Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pla Estratègic pel DesenvolupamentPla Estratègic pel Desenvolupament 
Econòmic de La Garrotxa
Diagnosi i Escenari tendenci...
SUMARI
• Funcions i posicionament territorials
• Trajectòria llarg terminiTrajectòria llarg termini 
• Encaix i obertura t...
"The best way to predict the futureThe best way to predict the future 
is to create it.“ 
Peter Drucker
La Garrotxa té un notable equilibri, sostingut en el temps, entre les 
funcions residencials i productives a Catalunya. En...
Té una tendència de llarg termini (1991‐2010) d’evolució positiva en 
termes de producció i renda per càpita en relació a ...
En els darrers quinze anys ha augmentat un 30% l’obertura de la comarca. 
Bracons equilibra el nexes cap a ponent sense di...
Les previsions del planejament general  contemplen el reforçament 
nodal de la capital i el creixement mitjà dels principa...
La crisi ha impactat en l’ocupació de forma relativament menys acusada que 
a Catalunya, perdent 10 punts percentuals meny...
El tradicional fort pes de la indústria continúa sent un 
tret característic el 2012, tanmateix les activitats pròpiament ...
La base econòmica agroindustrial i la no dependència, en la renda, 
de les prestacions socials i les rendes externes perme...
En la percepció dels mitjans de comunicació,  sobresurten el Turisme, la 
Innovació i la cooperació com a elements estratè...
Les característiques productives de La Garrotxa es relacionen directament
amb els eixos temàtics de l’estratègia d’especia...
Les oportunitats de desenvolupament econòmic també poden estar 
relacionades amb el futur de grans projectes territorials ...
L’escenari tendencial preveu que la recuperació de l’ocupació no es produirà
fins a partir de 2016, amb manteniment en tot...
La recuperació de l’ocupació en l’escenari tendencial 2020 es concentrarà en 
el Comerç, l’hostaleria i el turisme i en el...
A Internet la notorietat d’Olot és superior en una proporció 4:1 a la Garrotxa
Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 16
El portals de notícies i els blogs constitueixen el gruix de la informació
accessible a Internet sobre La Garrotxa. L’anàl...
També a la xarxa social Twitter la presència d’Olot és superior a La 
Garrotxa, sobretot amb puntes de notorietat concreta...
Referències i Crèdits
• Referències:
– CatalunyaCaixa (2013) Anuari econòmic comarcal de Catalunya
– Clúster Development (...
ANNEX: característiques i supòsits estimació Escenari 2016‐2020
Càlcul de les estimacions:
P l bl ió 16 64 ’h tAgregació G...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1. Pla estratègic pel desenvolupament econòmic de la Garrotxa (diagnosi-escenaris)

1,106 views

Published on

Document de diagnosi de la comarca de la Garrotxa. Part 1 de 3 de Pla estratègic pel Desenvolupament Econòmic de la Garrotxa.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1. Pla estratègic pel desenvolupament econòmic de la Garrotxa (diagnosi-escenaris)

 1. 1. Pla Estratègic pel DesenvolupamentPla Estratègic pel Desenvolupament  Econòmic de La Garrotxa Diagnosi i Escenari tendencial Facts & Figures Juliol 2014
 2. 2. SUMARI • Funcions i posicionament territorials • Trajectòria llarg terminiTrajectòria llarg termini  • Encaix i obertura territorial • Impacte de la crisi en l’activitat econòmicap • Estructura Generació de Riquesa • Estructura de les rendes i base econòmica d’especialització • Percepció subjectiva socioeconòmica • Clústers productius i estratègia intel∙ligent d’espacialització P i i t j t t tè i l• Posicionament en projectes estratègics generals • Escenari 2016‐2020 Activitat i Mercat de Treball • Escenari 2016‐2020 Activitat i Ocupació emergentEscenari 2016 2020 Activitat i Ocupació emergent • Identificació i reputació on‐line 2Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial
 3. 3. "The best way to predict the futureThe best way to predict the future  is to create it.“  Peter Drucker
 4. 4. La Garrotxa té un notable equilibri, sostingut en el temps, entre les  funcions residencials i productives a Catalunya. En relació al seufuncions residencials i productives a Catalunya. En relació al seu entorn predomina la funció residencial.  Garrotxa s/ ÀmbitGarrotxa s/ Catalunya Garrotxa s/ ÀmbitGarrotxa s/ Catalunya Àmbit: Ripollès, Osona, La Selva, Gironès, Pla de l’Estany,  Alt Empordà i La Garrotxa Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 4
 5. 5. Té una tendència de llarg termini (1991‐2010) d’evolució positiva en  termes de producció i renda per càpita en relació a Catalunyatermes de producció i renda per càpita en relació a Catalunya Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 5
 6. 6. En els darrers quinze anys ha augmentat un 30% l’obertura de la comarca.  Bracons equilibra el nexes cap a ponent sense disminució dels nexes a q p p llevant Xarxa viària a la Garrotxa 2012 VIA 1998 2012 N‐260 5 237 6 946 (Figueres) 5.237 6.946 C‐66  (Banyoles) 10.545 13.109 C‐63  5 638 1 357 (Anglès) 5.638 1.357 C‐37  (Bracons) 188 6.467 N‐260  4 347 5 076 Xarxa viària a la Garrotxa 1998 (Ripollès) 4.347 5.076 C‐153  (Rupit) 2.572 2.123 Xarxa viària a la Garrotxa 1998 Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 6
 7. 7. Les previsions del planejament general  contemplen el reforçament  nodal de la capital i el creixement mitjà dels principal nuclis i lanodal de la capital i el creixement  mitjà dels principal nuclis i la  variant Les Presses‐Olot 7Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial
 8. 8. La crisi ha impactat en l’ocupació de forma relativament menys acusada que  a Catalunya, perdent 10 punts percentuals menys a la Construcció i a Catalunya, perdent 10 punts percentuals menys a la Construcció i  Immobliària i a Serveis Empresarials Evolució Afiliació a la Seguretat Social (RG+RETA) Garrotxa. II Trimestre 2008 = 100 Variació afiliació IV trimestre 2013 amb II  trimestre 2008 =100 Sector Garrotxa Catalunya Primari, indústria i energia ‐17,50 ‐26,85 Construcció i immobiliària ‐13,42 ‐12,20 h l 44 47 54 96 trimestre 2008 =100 Comerç, hostaleria i turisme ‐44,47 ‐54,96 Serveis col∙lectius ‐1,19 1,85 Serveis empresarial ‐0,69 ‐14,25 Total ‐15,88 ‐17,37 Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 8
 9. 9. El tradicional fort pes de la indústria continúa sent un  tret característic el 2012, tanmateix les activitats pròpiament urbanes, p p tenen un singular pes en el Valor Afegit VAB (milions d’euros) Actvitats econòmiques Milions euros Pes Garrotxa 2012 1.326 0,67% Catalunya 2012 196.515 AA.PP, Sanitat i ensenyament privat i públic 183 13,82% Comerç i reparació 171 12,91% Construcció 139 10,48% Serveis a empreses 136 10,23% Aliments, begudes i tabac 131 9,91%, g , Hoteleria 99 7,48% Intermediació financera 63 4,74% Altres activitats socials i serveis 53 4,00% Paper i arts gràfiques 44 3,29% Transport i comunicacions 40 3 01%Transport i comunicacions 40 3,01% Cautxú i plàstic 38 2,84% Metal∙lúrgia i productes metàl∙lics 32 2,38% Energia, aigua i extractives 29 2,21% Química 27 2,02% Animals 27 2,00% Altres minerals no metàl∙lics 21 1,55% Tèxtil, cuir i calçat 18 1,35% Fusta i suro 16 1,20% Indústries manufactureres diverses 14 1,09%Indústries manufactureres diverses 14 1,09% Maquinària i equipaments mecànic 13 1,02% Resta 33 2,5% Total 1.326 100% Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 9
 10. 10. La base econòmica agroindustrial i la no dependència, en la renda,  de les prestacions socials i les rendes externes permet abordarde les prestacions socials i les rendes externes, permet abordar   l’aprofitament de les oportunitats de l’economia global LA COMPOSICIÓ DE LA RENDA DISPONIBLE BRUTA COMARCAL EN VALOR ÍNDEX CAT=100, ANY 2008 Les comarques que milloren en la trajectòria 1991-2008 A gricultur a Energia, quí mica cautxú i metal·lúrgia A limentació , tèxtil, fusta, paper i edició M aquinària, mat. elèctric, de transpo rt i altres manuf C o nstrucc ió C o merç i reparacio ns H o teleri a T ranspo rt i co municacio ns M ediació financier a Serveis Immo biliaris, de llo guer i empresarials A ltres serveis metal·lúrgia edició altres manuf. empresarials Alta Ribagorça 159,7 129,6 29,3 8,6 176,6 91,7 234,4 34,0 101,2 96,6 89,2 Bages 110,0 112,6 106,8 166,5 122,9 101,4 76,3 64,8 85,1 57,6 91,2 Baix Llobregat 18,6 125,5 93,6 191,1 101,4 137,5 72,1 128,6 65,4 84,4 76,7 Berguedà 375,2 97,0 94,5 72,1 167,8 82,9 121,3 48,2 60,7 37,9 80,8 Conca de Barberà 221,1 181,4 339,1 252,9 106,7 46,4 77,0 41,3 38,2 30,7 72,1Conca de Barberà 221,1 181,4 339,1 252,9 106,7 46,4 77,0 41,3 38,2 30,7 72,1 Garrigues 1539,5 127,7 121,8 29,0 154,9 102,1 108,8 60,6 75,0 20,5 75,4 Garrotxa 150,8 101,4 303,6 156,6 128,8 97,5 126,5 55,7 79,5 55,9 85,1 Noguera 1287,9 89,7 183,4 39,8 152,6 96,5 100,3 60,6 66,4 29,0 83,6 Priorat 524,7 18,4 172,5 27,4 222,3 73,7 226,7 35,5 76,5 45,6 89,4 Ripollès 283,8 109,0 102,9 324,8 104,6 63,4 149,0 44,5 61,4 67,2 92,6Ripollès 283,8 109,0 102,9 324,8 104,6 63,4 149,0 44,5 61,4 67,2 92,6 Solsonès 800,4 92,1 139,9 102,1 187,9 80,1 122,8 43,7 61,3 71,1 81,2 Terra Alta 843,7 40,8 121,4 57,5 232,8 94,9 152,9 54,7 57,5 42,5 73,4 Urgell 643,7 148,9 150,1 92,2 131,8 126,1 82,7 62,6 66,8 44,1 72,2 Vallès Occidental 9,0 139,7 111,2 153,9 94,7 100,6 69,3 97,4 101,5 90,9 85,2 Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 10
 11. 11. En la percepció dels mitjans de comunicació,  sobresurten el Turisme, la  Innovació i la cooperació com a elements estratègics de desenvolupamentInnovació i la cooperació com a elements estratègics de desenvolupament Font: 1 anys deFont: 1 anys de  notícies d’El Punt‐Avui on apareix La Garrotxa  a la secció d’Economia Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 11
 12. 12. Les característiques productives de La Garrotxa es relacionen directament amb els eixos temàtics de l’estratègia d’especialització intel∙ligent de  Catalunya RIS3CAT Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 12
 13. 13. Les oportunitats de desenvolupament econòmic també poden estar  relacionades amb el futur de grans projectes territorials en l’àmbit Pirineus , f g p j , Logística i Accessibilitat 1 Centro direccional de Cerdanyola‐Parc de  7 5 l'Alba 2 Circuit de Catalunya 3 Foment de Turisme a Tarragona 6 3 Foment de Turisme a Tarragona 4 Parc d'Innovació del Cuir i la  Marroquineria d'Igualada‐Jorba 5 JJOO hivern BCN‐Pirineus 2022 1 2 9 4 5 JJOO hivern BCN‐Pirineus 2022 6 Aeroport Girona‐Riudellots de la  Selva 7 Logis Empordà 8 10 5 3 7 Logis Empordà 8 Logis Penedès 9 Zona logística Llagosta ‐ Santa Perpètua‐ Logística Àrees de foment ‐ desenvolupament Centres d’activitat 9 Mollet 1 0 Delta Llobregat Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 13
 14. 14. L’escenari tendencial preveu que la recuperació de l’ocupació no es produirà fins a partir de 2016, amb manteniment en tot cas de xifres d’atur molt superiors a abans la crisi Projecció mercat de treball, 2016 ‐ 2020 Components 2008 2013 2016 2020 Població 16‐64 35.925 36.515 37.061 37.854 Població activa 28.000 27.912 27.774 27.800 Llocs de treball 23.726 20.415 20.569 22.265 Atur registrat / estimat 1.704 3.621 3.353 2.758 2008 2013 2016 2020 Residents ocupats 26.296 24.291 24.421 25.042 Residents ocupats comarca 16.829 15.546 15.629 16.027p Residents ocupats fora comarca 9.467 8.745 8.791 9.015 No residents ocupats comarca 6.897 4.869 4.936 6.233 Tants per 1 2008 2013 2016 2020 Autocontenció 0,64 0,64 0,64 0,64 Autosuficiència 0,71 0,76 0,76 0,72 Taxa activitat 16‐64 0,78 0,76 0,75 0,73 Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 14 , , , ,
 15. 15. La recuperació de l’ocupació en l’escenari tendencial 2020 es concentrarà en  el Comerç, l’hostaleria i el turisme i en els Serveis Col∙lectiusel Comerç, l hostaleria i el turisme i en els Serveis Col lectius Llocs de treball per sectors d’activitat econòmica 2008 ‐ 2016 ‐ 2020  2008 2011 2013 2016 20202008 2011 2013 2016 2020 Primari, indústria i energia 9.702 8.697 8.177 8.105 8.295 Construcció i immobiliària 2.784 2.127 1.630 1.597 1.419 Comerç, hostaleria i turisme 5.603 5.247 5.031 5.100 5.784 Serveis col∙lectius 3.611 3.830 3.616 3.724 4.366 Variació dels llocs de treballs per sector d’activitat en base a 2013 Serveis empresarial 2.027 1.956 1.962 2.043 2.401 Total 23.726 21.857 20.415 20.569 22.265 2016 2020 Diferència % Diferència % Primari indústria i energia 72 0 9% 118 1 4% Variació dels llocs de treballs  per sector d activitat en base a 2013 Primari, indústria i energia ‐72 ‐0,9% 118 1,4% Construcció i immbiliària ‐33 ‐2,0% ‐211 ‐12,9% Comerç, hostaleria i turisme 70 1,4% 754 15,0% Serveis col∙lectius 108 3,0% 749 20,7% Serveis empresarial 81 4 1% 439 22 4%Serveis empresarial 81 4,1% 439 22,4% Total 154 0,8% 1.850 9,1% Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 15
 16. 16. A Internet la notorietat d’Olot és superior en una proporció 4:1 a la Garrotxa Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 16
 17. 17. El portals de notícies i els blogs constitueixen el gruix de la informació accessible a Internet sobre La Garrotxa. L’anàlisi semàntica de la darreraaccessible a Internet sobre La Garrotxa. Lanàlisi semàntica de la darrera setmana indica una reputació equilibrada 80 Orígen de la informació textual 40 50 60 70 Blogs Forums Orígen de la informació textual  analitzada 10 20 30 40 Forums Twitter Other News 0 80 100 120 20 40 60 positive neutral negative 0 20 Càrrega semàntica dels continguts analitzats a Internet Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 17
 18. 18. També a la xarxa social Twitter la presència d’Olot és superior a La  Garrotxa, sobretot amb puntes de notorietat concretaGarrotxa, sobretot amb puntes de notorietat concreta Evolució del total de Tweets per dia on apareix la paraulaEvolució del total de Tweets per dia on apareix la paraula Total de tweets 1 mes: OLOT (7.093) – GARROTXA (1.522) Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 18
 19. 19. Referències i Crèdits • Referències: – CatalunyaCaixa (2013) Anuari econòmic comarcal de Catalunya – Clúster Development (2012) Mapeig empresarial de La Garrotxa – DEMO (2014) Estadística d’afiliació a la Seguretat Social, Sèries per sectors  – ECO (2014) RIS3CAT – El Punt‐Avui (2013‐2014), cercador avançat de notícies – GoogleTrends (2014). Tendències d’aparició dels mots Olot i Garrotxa a la cerca – GES (2000) L’impacte socioeconòmic de l’Eix de Bracons – Idescat (2007) EMQ2006, Comarques Gironines( ) q – Idescat (2014) Estimacions de població 2012‐2035 – Idescat (2014) Sèries de Població, Afiliació a la SS i Atur registrat – PTOP (2010) Pla  Territorial de les Comarques Gironines( ) q – TES (2013) Projectes de Desenvolupament Estratègic a Catalunya • Equip: – Eduard Jiménez, economista i consultor en polítiques públiques, p q p q – Javier Gracia, geògraf – Raquel Colomina, social manager – Carolina Recio, sociòloga, g Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 19
 20. 20. ANNEX: característiques i supòsits estimació Escenari 2016‐2020 Càlcul de les estimacions: P l bl ió 16 64 ’h tAgregació Grans Grups CCA2009 – Per la població 16‐64 s’ha emprat  l’estimació Idescat – Per l’estimació de la població activa s’ha  emprat la tendència EPA, que implica una  reducció de la taxa d’activitat fins el 2020 01 Agricultura, ramaderia i caça  02  Silvicultura i explotació forestal  03  Pesca i aqüicultura  05  Antracita, hulla i lignit  06  Petroli i gas natural  07  Minerals metàl∙lics  08  Minerals no metàl∙lics ni energètics  09 Suport a les indústries extractives ARIALS  26 Productes informàtics i electrònics 46  Comerç engròs, exc. vehicles motor  49  Transport terrestre i per canonades  50  Transport marítim i per vies interiors  51  Transport aeri  52  Emmagatzematge i afins al transport  53  Activitats postals i de correus  61 Telecomunicacions Agregació Grans Grups CCA2009 reducció de la taxa d activitat fins el 2020 – Per l’estimació de llocs de treball 2016 s’ha  projectat les tendències sectorials  comarcals  Per l’estimació de llocs de treball totals ÚSTRIA I ENERGIA  09 Suport a les indústries extractives  10  Indústries de productes alimentaris  11  Fabricació de begudes  12  Indústries del tabac  13  Indústries tèxtils  14  Confecció de peces de vestir  15  Indústria del cuir i del calçat  16  Indústries fusta i suro, exc. mobles  17  Indústries del paper  19  Coqueries i refinació del petroli  20 Indústries químiques  SERVEIS EMPRESA 61 Telecomunicacions 62  Serveis de tecnologies de la informació  64  Mediació financera  65  Assegurances i  fons pensions  66  Activitats auxiliars mediació financera  69  Activitats jurídiques i de comptabilitat  70  Seus centrals i consultoria empresarial  74  Activitats professionals i tècniques ncaa  77  Activitats de lloguer  78  Activitats relacionades amb l’ocupació  80 Activitats de seguretat i investigació – Per l’estimació de llocs de treball totals  2020 s’ha suposat un increment net anual  acumulatiu del 2% en el període 2016‐ 2020 Per la distribució sectorial dels llocs de PRIMARI, INDÚ q q 22  Cautxú i plàstic  24  Metal∙lúrgia  25  Productes metàl∙lics, exc. maquinària   27  Materials i equips elèctrics  28  Maquinària i equips ncaa  29  Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs  30  Altres materials de transport  31  Mobles  32  Indústries manufactureres diverses  33  Reparació i instal∙lació de maquinària  g g 81  Serveis a edificis i de jardineria  82  Activitats administratives d'oficina  95 Reparació ordinadors i efectes personals US  18 Arts gràfiques i suports enregistrats 21  Productes farmacèutics  58  Edició  59  Cinema i vídeo; enregistrament de so  60  Ràdio i televisió  63  Serveis d’informació  72 Recerca i desenvolupament – Per la distribució sectorial dels llocs de  treball 2020 s’ha projectat la tendència  2008‐2016 de distribució sectorial  – Per la taxa d’autocontenció s’ha estimat  constant a partir de les dades EMQ 35 Energia elèctrica i gas  36  Aigua  37  Tractament d'aigües residuals  38  Tractament de residus  39  Gestió de residus  45  Venda i reparació de vehicles motor  SERVERIS COL∙LECTIU 73  Publicitat i estudis de mercat  75  Activitats veterinàries  84  Adm. pública, Defensa i SS obligatòria  85  Educació  86  Activitats sanitàries  87  Serveis socials amb allotjament  88  Serveis socials sense allotjament  90  Activitats artístiques i d’espectacles  91  Biblioteques i museus  92  Jocs d’atzar i apostes  CONSTRUCCIÓ I  INMOBILIARIA  41  Construcció d’immobles  42  Construcció d’obres d’enginyeria civil  43  Activitats especialitzades construcció  68  Activitats immobiliàries  constant a partir de les dades EMQ – Per la taxa d’autosuficiència s’ha suposat  que torna linealment a la taxa d’abans la  crisi 93 Activitats esportives i d’entreteniment 94  Activitats associatives  96  Altres activitats de serveis personals  97  Llars que ocupen personal domèstic  98  Llars que prod. béns i serveis ús propi  99 Organismes extraterritorials 71 Serveis tècnics arquitectura i enginyeria COMERÇ,  HOSTELERIA I  TURISME  47  Comerç detall, exc. vehicles motor  55  Serveis d’allotjament  56  Serveis de menjar i begudes  79  Agències viatges i operadors turístics    Síntesi Diagnosi i Escenari tendencial 20

×