Advertisement

ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 6

Teacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Jul. 26, 2015
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 6
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 6
Upcoming SlideShare
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 25ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 25
Loading in ... 3
1 of 2
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Dimitris Psounis(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 6

  1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ 6 1 ΠΛΗ30 – ΤΕΣΤ6 Ασκηση 1 (Μονάδες 10+2+8) (A) Ιεραρχήστε τις παρακάτω συναρτήσεις σε αύξουσα σειρά ασυµπτωτικής πολυπλοκότητας: ( ) ( ) n n n nn nf nnf nf nnf nnf 2)( )(lg)( 2)( 4)( )( 5 4 log 3 5/3 2 log 1 = = = = = O συµβολισµός lgn συµβολίζει λογάριθµο µε βάση το 10 και ο συµβολισµός logn συµβολίζει λογάριθµο µε βάση το 2. (B) Να αποδείξετε ότι )(4 21log nn Θ=+
  2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ 6 2 (Γ) Να λύσετε τις αναδροµές: 2 2 7)()1( n n TnT +      = 3 3 7)()2( n n TnT +      = 3 5 4 3 )()3( n n T n TnT +      +      = Στη συνέχεια, να διαταχθούν οι λύσεις τους κατά αύξουσα τάξη µεγέθους. Θεώρηµα Κυριαρχίας: Έστω η αναδροµική εξίσωση T(n) = aT(n/b) + f(n), όπου a≥1, b>1 είναι σταθερές, και f(n) είναι µια ασυµπτωτικά θετική συνάρτηση. Τότε διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις περιπτώσεις: log log ( ) ( ), ( )b ba a (1) αν f n O n για κάποια σταθερά ε>0, τότε T(n) = nεεεε−−−− = Θ= Θ= Θ= Θ log log ( ) ( ), ( log )b ba a (2) αν f n n τότε T(n) = n n= Θ Θ= Θ Θ= Θ Θ= Θ Θ log ( ) ( ), , ( ( )). b a 0 0 (3) αν f n n για κάποια σταθερά ε>0, και αν υπάρχει σταθερά n τέτοια n ώστε, για κάθε n n , af cf(n) για κάποια σταθερά c<1, τότε T(n) = f n b εεεε++++ = Ω= Ω= Ω= Ω      ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ         
Advertisement