Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 13

1,622 views

Published on

.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΠΛΗ10 ΤΕΣΤ 13

  1. 1. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 13 www.psounis.gr 1 ΠΛΗ10 – ΤΕΣΤ 13 Θέµα 1: Εισαγωγή στους Η/Υ Ερώτηµα 1 Σε υπολογιστή µε µήκος λέξης 8 bits, εκτελέστε την αφαίρεση 28<10> - 57<10>, αφού µετατρέψετε τους δεκαδικούς αριθµούς σε δυαδικούς, χρησιµοποιώντας την παράσταση συµπληρώµατος ως προς 2. Ερώτηµα 2 Στη γλώσσα C, οι τελεστές διαχείρισης bits & και | εκτελούν δυαδικές πράξεις. Ο τελεστής & όταν εφαρµόζεται σε δύο δυαδικούς αριθµούς εκτελεί την πράξη AND σε κάθε ζεύγος αντίστοιχων δυαδικών ψηφίων των δύο αριθµών. Αντίστοιχα, ο τελεστής | εκτελεί την πράξη OR σε κάθε ζεύγος αντίστοιχων δυαδικών ψηφίων. Θεωρώντας ότι οι υπολογισµοί γίνονται µεταξύ αριθµών µε 8 bits, υπολογίστε την τιµή των παρακάτω εκφράσεων, γράφοντας αναλυτικά τις ενέργειες που κάνετε για να υπολογίσετε τα αποτελέσµατα και δώστε τα αποτελέσµατα τόσο σε δυαδική όσο και σε δεκαδική µορφή: i) 16 & 62 ii) 73 | 95
  2. 2. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 13 www.psounis.gr 2 Ερώτηµα 3 ∆ίνεται η λογική συνάρτηση F = NOT ( ( ( A OR C ) XOR ( B AND C ) ) AND ( NOT ( C ) ) ) α) Σχεδιάστε το λογικό κύκλωµα που υλοποιεί την F. β) Να δοθεί ο πίνακας αληθείας της λογικής συνάρτησης F, συµπεριλαµβάνοντας και όσα ενδιάµεσα αποτελέσµατα δηµιουργούνται.
  3. 3. ∆ηµήτρης Ψούνης – ΠΛΗ10, Τεστ 13 www.psounis.gr 3 Θέµα 2: Ψευδογλώσσα και Αλγόριθµοι Ερώτηµα 1 Περιγράψτε το αποτέλεσµα κάθε περάσµατος του αλγορίθµου ταξινόµησης µε επιλογή (selection sort) εάν ο προς ταξινόµηση πίνακας είναι [6, 2, 1, 8, 9, 3, 7, 5, 4]. Πόσες συγκρίσεις και πόσες εναλλαγές χρειάζεται ο αλγόριθµος αυτός στη γενική περίπτωση που ο πίνακας έχει N στοιχεία;

×