Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie stichtingen

220 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie stichtingen

 1. 1. {PresentatiestichtingenInhoudsopgave1- Stichtingsplan2- Statuten vaststellen & huis reglement3- Rechtsgeldig worden4- Inschrijven KvK5- Bankzaken6- Begroting maken7- Administratie8- Website9- Vrijwilligerswww.stichtingoprichten.org
 2. 2. Met een stichtingsplan maakt u uw plannen voor uw stichting concreet. Hierstaan de plannen, activiteiten, financiële situatie, doelgroep en doelstellingenin beschreven.Voor de doelstellingen kunt u de smart methode gebruiken deze gaat alsvolgt: Specifiek: Met een doelstelling moet u kunnen aantonen wat u precies wiltbereiken, waarom u dat wilt bereiken, waar u iets wilt bereiken, wanneeren wat zijn de voorwaarden en eventueel beperkingen? Meetbaar: Dus u wilt fondsen werven voor u project? Goed! Hoever wilt ugaan en hoe ziet het gemeten succes er uit? Zorg dat u doel dan ookopgesplitst en meetbaar is. Aanvaardbaar: U hebt een doel, maar is dit doel bereikbaar? Kunt u dekosten dekken? Is er genoeg personeel? Is er genoeg tijd? Kortom, is uwdoelstelling bereikbaar? Relevant: Is het realistisch om u gestelde doel te bereiken? Isfondsenwerving de oplossing voor u project? Als bestuur beslist u of hetdoel realistisch is om te bereiken. Dit baseert u de capaciteiten van ustichting. Tijdsbepalend: Zorg als bestuur altijd voor een goed schema voor allestadia van u project. Hoe specifieker het schema des te meer motiverenderen gemakkelijker het zal zijn om het doel te bereiken. Bedenkt ook wat udoet als het plan uitloopt. Ook zou je eventueel kunnen toevoegen wie u stichting eventueel zoukunnen helpen.1- Stichtingsplanwww.stichtingoprichten.org
 3. 3.  In de statuten legt u het doel van de stichting en de belangrijkste regels vast.Dit is verplicht om bij de notaris vast te laten leggen, anders kunt u geenstichting van de grond krijgen. Zorg dat echter gelijk klopt, het wijzigen vanstatuten achteraf kost namelijk geld. Het is dus erg raadzaam om dit gelijkgoed te doen!Wat moet er in de statuten staan? Naam van de stichting. De vestigingsplaats. Doel van de stichting. Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden. Waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven. Statuten wijzigen Mits de statuten het toelaten, kunnen deze gewijzigd worden door hetbestuur. Dit gaat echter niet gratis en kost altijd geld. Zorg daarom dus dat ustatuten altijd goed invult bij de eerste keer dat u dit kan invullen. (Bij hetopzetten van u stichting). Zorg er ook voor dat als u de statuten wijzigt dat jeze dan gelijk allemaal tegelijkertijd doet. Zo bespaart u geld.2- Statuten vaststellen en een huishoudelijkreglement opstellen.www.stichtingoprichten.org
 4. 4.  Een stichting is een rechtspersoon, die geen leden kenten onder een vermogen met statuten een bepaald doelprobeert te bereiken. De stichting moet echterrechtsgeldig gemaakt worden, dit doe je door middelvan een notariële akte en/ of een testament. Daarna laatu uw concept statuten controleren bij een notaris, dezenotaris beschikt echter ook over model statuten. Metbehulp van de notaris en zijn concept statuten is hetmogelijk je eigen statuten aan te passen of teverbeteren. Rechtsgeldig maken in stappen Zorg voor een notariële akte / Testament. Overleg statuten met de notaris. Verbeter statuten aan de hand van model statuten diede notaris ter beschikking heeft.3- Zorg dat u stichting rechtsgeldig wordt.www.stichtingoprichten.org
 5. 5.  Als u stichting uiteindelijk is opgericht dan is hetverplicht om uw stichting in te schrijven bij de KvK.Ook wanneer u geen notariële akte bezit, is hetverstandig om u in te schrijven bij de KvK. Dit omdatbij wangedrag het bestuur dan aansprakelijk kanworden gehouden voor zijn of haar gemaakteschulden.4- Schrijf je stichting in bij de KvK (Kamervan Koophandel)www.stichtingoprichten.org
 6. 6.  Uiteraard heeft uw stichting een bankrekening nodig.Vrijwel alle banken hebben verschillendestichtingspakketen, maak de juiste keuze en zorg dathet pakket vrijwel naadloos aansluit op de wensen /doelen van uw stichting zodat u een optimaal voordeelkunt behalen.5- Bankzaken regelenwww.stichtingoprichten.org
 7. 7.  Een begroting maken is een manier om een blik te werpen hoe u financiëlesituatie er uit zal zien in de toekomst, zodat u dit kan verantwoorden en omhet beleid te sturen. Door een begroting komen verschillende dingen naarboven die u kosten kunnen besparen. Financiële administratie Het is daarom essentieel dat u financiën op orde zijn, dit wordt uiteraardgeregeld door het bestuur. Ook hebt u de fiscale bewaarplicht dat voor 7 jaartelt. U kunt u financiële administratie op verschillende manieren bijhouden. Excel Bonnetjes in een doos, rekeningen in een map (oud) Boekhoudprogramma’sOok kunt voor verschillende boekhouders kiezen. Accountants Grote of kleine administratiekantoren Avondboekhouder Online6- Een begroting makenwww.stichtingoprichten.org
 8. 8. Om online boekhouden even in een speciaal daglicht te zetten, ditis voor kleinere en nieuwe stichtingen de beste oplossing ditomdat. Relatief lage kosten Altijd up-to-date Geen risico’s van gegevensverlies Mobiel, overal en altijd. (mits er internet is) Accountants en boekhouders kunnen altijd meekijken in uwadministratie (tijdswinst = geld winst)Mocht u voor een (online) boekhoudpakket kiezen, let dan op devolgende dingen. Donateursregistratie Giften registratie Giften koppeling Financiële administratie Rapportages.6- vervolgwww.stichtingoprichten.org
 9. 9. Administratie is een essentieel iets om bij te houden in welke bedrijfsvorm danook, dus ook als stichting. Met een administratie houdt u alles bij wat er gebeurtbinnen u stichting qua boekhouding en relatiebeheer.BoekhoudingBoekhouden is simpelweg verplicht, maar het is tevens ook een must voor eengoed werkende administratie. Door middel van boekhouden houd je je financiënbij.RelatiebeheerRelatiebeheer is ook een essentieel punt in je administratie, want je als je geencontact maakt en onderhoud met je donateurs dan verlies je je ze heel erg snel.Aangezien donateurs jouw bron van inkomsten zijn. Het is daarom essentieelgoed contact te behouden met je donateurs, dit kan op verschillende manieren. Events Folders Internetsite Brievenpost7- Administratiewww.stichtingoprichten.org
 10. 10. Een website is voor een stichting een goedkope manierom veel donateurs, wervers, vrijwilligers en eventuelepotentiele donateurs op de hoogte te houden van wat jijals stichting doet. Wat zou je bijvoorbeeld op de sitekunnen zetten? Informatie over events Informatie over het bestuur Waar de stichting voor staat Foto’s van events8- De Websitewww.stichtingoprichten.org
 11. 11. Om uw stichting draaiende te houden heeft uvrijwilligers nodig. Dit is omdat u een bedrijfsvormbent die geen winstoogmerk heeft. Daarom zijnvrijwilligers essentieel voor een stichting. Vrijwilligerskan je op verschillende manieren werven. Op straat door middel van persoonlijke acquisitie Op internet, denk aan mailing en een site. Aan de deur Door middel van een event.9- Vrijwilligerswww.stichtingoprichten.org

×