SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Про здійснення місцевого внутріш-
нього запозичення до бюджету Кра-
маторської міської територіальної
громади
Відповідно до статей 16, 18, 74 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету
Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих
запозичень» (із змінами), рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VIII-89 «Про бюджет
Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), для реалізації заходів
Програми Благоустрою міста на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Краматорської міської
ради від 29.04.2020 №68/VII-186, Програми реформування і розвитку водопровідно-
каналізаційного господарства на території м. Краматорська на 2021-2023 роки, затвердженої
рішенням Краматорської міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-33, Програми «Краматорськ-
комфортне та безпечне місто» на 2018-2023роки, затвердженої рішенням Краматорської
міської ради від 27.06.2018 № 40/VII-284 та Програми економічного і соціального розвитку
Краматорської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Краматорської
міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209, з метою фінансування спеціального фонду бюджету
Краматорської міської територіальної громади, керуючись пунктом 26 статті 26, частини
першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Здійснити місцеве внутрішнє запозичення до бюджету Краматорської міської
територіальної громади в 2021 році шляхом отримання кредиту (позики) від АТ
«Укрексімбанк».
2. Встановити, що метою місцевого запозичення, зазначеного в цьому рішенні, є
залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку, спрямованих на створення,
при-ріст, оновлення об’єктів довгострокового користування та об’єктів, спрямованих на
задоволення інтересів мешканців міста, згідно з переліком заходів, наданих у додатку.
3. Затвердити наступні істотні умови запозичення за кредитним договором з АТ
«Укрексімбанк»:
1) вид запозичення – невідновлювана кредитна лінія;
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
2
2) розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – до 100 000 000,00 (сто мільйо-
нів) гривень 00 копійок;
3) строк на який здійснюється запозичення - до 60 місяців від дати укладання кредит-
ного договору, з можливістю дострокового погашення;
4) відсоткова ставка для першого року кредитування – 11,2 % річних,
починаючи з другого року кредитування відсоткова ставка є змінюваною та визначається за
розміром індикативної ставки UIRD (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у
гривні строком на 12 (дванадцять) місяців), збільшеної на розмір маржі (розмір маржі
встановлюється у відсоткових пунктах, та визначається як різниця між ставкою та розміром
UIRD (на строк 12 місяців), встановленим на день, що передує дню укладання кредитного
договору), але не менше 11,2% річних та не більше 25% річних. Розмір процентної ставки за
Кредитом переглядається один раз на рік та змінюється станом на визначену у кредитному
договорі дату;
5) сплата відсотків за користування запозиченням здійснюється щомісячними плате-
жами у строки, та згідно з умовами, встановленими кредитним договором;
6) графік погашення кредиту – починаючи з 2022 року, щомісячно, на умовах встано-
влених кредитним договором.
4. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, зазначе-
ним у цьому рішенні, не надається.
5. Визначити, що погашення кредиту та сплата відсотків за кредитом, а також інші
витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, залученого відповідно
до цього рішення, здійснюється за рахунок коштів бюджету Краматорської міської територіа-
льної громади.
6. Визначити:
1) Краматорську міську раду позичальником за кредитним договором;
2) фінансове управління Краматорської міської ради (Саєнко) уповноваженою особою
від імені Краматорської міської ради здійснювати всі дії, передбачені чинним законодавством
України, пов’язані із залученням запозичення до бюджету Краматорської міської
територіальної громади, погашенням основної суми боргу, сплатою процентів та виконанням
інших зобов’язань за кредитним договором.
7. Фінансовому управлінню (Саєнко) щорічно протягом строку дії кредитного договору
передбачати в бюджеті Краматорської міської територіальної громади кошти, необхідні для
здійснення витрат на виконання боргових зобов'язань, передбачених кредитним договором,
укладеним із АТ «Укрексімбанк» відповідно до цього рішення.
8. Встановити, що це рішення набирає чинності після прийняття Міністерством
фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського
голови згідно з розподілом обов'язків.
Міський голова А.В. Гончаренко
3
Додаток
до рішення міської ради
№
Перелік заходів для реалізації за рахунок запозичень від АТ «УКРЕКСІМБАНК»
№з/п Назва
Кількість
одиниць Сума, грн.
1 Мініекскаватор JCB 55Z-1 1 2 800 000,00
2 Причіп для перевезення техніки 1 300 000,00
3
Кран-маніпулятор на базі автомобіля МАЗ
5340с2 1 3 000 000,00
4
Самоскид МДКЗ 1706 (на базі МАЗ) 20т з
обладнанням: піскорозкидач (об‘єм 9м3),
цистерна (об‘єм10м3), поворотний відвал
для снігу (3м) 1 2 850 000,00
5
Самоскид МАЗ 4т з
обладнанням:поворотний відвал 2 2 200 000,00
6
Самоскид МКДЗ-12-06 (на базі МАЗ) 10т з
обладнанням: піскорозкидач (об‘єм 6м3),
цистерна (об‘єм8м3), поворотний відвал
для снігу (3м) в кількості 3 6 750 000,00
7
Трактор «Бєларус» з обладнанням
(причепи, щітка комунальна,
гідроповоротний відвал для снігу (2500мм),
піскорозкидач) 5 4 067 500,00
8
Смiттевоз з заднiм завантаженням АТ
2041 Шасi МАЗ 534025-525-01З В=16м3 з
ущiльненням 1:6 двигун WР7-270л/с 2 9 000 000,00
9
Смiттевози з боковим завантаженням АТ
21З2 Шасi МАЗ 438121-540-001 В=l2м3 з
ущiльненням 1:3 двигун WР4-190л/с 5 12 500 000,00
10
Автомобiль для мийки контейнерiв Шасi
МАЗ 534025-525-013, двигун WP7-270 л/с 1 4 500 000,00
11
Автомобiль пасажирський УАЗ 2206
двигун ЗМЗ-4091 1 570 000,00
4
12
Придбання серверного обладнання для
обробки, аналітики системи архівації та
швидкого доступу до відеоархіву з
комп’ютерної та оргтехніки для
моніторингового центру 10 000 000,00
13
Будівництво будівлі Центру надання
адміністративних послуг по вул.Паркова в
районі будинку №16 в м.Краматорськ
Донецької області;
16 000 000,00
14
Реконструкція внутрішніх приміщень
травматологічного корпусу КНП "Міська
лікарня № 3"
7 700 000,00
15
Капітальний ремонт приміщень будівель
КНП "Дитяче територіальне медичне
об'єднання" по вул. Героїв України, 20
м.Краматорськ, Донецької області з
благоустроєм прилеглої території
12 262 500,00
16
Комплексна забудова житлового
мікрорайону "Європейський" з
багатоквартирними житловими будинками
з вбудовано-прибудинковими
приміщеннями у межах вул. Софіївська та
вул. Бородіно у місті Краматорськ,
Донецької області (розробка ПКД,
інженерно-геологічні вишукування,
інженерно-геодезичне знімання, отримання
технічних умов
5 500 000,00
РАЗОМ 100 000 000,00
Секретар міської ради І.І.Сташкевич

More Related Content

What's hot

Приговор относительно Малюхина
Приговор относительно МалюхинаПриговор относительно Малюхина
Приговор относительно Малюхина
Taras Leontyan
 
Виконком №520 від 11.10.2011
Виконком №520 від 11.10.2011Виконком №520 від 11.10.2011
Виконком №520 від 11.10.2011
Sergii Illiukhin
 
Tariffs social package_18.11.13
Tariffs social package_18.11.13Tariffs social package_18.11.13
Tariffs social package_18.11.13
Valeranic54
 
Аналітичний огляд депозитного ринку України. 3Q 2012
Аналітичний огляд депозитного ринку України. 3Q 2012Аналітичний огляд депозитного ринку України. 3Q 2012
Аналітичний огляд депозитного ринку України. 3Q 2012
Roman Kornyliuk
 
порядок материалка
порядок материалкапорядок материалка
порядок материалка
Darina Koroleh
 
Банківська система України (Нестерук Ю.М., КНЕУ)
Банківська система України (Нестерук Ю.М., КНЕУ)Банківська система України (Нестерук Ю.М., КНЕУ)
Банківська система України (Нестерук Ю.М., КНЕУ)
Kyiv National Economic University
 

What's hot (20)

Приговор относительно Малюхина
Приговор относительно МалюхинаПриговор относительно Малюхина
Приговор относительно Малюхина
 
интер
интеринтер
интер
 
Виконком №520 від 11.10.2011
Виконком №520 від 11.10.2011Виконком №520 від 11.10.2011
Виконком №520 від 11.10.2011
 
Постанова НБУ "Про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримк...
Постанова НБУ "Про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримк...Постанова НБУ "Про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримк...
Постанова НБУ "Про заходи щодо зміни умов користування кредитами для підтримк...
 
Tariffs social package_18.11.13
Tariffs social package_18.11.13Tariffs social package_18.11.13
Tariffs social package_18.11.13
 
Інвестпроект ДІУ по забезпеченню житлом громадян
Інвестпроект ДІУ по забезпеченню житлом громадянІнвестпроект ДІУ по забезпеченню житлом громадян
Інвестпроект ДІУ по забезпеченню житлом громадян
 
Аналітичний огляд депозитного ринку України. 3Q 2012
Аналітичний огляд депозитного ринку України. 3Q 2012Аналітичний огляд депозитного ринку України. 3Q 2012
Аналітичний огляд депозитного ринку України. 3Q 2012
 
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
 НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
НБУ оновив перелік операцій РКО, що не є об’єктом оподаткування
 
Покрова Л._Кредитування мсб_Агропорт 2016
Покрова Л._Кредитування мсб_Агропорт 2016Покрова Л._Кредитування мсб_Агропорт 2016
Покрова Л._Кредитування мсб_Агропорт 2016
 
Публічний звіт за 2017 рік.
Публічний звіт за 2017 рік.Публічний звіт за 2017 рік.
Публічний звіт за 2017 рік.
 
порядок материалка
порядок материалкапорядок материалка
порядок материалка
 
Національний Банк України
Національний Банк УкраїниНаціональний Банк України
Національний Банк України
 
відносини осбб з виконавцями жк послуг (в.погорелова)
відносини осбб з виконавцями жк послуг (в.погорелова)відносини осбб з виконавцями жк послуг (в.погорелова)
відносини осбб з виконавцями жк послуг (в.погорелова)
 
Законопроект «Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами ...
Законопроект «Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами ...Законопроект «Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами ...
Законопроект «Про реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами ...
 
Меморандум про реструктуризацію валютних кредитів
Меморандум про реструктуризацію валютних кредитівМеморандум про реструктуризацію валютних кредитів
Меморандум про реструктуризацію валютних кредитів
 
відносини співвласників (в.погорелова)
відносини співвласників (в.погорелова)відносини співвласників (в.погорелова)
відносини співвласників (в.погорелова)
 
The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы...
The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы...The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы...
The Banking 50 | Вадим Романюк, Начальник управления лицензирования финансовы...
 
прес реліз національного банку україни
прес реліз національного банку українипрес реліз національного банку україни
прес реліз національного банку україни
 
Банківська система України (Нестерук Ю.М., КНЕУ)
Банківська система України (Нестерук Ю.М., КНЕУ)Банківська система України (Нестерук Ю.М., КНЕУ)
Банківська система України (Нестерук Ю.М., КНЕУ)
 
Kvit kvkg
Kvit kvkgKvit kvkg
Kvit kvkg
 

Similar to кредит

Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рікПроект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік
SashaKhudyakova
 
проект міського бюджету на 2015 рік
проект міського бюджету на 2015 рікпроект міського бюджету на 2015 рік
проект міського бюджету на 2015 рік
Dmytro Tkachuk
 

Similar to кредит (20)

Doc 537586
Doc 537586Doc 537586
Doc 537586
 
P0200
P0200P0200
P0200
 
17062022_126.pdf
17062022_126.pdf17062022_126.pdf
17062022_126.pdf
 
1534409.pdf
1534409.pdf1534409.pdf
1534409.pdf
 
Doc 539077
Doc 539077Doc 539077
Doc 539077
 
Постанова КМУ від 19 липня 2022 р. № 805
Постанова КМУ від 19 липня 2022 р. № 805Постанова КМУ від 19 липня 2022 р. № 805
Постанова КМУ від 19 липня 2022 р. № 805
 
Налоги и сборы на территории Николаева
Налоги и сборы на территории НиколаеваНалоги и сборы на территории Николаева
Налоги и сборы на территории Николаева
 
Громадьский Бюджет Краматорска
Громадьский Бюджет КраматорскаГромадьский Бюджет Краматорска
Громадьский Бюджет Краматорска
 
Budget krm-2020
Budget krm-2020Budget krm-2020
Budget krm-2020
 
Sectoral. Postanova 78 05/02/2020
Sectoral. Postanova 78 05/02/2020Sectoral. Postanova 78 05/02/2020
Sectoral. Postanova 78 05/02/2020
 
Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рікПроект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік
Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік
 
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
Проєкт Держбюджету-2020 (попередній варіант)
 
Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)Doc 499960 (1)
Doc 499960 (1)
 
Doc 499960
Doc 499960Doc 499960
Doc 499960
 
держбюджет
держбюджетдержбюджет
держбюджет
 
проект міського бюджету на 2015 рік
проект міського бюджету на 2015 рікпроект міського бюджету на 2015 рік
проект міського бюджету на 2015 рік
 
Проект бюджету 2015 Житомир
Проект бюджету 2015 ЖитомирПроект бюджету 2015 Житомир
Проект бюджету 2015 Житомир
 
Проект бюджету м. Житомира на 2015 рік
Проект бюджету м. Житомира на 2015 рікПроект бюджету м. Житомира на 2015 рік
Проект бюджету м. Житомира на 2015 рік
 
Проект бюджету на 2015 рік Житомир
Проект бюджету на 2015 рік ЖитомирПроект бюджету на 2015 рік Житомир
Проект бюджету на 2015 рік Житомир
 
Doc 552863
Doc 552863Doc 552863
Doc 552863
 

More from Dima Lukyanenko

More from Dima Lukyanenko (20)

Перейменування вулиць Краматорська
Перейменування вулиць КраматорськаПерейменування вулиць Краматорська
Перейменування вулиць Краматорська
 
Платні послуги: Міська лікарня №2
Платні послуги: Міська лікарня №2Платні послуги: Міська лікарня №2
Платні послуги: Міська лікарня №2
 
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
 
Povnovajennya naglyadovoji-rady
Povnovajennya naglyadovoji-radyPovnovajennya naglyadovoji-rady
Povnovajennya naglyadovoji-rady
 
Proekt resh 29.07.20_2
Proekt resh 29.07.20_2Proekt resh 29.07.20_2
Proekt resh 29.07.20_2
 
Andriivska gromada
Andriivska gromadaAndriivska gromada
Andriivska gromada
 
Програма захисту довкілля на 2020 рік. Краматорськ
Програма захисту довкілля на 2020 рік. КраматорськПрограма захисту довкілля на 2020 рік. Краматорськ
Програма захисту довкілля на 2020 рік. Краматорськ
 
Eco kramatorsk
Eco kramatorskEco kramatorsk
Eco kramatorsk
 
Covid facts
Covid factsCovid facts
Covid facts
 
Zakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamyZakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamy
 
Gazoviy depozit
Gazoviy depozitGazoviy depozit
Gazoviy depozit
 
June bul
June bulJune bul
June bul
 
Kleschi
KleschiKleschi
Kleschi
 
Chesno ratings
Chesno ratingsChesno ratings
Chesno ratings
 
Звіт начальника поліції Краматорська
Звіт начальника поліції КраматорськаЗвіт начальника поліції Краматорська
Звіт начальника поліції Краматорська
 
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
 
Программы кандидатов
Программы кандидатовПрограммы кандидатов
Программы кандидатов
 
Онлайн запись на прием к врачу
Онлайн запись на прием к врачуОнлайн запись на прием к врачу
Онлайн запись на прием к врачу
 
Програма природоохоронних заходів. Краматорськ
Програма природоохоронних заходів. КраматорськПрограма природоохоронних заходів. Краматорськ
Програма природоохоронних заходів. Краматорськ
 
план по запобіганню корупції
план по запобіганню корупціїплан по запобіганню корупції
план по запобіганню корупції
 

кредит

  • 1. Про здійснення місцевого внутріш- нього запозичення до бюджету Кра- маторської міської територіальної громади Відповідно до статей 16, 18, 74 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (із змінами), рішення міської ради від 23.12.2020 № 2/VIII-89 «Про бюджет Краматорської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), для реалізації заходів Програми Благоустрою міста на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Краматорської міської ради від 29.04.2020 №68/VII-186, Програми реформування і розвитку водопровідно- каналізаційного господарства на території м. Краматорська на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Краматорської міської ради від 17.12.2020 № 2/VIII-33, Програми «Краматорськ- комфортне та безпечне місто» на 2018-2023роки, затвердженої рішенням Краматорської міської ради від 27.06.2018 № 40/VII-284 та Програми економічного і соціального розвитку Краматорської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Краматорської міської ради від 24.02.2021 № 5/VIII-209, з метою фінансування спеціального фонду бюджету Краматорської міської територіальної громади, керуючись пунктом 26 статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада В И Р І Ш И Л А: 1. Здійснити місцеве внутрішнє запозичення до бюджету Краматорської міської територіальної громади в 2021 році шляхом отримання кредиту (позики) від АТ «Укрексімбанк». 2. Встановити, що метою місцевого запозичення, зазначеного в цьому рішенні, є залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку, спрямованих на створення, при-ріст, оновлення об’єктів довгострокового користування та об’єктів, спрямованих на задоволення інтересів мешканців міста, згідно з переліком заходів, наданих у додатку. 3. Затвердити наступні істотні умови запозичення за кредитним договором з АТ «Укрексімбанк»: 1) вид запозичення – невідновлювана кредитна лінія; КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА Р І Ш Е Н Н Я
  • 2. 2 2) розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – до 100 000 000,00 (сто мільйо- нів) гривень 00 копійок; 3) строк на який здійснюється запозичення - до 60 місяців від дати укладання кредит- ного договору, з можливістю дострокового погашення; 4) відсоткова ставка для першого року кредитування – 11,2 % річних, починаючи з другого року кредитування відсоткова ставка є змінюваною та визначається за розміром індикативної ставки UIRD (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у гривні строком на 12 (дванадцять) місяців), збільшеної на розмір маржі (розмір маржі встановлюється у відсоткових пунктах, та визначається як різниця між ставкою та розміром UIRD (на строк 12 місяців), встановленим на день, що передує дню укладання кредитного договору), але не менше 11,2% річних та не більше 25% річних. Розмір процентної ставки за Кредитом переглядається один раз на рік та змінюється станом на визначену у кредитному договорі дату; 5) сплата відсотків за користування запозиченням здійснюється щомісячними плате- жами у строки, та згідно з умовами, встановленими кредитним договором; 6) графік погашення кредиту – починаючи з 2022 року, щомісячно, на умовах встано- влених кредитним договором. 4. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням, зазначе- ним у цьому рішенні, не надається. 5. Визначити, що погашення кредиту та сплата відсотків за кредитом, а також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, залученого відповідно до цього рішення, здійснюється за рахунок коштів бюджету Краматорської міської територіа- льної громади. 6. Визначити: 1) Краматорську міську раду позичальником за кредитним договором; 2) фінансове управління Краматорської міської ради (Саєнко) уповноваженою особою від імені Краматорської міської ради здійснювати всі дії, передбачені чинним законодавством України, пов’язані із залученням запозичення до бюджету Краматорської міської територіальної громади, погашенням основної суми боргу, сплатою процентів та виконанням інших зобов’язань за кредитним договором. 7. Фінансовому управлінню (Саєнко) щорічно протягом строку дії кредитного договору передбачати в бюджеті Краматорської міської територіальної громади кошти, необхідні для здійснення витрат на виконання боргових зобов'язань, передбачених кредитним договором, укладеним із АТ «Укрексімбанк» відповідно до цього рішення. 8. Встановити, що це рішення набирає чинності після прийняття Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення. 9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом обов'язків. Міський голова А.В. Гончаренко
  • 3. 3 Додаток до рішення міської ради № Перелік заходів для реалізації за рахунок запозичень від АТ «УКРЕКСІМБАНК» №з/п Назва Кількість одиниць Сума, грн. 1 Мініекскаватор JCB 55Z-1 1 2 800 000,00 2 Причіп для перевезення техніки 1 300 000,00 3 Кран-маніпулятор на базі автомобіля МАЗ 5340с2 1 3 000 000,00 4 Самоскид МДКЗ 1706 (на базі МАЗ) 20т з обладнанням: піскорозкидач (об‘єм 9м3), цистерна (об‘єм10м3), поворотний відвал для снігу (3м) 1 2 850 000,00 5 Самоскид МАЗ 4т з обладнанням:поворотний відвал 2 2 200 000,00 6 Самоскид МКДЗ-12-06 (на базі МАЗ) 10т з обладнанням: піскорозкидач (об‘єм 6м3), цистерна (об‘єм8м3), поворотний відвал для снігу (3м) в кількості 3 6 750 000,00 7 Трактор «Бєларус» з обладнанням (причепи, щітка комунальна, гідроповоротний відвал для снігу (2500мм), піскорозкидач) 5 4 067 500,00 8 Смiттевоз з заднiм завантаженням АТ 2041 Шасi МАЗ 534025-525-01З В=16м3 з ущiльненням 1:6 двигун WР7-270л/с 2 9 000 000,00 9 Смiттевози з боковим завантаженням АТ 21З2 Шасi МАЗ 438121-540-001 В=l2м3 з ущiльненням 1:3 двигун WР4-190л/с 5 12 500 000,00 10 Автомобiль для мийки контейнерiв Шасi МАЗ 534025-525-013, двигун WP7-270 л/с 1 4 500 000,00 11 Автомобiль пасажирський УАЗ 2206 двигун ЗМЗ-4091 1 570 000,00
  • 4. 4 12 Придбання серверного обладнання для обробки, аналітики системи архівації та швидкого доступу до відеоархіву з комп’ютерної та оргтехніки для моніторингового центру 10 000 000,00 13 Будівництво будівлі Центру надання адміністративних послуг по вул.Паркова в районі будинку №16 в м.Краматорськ Донецької області; 16 000 000,00 14 Реконструкція внутрішніх приміщень травматологічного корпусу КНП "Міська лікарня № 3" 7 700 000,00 15 Капітальний ремонт приміщень будівель КНП "Дитяче територіальне медичне об'єднання" по вул. Героїв України, 20 м.Краматорськ, Донецької області з благоустроєм прилеглої території 12 262 500,00 16 Комплексна забудова житлового мікрорайону "Європейський" з багатоквартирними житловими будинками з вбудовано-прибудинковими приміщеннями у межах вул. Софіївська та вул. Бородіно у місті Краматорськ, Донецької області (розробка ПКД, інженерно-геологічні вишукування, інженерно-геодезичне знімання, отримання технічних умов 5 500 000,00 РАЗОМ 100 000 000,00 Секретар міської ради І.І.Сташкевич