Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 1 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 2 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 3 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 4 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 5 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 6 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 7 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 8 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 9 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 10 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 11 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 12 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 13 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 14 ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7 Slide 15
Upcoming SlideShare
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 11
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7

Download to read offline

.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 3.7

 1. 1. ΠΛΗ31 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ Μάθηµα 3.7: WEKA ∆ηµήτρης Ψούνης
 2. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A.Θεωρία 1. Εισαγωγή 1. Σκοπός 2. Εγκατάσταση 2. Το WEKA στην πράξη 1. Προετοιµασία Αρχείου ∆εδοµένων 2. Εκπαίδευση µε Έλεγχο 3. Αρχική Οθόνη 4. Επιλογή Αρχείου ∆εδοµένων 5. Παραµετροποίηση Αλγόριθµου Οπισθοδιάδοσης 1. Αξιολόγηση µε Σύνολο Ελέγχου 2. Αξιολόγηση µε Επικύρωση Κ-δειγµάτων Β.Ασκήσεις 1. Εφαρµογές 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA
 3. 3. A. Θεωρία 1. Εισαγωγή 1. Σκοπός 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA Το WEKA είναι ένα πρόγραµµα που υλοποιεί ένα σύνολο από αλγόριθµους εξόρυξης γνώσης, Μεταξύ άλλων υλοποιεί αλγόριθµους εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων όπως ο αλγόριθµος οπισθοδιάδοσης του λάθους. • Σηµείωση: Το µάθηµα αυτό είναι χρήσιµο για εκπόνηση ερωτηµάτων εργασίας.
 4. 4. A. Θεωρία 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA URL εγκατάστασης: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ Επιλογή “Download” Επειτα επιλογή κατάλληλης έκδοσης “Stable Book 3rd Edition” x86 – Για 32bit υπολογιστή x64 – Για 64bit υπολογιστή
 5. 5. A. Θεωρία 2. Το WEKA στην πράξη 1. Προετοιµασία αρχείου δεδοµένων 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA Προετοιµάζουµε το αρχείο δεδοµένων µας σε απλό κειµενογράφο (notepad) @RELATION iris @ATTRIBUTE sepallength REAL @ATTRIBUTE sepalwidth REAL @ATTRIBUTE petallength REAL @ATTRIBUTE petalwidth REAL @ATTRIBUTE class {Iris-setosa,Iris- versicolor,Iris-virginica} @DATA 5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa 4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa 4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa ......... Ονοµασία Αρχείου Ιδιοχαρακτηριστικά Προτύπων (εδώ 4) και τύπος δεδοµένων του κάθε ενός (REAL, INTEGER, BOOLEAN κ.λπ.) Ονοµασία κλάσεων στις οποίες χωρί- ζονται τα πρότυπα. Πρότυπα: Πρώτα τα ονόµατα των ιδιοχαρακτη- ριστικών και επειτα το όνοµα της κλά σης που ταξινοµείται. Η επέκταση του αρχείου για να αναγνωρίζεται από το πρόγραµµα είναι .arff
 6. 6. A. Θεωρία 2. Το WEKA στην πράξη 2. Εκπαίδευση µε Έλεγχο 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA Η ακόλουθη διαδικασία συνηθίζεται όταν κατασκευάζουµε ένα νευρωνικό δίκτυο. Έχουµε ένα σύνολο από δεδοµένα του προβλήµατος που θα εκπαιδεύσουµε. Τα χωρίζουµε σε δύο σύνολα. • Ένα σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης που αποτελείται από αρκετά πρότυπα. Αυτά θα χρησιµοποιήσουµε για να εκπαιδεύσουµε το δίκτυο µας. • Ένα τέτοιο αρχείο είναι το plh31_lesson_3_7_train.arff • Η αξιολόγηση της επιτυχίας της εκπαίδευσης γίνεται µέσα από το WEKA: • Από ένα σύνολο δεδοµένων ελέγχου που θα το χρησιµοποιήσουµε για να αξιολογήσουµε το δίκτυο που θα κατασκευαστεί από τα αρχικά δεδοµένα. • Ένα τέτοιο αρχείο είναι το plh31_lesson_3_7_test.arff • Με έτοιµους αλγόριθµους που παρέχει το WEKA
 7. 7. A. Θεωρία 2. Το WEKA στην πράξη 3. Αρχική Οθόνη 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA Εκπαίδευση Νευρωνικού ∆ικτύου: Επιλογή «Explorer»
 8. 8. A. Θεωρία 2. Το WEKA στην πράξη 4. Επιλογή Αρχείου ∆εδοµένων 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA Επιλογή «Open File» και άνοιγµα αρχείου εκπαίδευσης 1 2 3
 9. 9. A. Θεωρία 2. Το WEKA στην πράξη 5. Παραµετροποίηση Αλγόριθµου Οπισθοδιάδοσης 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA Επιλογή του αλγορίθµου οπισθοδιάδοσης του Λάθους 1 1. Επιλογή του tab “classify” 2. Επιλογή του “functions” 3. Επιλογή του «Multilayer Perceptron» 2 3
 10. 10. A. Θεωρία 2. Το WEKA στην πράξη 5. Παραµετροποίηση Αλγόριθµου Οπισθοδιάδοσης 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA Κλικ στην περιοχή των παραµέτρων
 11. 11. A. Θεωρία 2. Το WEKA στην πράξη 5. Παραµετροποίηση Αλγόριθµου Οπισθοδιάδοσης 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA Γραφική Απεικόνιση του Νευρωνικού ∆ικτύου (Συνήθως False) Κρυφά Επίπεδα Π.χ.: 2,3,2 έχω 3 κρυφά επίπεδα µε 2-3-2 νευρώνες αντίστοιχα Default τιµη: a=(Νευρώνες_Εισόδου+Νευρώνες_Εξόδου)/2 Οι είσοδοι και οι έξοδοι καθορίζονται από το αρχείο εκπαίδευσης • Τα ιδιοχαρακτηριστικά είναι οι έισοδοι • Έχουµε εξόδους όσες και οι κλάσεις Τιµή Ρυθµού Εκπαίδευσης Τιµή Παράγοντα Ορµής Αριθµός Κύκλων Εκπαίδευσης (Εποχών Εκπαίδευσης)
 12. 12. A. Θεωρία 2. Το WEKA στην πράξη 5α. Αξιολόγηση: Παροχή Συνόλου Ελέγχου 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA Επιλέγουµε το σύνολο των δεδοµένων ελέγχου που έχουµε κατασκευάσει σε ξεχωριστό arff αρχείο. 1 2 3 4 1. Επιλέγουµε «supplied test set» 2. Επιλέγουµε «Open File» 3. Επιλέγουµε το αρχείο δεδοµένων µας. 4. Επιλέγουµε «Open» 5. Επιλέγουµε «Start» 5
 13. 13. A. Θεωρία 2. Το WEKA στην πράξη 5α. Αξιολόγηση: Παροχή Συνόλου Ελέγχου 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA Αποκωδικοποίηση Αποτελεσµάτων Αποτέλεσµα για το σύνολο ελέγχου: Εδώ από 187 πρότυπα για έλεγχο: 122 ταξινοµήθηκαν σωστά 65 ταξινοµήθηκαν λάθος Στατιστικά Στοιχεία: Mean Absolute Error = Απόλυτο σφάλµα: Λάθος/(Σωστά+Λάθος) Mean Absolute Error = Μέσο Απόλυτο Σφάλµα= 1 Root Mean Squared Error = Σφάλµα Γενίκευσης= Confusion Matrix: Από τα 103 δείγµατα Α Τα 73 ταξινοµήθηκαν σε Α Τα 30 ταξινοµήθηκαν σε Β Από τα 80 δείγµατα Β Τα 35 ταξινοµήθηκαν σε Α Τα 49 ταξινοµήθηκαν σε Β
 14. 14. A. Θεωρία 2. Το WEKA στην πράξη 5β. Αξιολόγηση: Επικύρωση Κ-∆ειγµάτων 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA Ενας ∆εύτερος Τρόπος Αξιολόγησης του ∆ικτύου µας χωρίς χρήση δεδοµένων ελέγχου είναι η «Επικύρωση Κ δειγµάτων» 1 2 1. Επιλέγουµε «cross- validation» 2. Εισάγουµε το πλήθος των δειγµάτων που θα χρησιµοποιήσουµε. 3. Επιλέγουµε «Start»
 15. 15. A. Θεωρία 2. Το WEKA στην πράξη 5β. Αξιολόγηση: Επικύρωση Κ-∆ειγµάτων 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ31, Μάθηµα 3.7: WEKA Η Επικύρωση Κ δειγµάτων (K-cross validation) είναι µια διαδικασία ελέγχου όπου: • Κάθε ένα από τα υποσύνολα i=1,…,K: • To υποσύνολο i είναι τα δεδοµένα ελέγχου • Τα υπόλοιπα υποσύνολα είναι τα δεδοµένα εκπαίδευσης.

.

Views

Total views

2,492

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,454

Actions

Downloads

232

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×