Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 22

565 views

Published on

.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 22

  1. 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22 www.psounis.gr 1 ΠΛΗ10 – ΤΕΣΤ 22 Θέµα 1: Εισαγωγή στους Η/Υ Ερώτηµα 1 ∆ίνεται το ακόλουθο λογικό κύκλωµα: 1. Γράψτε τον πίνακα αληθείας της F ως συνάρτηση των δύο εισόδων του κυκλώµατος, A και B, παρουσιάζοντας και τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα στα σηµεία C και D. 2. Γράψτε πρόγραµµα σε γλώσσα προγραµµατισµού C το οποίο να διαβάζει τις τιµές των εισόδων, A και B, του παραπάνω λογικού κυκλώµατος και να εµφανίζει την τιµή εξόδου F. Το πρόγραµµα να ελέγχει αν οι τιµές των A και B είναι 0 ή 1 και σε αντίθετη περίπτωση να επαναλαµβάνει την ανάγνωση µέχρι η είσοδος να είναι σωστή. C Α Β F D
  2. 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22 www.psounis.gr 2 Ερώτηµα 2 Να γίνει η αφαίρεση (38)10 - (17)10 στο δυαδικό σύστηµα χρησιµοποιώντας την τεχνική του συµπληρώµατος ως προς 2.
  3. 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22 www.psounis.gr 3 Θέµα 2: Ψευδογλώσσα και Αλγόριθµοι Ερώτηµα 1 ∆ίνεται το παρακάτω ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος - ∆ΡΠ (flowchart), όπου το Ν είναι θετικός ακέραιος αριθµός µεγαλύτερος του µηδενός (Ν > 0). α) Τι εκτυπώνει ο αλγόριθµος αν στην είσοδο δώσουµε την τιµή: i) Ν = 1, ii) Ν = 2, και iii) Ν = 3. β) Γράψτε πρόγραµµα σε γλώσσα προγραµµατισµού C που να έχει την ίδια λειτουργία µε το ∆ΡΠ, εφαρµόζοντας επιπρόσθετα και αµυντικό προγραµµατισµό στην εισαγωγή του Ν, έτσι ώστε να είναι ακέραιος αριθµός µεγαλύτερος του µηδενός (Ν > 0).
  4. 4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22 www.psounis.gr 4 Θέµα 3: Ερωτήµατα σε Γλώσσα C Ερώτηµα 1 ∆ίνεται η ακόλουθη αναδροµική συνάρτηση: int func(int param) { int i; i = param; if (i < 27) { i += func(2*i); printf("%d ",i); return(i); } return(0); } Τι θα εκτυπωθεί από την κλήση της συνάρτησης func(1);
  5. 5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22 www.psounis.gr 5 Ερώτηµα 2 ∆ίνεται η συνάρτηση: void myfunc(int param) { int i; i = param; while (i < 88) { i += 2*(i-1); printf("%d ",i); } } Τι θα εκτυπωθεί από την κλήση της συνάρτησης myfunc(2);
  6. 6. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 22 www.psounis.gr 6 Ερώτηµα 3 Γράψτε σε γλώσσα προγραµµατισµού C τη συνάρτηση: float tmean(float a[9]); η οποία υπολογίζει και επιστρέφει τον µέσο όρο των επτά αριθµών του πίνακα a[] που προκύπτουν αφού εξαιρεθούν από τους 9 αρχικούς ο πιο µεγάλος και ο πιο µικρός αριθµός. .

×