Advertisement
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 8
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 8
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 8
Upcoming SlideShare
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 12ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 12
Loading in ... 3
1 of 3
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Dimitris Psounis(20)

Advertisement

ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 8

  1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ8 1 ΠΛΗ30 – ΤΕΣΤ8 Ασκηση 1 (A) Ιεραρχήστε τις παρακάτω συναρτήσεις σε αύξουσα σειρά ασυµπτωτικής πολυπλοκότητας: ( ) n nn nn n nf nnnf nnnf nnnf nnf 3 log 5 4 3 10/33/1 2 2 1 2)( loglogloglog)( log)( )( 510)( = += += += +=
  2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ8 2 (Β) Να λύσετε τις αναδροµές: 2 5 2 11 3 )()1( n n T n TnT +      +      = 2 2 7)()2( n n TnT +      = 3 2 7)()3( n n TnT +      = ( ) 431)()4( ++−= nnTnT Στη συνέχεια, να διαταχθούν οι λύσεις τους κατά αύξουσα τάξη µεγέθους. Θεώρηµα Κυριαρχίας: Έστω η αναδροµική εξίσωση T(n) = aT(n/b) + f(n), όπου a≥1, b>1 είναι σταθερές, και f(n) είναι µια ασυµπτωτικά θετική συνάρτηση. Τότε διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις περιπτώσεις: log log ( ) ( ), ( )b ba a (1) αν f n O n για κάποια σταθερά ε>0, τότε T(n) = nεεεε−−−− = Θ= Θ= Θ= Θ log log ( ) ( ), ( log )b ba a (2) αν f n n τότε T(n) = n n= Θ Θ= Θ Θ= Θ Θ= Θ Θ log ( ) ( ), , ( ( )). b a 0 0 (3) αν f n n για κάποια σταθερά ε>0, και αν υπάρχει σταθερά n τέτοια n ώστε, για κάθε n n , af cf(n) για κάποια σταθερά c<1, τότε T(n) = f n b εεεε++++ = Ω= Ω= Ω= Ω      ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ         
  3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ8 3 Ασκηση 2 Ξεκινώντας από έναν αριθµό n, µπορούµε να καταλήξουµε στον αριθµό 1 εκτελώντας µία ακολουθία από τις παρακάτω πράξεις: αφαίρεση του 1, διαίρεση µε το 2, διαίρεση µε το 3, διαίρεση µε το 5, διαίρεση µε το 7. Μία διαίρεση µπορεί να γίνει µόνο αν είναι τέλεια. A) Σχεδιάστε & αναλύστε αλγόριθµο ∆υναµικού Προγραµµατισµού ο οποίος µε είσοδο έναν αριθµό n θα υπολογίζει το µήκος της ελάχιστης ακολουθίας επιτρεπτών πράξεων που απαιτούνται για να µετατραπεί σε 1 µε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. B) Τρέξτε τον αλγόριθµο για n= 8.
Advertisement