Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

безопасност и защита на Wi fi

1,166 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

безопасност и защита на Wi fi

 1. 1. Съдържание: • Въведение в Wi-Fi • Какво е Wi-Fi • Как работи Wi-Fi• Стандарти и честоти на Wi-Fi • Предимства на Wi-Fi • Недостатъци на Wi-Fi • Wi-Fi технология • Сигорност и защита • Препоръки за защита • Wi-Fi сертификати • Wi-Fi в нащия живот
 2. 2. Въведение в Wi-FiХайнрих Херц - 1887г.Фил БилангарNC Corporation и AT&T – 1991г.802.11 – 1997г.802.11b – 1999г.WECA – 2003г. (Wi-Fi Alliance)
 3. 3. Какво е Wi-Fi? Wi-Fi е революционна безжична технология за обединяване накомпютри в мрежа и/или връзка в Интернет.
 4. 4. Как работи Wi-Fi ?Свързването на безжична мрежа еизключително лесно начинание.Единственото нещо което ви трябва е Wi-Fiрутер. След като включите Интернет кабела внего, обикновено имате възможност дасвържете до четири устройства, чрез отделниLAN кабели и неограничен брой устройства,поддържащи Wi-Fi.
 5. 5. Wi-Fi стандарти: • 802.11a • 802.11b • 802.11g • 802.11n
 6. 6. КаналиМаксималния брой канали за Wi-Fi са:  13 за Европа  11 за Северна Америка  14 за ЯпонияВ Северна Америка е препорачително да сеизползват само канали 1,6 и 11 за 802.11b/g,За да се минимизира интерференцията отблизко стоящите канали.
 7. 7. Wi-Fi Предимства Недостатъци • Няколко 2.4GHz 802.11b I 802.11g точки за достъп по• Позволява LAN мрежите подразбиране работят на да се разполагат без един и същ канал,като окабеляване резултат се получава задръстване в определен• Wi-Fi продуктите са добре канал. разпространени на пазара • Wi-Fi мрежите могат да се• От 2006г. WPA и WPA2 подслушват и да се криптиранията не са лесно използват за копиране на данни предадени по разбиваеми мрежата,когато не се използва крептиране.
 8. 8. Типове безжични Интернет мрежи: WPAN – обхват до 10 метра WLAN – обхват до 300 метра WMAN – обхват до 50 километра
 9. 9. Технологии за защита WEP WPA WPA2 WiMAX WiMAX2 802.1X VPN
 10. 10. Препоръки за защита• Използвайте ключ за защита на мрежата• Променете името и паролата по подразбиране на администратора на маршрутизатора или точката за достъп• Внимателно определяйте местоположението на маршрутизатора или точкта за достъп• Променете SSID по подразбиране
 11. 11. Търсете Wi-Fi сертифицираните продукти!
 12. 12. Wi-Fi в нашия животДнес Wi-Fi продуктите могат да правят всичко - отизпращане на имейл до свързване на международниконферентни видео разговори - дори и свързванетокъм Интернет от самолет 10,000 фута във въздуха, илималко по-надолу по коридора. Продукти за всичкитези нужди, идват в много форми, за да отговорят навсички ваши нужди, някои от тях за по-малко отняколко долара.За да стигнеш там, където сме днес, тя е предприелаголямо сътрудничество между хиляди компании,изследователи и инженери, за да разработватпродукти, които работят заедно безпроблемно.
 13. 13. Използвана литература:1. http://www.wi-fi.org/2. http://news.laptop.bg/статии/безжични-интернет-мрежи-wi-fi- всичко-за-т/3. http://ezinearticles.com/?What-Are-WEP,-WPA,-TKIP,-AES-and-PSK-In- Simple-Terms?&id=36849744. http://bg.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi5. http://pcworld.bg/5847_bezopasnostta_na_wifi_mrezhite__osnovni_t ehnologii_za_zashtita6. http://wifi.radosi.com/index.php?a=12&b=32&cmd=info_home_wifi&l ang=bg7. http://wifi.radosi.com/index.php?a=3&b=15&cmd=wifi_info&lang=bg8. http://pcworld.bg/6307_domashnata_wifi_mrezha_kratak_praktiches ki_narachnik&ref=more9. Реферат на Илия Илиев на тема „Безопасност и защита на Wi Fi”
 14. 14. КРАЙ

×