IV2015 I2016 II2016 III2016 IV2016III2015 IV2015 I2016 II2016 III2016 IV2016
Implan...
7. Escenari 2020 actualitzat (1)( )
• L’any 2014 els llocs de treball han crescut un 3,4%, cinc 
dècimes per sobre del con...
7. Escenari 2020 actualitzat (2)( )
• Les noves dades permeten actualitzar –amb el mateix 
model, l’escenari d’evolució de...
7. Escenari actualitzat (3)7. Escenari actualitzat (3)
Projecció mercat de treball, 2016 ‐ 2020
Components 2008 2013 2016 ...
Crèdits
• Equip:
– Eduard Jiménez economista i consultor en polítiques públiquesEduard Jiménez, economista i consultor en ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3. Pla estratègic pel desenvolupament econòmic de la Garrotxa (plans i projectes)

1,076 views

Published on

Document 3 de 3 de Pla estratègic pel Desenvolupament Econòmic de la Garrotxa que inclou els plans i projectes.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3. Pla estratègic pel desenvolupament econòmic de la Garrotxa (plans i projectes)

 1. 1. Pla Estratègic pel DesenvolupamentPla Estratègic pel Desenvolupament  Econòmic de La Garrotxa ESCENARI ACTUALITZAT, PLANS I PROJECTES  ESTRATÈGICS Març 2015
 2. 2. SUMARI • 0. Síntesi Diagnosi i escenari actualitzat • 1. Factors claus de les opcions estratègiques  • 2 Visió Missió i Valors del Pla• 2. Visió, Missió i Valors del Pla • 3. Objectius i Línies Estratègiques • 4. Definició d’estratègies i Programes • 5 Projectes Estratègics• 5. Projectes Estratègics • 6. Governança del Pla • 7. Annex. Escenari 2020 tendencial actualitzat Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 2
 3. 3. 0. Síntesi diagnosi i escenari actualitzat (1)g ( ) • La Garrotxa té un notable equilibri, sostingut en el temps, entre les funcions  residencials i productives a Catalunya. En relació al seu entorn predomina la funció  id i lresidencial.  • Té una tendència de llarg termini (1991‐2010) d’evolució positiva en termes de  producció i renda per càpita en relació a Catalunya. • En els darrers quinze anys ha augmentat un 30% l’obertura de la comarca. Bracons  equilibra el nexes cap a ponent sense disminució dels nexes a llevant. S’obre un  nou potencial de relació amb la Catalunya metropolitana • La crisi ha impactat en l’ocupació de forma relativament menys acusada que a  Catalunya, perdent 10 punts percentuals menys a la Construcció i Immobliària i a  Serveis Empresarials. • El tradicional fort pes de la indústria continúa sent un tret característic  el 2012,  tanmateix les activitats pròpiament urbanes tenen un singular pes en el Valor  Afegit. • La base econòmica agroindustrial i la no dependència, en la renda, de les  prestacions socials i les rendes externes, permet abordar  l’aprofitament de les  oportunitats de l’economia global.p g Preliminar Core Estratègic ‐ Setembre 2014 3
 4. 4. 0. Síntesi diagnosi i escenari actualitzat (2)g ( ) • En la percepció dels mitjans de comunicació,  sobresurten el Turisme, la  Innovació i la cooperació com a elements estratègics de desenvolupament. • Les característiques productives de La Garrotxa es relacionen directament amb• Les característiques productives de La Garrotxa es relacionen directament amb  els eixos temàtics de l’estratègia d’especialització intel∙ligent de Catalunya  RIS3CAT. • Les oportunitats de desenvolupament econòmic també poden estar p p p relacionades amb el futur de grans projectes territorials en l’àmbit Pirineus ,  Logística i Accessibilitat. • L’escenari tendencial preveu que la recuperació de l’ocupació es produirà fins  a partir de 2015 amb un ritme lleugerament superior que la mitjana catalanaa partir de 2015, amb un ritme lleugerament superior que la mitjana catalana.  • Les xifres d’atur continuaran sent molt superiors a abans la crisi, i tindran una  component de llarga durada i sense prestació molt important. • La recuperació de l’ocupació en l’escenari tendencial 2020 es concentrarà en el• La recuperació de l ocupació en l escenari tendencial 2020 es concentrarà en el  Comerç, l’hostaleria i el Turisme i en els Serveis Col∙lectius. Es preveu la creació  de més de 2.000 llocs de treball d’ara fins 2020 • El primari, indústria i energia continuarà sent el sector amb més ocupació al  2020, tot i que la generació de nova ocupació sigui menys intensa en  comparació amb les activitats terciàries, mantenint els trets socioecònomics de  l’economia comarcal.  Preliminar Core Estratègic ‐ Setembre 2014 4
 5. 5. 1. Factors claus de les opcions estratègiques (1) • La millora de la posició relativa de l’economia garrotxina s’ha fonamentat en  una població menys envellida i una més gran taxa d’ocupació que p y g p q compensaven amb escreix una productivitat agregada menor • Els dos primers factors tendeixen a llarg termini a igualar‐se amb les mitjanes  catalanes i més en un context d’obertura de manera que els elementscatalanes, i més en un context d obertura, de manera que els elements  vinculats a la productivitat jugaran un paper clau en el futur • Hi ha un consens important de la visió externa i la percepció interna sobre el  futur de la Garrotxa que permeten abordar els reptes correlacionats quefutur de la Garrotxa, que permeten abordar els reptes correlacionats que  suposen els principals dissensos i incerteses de futur • Un primer bloc de reptes té a veure a com el territori respon a l’obertura: la  seva capacitat d’atracció, la competitivitat dels seus sectors, l’impacte cultural,  les seves relacions territorials i posició a Catalunya • Un segon bloc de reptes té a veure amb els seu perfil sociodemogràfic: un g p p g envelliment més ràpid que la mitjana, el diferencial de qualificació  professional, la retenció de talent, la integració social, tots ells amb gran  impacte en la creació de riquesa i benestar.p q Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 5
 6. 6. 1. Factors claus de les opcions estratègiques (2) E è iEstratègia  singular Un model per Escala /  Relació entre Un model per  verificar una  estratègia  sostenible de Relacions  territorials Relació entre  els actors sostenible de  desenvolupament  econòmic EinesEines  d’intervenció Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 6
 7. 7. 1. Factors claus de les opcions estratègiques (3) Assoliments Pendents / Mancances è Id tifi t t l B i dif i ióEstratègia  singular Identificats sectors claus Maduresa projectes en curs  Obertura de nous projectes Actors individuals potents Baixa diferenciació Objectius febles o vagues Absència (?) dinàmiques  autosostingudesActors individuals potents autosostingudes Relacions i  escala Bona relació interna (escasses  disputes territorials) è Persistència dinàmiques  localistes l ó lescala  territorial Baixa competència  interterritorial Relació territorial incipient  Invisibilitat avantatges escala Relació entre Bon clima polític intern Dinàmiques territorials Relació entre  els actors Lideratges compartits Alta sintonia públic‐privada parcialitzades Baixa densitat relacions,  lideratges implícits Absència espais continuïtat Eines  d’intervenció Alt nivell especialització d’eines Procés (d’integració) Agència Aplicació model Agència d intervenció Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 7
 8. 8. 2. Visió, Missió i Valors , • Visió: La Garrotxa enforteix la seva posició de  riq esa benestar i cohesió relati s fonamentadariquesa, benestar i cohesió relatius, fonamentada  en l’equilibri d’un medi natural excepcional i el seu  caràcter industrial obrint se a Catalunya i el móncaràcter industrial, obrint‐se a Catalunya i el món • Missió: Reforçar la cooperació pública i public‐ i d ti li ll tprivada que permeti assolir un paper rellevant en  una escala superior, i conduir els riscos i  oportunitats d’un escenari més obert deoportunitats d’un escenari més obert de  l’economia comarcal V l Lid i C í b l• Valors:  Lideratges compartits, Compromís amb la  feina ben feta, Responsabilitat social Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 8
 9. 9. 3. Objectiu i Línies Estratègiquesj g q • Objectiu: Esdevenir un referent a Catalunya i Europa de  compatibilitat entre els valors naturals i antròpics acompatibilitat entre els valors naturals i antròpics a  partir d’una industria innovadora, l’emprenedoria  social i el turisme sostenible • Línies Estratègiques: – Garrotxa Capital industrial Garrotxa Nova Economia– Garrotxa Nova Economia – Garrotxa un pont dins Catalunya – Garrotxa es projecta al mónGarrotxa es projecta al món – Garrotxa excel∙leix en formació i professionalitat – Garrotxa Terra de Volcans – Garrotxa per la Sostenibilitat Energètica – Garrotxa més i millor cooperació Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 9
 10. 10. 4. Definició d’estratègies i programesg p g LÍNIA ESTRATÈGIA PROGRAMES Garrotxa Capital industrial Aportar avantatge competitius en relació a la localització d’activitats, en els polígons d'activitat, les telecomunicacions i en les relacions intersectorials com ara la densitat i relacions entre les empreses i l’emprenedoria •Pla d’Innovació Industrial •Suport al sector Agroalimentari i Gastronòmic •Pla de Millora Infraestructures PAE’s •Programa de suport laboral i ocupacional les empreses i l emprenedoria. LÍNIA ESTRATÈGIA PROGRAMES Garrotxa Nova Economia Configurar una referencia innovació‐emprenedoria‐ responsabilitat social que reforçi l’aparició i •Pla de promoció RSE grans empreses i entitats •Pla de suport emprenedoria Social i Solidàriap q ç p l’atracció de nous sectors i empreses diversificades. p p •Suport a la Innovació Turística i Energètica LÍNIA ESTRATÈGIA PROGRAMES Garrotxa un pont dins L’acció planteja un conjunt de treball tècnics i •Xarxa d’activitat socioculturals Catalunya d’activació de l’estructura institucional i empresarial per tal d’identificar àmbits d’actuació, línies de treball i projectes concrets que reforcin el paper socioeconòmic de la Garrotxa com a pont entre les comarques veïnes i reforci el seu desenvolupament •Anàlisi potencialitats socioeconòmiques relacions interterritorials comarques veïnes i reforci el seu desenvolupament Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 10
 11. 11. 4. Definició d’estratègies i programesg p g LÍNIA ESTRATÈGIA PROGRAMES Garrotxa es projecta al món El punt de partida és detectar la relacions actuals i a partir d'aquesta aprofitar per reforçar la relació i •Pla d’intercanvis i projecció exterior institucional •Pla d’acollida de visites d’experiències internacionalspartir d aquesta aprofitar per reforçar la relació i obrir d'altres noves, amb una actitud de contribució de l’experiència i d’establiment de relacions sòlides Pla d acollida de visites d experiències internacionals •Pla suport a estades professionals i formatives LÍNIA ESTRATÈGIA PROGRAMES Garrotxa excel∙leix en formació i professionalitat Augmentar la coordinació dels recursos educatius i  generar nous projectes i programes que permetin fer  de la formació i la professionalitat una oportunitat  •Sistema d’orientació professional •Model únic FP i promoció formació Dual •Pla de Talent i Formació Superior LÍNIA ESTRATÈGIA PROGRAMES Garrotxa Terra de Volcans Aprofitament i diversificació de la marca Garrotxa‐ •Desenvolupament productes Turisme i Patrimoni d’integració social i ciutadana. Olot per tal de fer sostenibles a mig termini els valors territorials i un més gran impacte de l’activitat turística en l’activitat econòmica i l’ocupació •Estratègia Carta Europea Turisme Sostenible •LEADER Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 11
 12. 12. 4. Definició d’estratègies i programesg p g LÍNIA ESTRATÈGIA PROGRAMES Garrotxa per la Sostenibilitat Energètica Penetració transversal del factor transició energética en tots els projectes i programes, a partir de j t t i/ i l • Pla de suport a la Re‐enginyeria dels sectors productius Pl d’Efi iè i i P d ió blprojectes motors i/o singulars •Pla d’Eficiència i Producció renovables • LÍNIA ESTRATÈGIA PROGRAMES Garrotxa més i millor cooperació Reforçar la dinámica i projectes en curs i generar espais de debat i projectes concrets que permetin madurar nous compromisos de cooperación tant dins •Creació espai public‐privat de cooperació •Reforçament institucional de l’Agència el sector públic com entre el públic i el privat Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 12
 13. 13. 4. Definició d’estratègies i programesg p g LÍNIA RESULTATS ESPERATS ACTORS Garrotxa Capital industrial Reforçament diversificat nous sectors industrials Garrotxa desenvolupament Millora infraestructures telecomunicacions Reutilització i flexibilitat usos sòl i sostre PAE singular i excel∙lent Reducció de l’atur juvenil R t i it i Noel Euram Retorn universitaris Augment dels projectes col∙laboració interempresarials LÍNIA RESULTATS ESPERATS ACTORS Garrotxa Nova Economia Augment dels sectors professionals FGL / Adrinoc Extensió I varietat de les produccions locals Incorporar‐se a projectes R+D en l’àmbit Energia i Geologia Assolir alta proporció de RSE en grans empreses i entitats locals Generar un Fons d’inversió en projectes i emprenedoria Mas la carrera / Joves Empresaris La Fageda ‐ Euram LÍNIA RESULTATS ESPERATS ACTORS Garrotxa un pont dins Catalunya Aparició de noves funcions territorials en l’àmbit productiu i  turístic Ajuntament d’Olot Josep ObradorCatalunya turístic. Millora dels serveis de mobilitat i accessibilitat a la comarca Nous serveis i atractius supracomarcals Josep Obrador Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 13
 14. 14. 4. Definició d’estratègies i programesg p g LÍNIA RESULTATS ESPERATS ACTORS IMPULSORS Garrotxa es projecta al món Augmentar el nombre de projectes europeus on es participa Programar intercanvis europeus de joves Reforçar l’estudi d’idiomes Ajuntament d’Olot Bellapart / Euram ç Augmentar els projectes d’erasmus professionals Estar presents en les xarxes i lobbys territorials europeus Apostar per ser referencia en àmbits relacionats amb el turisme,  l’energia, l’envelliment o l’escola Definir una marca Landing Lab LÍNIA RESULTATS ESPERATS ACTORS IMPULSORS Garrotxa excel∙leix en formació i professionalitat Seguiment de la situación socioeconómica i de l’impacte de la crisi  en l’exclussió Consell Comarcal Noel g Augmentar el reciclatge profesional Reduir el fracàs i l’abandonament escolar Adaptar els currículums formatius professionals a les necessitats  de l’àmbit Facilitar l’accès i retorn a l’itinerari formatiu profesionalFacilitar l’accès i retorn a l’itinerari formatiu profesional Disposar d’oferta formativa de tercer cicle. Assolir la igualació en l’índex de titulacions de CAT LÍNIA RESULTATS ESPERATS ACTORS IMPULSORS G d V l A t i ifi ti d l i it t di t ib ït t it i l t i i GGarrotxa Terra de Volcans Augment significatiu dels visitants redistribuïts territorialment i  estacional Augment de l’oferta d’allotjament de categoría superior Centre de distribució de visitants únic Increment de l’ocupació en el sector turístic Diversificació de l’oferta i funcions territorials del turisme Turisme Garrotxa Garrotxa desenvolupament La Perla Hotels ‐ AHG Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 14 Diversificació de l oferta i funcions territorials del turisme
 15. 15. 4. Definició d’estratègies i programesg p g LÍNIA RESULTATS ESPERATS ACTORS IMPULSORS Garrotxa per la Sostenibilitat Energètica Augment de la utilització de biomassa com a font  domèstica i empresarial Increment de les instal∙lacions de renovables en les  entitats publiques Extensió dels models d’eficiència energética Sigma Wattia (Euram i Ajeg) IES Garrotxa LÍNIA RESULTATS ESPERATS ACTORS IMPULSORS Garrotxa més i millor Augmentar la transversalitat de les accions Ajuntament d’Olot Extensió dels models d eficiència energética Reducció de la vulnerabilitat i la pobresa energética Garrotxa més i millor cooperació Augmentar la transversalitat de les accions Integrar i fer més efectius els treballs tècnics Configurar espais de legitimació de les propostes I  projectes Incrementar la participación i compromisos privats Ajuntament d Olot Consell Comarcal Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 15
 16. 16. 5. Definició Projectes Estratègics (1): • El Pla defineix 7+1 (la corresponent a cooperació) línies  estratègiques que han d’estar integrades (inclouenestratègiques que han d estar integrades (inclouen,  interaccionen positivament) amb d’altres grans  projectes en cursp j • L’objectiu a curt termini és definir N projectes  estratègics identificats (els que es puguin realment g ( q p g posar en marxa més enllà de subvencions de tercers) • Cal més clarament un model de governança adaptat als  nivells de maduració i compromís dels actors • Una dinàmica d’implantació que reforci el compromís  de tercers Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 16
 17. 17. 5. Definició Projectes Estratègics (2): TRANSVERSALITAT Indústria Nova Pont Món Formació Terra Sostenibilitat Cooperació TRANSVERSALITAT PROJECTES Indústria Nova  Economia Pont Món Formació Terra  de  Volcans Sostenibilitat  Energètica Cooperació Polígons Plus √ √ √ √ Escola d’Emprenedoria  Social √ √ √ √ Centre serveis tècnics i  √ √ √ √ √ √ Formació superior Node Energètic Transició √ √ √ √ Garrotxa Cultour √ √ √ √ √ √Garrotxa Cultour √ √ √ √ √ √ Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 17
 18. 18. 5. Definició Projectes Estratègics (2): PROJECTES  DESCRIPCIÓ /OBJECTIUS PROJECTE EN CURS O  ESTRATÈGICS RELACIONATS PAE Garrotxa Plus Definir un sector industrial on es pugui desenvolupar una  experiència significativa de gestió excel∙lent i abordar el tema de  les telecomunicacions, amb compromisos intermunicipals i gestió  Estudi Necessitats i demandes PAE’s p p g activa de la localització i la fiscalitat Escola  d’Emprenedoria  Social Conjunt de programes  formatius i d’emprenedoria i activitats  d’empreses al voltant de l’economia  social i solidària amb  participació d’institucions acadèmiques i alta projecció exterior,  amb promoció d’una xarxa global d’experiències Visites a empreses (FAGEDA, WATTIA) i  Experiències PECT Emprenedoria RSE ADRINOCSocial amb promoció d una xarxa global d experiències RSE ADRINOC Centre Serveis  Tècnics i Formació  S i Coordinar, valoritzar i incrementar recursos tècnics, tecnològics i  formatius al servei d’empreses i treballadors sota un mateix  paraigüa amb impacte amb la innovació i la professionalització.  Inclou noves programacions de formació dual i contínua i els Serveis tècnics R+D+i empreses FP Dual PECT Talent i Formació PECT Innovació Industrial Superior Inclou noves programacions de formació dual i contínua i els  recursos de recerca PECT Innovació Industrial PECT Centre dels Volcans Node Transició  Energètica Conjunt d’activitats impulsores de la descarbonització i dels  suport i gestió dels projectes de generació i eficiència energètica  que condueixin a una comarca quasi‐neutral laboratori territorial  b i PECT Sostenibilitat Espai Zero Xarxa Calor Plaça Mercatg sobre energia  Garrotxa Cultour Impuls de la preservació, valorització i recuperació patrimonials a  partir de nous itineraris diferenciats i suports innovadors amb  impacte amb l’augment i la diversificació turística i la generació  transversal d’activitat i ocupació (comerç, restauració, activitats,..) Carta Europea Turisme Sostenible PECT Turisme i Patrimoni PECT Agroalimentari‐Gastronomia LEADER Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 18 p ( ç, , , )
 19. 19. 6. Governança del Pla (1) ESPAI/FUNCIÓ DINÀMICA Nucli de l’Agència com a motor  d’impuls, seguiment i gestió La preexistent N li i l ú i t l Si t i t t l t iNuclis impulsors únicament en les  línies on hi ha dinàmiques  preexistents (4: Formació, Turisme,  Si tenen preexistent, la mateixa. Cas contrari, treballar amb ells una  proposta Energia) Nuclis de projecte En funció de cada projecte Plenari amb tothom (+ <120 2 cops l’anyPlenari amb tothom (+‐<120  persones) 2 cops l’any.  La primera després de les eleccions  per presentar els projectes que es  posen en marxa Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 19
 20. 20. 6. Governança del Pla (2)ç ( ) III2015 IV2015 I2016 II2016 III2016 IV2016III2015 IV2015 I2016 II2016 III2016 IV2016 Implantació  Plans/Projectes Presentació i validació projectes  estratègics Definició final projectes (després  PECT)PECT) Posada en marxa projectes Governança Creació nuclis projectes Constitució Plenari del Pla R f t i tit i lReforçament institucional  Agència Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 20
 21. 21. 7. Escenari 2020 actualitzat (1)( ) • L’any 2014 els llocs de treball han crescut un 3,4%, cinc  dècimes per sobre del conjunt de Catalunyadècimes per sobre del conjunt de Catalunya • Hi ha 700 llocs de treball més, fonamentalment de la  indústria –el sector que més creix amb alguna novaindústria  el sector que més creix, amb alguna nova  localització‐ el comerç i l’hostaleria LLOCS DE TREBALLS A LA GARROTXA (Afiliats totals SS) 201312 201412 Diferència Abs Evolució % Primari indústria i energia 8 154 8 509 355 4 4%Primari, indústria i energia 8.154 8.509 355 4,4% Construcció i immbiliària 1.612 1.591 ‐21 ‐1,3% Comerç, hostaleria i turisme 5.018 5.230 212 4,2% Serveis col∙lectius 3.643 3.727 84 2,3% Serveis empresarial 2.009 2.078 69 3,4% Total 20.436 21.135 699 3,4% Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 21
 22. 22. 7. Escenari 2020 actualitzat (2)( ) • Les noves dades permeten actualitzar –amb el mateix  model, l’escenari d’evolució dels llocs de treball 2016‐model, l escenari d evolució dels llocs de treball 2016 2020.  • Augmenten els llocs de treball previstos anteriorment  en aproximadament 915 al final del període, fins 2045  més que a finals de 2014 NOU ESCENARI 2016‐2020 DE DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DELS LLOCS DE TREBALL LA GARROTXA 2008 2011 2014 2016 2020 Dif 2020‐ 2014 Primari, indústria i energia 9.884 8.704 8.509 8.550 8.636 127 C t ió i i bilià i 2 903 2 139 1 591 1 568 1 477 114Construcció i immbiliària 2.903 2.139 1.591 1.568 1.477 ‐114 Comerç, hostaleria i turisme 5.796 5.134 5.230 5.419 6.022 792 Serveis col∙lectius 3.687 3.780 3.727 3.724 4.545 818 Serveis empresarial 2.023 1.975 2.078 2.154 2.500 422 Total 24 293 21 732 21 135 21 415 23 180 2 045Total 24.293 21.732 21.135 21.415 23.180 2.045 2016 2020 8.105 8.295 1.597 1.419 5.100 5.784 3.724 4.366 2 043 2 401 Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 22 2.043 2.401 20.569 22.265 Estimació anterior
 23. 23. 7. Escenari actualitzat (3)7. Escenari actualitzat (3) Projecció mercat de treball, 2016 ‐ 2020 Components 2008 2013 2016 2020 Població 16‐64 35.925 36.515 37.061 37.854 Població activa 28.000 27.912 28.166 28.769 Llocs de treball  23.726 20.415 21.415 23.180 Atur registrat / estimat 1.704 3.621 2.736 2.329 2008 2013 2016 2020 Residents ocupats  26.296 24.291 25.430 26.440 R id t t 16 829 15 546 16 275 16 921Residents ocupats comarca  16.829 15.546 16.275 16.921 Residents ocupats fora comarca  9.467 8.745 9.155 9.518 No residents ocupats comarca  6.897 4.869 5.140 6.259 Tants per 1  2008 2013 2016 2020 Autocontenció  0,64 0,64 0,64 0,64 Autosuficiència  0,71 0,76 0,76 0,73 Taxa activitat 16‐64  0,78 0,76 0,76 0,76 Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 23
 24. 24. Crèdits • Equip: – Eduard Jiménez economista i consultor en polítiques públiquesEduard Jiménez, economista i consultor en polítiques públiques – Javier Gracia, geògraf – Raquel Colomina, social manager – Carolina Recio, sociòloga De L’empresa Innovación y Consultoria en Políticas Públicas s.l • Projecte finançat pel   Pla i Projectes Estratègics ‐ Abril 2015 24

×