Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33 Slide 1 ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33 Slide 2 ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33 Slide 3 ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33 Slide 4 ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33 Slide 5 ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33 Slide 6 ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33 Slide 7
Upcoming SlideShare
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33

Download to read offline

.

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 33

  1. 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 1 ΠΛΗ10 – ΤΕΣΤ 33 Θέµα 3: Ερωτήµατα σε Γλώσσα C Ερώτηµα 1 Γράψτε στη γλώσσα προγραµµατισµού C τη συνάρτηση void add2bin(int num1[], int num2[], int sum[], int N) Η οποία δέχεται ως είσοδο 2 δυαδικούς αριθµούς (τα ψηφία των δυαδικών αριθµών βρίσκονται στους µονοδιάστατους πίνακες ακεραίων num1 και num2, Ν θέσεων ο καθένας) και υπολογίζει το άθροισµα τους. Τα ψηφία του δυαδικού αριθµού του αθροίσµατος εισάγονται στον πίνακα ακεραίων sum, N+1 θέσεων (το επιπλέον στοιχείου του πίνακα sum, αντιστοιχεί στο τελικό κρατούµενο). Υπόδειξη: Θεωρήστε ότι το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο κάθε δυαδικού αριθµού βρίσκεται στη θέση 0 του αντίστοιχου πίνακα.
  2. 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 2 Ερώτηµα 2 Οι αριθµοί Fibonacci είναι φυσικοί αριθµοί που διατάσσονται σε µία αύξουσα ακολουθία. Κάθε αριθµός Fibonacci προκύπτει από το άθροισµα των δύο προηγουµένων, θεωρώντας τους δύο πρώτους ίσους µε 0 και 1. Η ακολουθία Fibonacci έχει ως εξής: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, I ∆ηλαδή 1 = 0+1, 2=1+1, 3=2+1, 5=3+2, 8=5+3, κ.ο.κ. Να γραφεί συνάρτηση στη γλώσσα C, η οποία θα έχει ως όρισµα έναν ακέραιο αριθµό και θα επιστρέψει τον αριθµό Fibonacci που είναι πλησιέστερος στον ακέραιο αριθµό του ορίσµατος. Αν τυχόν ο ακέραιος αριθµός (το όρισµα της συνάρτησης) ισαπέχει από δύο (προφανώς διαδοχικούς) αριθµού Fibonacci, η συνάρτηση να επιστρέφει το µικρότερο από τους δύο αριθµούς Fibonacci.
  3. 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 3 Ερώτηµα 3 Γράψτε στη γλώσσα προγραµµατισµού C τη συνάρτηση void transfer(int from[],int N) η οποία δέχεται ως είσοδο έναν πίνακα ακεραίων αριθµών from, N θέσεων, και µεταφέρει τα περιεχόµενά του σε έναν διδιάστατο πίνακα result, 2 γραµµών και Ν στηλών, µε τρόπο ώστε οι άρτιοι αριθµοί του πίνακα from να καταχωρούνται σε συνεχόµενες θέσεις στην αρχή της 1ης γραµµής του πίνακα result και οι περιττοί αριθµοί του πίνακα from να καταχωρούνται σε συνεχόµενες θέσεις στην αρχή της 2ης γραµµής του πίνακα result. Στη συνέχεια, η συνάρτηση θα εµφανίζει στην οθόνη µόνο τα καταχωρηµένα στοιχεία του πίνακα result.
  4. 4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 4 Θέµα 4: Ερωτήµατα σε ∆οµές ∆εδοµένων Ερώτηµα 1 Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη κατά την εκτέλεση του παρακάτω προγράµµατος: #include <stdio.h> typedef struct node *link; struct node { int key; link next; }; main() { struct node a, b; link x, y, t; x = &a; y = &b; x->key = 45; x->next = y; y->key = 12; y->next = x; for (t = x; t->next->key > 0; t = t->next) t->key = t->key % t->next->key; printf("%dn", t->key); }
  5. 5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 5 Ερώτηµα 2 Ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης έχει 11 κόµβους µε γράµµατα του ελληνικού αλφαβήτου συγκρινόµενα αλφαβητικά (Α < Β < Γ < I < Ω). Η προδιατεταγµένη διαπέραση του δυαδικού δένδρου έχει ως αποτέλεσµα την επίσκεψη των κόµβων του µε την εξής σειρά: Ο, Ε, Α, Η, Ζ, Σ, Ρ, Χ, Τ, Υ, Ψ α) Σχεδιάστε το δυαδικό δένδρο. β) Βρείτε ποια είναι η σειρά επίσκεψης των κόµβων του δυαδικού δένδρου µε τη µεταδιατεταγµένη διαπέραση (post order) γ) Σχηµατίστε τη συνεχόµενη αναπαράσταση του δυαδικού δένδρου.
  6. 6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 6 Ερώτηµα 3 Θεωρήστε ότι στην παρακάτω αναδροµική συνάρτηση f() δίνεται ως είσοδος µία λίστα, οι κόµβοι της οποίας περιέχουν τις τιµές: 9,8,1,12,8,2,5 και 7. Συγκεκριµένα ο κόµβος στην αρχή της λίστας περιέχει την τιµή 9, ενώ ο δείκτης next του τελευταίου στοιχείου (στον κόµβο µε περιεχόµενο την τιµή 7) είναι ίσος µε NULL. Ποια τιµή θα επιστρέψει η συνάρτηση; typedef struct node *Link; struct node { int key; Link next; }; int f(Link list) { int a, b; if (list == NULL) return 0; a = list->key; b = f(list->next); if (a > b) return a; else return b; }
  7. 7. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 33 www.psounis.gr 7 Ερώτηµα 4 Έστω S µία κενή στοίβα και H ένα δέντρο-σωρός µε συνεχόµενη αναπαράσταση: 10, 6, 9, 4, 5, 8, 7, 3, 1, 2 Από το δέντρο-σωρό Η διαγράφουµε τη ρίζα και την εισάγουµε στη στοίβα S. Η διαδικασία της διαγραφής της ρίζας επαναλαµβάνεται µέχρι να αδειάσει το δέντρο-σωρός H. Σχεδιάστε τα περιεχόµενα της στοίβας S µετά το τέλος της όλης διαδικασίας. Τεκµηριώστε την απάντησή σας.
  • di8enaiwra

    May. 25, 2020

.

Views

Total views

673

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

299

Actions

Downloads

51

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×