ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
!"! ! !#"$ %" #
! " # $
! % ! & " '
#
# # ( !
$
&'!( ) $%" ( *+ , (-
. '! .'! / " %" (- )
* ! +
,$ ! $ -
# $
.$ ! ! *#
+
. '! $' .'! / " %" (- )
,$ & /
(
.$ 0 # $
' ,$( ! #!%.! * ! "$' #!"!%# '+( $%"
! * .,
,$ 0
.$ #
$
,$ 1 # 2
# (
.$ 1 # 2
# (
$
!
! ! .* !"! ) $%"0' * ., 0'-
12 * + , ( 3456789: !
" / 3 4*5.+
! 4*67589:5+
;2 *+ , ( <94=
3 4*5.+
! 4*67589:5+
>2 *+ , ( ?9@76:A
3 4*6 89:5+
B2 %" C /%"0'2 3 '*;+( ;
/
1 of 1

More Related Content

What's hot(20)

Lpc2148 user peripheralsLpc2148 user peripherals
Lpc2148 user peripherals
fivesquare2.6K views
ARM7-Lpc2148 gpio programmingARM7-Lpc2148 gpio programming
ARM7-Lpc2148 gpio programming
fivesquare827 views
Berjilbablah wahai saudarikuBerjilbablah wahai saudariku
Berjilbablah wahai saudariku
Herianto Hasan Sazali172 views

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
Dimitris Psounis5.8K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
Dimitris Psounis7.7K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.4 (4sl)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.4 (4sl)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ 1.4 (4sl)
Dimitris Psounis7.7K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (4in1)
Dimitris Psounis8K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
Dimitris Psounis8.7K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
Dimitris Psounis10.9K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 ΚΑΡΤΑ
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
Dimitris Psounis9.3K views

More from Dimitris Psounis(20)

ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
Dimitris Psounis2K views

Recently uploaded(13)

Документ.pdfДокумент.pdf
Документ.pdf
ssuser46127c12 views
HISTORIANEWS.docx (2).pdfHISTORIANEWS.docx (2).pdf
HISTORIANEWS.docx (2).pdf
HectorMorenoGarcia18 views
Витяг з реєстру.pdfВитяг з реєстру.pdf
Витяг з реєстру.pdf
ssuser46127c10 views
Про статут.pdfПро статут.pdf
Про статут.pdf
ssuser46127c14 views
Документ0013.pdfДокумент0013.pdf
Документ0013.pdf
ssuser46127c9 views
BRUJULA.docxBRUJULA.docx
BRUJULA.docx
AnaRiascos55 views
Ліцензія.pdfЛіцензія.pdf
Ліцензія.pdf
ssuser46127c9 views
Victoria Hospital.pdfVictoria Hospital.pdf
Victoria Hospital.pdf
raj2002pal8 views
BRUJULA 9-6.pdfBRUJULA 9-6.pdf
BRUJULA 9-6.pdf
AikoSaoriLoboaOsorno5 views
Minto Ophthalmic Hospital Minto Ophthalmic Hospital
Minto Ophthalmic Hospital
ramyaramesh731711 views
TORTUGA 9-6.pdfTORTUGA 9-6.pdf
TORTUGA 9-6.pdf
AikoSaoriLoboaOsorno6 views

ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

  • 1. !"! ! !#"$ %" # ! " # $ ! % ! & " ' # # # ( ! $ &'!( ) $%" ( *+ , (- . '! .'! / " %" (- ) * ! + ,$ ! $ - # $ .$ ! ! *# + . '! $' .'! / " %" (- ) ,$ & / ( .$ 0 # $ ' ,$( ! #!%.! * ! "$' #!"!%# '+( $%" ! * ., ,$ 0 .$ # $ ,$ 1 # 2 # ( .$ 1 # 2 # ( $ ! ! ! .* !"! ) $%"0' * ., 0'- 12 * + , ( 3456789: ! " / 3 4*5.+ ! 4*67589:5+ ;2 *+ , ( <94= 3 4*5.+ ! 4*67589:5+ >2 *+ , ( ?9@76:A 3 4*6 89:5+ B2 %" C /%"0'2 3 '*;+( ; /