Advertisement

ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1

Teacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Aug. 18, 2015
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Advertisement
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Upcoming SlideShare
ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Loading in ... 3
1 of 9
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Dimitris Psounis(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

ΠΛΗ30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1

  1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, ∆ιαγώνισµα 1 1 ΠΛΗ30 - ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1: (Μονάδες 20/20) (Α) Να ταξινοµηθούν οι ακόλουθες συναρτήσεις κατά αύξουσα τάξη µεγέθους: n n n nnn n nn n n nnf nnnf nnf nf log 4 )(log loglog log 3 log5 2 log 1 )(log)( )(log)( )(log)( 4)( 2 2 232 2 2 = += = = Ο συµβολισµός log παριστάνει λογάριθµο µε βάση το 2. . Η συνάρτηση f έχει την ίδια τάξη µεγέθους (ίδιο ρυθµό αύξησης) µε την g (f ≡ g), αν f = Θ(g) (ισοδύναµα Θ(f) = Θ(g)). Η συνάρτηση f έχει µικρότερη τάξη µεγέθους (µικρότερο ρυθµό αύξησης) από την g (f < g), αν f = o(g).
  2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, ∆ιαγώνισµα 1 2 (Β) Για την επίλυση ενός προβλήµατο έχουµε στη διάθεσή µας τρεις αλγόριθµους: Ο αλγόριθµος Α για να επιλύσει ένα πρόβληµα µεγέθους n, επιλύει αναδροµικά επτά υποπροβλήµατα µεγέθους n/3 το καθένα και συνδυάζει τις λύσεις τους σε χρόνο n3 . Ο αλγόριθµος Β για να επιλύσει ένα πρόβληµα µεγέθους n, επιλύει αναδροµικά δέκα υποπροβλήµατα µεγέθους n/2 το καθένα και συνδυάζει τις λύσεις τους σε χρόνο n. Ο αλγόριθµος Γ για να επιλύσει ένα πρόβληµα µεγέθους n, επιλύει αναδροµικά ένα υποπρόβληµα µεγέθους n-1 το καθένα και εξάγει την τελική λύση σε χρόνο n3 . Να βρεθούν οι ασυµπτωτικοί χρόνοι επίλυσης του προβλήµατος για κάθε αλγόριθµο και να επιλέξετε τον ταχύτερο αλγόριθµο για την επίλυση του προβλήµατος. Θεωρείστε γνωστό ότι: )n( 4 1 3 Θ=∑= n i i Θεώρηµα Κυριαρχίας: Έστω η αναδροµική εξίσωση T(n) = aT(n/b) + f(n), όπου a≥1, b>1 είναι σταθερές, και f(n) είναι µια ασυµπτωτικά θετική συνάρτηση. Τότε διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις περιπτώσεις: log log ( ) ( ), ( )b ba a (1) αν f n O n για κάποια σταθερά ε>0, τότε T(n) = nεεεε−−−− = Θ= Θ= Θ= Θ log log ( ) ( ), ( log )b ba a (2) αν f n n τότε T(n) = n n= Θ Θ= Θ Θ= Θ Θ= Θ Θ log ( ) ( ), , ( ( )). b a 0 0 (3) αν f n n για κάποια σταθερά ε>0, και αν υπάρχει σταθερά n τέτοια n ώστε, για κάθε n n , af cf(n) για κάποια σταθερά c<1, τότε T(n) = f n b εεεε++++ = Ω= Ω= Ω= Ω      ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ≥ ≤ Θ         
  3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, ∆ιαγώνισµα 1 3 ΘΕΜΑ 2: (Μονάδες 10/20) Μελετάµε το πρόβληµα της εύρεσης του συντοµότερου µονοπατιού από µία κορυφή αφετηρία σε µία κορυφή – προορισµό σε ένα κατευθυνόµενο γράφηµα , µε θετικά ακέραια βάρη στις ακµές για το οποίο προτείνεται ο εξής άπληστος αλγόριθµος: 1. Θέσε ως τρέχουσα κορυφή την . 2. Θέσε 0 3. Επανέλαβε εως ότου : a. Επέλεξε την ακµή , ∈ , για κάθε γειτονική της µε το ελάχιστο βάρος. b. Θέσε την ακµή , στο ελάχιστο µονοπάτι και αύξησε το W µε το βάρος της ακµής , c. Θέσε 4. Επέστρεψε το Εξετάστε αν ο παραπάνω αλγόριθµος είναι βέλτιστος. Αν ναι, δώστε απόδειξη ορθότητας. Αν όχι δώστε ένα κατάλληλο αντιπαράδειγµα.
  4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, ∆ιαγώνισµα 1 4 ΘΕΜΑ 3: (Μονάδες 20/20) 1. ∆ίδεται η κανονική έκφραση: 0*1*11* (Α) ∆ώστε ένα Μη Ντετερµινιστικό ΠΑ που αναγνωρίζει τις συµβολοσειρές που παράγονται από την παραπάνω κανονική έκφραση. (Β) ∆ώστε το ισοδύναµο Ντετερµινιστικό Πεπερασµένο Αυτόµατο του ερωτήµατος Α (Γ) ∆ώστε Κανονική Γραµµατίκη για το αυτόµατο του ερωτήµατος Α.
  5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, ∆ιαγώνισµα 1 5 2. Ποια από τις παρακάτω γλώσσες είναι κανονική και ποια όχι; Για να αποδείξετε ότι κάποια από τις γλώσσες δεν είναι κανονική χρησιµοποιέιστε το λήµµα της άντλησης. Για να αποδείξετε ότι είναι κανονική δώστε την αντίστοιχη κανονική έκφραση. A = {0n 1m | n ≥ 0, m ≥ 0} B = {0n 1m | n=m} Γ = {0n 1m | n ≥ 1, m ≥ 2} ∆ = {0n 1m | n<m} E = {0n 1m | n ≥ 0, m∈{0,1,2}} Το Λήµµα Άντλησης για Κανονικές Γλώσσες: Έστω µια άπειρη κανονική γλώσσα. Τότε υπάρχει ένας αριθµός (µήκος άντλησης) τέτοιος ώστε κάθε ∈ µε | | να µπορεί να γραφεί στην µορφή όπου για τις συµβολοσειρές , και ισχύει: | | ∈ για κάθε φυσικό
  6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, ∆ιαγώνισµα 1 6 ΘΕΜΑ 4: (Μονάδες 20/20) Ποια από τις παρακάτω γλώσσες είναι χωρίς συµφραζόµενα και ποια δεν είναι; L1 = {an bk am | k ∈ , n=m}. L2 = {an bk am | k =2n, n=m}. Σηµείωση: είναι το σύνολο των φυσικών αριθµών (A) Για την γλώσσα που είναι χωρίς συµφραζόµενα: (1) ∆ώστε Γραµµατική Χωρίς Συµφραζόµενα που παράγει τις συµβολοσειρές της. (2) ∆ώστε ντετερµινιστικό αυτόµατο στοίβας που αναγνωρίζει τις συµβολοσειρές της: a. Περιγράψτε άτυπα τη λειτουργία του Μ. b. ∆ώστε την πλήρη περιγραφή του Μ (σύνολο καταστάσεων, αλφάβητα εισόδου και στοίβας, αρχική κατάσταση, αρχικό σύµβολο στοίβας, συνάρτηση µετάβασης και σύνολο τελικών καταστάσεων). Για την περιγραφή της συνάρτησης µετάβασης µπορείτε να χρησιµοποιήσετε πίνακα.
  7. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, ∆ιαγώνισµα 1 7 (Β) Για την γλώσσα που δεν είναι χωρίς συµφραζόµενα,δώστε τυπική απόδειξη µε το 2ο λήµµα άντλησης: Το Λήµµα Άντλησης για Γλώσσες Ανεξάρτητες Συµφραζοµένων Έστω µια άπειρη γλώσσα ανεξάρτητη συµφραζοµένων. Τότε υπάρχει ένας αριθµός (µήκος άντλησης) τέτοιος ώστε κάθε s ∈ µε |s| να µπορεί να γραφεί στην µορφή !" όπου για τις συµβολοσειρές , , , ! και " ισχύει: | !| | !| # 0 $ !$ " ∈ για κάθε φυσικό % 0
  8. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, ∆ιαγώνισµα 1 8 ΘΕΜΑ 5: (Μονάδες 20/20) Εξετάστε το κατά πόσον τα παρακάτω προβλήµατα είναι επιλύσιµα. Α: Μία συµβολοσειρά του αλφαβήτου {0,1,2} περιέχει διαφορετικό πλήθος από 0 και 1. Β: Ένα πρόγραµµα αποδέχεται την συµβολοσειρά 00. Υπόδειξη: Το πρόβληµα του τερµατισµού δεν είναι επιλύσιµο
  9. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ30, ∆ιαγώνισµα 1 9 ΘΕΜΑ 6: (Μονάδες 20/20) Εξετάστε αν το ακόλουθο πρόβληµα είναι NP-πλήρες: ∆ίδεται γράφος G=(V,E) και ένας ακέραιος k και τίθεται το ερώτηµα για το αν υπάρχει ένα υποσύνολο των κορυφών του γραφήµατος που κάθε ακµή του γραφήµατος έχει τουλάχιστον το ένα άκρο της σε κορυφή του υποσυνόλου. Υπόδειξη: Θεωρείστε γνωστό ότι το πρόβληµα της εύρεσης ενός υποσυνόλου κορυφών µεγέθους k που δεν συνδέονται µε ακµή είναι NP-πλήρες.
Advertisement