Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 1 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 2 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 3 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 4 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 5 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 6 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 7 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 8 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 9 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 10 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 11 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 12 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 13 PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3 Slide 14
Upcoming SlideShare
PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 4
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3

Download to read offline

A.Θεωρία
1) Δομές
1.1) Ορισμός Δομής
1.2) Ερωτήσεις σε Δομές
2) Λίστες
2.1) Ορισμός Λίστας
2.2) Κατηγορήματα Λιστών
2.2.1) Το κατηγόρημα member/2
2.2.2) To κατηγόρημα append/3
2.2.3) To κατηγόρημα length/2
2.2.4) Το κατηγόρημα reverse/3
B.Ασκήσεις

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

PROLOG - ΜΑΘΗΜΑ 3

 1. 1. ΠΛΗ31 PROLOG Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες ∆ηµήτρης Ψούνης
 2. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β.Θεωρία 1. ∆οµές 1. Ορισµός ∆οµής 2. Ερωτήσεις σε ∆οµές 2. Λίστες 1. Ορισµός Λίστας 2. Κατηγορήµατα Λιστών 1. Το κατηγόρηµα member/2 2. To κατηγόρηµα append/3 3. To κατηγόρηµα length/2 4. Το κατηγόρηµα reverse/3 Γ.Ασκήσεις 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες
 3. 3. A. Θεωρία 1. ∆οµές 1.Ορισµός ∆οµής Στην Prolog µπορούµε να ορίσουµε µια δοµή δεδοµένων ως µία οµαδοποίηση δεδοµένων µε ένα κοινό όνοµα και αντίστοιχο συντακτικό µε αυτό που είδαµε στο κατηγόρηµα. Π.χ. το date(18,12,2011) θα αναπαριστά την ηµεροµηνία 18-12-2011 Μία δοµή δεδοµένων παίζει αντίστοιχο ρόλο µε µία σταθερά, άρα µπορούµε να την αναπαράστήσουµε µόνο σαν όρισµα σε ένα κατηγόρηµα. Για παράδειγµα µπορούµε να ενσωµατώσουµε στον κόσµο της οικογένειας του tom και την πληροφορία για την ηµεροµηνία γέννησης κάθε προσώπου µε τις δηλώσεις: 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες born(tom,date(12,11,1923)). born(john,date(17,5,1955)). born(pam,date(10,11,1978)). κ.λπ.
 4. 4. A. Θεωρία 1. ∆οµές 2. Ερωτήσεις σε ∆οµές Έπειτα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την πληροφορία των δοµών µε τους γνωστούς τρόπους απάντησης της Prolog: 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες ?- born(tom,X). X=date(12,11,1923). ?-born(tom,date(_,_,X)). X=1923 ?-parent(X,john),born(X,date(_,_,Y)). X=tom, Y=1923.
 5. 5. A. Θεωρία 2. Λίστες 1. Ορισµός Λίστας Η λίστα είναι µια βασική προγραµµατιστική δοµή στην Prolog, η οποία είναι να ενθέσουµε τα στοιχεία της λίστας σε αγκύλες χωρισµένα µε κόµµατα. H λίστα είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική δοµή διότι µπορούµε να έχουµε όσα στοιχεία θέλουµε, σε αντίθεση µε ένα κατηγόρηµα που έχει συγκεκριµένο πλήθος στοιχείων, Συγκεκριµένα αν θέλουµε να κατασκευάσουµε µια λίστα π.χ. µε τα παιδιά ενός ατόµου, τότε µπορούµε να το γράψουµε απ’ ευθείας ως εξής: Στην πραγµατικότητα η λίστα κωδικοποιείται στην Prolog µε έναν ιδιαίτερο τρόπο, χρησιµοποιώντας τα δεσµευµένα κατηγορήµατα ./2 και [ ] Αλλά ευτυχώς παρέχεται και η προγραµµατιστική ευκολία να γράψουµε τα στοιχεία απ’ ευθείας σε άγκύλες 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες children(tom,[john,jim]). children(tom,.(john,.(jim,[ ])).
 6. 6. A. Θεωρία 2. Λίστες 1. Ορισµός Λίστας Με βάση και τον τυπικό τρόπο µε τον οποίο η Prolog κατασκευάζει µια λίστα, µας παρέχεται µια πολύ σηµαντική προγραµµατιστική ευκολία, που θα την χρησιµοποιήσουµε όταν κάνουµε ερωτήσεις και όταν γράφουµε κανόνες: Μία λίστα µπορούµε να αναπαρασταθεί [Head|Tail] όπου Head είναι η κεφαλή της λίστας, δηλαδή το πρώτο στοιχείο της λίστας Tail είναι η ουρά της λίστας, δηλαδή τα επόµενα στοιχεία της λίστας. Έτσι αν π.χ. έχουµε ενσωµατώσει στο πρόγραµµα µας το γεγονός: Και κάνουµε την ερώτηση: Θα λάβουµε την απάντηση 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες children(a,[b,c,d,e]). ?-children(a,[Χ|Υ]). Χ=b, Y=[c,d,e].
 7. 7. A. Θεωρία 2. Λίστες 2. Κατηγορήµατα Λιστών (1.Το κατηγορηµα member/2 ) Η Prolog έχει µια σειρά έτοιµων κατηγορηµάτων για την διαχείριση λιστών. Τα κατηγορήµατα αυτά είναι έτοιµα και δεν χρειάζεται να τα ορίσουµε εµείς. Απλά τα χρησιµοποιούµε. Το σηµαντικότερο κατηγόρηµα είναι το member(X,L) που θα αληθεύει αν το στοιχείο Χ είναι µέλος της λίστας L. Παραδείγµατα: 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες ?- member(1,[1,2,3]). true. ?- member(4,[1,2,3]). false. ?- member(X,[1,2,3]). X = 1 ; X = 2 ; X = 3.
 8. 8. A. Θεωρία 2. Λίστες 2. Κατηγορήµατα Λιστών (1.Το κατηγορηµα member/2 ) Ο ορισµός του κατηγορήµατος member στην prolog είναι προφανώς αναδροµικός: (Ασκηση) Να κατασκευάσετε το δένδρο εκτέλεσης του ερωτήµατος 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες member(X,[X|_]). member(X,[_|L]):-member(X,L). ?- member(X,[1,2,3]).
 9. 9. A. Θεωρία 2. Λίστες 2. Κατηγορήµατα Λιστών (2.Το κατηγορηµα append/2 ) Σηµαντικό κατηγόρηµα είναι και το append(L1,L2,L) που θα αληθεύει αν η συνένωση των λιστών L1 και L2 είναι η L. Συνένωση των λιστών L1 και L2 είναι να κατασκευάσουµε µία νέα λίστα L που στην αρχή έχει τα στοιχεία της L1 και έπειτα έχει και τα στοιχεία της L2. Παραδείγµατα: 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες 10 ?- append([1,2],[3,4],L). L = [1, 2, 3, 4]. ?- append(L1,L2,[1,2,3]). L1 = [], L2 = [1, 2, 3] ; L1 = [1], L2 = [2, 3] ; L1 = [1, 2], L2 = [3] ; L1 = [1, 2, 3], L2 = [] ; ?- append(L1,[3,4],[1,3,4]). L1 = [1] ?- append([1,2],L2,[1,3,4]). false.
 10. 10. A. Θεωρία 2. Λίστες 2. Κατηγορήµατα Λιστών (2.Το κατηγορηµα append/2 ) Και ο ορισµός του κατηγορήµατος append στην prolog είναι αναδροµικός: (Ασκηση) Να κατασκευάσετε το δένδρο εκτέλεσης του ερωτήµατος 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες append([],L,L). append([X|L1],L2,[X|L3]):-append(L1,L2,L3). ?- append([1,2],[3],L).
 11. 11. A. Θεωρία 2. Λίστες 2. Κατηγορήµατα Λιστών (3.Το κατηγορηµα length/2) To κατηγόρηµα length(L,X) αληθεύει αν η λίστα L έχει µήκος (πλήθος στοιχείων) Χ Παραδείγµατα: 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες ?- append(L1,L2,[1,2,3]),length(L1,N1),length(L2,N2). L1 = [], L2 = [1, 2, 3], N1 = 0, N2 = 3 ; L1 = [1], L2 = [2, 3], N1 = 1, N2 = 2 ; L1 = [1, 2], L2 = [3], N1 = 2, N2 = 1 ; L1 = [1, 2, 3], L2 = [], N1 = 3, N2 = 0 ; ?- length([1,2,3],X). X = 3.
 12. 12. A. Θεωρία 2. Λίστες 2. Κατηγορήµατα Λιστών (4.Το κατηγορηµα reverse/2) To κατηγόρηµα reverse(L1,L2) αληθεύει αν η λίστα L2 είναι η αντιστροφή της L1 Παραδείγµατα: 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες ?- reverse([1,2,3],L). L = [3, 2, 1]. 10 ?- reverse(L,[1,2,3]). L = [3, 2, 1] .
 13. 13. B. Ασκήσεις 1. Εξετάσεις 2009Β 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες Το κατηγόρηµα append της Prolog ορίζεται ως εξής: append([],L,L). append([X|Xs],Y,[X|Zs]) :- append(Xs,Y,Zs). Να γράψετε τι θα απαντήσει η Prolog στα ακόλουθα ερωτήµατα (όλες τις πιθανές απαντήσεις): (1) ?- append([1,2],[3,4],Χ). (2) ?- append([a,b],Υ,[a,b,c,d]). (3) ?- append(Z,[a,b],[a,b,c,d]). (4) ?- append(A,B,[k,l,m]).
 14. 14. B. Ασκήσεις 2. Ο κόσµος του οικογενειακού δένδρου 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Prolog, Μάθηµα 3: ∆οµές και Λίστες ∆εδοµένου του γνωστού κόσµου του οικογενειακού δένδρου του tom: Ορίστε το κατηγόρηµα children(X,L), που θα αληθεύει αν τα στοιχεία που είναι στην λίστα L είναι παιδιά του ατόµου X. parent(tom,bob). parent(tom,john). parent(bob,jim). parent(bob,kim). parent(john,sam). parent(jim,pat).

A.Θεωρία 1) Δομές 1.1) Ορισμός Δομής 1.2) Ερωτήσεις σε Δομές 2) Λίστες 2.1) Ορισμός Λίστας 2.2) Κατηγορήματα Λιστών 2.2.1) Το κατηγόρημα member/2 2.2.2) To κατηγόρημα append/3 2.2.3) To κατηγόρημα length/2 2.2.4) Το κατηγόρημα reverse/3 B.Ασκήσεις

Views

Total views

3,829

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,443

Actions

Downloads

271

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×