Advertisement
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 17
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 17
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 17
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 17
Advertisement
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 17
Upcoming SlideShare
ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 16ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 16
Loading in ... 3
1 of 5
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Dimitris Psounis(20)

Advertisement

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 17

  1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 17 www.psounis.gr 1 ΠΛΗ10 – ΤΕΣΤ 17 Θέµα 1: Εισαγωγή στους Η/Υ Ερώτηµα 1 ∆ίνεται η λογική συνάρτηση: F = ((A AND B) OR (B AND C) OR (A AND C)) α) Σχεδιάστε το λογικό κύκλωµα που υλοποιεί τη συνάρτηση F. β) Σχηµατίστε τον πίνακα αληθείας της F, συµπεριλαµβάνοντας και όσα ενδιάµεσα αποτελέσµατα δηµιουργούνται. γ) Γράψτε πρόγραµµα σε γλώσσα C, το οποίο να διαβάζει τις τιµές των εισόδων του κυκλώµατος A, B και C και να εµφανίζει την τιµή εξόδου F της παραπάνω λογικής συνάρτησης. Το πρόγραµµα να ελέγχει αν οι τιµές των A, B και C είναι 0 ή 1 και σε αντίθετη περίπτωση να επαναλαµβάνει την ανάγνωση.
  2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 17 www.psounis.gr 2 Θέµα 2: Ψευδογλώσσα και Αλγόριθµοι Ερώτηµα 1 Ορίζουµε µία ακολουθία Α από αριθµούς ως εξής: Α(1) = 1, Α(2) = 2, Α(n) = 2*A(n-1) + A(n-2), n >2. 1. Υπολογίστε το A(4), δείχνοντας όλους τους υπολογισµούς που θα κάνετε. 2. Γράψτε µία διαδικασία στην Ψευδογλώσσα που δέχεται ως όρισµα το n και έναν πίνακα Μ, µε n θέσεις, και θα αποθηκεύει στις θέσεις αυτές όλους τους πρώτους n όρους της ακολουθίας A.
  3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 17 www.psounis.gr 3 Θέµα 3: Ερωτήµατα σε Γλώσσα C Ερώτηµα 1 α) ∆ίνεται το παρακάτω ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος - ∆ΡΠ (flowchart). 1. Περιγράψτε τη λειτουργία που εκτελεί το ∆ΡΠ. ∆είξτε τα περιεχόµενα του πίνακα P, για N = 5, δίνοντας όποιες τιµές επιθυµείτε στην εντολή ∆ΙΑΒΑΣΕ P[I,J]. 2. Γράψτε πρόγραµµα σε γλώσσα C που να υλοποιεί την ίδια λειτουργία. ΑΡΧΗ I:=1; ΟΧΙ ΝΑΙ P[I,J]:=0; ∆ΙΑΒΑΣΕ P[I,J]; I < N I:=I+1; ΤΕΛΟΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ J < N I < J J:=1; J:=J+1;
  4. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 17 www.psounis.gr 4 Ερώτηµα 2 Εξηγήστε τι κάνει το παρακάτω πρόγραµµα και τι θα τυπώσει κατά την εκτέλεσή του: #include <stdio.h> int my_func(int); void main() { printf("%dn", my_func(10)); } int my_func(int n) { if (n == 1) return 1; return n + my_func(n-1); }
  5. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 17 www.psounis.gr 5 Ερώτηµα 3 Τι θα εκτυπώσει η κλήση της παρακάτω συνάρτησης? void func2() { int i = 0, k = 1; do { i += (k * i) + 1; k++; printf("%d ", i + k); } while (i < 67); }
Advertisement