Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 1 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 2 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 3 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 4 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 5 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 6 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 7 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 8 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 9 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 10 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 11 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 12 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 13 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 14 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 15 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 16 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 17 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 18 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 19 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 20 ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Slide 21
Upcoming SlideShare
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

4 Likes

Share

Download to read offline

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4

Download to read offline

1) Διάγραμμα Ροής Προγράμματος (FlowChart)
1.1) Το Διάγραμμα Ροής Προγράμματος (ΔΡΠ)
1.2) Δομικά στοιχεία του ΔΡΠ
1.3) Είσοδος - Έξοδος
1.4) Εντολές
1.5) Δομή Συνθήκης
1.6.1) Σύνθετη Δομή Συνθήκης
1.7) Δομή Επανάληψης
1.7.1) Εμφωλιασμένοι Βρόχοι
1.8) Αμυντικός Προγραμματισμός
1.9) Πίνακες

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4

 1. 1. ΠΛΗ10 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στους Η/Υ Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής (Flow Chart) ∆ηµήτρης Ψούνης
 2. 2. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 1. Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος (∆ΡΠ) 2. ∆οµικά στοιχεία του ∆ΡΠ 3. Είσοδος - Έξοδος 4. Εντολές 5. ∆οµή Συνθήκης 1. Σύνθετη ∆οµή Συνθήκης 6. ∆οµή Επανάληψης 1. Εµφωλιασµένοι Βρόχοι 2. Αµυντικός Προγραµµατισµός 7. Πίνακες Ασκήσεις 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Περιεχόµενα Μαθήµατος
 3. 3. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 1. Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος • Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος (∆ΡΠ) είναι ένα σχέδιο για την λύση ενός προβλήµατος που αποτελείται από µία σειρά από σαφώς καθορισµένα βήµατα • Αποτελεί δηλαδή ένα σχέδιο που υλοποιεί έναν αλγόριθµο επίλυσης ενός προβλήµατος • Ένας αλγόριθµος (κατά τον Donald Knuth) είναι ένας επιλύτης ενός προβλήµατος µε τα εξής χαρακτηριστικά: • Ακρίβεια: Τα βήµατα πρέπει να είναι σαφή. • Μοναδικότητα: Τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα είναι µοναδικά για κάθε είσοδο (δεν µπορεί να προκύψουν διαφορετικά ενδιάµεσα αποτελέσµατα για την ίδια είσοδο) • Αριθµός Βηµάτων: Πρέπει να είναι πεπερασµένα. ∆ηλαδή πρέπει ο αλγόριθµος κάποια στιγµή να τελειώνει, µετά από πεπερασµένο αριθµό βηµάτων. • Γενικότητα: Ο αλγόριθµος πρέπει να λειτουργεί για όλες τις εισόδους ενός συγκεκριµένου τύπου. • Είσοδος-Έξοδος: Ο αλγόριθµος πρέπει να παίρνει κάποια είσοδο και να παράγει µία µοναδική έξοδο για κάθε είσοδο. 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος ∆ηλαδή: Η δουλειά µας είναι να ορίζουµε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που λύνουν το πρόβληµα (κατασκευή αλγορίθµων) και το ∆ΡΠ απεικονίζει τη διαδικασία αυτή σχηµατικά.
 4. 4. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 2. ∆οµικά Στοιχεία του ∆ΡΠ • Ένα ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος (∆ΡΠ) αποτελείται από τα εξής δοµικά στοιχεία: 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Αρχή ή Τέλος Εντολές Απόφαση (Εξερχόµενα Βέλη ΝΑΙ και ΌΧΙ) Είσοδος ∆εδοµένων Έξοδος ∆εδοµένων Συνδετικό Σύµβολο Ροή (συνδετικό) Παρατήρηση: Ένα Συµπληρωµένο ∆ιάγραµµα Ροής είναι µια βοήθεια για τον προγραµµατισµό. Μεθοδολογικά µία κατασκευή ενός προγράµµατος αποτελείται από τρία βήµατα: (α) ∆ηµιουργία του Αλγορίθµου, (β) ∆ηµιουργία του ∆ιαγράµµατος (είτε ∆ΡΠ είτε άλλο) (γ) Κατασκευή του προγράµµατος σε γλώσσα προγραµµατισµού.
 5. 5. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 3. Είσοδος / Έξοδος 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Υποθέτουµε ότι το ∆ιάγραµµα Ροής είναι το Πρόγραµµα που τρέχει στον Υπολογιστή και ότι η είσοδος είναι από το πληκτρολόγιο και η έξοδος είναι στην οθόνη. Έτσι τα δύο πρώτα δοµικά στοιχεία του ∆ΡΠ είναι για την είσοδο και την έξοδο του προγράµµατος. Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν αριθµό και έπειτα τον τυπώνει 2 φορές στην οθόνη. Παρατήρηση: Η µεταβλητή είναι αποθηκευτικός χώρος στον υπολογιστή που συγκρατεί την τιµή της µεταβλητής ΑΡΧΗ ∆ιάβασε x ΤΕΛΟΣ Παραδείγµατα (εκτέλεσης): Είσοδος: 15 Έξοδος: 15 15 Είσοδος: 8090 Έξοδος: 8090 8090 Τύπωσε x Τύπωσε x
 6. 6. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 4. Εντολές 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Οι εντολές είναι προγραµµατιστικές διαχειρίσεις µεταβλητών. H πιο συχνή είναι η εντολή καταχώρησης (εκχώρησης) σε διάφορες παραλλαγές: • X:=5 Απλή Καταχώρηση (αποθήκευσε την τιµή 5 στην µεταβλητή Χ) • Χ:=4+2 Υπολογισµός και καταχώρηση (κάνε τον υπολογισµό στα δεξιά του := και έπειτα αποθήκευσε το αποτέλεσµα στην X) Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν αριθµό και έπειτα τυπώνει το τετράγωνό του Παραδείγµατα (εκτέλεσης): Είσοδος: 8 Έξοδος: 64 Είσοδος: 100 Έξοδος: 10000
 7. 7. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 4. Εντολές 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Οι εντολές µπορούν να γίνουν αρκετά σύνθετες. Είναι σηµαντικό ότι µία µεταβλητή είναι ένας αποθηκευτικός χώρος µε µία τιµή και ότι γίνεται πρώτα η πράξη στα δεξιά του := και έπειτα η εκχώρηση: • X:=Υ+1 (αποθήκευσε το αποτέλεσµα της πράξης Υ+1 στην µεταβλητή Χ) • Χ:=Χ+2 (αποθήκευσε το αποτέλεσµα της πράξης Χ+2 στην µεταβλητή Χ) Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν αριθµό και έπειτα κάνει έναν (χωρίς συγκεκριµένο λόγο) υπολογισµό. Παραδείγµατα (εκτέλεσης): Είσοδος: 8 Έξοδος: 10,9 Είσοδος: 100 Έξοδος: 102,101
 8. 8. Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που διαβάζει δύο αριθµούς και τυπώνει το άθροισµα των τετραγώνων τους. 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 4. Εντολές
 9. 9. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 5. ∆οµή Συνθήκης 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Η συνθήκη είναι πολύ σηµαντικό προγραµµατιστικό εργαλείο. Κάνει τον έλεγχο (π.χ. σύγκριση αριθµητικών τιµών και επιστρέφει Αληθές ή Ψευδές. Εδώ µελετάµε συνήθως σχέσεις ανισοτήτων. • Π.χ. 5>3: Επιστρέφει Αληθές και 4<2: Επιστρέφει Ψευδές Στο ∆ΡΠ πρέπει να υπάρχει ροή από το Αληθές και το Ψευδές (βάζουµε στην αρχή του βέλους ΝΑΙ και ΌΧΙ αντίστοιχα) Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει την ηλικία ενός ατόµου και τυπώνει αν είναι ανήλικος ή ενήλικός. Παραδείγµατα (εκτέλεσης): Είσοδος: 14 Έξοδος: Ανήλικος Είσοδος: 55 Έξοδος: Ενήλικος Παρατήρηση: Η δοµή αυτή προσοµοιώνει το if..else του προγραµµατισµού
 10. 10. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 5. ∆οµή Συνθήκης 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Στον προγραµµατισµό έχουµε συχνά περιπτώσεις που είναι περισσότερες από δύο. Αυτό µπορεί να προσοµοιωθεί από ένα ∆ΡΠ µέσω πολλαπλών ελέγχων. Παράδειγµα: Το ακόλουθο ∆ΡΠ προδιαγράφει έναν αλγόριθµο που διαβάζει την ηλικία ενός ατόµου και τυπώνει αν είναι παιδί (<=12 ετών) ή έφηβος (13^18 ετών) ή ενήλικός (>18 ετών). Παραδείγµατα (εκτέλεσης): Είσοδος: 9 Έξοδος: Παιδί Είσοδος: 13 Έξοδος: Έφηβος Είσοδος: 23 Έξοδος: Ενήλικος Παρατήρηση: Η δοµή αυτή προσοµοιώνει το if...else ifAelse του προγραµµατισµού.
 11. 11. Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που ζητάει από το χρήστη να πληκτρολογήσει τον µισθό του και: • Αν είναι µέχρι 500 ευρώ τυπώνει «∆εν έχει διακοπές» • Αν είναι µεταξύ 500 και 1000 τυπώνει «∆ιακοπές στην Λούτσα» • Αν είναι µεταξύ 1000 και 1500 τυπώνει «∆ιακοπές σε Νησί» • Αν είναι παραπάνω από 1500 τυπώνει «Λες Ψέµατα» 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 5. ∆οµή Συνθήκης
 12. 12. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6. ∆οµή Επανάληψης 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Η επανάληψη είναι πολύ σηµαντικό προγραµµατιστικό εργαλείο. Επαναλαµβάνει πολλές φορές την εκτέλεση µιας ροής υπολογισµού όσο ικανοποιείται µια συνθήκη. Στον προγραµµατισµό υπάρχουν τρεις βασικές δοµές επανάληψης για τις οποίες θα δούµε εδώ την υλοποίηση µε ∆ΡΠ. Παράδειγµα: Να κατασκευαστεί ∆ΡΠ που τυπώνει την προπαίδεια του 7. Παράδειγµα Έξοδος: 7,14,21,28,35,42,49 56,63,70 Παρατήρηση: Η δοµή αυτή προσοµοιώνει το for και το while του προγραµµατισµού
 13. 13. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6. ∆οµή Επανάληψης 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Παράδειγµα 2: Να κατασκευαστεί ∆ΡΠ που τυπώνει την προπαίδεια του 7. Παράδειγµα Έξοδος: 7,14,21,28,35,42,49 56,63,70 Παρατήρηση: Η δοµή αυτή προσοµοιώνει το do..while του προγραµµατισµού
 14. 14. Άσκηση 1: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που υπολογίζει και τυπώνει το άθροισµα των αριθµών από το 1 έως το 10 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6. ∆οµή Επανάληψης
 15. 15. Άσκηση 2: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που δέχεται ως είσοδο το Ν και τυπώνει το άθροισµα των τετραγώνων των αριθµών από το 1 έως το Ν. 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6. ∆οµή Επανάληψης
 16. 16. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6.1. ∆οµή Επανάληψης (Εµφωλιασµένοι Βρόχοι) 16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Παράδειγµα: Το ∆ΡΠ του σχήµατος κάνει µια ενδιαφέρουσα εκτύπωση: ΑΑΑΑΒ ΑΑΑΑΒ ΑΑΑΑΒ Συνεπώς εκτυπώνει 3 φορές τη συµβολοσειρά ΑΑΑΑΒ υλοποιώντας µια διπλή επανάληψη Παράδειγµα Έξοδος: 7,14,21,28,35,42,49 56,63,70 Παρατήρηση: Η δοµή αυτή προσοµοιώνει εµφωλιασµένους βρόχους µιας γλώσσας προγραµµατισµού. Συγκεκριµένα σε ψευδογλώσσα υλοποιεί το εξής τµήµα κώδικα: ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ από I:=1 έως 3 ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ από J:=1 εώς 4 Τύπωσε «Α» ΤΕΛΟΣ-ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ Τύπωσε «Β» ΤΕΛΟΣ-ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
 17. 17. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6.2. Αµυντικός Προγραµµατισµός 17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Παράδειγµα: Το ακόλουθο τµήµα ∆ΡΠ ελέγχει αν η είσοδος του χρήστη αντιστοιχεί σε ένα µήνα (άρα θα πρέπει να έχει τιµή από 1 έως 12) Ο αµυντικός προγραµµατισµός είναι µια προγραµµατιστική τεχνική µε την οποία ελέγχεται η εγκυρότητα των δεδοµένων εισόδου. ∆ηλαδή όταν ο χρήστης πληκτρολογεί την είσοδο, ελέγχεται αν αυτή είναι έγκυρη. Αν είναι λάθος, τότε του ζητείται να την επαναπληκτρολογήσει. Αν είναι ορθή, τότε προχωράµε στο κυρίως πρόγραµµα. Παράδειγµα Εκτέλεσης Εισάγετε µήνα: 17 Λάθος Είσοδος Εισάγετε µήνα 11 ^
 18. 18. Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που λαµβάνει ως είσοδο δύο αριθµούς από το 1 εώς το 10 (εφαρµόστε αµυντικό προγραµµατισµό και έπειτα τυπώνει το άθροισµα των τετραγώνων τους. 18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 6.2. Αµυντικός Προγραµµατισµός
 19. 19. A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 7. Πίνακες 19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος Ένας πίνακας είναι µία δοµή δεδοµένων που ενοποιεί πολλές µεταβλητές ώστε να χρησιµοποιούνται µε έναν εύκολο τρόπο. • Οι µεταβλητές ενός µονοδιάστατου πίνακα απεικονίζονται: Α[1], Α[2],^, Α[Ν] • Οι µεταβλητές ενός διδιάστατου πίνακα απεικονίζονται: Α[1,1], Α[1,2],^,Α[1,Ν] Α[2,1], Α[2,2],^,Α[2,Ν] ^ Α[Μ,1],Α[Μ,2],^,Α[Μ,Ν] Η διαπέραση των πινάκων γίνεται µε δοµή επανάληψης (µε απλό βρόχο των µονοδιάστατων πινάκων και µε διπλό βρόχο των διδιάστατων πινάκων). Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό προγραµµατιστικό στοιχείο και θα δούµε στις επόµενες δύο ασκήσεις την χρήση του.
 20. 20. Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που διαβάζει από τον χρήστη έναν αριθµό Ν, έπειτα αποθηκεύει στην i-οστή θέση του πίνακα τον αριθµό 1 / i2 και έπειτα υπολογίζει το άθροισµα όλων των στοιχείων του πίνακα 20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 7. Πίνακες
 21. 21. Άσκηση: Κατασκευάστε ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος που διαβάζει το Μ και το Ν, έπειτα διαβάζει τα ΜxN στοιχεία του πίνακα και έπειτα υπολογίζει και τυπώνει το άθροισµά τους. 21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ 10, Μάθηµα 1.4: Το ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος A. Θεωρία 1. ∆ιάγραµµα Ροής Προγράµµατος 7. Πίνακες
 • di8enaiwra

  May. 17, 2020
 • glgeorgiou

  Oct. 23, 2017
 • AgelisVasilis

  Oct. 17, 2017
 • VALENTINAADAMIDOU

  Oct. 31, 2015

1) Διάγραμμα Ροής Προγράμματος (FlowChart) 1.1) Το Διάγραμμα Ροής Προγράμματος (ΔΡΠ) 1.2) Δομικά στοιχεία του ΔΡΠ 1.3) Είσοδος - Έξοδος 1.4) Εντολές 1.5) Δομή Συνθήκης 1.6.1) Σύνθετη Δομή Συνθήκης 1.7) Δομή Επανάληψης 1.7.1) Εμφωλιασμένοι Βρόχοι 1.8) Αμυντικός Προγραμματισμός 1.9) Πίνακες

Views

Total views

6,007

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4,259

Actions

Downloads

227

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×