Advertisement
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 14
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 14
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 14
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 14
Advertisement
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 14
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 14
Upcoming SlideShare
ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 19ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 19
Loading in ... 3
1 of 6
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Dimitris Psounis(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

ΠΛΗ30 ΤΕΣΤ 14

  1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ 14 1 ΠΛΗ30 – ΤΕΣΤ14 ΘΕΜΑ 1: ANAΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Να ταξινοµηθούν οι ακόλουθες συναρτήσεις κατά αύξουσα τάξη µεγέθους: n nn nnnf nf n nnn nf 3loglog)( )50log()01,1()( loglog log )( 22 3 2 1 += += + = Ο συµβολισµός log παριστάνει λογάριθµο µε βάση το 2. . Η συνάρτηση f έχει την ίδια τάξη µεγέθους (ίδιο ρυθµό αύξησης) µε την g (f ≡ g), αν f = Θ(g) (ισοδύναµα Θ(f) = Θ(g)). Η συνάρτηση f έχει µικρότερη τάξη µεγέθους (µικρότερο ρυθµό αύξησης) από την g (f < g), αν f = o(g).
  2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ 14 2 (Β) Να λύσετε τις αναδροµές: 2 158 7 )()1( n n T n TnT +      +      = 7 4 128 16)()2( n n TnT +      = 3 5 33)()3( n n TnT +      = ( ) nnnTnT 321)()4( 2 ++−= Στη συνέχεια, να διαταχθούν οι λύσεις τους κατά αύξουσα τάξη µεγέθους. Θεώρηµα Κυριαρχίας: Έστω η αναδροµική εξίσωση T(n) = aT(n/b) + f(n), όπου a≥1, b>1 είναι σταθερές, και f(n) είναι µια ασυµπτωτικά θετική συνάρτηση. Τότε διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις περιπτώσεις: log log ( ) ( ), ( )b ba a (1) αν f n O n για κάποια σταθερά ε>0, τότε T(n) = nεεεε−−−− = Θ= Θ= Θ= Θ log log ( ) ( ), ( log )b ba a (2) αν f n n τότε T(n) = n n= Θ Θ= Θ Θ= Θ Θ= Θ Θ log ( ) ( ), , ( ( )). b a 0 0 (3) αν f n n για κάποια σταθερά ε>0, και αν υπάρχει σταθερά n τέτοια n ώστε, για κάθε n n , af cf(n) για κάποια σταθερά c<1, τότε T(n) = f n b εεεε++++ = Ω= Ω= Ω= Ω      ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ          Υπόδειξη: Θεωρείστε γνωστό ότι: )( 3 1 2 ni n i Θ=∑= και )( 2 1 ni n i Θ=∑=
  3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ 14 3 ΘΕΜΑ 3: ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Άσκηση 1: Κατασκευάστε Κανονικές Εκφράσεις για τις Γλώσσες του αλφαβήτου {0,1}: L1={ w | w τελειώνει µε 101 } L2={ w | w αρχίζει µε 001 } L3={ w | w περιέχει το 0101 } L4={ w | w έχει µήκος 2 } L5={ w | w έχει µήκος το πολύ 2 } L6={ w | w έχει µήκος που είναι πολλαπλάσιο του 3 } L7={ w | w έχει περιττό µήκος ή τελειώνει µε 01} L8={ w | w δεν τελειώνει µε 10} L9={ w | w δεν περιέχει το 1}
  4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ 14 4 Άσκηση 2: Κατασκευάστε ΜΠΑ για τις κανονικές εκφράσεις: L1 = 1*110*110*111* L2 = (0101+111+0)* L3 = 0(0+1)*+ (0+1)*11 L4 = 1*0*1*0* L5 = (0*1*01)*
  5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ 14 5 Άσκηση 3: ∆ίδονται οι γλώσσες του αλφαβήτου {0,1}: L1={w|w τελειώνει µε 11} και L2={w|w περιέχει το 0} (Α) ∆ώστε κανονικές εκφράσεις των L1 και L2 (B) ∆ώστε Μη Ντετερµινιστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο (ΜΠΑ) των L1 και L2 (Γ) ∆ώστε τα ισοδύναµα ΝΠΑ των L1 και L2 (∆) ∆ώστε το ΝΠΑ της τοµής των δύο γλωσσών (Εφαρµόζοντας τον αλγόριθµο κλειστότητας της τοµής) (Ε) Απλοποιήστε το ΝΠΑ του ερωτήµατος (∆)
  6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, Τέστ 14 6 ΘΕΜΑ 4: ΓΛΩΣΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ Να δείξετε ότι η γλώσσα: {wcwR : w ∈∈∈∈ {a,b}*} δεν είναι κανονική.
Advertisement