Advertisement
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 7
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 7
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 7
Upcoming SlideShare
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 8ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 8
Loading in ... 3
1 of 3
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Dimitris Psounis(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 7

  1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ 7 1 ΠΛΗ30 – ΤΕΣΤ7 Ασκηση 1 (A) Ιεραρχήστε τις παρακάτω συναρτήσεις σε αύξουσα σειρά ασυµπτωτικής πολυπλοκότητας: ( ) ( ) n n nf nnnnf nnf nnnf nnf n n nnn log )( loglog)( )( log)( )( 5 3 4 log 3 4 2 log 1 2 2 = += = += = (B) Να αποδείξετε ότι )(log1loglog2 nnn ω=++
  2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ 7 2 (Γ) Να λύσετε τις αναδροµές: n n T n TnT +      +      = 7 5 11 3 )()1( ( ) nnTnT 41)()2( +−= 5 4 4 51)()2( n n TnT +      = n n TnT +      = 7 7)()3( Στη συνέχεια, να διαταχθούν οι λύσεις τους κατά αύξουσα τάξη µεγέθους. Θεώρηµα Κυριαρχίας: Έστω η αναδροµική εξίσωση T(n) = aT(n/b) + f(n), όπου a≥1, b>1 είναι σταθερές, και f(n) είναι µια ασυµπτωτικά θετική συνάρτηση. Τότε διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις περιπτώσεις: log log ( ) ( ), ( )b ba a (1) αν f n O n για κάποια σταθερά ε>0, τότε T(n) = nεεεε−−−− = Θ= Θ= Θ= Θ log log ( ) ( ), ( log )b ba a (2) αν f n n τότε T(n) = n n= Θ Θ= Θ Θ= Θ Θ= Θ Θ log ( ) ( ), , ( ( )). b a 0 0 (3) αν f n n για κάποια σταθερά ε>0, και αν υπάρχει σταθερά n τέτοια n ώστε, για κάθε n n , af cf(n) για κάποια σταθερά c<1, τότε T(n) = f n b εεεε++++ = Ω= Ω= Ω= Ω      ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ         
  3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ 7 3 Ασκηση 2 ∆ίδεται η ακολουθία ακεραίων αριθµών που δηµιουργείται από την Α(n) = 2 A(n-1) + 3 A(n-2), για n >1, και A(n) = 1, n=0,1 1. Σχεδιάστε έναν αναδροµικό αλγόριθµο που θα υπολογίζει τον n-οστό όρο της ακολουθίας. Παρουσιάστε την αναδροµική σχέση που ορίζει την ασυµπτωτική πολυπλοκότητα του αλγορίθµου. 2. Σχεδιάστε έναν αλγόριθµο δυναµικού προγραµµατισµού που λύνει το ίδιο πρόβληµα Ποιος είναι ο χρόνος εκτέλεσης εκτέλεσης του αλγορίθµου?
Advertisement