SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
ПРОЕКТ
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
від ___________ № ______
м. Краматорськ
Про затвердження Програми капіталь-
ного, поточного ремонту та реконструк-
ції житлового фонду міста Краматорська
на 2019 рік
Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Затвердити Програму капітального, поточного ремонту та реконструкції житлового
фонду міста Краматорська на 2019 рік (далі – Програма, додається).
2.Відділу житлового господарства (Вакалов) – головному розпоряднику бюджетних
коштів, надавати пропозиції міському голові та голові постійної комісії з питань соціально -
економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності
щодо розгляду питань з виділення коштів на виконання заходів Програми.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Боєвського С.О.
Міський голова А. В. Панков
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
№
П Р О Г Р А М А
Капітального, поточного ремонту та реконструкції
житлового фонду міста Краматорська на 2019 рік
Програму розроблено з метою підвищення ефективності, надійності функціонування
житлово-комунальних систем життєзабезпечення мешканців міста, поліпшення якості
житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.
Місто Краматорськ – великий промисловий центр Донецької області, розташований на
площі більш ніж 35 тис. га.
Житловий фонд міста складає 850 будинків комунальної форми власності, загальною
площею – 2217,0 тис. кв.м, у 819 з них послугу з управління багатоквартирним будинком
надає приватна управляюча компанія ТОВ «УК «Ладіс».
В місті зареєстровано 105 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
79 будинків, загальною площею 582,5 тис.м² передано на утримання об’єднанням.
Понад 700 житлових будинків знаходяться в експлуатації більше 30 років, близько 500
будинків мають прострочені нормативні міжремонтні терміни від 20 до 32 років. 109 багато-
поверхових будинків територіальної громади знаходяться в експлуатації від 60 до 85 років.
В усіх цих будинках не має підвальних приміщень. Трубопроводи внутрішньобудинкових
мереж проходять в техпідпіллі. Термін мінімальної безпечної експлуатації деяких конструк-
тивів будівель перевищено вдвічі. На стінах спостерігаються численні тріщини, розкриттям в
деяких будинках до 50 мм., руйнування цегляної кладки несучих стін, руйнування пілястрів,
карнизів та балконних козирків, незадовільний технічний стан безпосередньо балконів.
Близько 400 житлових будинків відносяться до застарілого житлового фонду і за технічним
станом не відповідають сучасним нормативним вимогам щодо безпечного і комфортного
проживання, граничний строк експлуатації яких закінчився, і потребують невідкладного
капітального ремонту. У ряді житлових будинків основні конструктиви споруд зношені в
межах 50-100%.
Потрібно виконати:
- капітальний ремонт покрівель 195 будинків;
- капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних комунікацій 155 будинків;
-капітальний ремонт, модернізація, експертно-технічне обстеження ліфтів – 714 од;
- ремонт фасадів – понад 150 будинків;
- капітальний ремонт козирків вхідної групи під’їздів 165 будинків.
Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється (за їх бажанням)
представниками громадських організацій, у статуті яких передбачено діяльність у сфері
житлового господарства.
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити реалізацію державної політики у сфері житлового господарства;
- зменшити до рівня експлуатаційної безпеки знос основних фондів у житловому
комплексі та витрати і втрати при виробництві житлово-комунальних послуг;
- забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлового господарства;
- поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення;
- створити прозорий механізм взаємодії органів місцевого самоврядування,
підприємств та громадськості, спрямований на вирішення проблемних питань у сфері
житлового господарства.
З метою реформування взаємовідносин між виконавчими органами міської ради та
співвласниками багатоквартирних житлових будинків та, як наслідок, перехід на якісно-
новий підхід до участі мешканців в збільшенні строків експлуатації будинків житлового
фонду міста у рамках Програми запроваджено розділ співфінансування робіт з капітального
ремонту.
1.Загальні положення
1.1.Розділ співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових
будинків м. Краматорська на 2019 рік (далі – Розділ) визначає особливості проведення робіт
з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування,
регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та
виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його належного
утримання, шляхом внесення дольової участі в капітальні ремонти житлових будинків.
Дія Розділу поширюється на співвласників багатоквартирних житлових будинків
(власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (гуртожитку), а
також винаймачів житла комунальної форми власності), що перебувають в управлінні (на
балансі) управляючої компанії.
Дія Розділу не поширюється на співвласників багатоквартирних житлових будинків,
що проживають в багатоквартирних житлових будинках, які є архітектурними пам`ятками.
1.2. Терміни, які застосовуються у Розділі мають наступні значення:
- капітальний ремонт - комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає
заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв'язку з їх
фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також
покращення планування будівлі і благоустрою території, без зміни будівельних габаритів
об'єкта;
- співвласник багатоквартирного житлового будинку (далі - Співвласник) - власник
квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному житловому будинку;
- дольова участь – сума коштів, що вноситься Співвласниками на умовах
співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку та
його прибудинкової території;
- підрядник – суб’єкт господарювання, з яким укладено договір на виконання
ремонтно-будівельних робіт;
- спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування
(у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції
будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами
будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також
будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного
будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на
якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його
прибудинкова територія;
- управитель багатоквартирного будинку (далі - Управитель) - фізична особа-
підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із
співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна
багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і
задоволення господарсько-побутових потреб;
- балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу
будинків і споруд (далі - Балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором
з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну
та іншу передбачену законодавством звітність;
- уповноважений представник Співвласників – фізична або юридична особа, яка
представляє інтереси Співвласників, у тому числі наймач (уповноваженим представником
Cпіввласників може виступати управитель, балансоутримувач, або інша особа (наймач,
власник квартири) визначена зборами співвласників, якщо інше не встановлено договором);
1.3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України,
Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,
тощо.
2.Опис проблеми, яку пропонується вирішити шляхом прийняття Розділу
Сьогодні у житловому господарстві існує такий парадокс - квартири приватизовані,
допоміжні приміщення є співвласністю мешканців, а будинок, як цілісний комплекс, разом з
прибудинковою територією знаходиться у комунальній власності територіальної громади.
Витрати на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових
будинків міського бюджету з року в рік зростають, будучи постійним каталізатором
неспокою для громадян міста. Реновація будівель не проводилась десятиліттями, як наслідок
- стан житлових будинків без капітальних ремонтів погіршується. Величезних фінансових
ресурсів, які необхідні для повної реновації житлового фонду у місцевому бюджеті немає.
Відповідно до аналітичних досліджень виконаних проектів з капітального ремонту та
реконструкції житлових будинків в Україні, визначено основні види робіт, виконання яких
забезпечує уникнення фізичного та морального зносу будинку:
- капітальний ремонт та реконструкція покрівель;
- утеплення зовнішніх стін;
- капітальний ремонт та модернізація ліфтів;
- забезпечення протипожежних заходів;
- капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем;
- заміна інженерного обладнання та автоматизація обліку і регулювання витрат
енергоресурсів.
Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового
фонду" власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних
приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і
зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і
прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку.
Створення справедливого та прозорого механізму фінансової підтримки мешканців
багатоквартирних житлових будинків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання
власних будинків, стало б важливим і дієвим чинником прискорення самоорганізації
мешканців щодо самостійного утримання своєї спільної власності.
Для збільшення обсягів та поліпшення якості капітальних ремонтів житлового фонду
пропонується створити механізм дольової участі співвласників багатоквартирних житлових
будинків у капітальному ремонті житлового фонду м. Краматорська на умовах
співфінансування.
3. Мета Розділу
3.1. Метою Розділу є подовження ефективної експлуатації житлового фонду м.
Краматорська та покращення комфорту проживання мешканців міста шляхом проведення
капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування.
4. Завдання Розділу
4.1. Створити сприятливі умови для збереження житлового фонду міста.
4.2. Провести капітальні ремонти будинків у місті з залученням коштів мешканців.
4.3. Стимулювати активність мешканців у напрямку покращення стану житлового
фонду у місті.
5. Заходи на виконання Розділу
5.1. До складу заходів Розділу на даному етапі враховуються роботи з капітального
ремонту внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних житлових будинків.
6. Заплановані дії для реалізації Розділу
6.1. Для успішного впровадження, Розділ поділяється на два етапи: підготовчий етап
та основний етап .
6.2. Мета підготовчого етапу – налагодження процесу співпраці виконавчих органів
Краматорської міської ради і мешканців у рамках Розділу та його популяризація.
Для реалізації вищезазначеного, відділ житлового господарства має провести
відпрацювання схеми взаємовідносин і популяризації Розділу серед мешканців через КП
«СЄЗ» та управителя з залученням засобів масової інформації.
6.3. Мета основного етапу – надати можливість скористатися Розділом максимальній
кількості мешканців.
7. Джерела фінансування та принципи співфінансування Розділу
7.1. Фінансове забезпечення Розділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,
співвласників багатоквартирних будинків (власників житлових та нежитлових приміщень у
житловому будинку (гуртожитку) та винаймачів житлових приміщень комунальної форми
власності), кредитів, інвестицій, грантів та інших джерел не заборонених законодавством.
7.2. Фінансування з бюджету на роботи з капітального ремонту житлового будинку у
розмірі, що дорівнює 100% передбачається на капітальний ремонт покрівель, фасадів,
капітальний ремонт та модернізацію ліфтів, на створення безбар’єрного середовища для
мешканців, на капітальний ремонт спортивних та дитячих майданчиків та у випадках, коли
невиконання робіт може призвести до аварійного стану будинку( Додаток 1-4 до Програми).
7.3. Якщо Співвласники готові приймати участь у співфінансуванні робіт, що зазначені
в п. 7.2 на умовах дольової участі, такі роботи виконуються першочергово.
7.4. При плануванні та розподілі бюджетних призначень на капітальні ремонти житла
м. Краматорська на рік, першочергово плануються роботи по багатоквартирних житлових
будинках, Співласники яких погодились на проведення робіт на умовах співфінансування та
мають на рахунку необхідну суму коштів для фінансування частки робіт за рахунок
співвласників.
7.6. В разі надходження до міської ради заяв про співфінансування від Співвласників в
розмірах коштів, що перевищує можливості міського бюджету щодо співфінансування,
відсоток участі Співвласників у виконанні робіт з капітального ремонту може переглядатись
в бік збільшення.
7.7. Суми, передбачені на виконання Розділу, для головного розпорядника коштів –
відділу житлового господарства затверджуються у видатках міського бюджету
м. Краматорську .
7.8. Співфінансування робіт з капітального ремонту житлового будинку не
проводиться коли:
- потреба у виконанні вищевказаних робіт обумовлена неналежним фінансуванням
робіт забудовником (перевіряються відомості щодо організації та фінансування колишнім
власником (забудовником), на балансі якого перебував багатоквартирний будинок до
передачі на баланс управителю;
- житловий будинок у відповідності до технічних висновків визначений непридатним
для проживання.
7.9. Розміри співфінансування, у відсотковому значенні за видами робіт з капітального
ремонту багатоквартирних житлових будинків та приклади визначення частки дольової
участі Співвласників та винаймачів житла комунальної форми власності в капітальному
ремонті багатоквартирних житлових будинків наведено в додатку 1 до Розділу.
8. Визначення обсягу та вартості робіт з капітального ремонту
8.1. Управитель (балансоутримувач) проводить щорічні загальні огляди
багатоквартирного житлового будинку, які передбачають комплексне обстеження комісією
елементів приміщень будинку, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення
технічного і санітарного стану, виявлення несправностей і прийняття рішень щодо
необхідності проведення капітального ремонту житлового будинку, що відображається в акті
загального огляду будинку в порядку, передбаченому «Правилами утримання жилих
будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету України
з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76.
8.2. Обсяг робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку та його
конструктивних елементів, технічних пристроїв, внутрішньобудинкових систем,
прибудинкової території та елементів зовнішнього благоустрою визначається управителем
(балансоутримувачем) з врахуванням відповідних заяв та звернень Співвласників.
8.3.Управитель (балансоутримувач) зобов’язаний доводити до відома Співвласників
(наймачів) інформацію про технічний стан житлового будинку та про необхідність
виконання робіт з капітального ремонту. Інформація доводиться зокрема шляхом
розміщення оголошень на інформаційних стендах у під’їздах та/або біля будинків та на сайті
управителя (балансоутримувача).
8.4. Після визначення управителем (балансоутримувачем) необхідності проведення
робіт з капітального ремонту житлового будинку уповноважений представник від
Співвласників звертається з листом до відділу житлового господарства щодо необхідності
проведення робіт.
8.5.Відділ житлового господарства за участю управителя (балансоутримувача,
уповноважених представників від ініціативної групи Співвласників) та потенційного
підрядника, що може виконувати необхідні роботи, проводить обстеження технічного стану
конструктивних елементів, технічних пристроїв, внутрішньобудинкових систем,
прибудинкової території та елементів зовнішнього благоустрою багатоквартирного
житлового будинку, що потребують капітального ремонту з метою підтвердження
необхідності проведення робіт, при цьому визначається їх орієнтована вартість та частка
дольової участі Співвласників у виконанні робіт, передбачених підпунктом 7.2 пункту 7
Розділу.
8.6. Акт загального огляду багатоквартирного житлового будинку, завірений
управителем (балансоутримувачем), уповноваженим представником Співвласників (якщо це
інша особа (наймач, власник квартири) та відділу житлового господарства із зазначенням
виду робіт з капітального ремонту, що необхідно провести в будинку складається у двох
примірниках, один з яких передається в відділ житлового господарства. Управитель
(балансоутримувач) складає дефектний акт, який є обґрунтуванням для замовлення
проектно-кошторисної документації на виконання робіт, у разі якщо ПКД на той момент
немає в наявності.
9. Механізм проведення зборів Співвласників.
9.1. Питання проведення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного
житлового будинку на умовах дольової участі та визначення підрядників для виконання
таких робіт вирішується зборами Співвласників.
9.2. Збори Співвласників можуть скликатися ініціативною групою у складі не менше
трьох Співвласників або управителем (балансоутримувачем). Ініціатор зборів повідомляє про
дату та місце проведення зборів Співвласників.
Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено не
пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові
під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу
квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому
багатоквартирному будинку, а також має бути розміщено у загальнодоступному місці при
вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку. Повідомлення про проведення зборів
співвласників має містити інформацію про ініціатора проведення таких зборів, дату, місце та
час їх проведення, порядок денний. До повідомлення про проведення зборів співвласників
можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах.
9.3. На збори запрошуються Співвласники будинку- власники квартир та нежитлових
приміщень та винаймачі житла комунальної форми власності(або їх уповноважені
представники).
На збори запрошуються:
– від управителя (балансоутримавача) - керівник;
– потенційний підрядник - виконавець робіт з капітального ремонту;
– інші зацікавлені особи.
9.4. Збори оголошуються відкритими, якщо на них присутні не менше 3-х
співвласників (уповноважених представників), що були запрошені. Веде збори їх організатор.
9.5. На зборах управитель (балансоутримувач, або інший уповноважений представник
Співвласників) доводить до Співвласників наступну інформацію:
- мета проведення зборів та вимоги законодавства до власників щодо утримання
належного їм майна;
- визначення уповноваженого представника Співвласників, що представлятиме
інтереси будинку;
- обґрунтування робіт, які планується провести у їхньому будинку (характеристика
робіт, строки їх проведення, об’єми, вартість виготовлення проектно-кошторисної
документації, кошторисну вартість робіт, очікуваний ефект тощо);
- про необхідність визначення підрядників для виконання робіт;
- вимоги Закону, Програми та необхідність дольової участі Співвласників у
співфінансуванні таких робіт, розмір та спосіб розрахунку дольової участі.
9.6. Всі доведенні до Співвласників питання в обов`язковому порядку фіксуються в
протоколі. На кожній сторінці з підписами Співвласників, що проголосували за проведення
робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку обов`язково
проставляється дата проведення зборів, зміст питання і резолюції зборів.
9.7. Рішення про проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного
житлового будинку на умовах співфінансування вважається прийнятим зборами
Співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень,
площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових
приміщень багатоквартирного будинку.
Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень,
загальна площа яких становить 50 відсотків або більше від загальної площі всіх квартир та
нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, рішення вважається прийнятим зборами
Співвласників, якщо за нього проголосувало більш як 75 відсотків загальної кількості
Співвласників.
9.8. Рішення зборів Співвласників оформляється протоколом (додаток 2 до Розділу),
який підписується усіма Співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах,
кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування («за», «проти»,
«утримався»).
У протоколі обов’язково зазначається така інформація про співвласників (їх
представників), які взяли участь у зборах співвласників: прізвище, ім’я, по батькові
співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове
приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або
нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені
співвласника (для представника).
9.9. Якщо під час проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано
встановленої пунктом 9.7. Розділу кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове
опитування співвласників, які не голосували на зборах. Письмове опитування співвласників
проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Якщо
протягом цього строку необхідної кількості голосів "за" не набрано, рішення вважаються
неприйнятими.
Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та іншими
співвласниками за бажанням.
Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно.
Питання - це текст, у якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої
учаснику опитування пропонується відповісти "за", "проти" або "утримався". Питання
повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень.
Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення
ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові
співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове
приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або
нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені
співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання "так", "ні" або
"утримався", особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.
Голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку
представництва згідно з вимогами цивільного законодавства. Кожен співвласник, який має
право голосу, може реалізувати це право під час проведення такого опитування лише один
раз з одного питання.
Забороняється в процесі проведення письмового опитування співвласників
примушувати їх до голосування за або проти прийняття відповідного рішення чи
винагороджувати їх за це в будь-якій формі.
За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи,
які проводили письмове опитування, вносять його результати до протоколу зборів та
підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів
враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані під
час проведення письмового опитування.
Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та
додаються до відповідного протоколу зборів.
9.10. Повідомлення про рішення зборів розміщується уповноваженим представником
від Співвласників на інформаційних стендах біля під’їздів будинку.
9.11. Рішення зборів співвласників є обов’язковими до виконання для всіх
Співвласників(винаймачив), включаючи тих, які набули право власності на квартиру чи
нежитлове приміщення після прийняття рішення.
9.12. В разі прийняття зборами Співвласників позитивного рішення щодо проведення
робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, уповноважений
представник Співвласників відкриває спеціальний рахунок в банківській установі на який
вносяться кошти Співвласників, визначені як частка співвфінасування.
9.13. Уповноважений представник Співвласників замовляє проектно-кошторисну
документацію на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового
будинку, у разі якщо її немає в наяності. Після визначення вартості проектно-кошторисної
документації, управитель (балансоутримувач або інший уповноважений представник від
Співвласників) проводить розподіл витрат кожного Співвласника пропорційно до загальної
площі приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб та виставляє
відповідні рахунки до сплати. Співвласники вносять кошти на спеціально відкритий рахунок
уповноваженого пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у власності
фізичних або юридичних осіб.
9.14.Вартість проектно-кошторисної документації включається до сукупної вартості
робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.
10. Подання уповноваженим представником Співвласників на розгляд документів
10.1. Після прийняття на загальних зборах співвласниками багатоквартирного
житлового будинку рішення щодо проведення робіт з капітального ремонту житлового
будинку на умовах співфінансування, виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної
документації на виконання робіт капітального ремонту житлового будинку або окремих його
конструктивних елементів, уповноваженому представнику Співвласників необхідно надати
до міської ради наступні документи:
- заяву на ім’я міського голови щодо згоди Співвласників на проведення робіт з
капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку на умовах співфінансування
(додаток 3 до Розділу);
- копію протоколу загальних зборів Співвласників та список поіменного голосування,
завірений підписом уповноваженого представника Співвласників, що скріплений печаткою;
- проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з капітального ремонту
багатоквартирного житлового будинку.
11. Прийняття рішення про фінансування робіт з капітального ремонту на умовах
співфінансування Краматорською міською радою
11.1. Відповідно до резолюції міського голови, заява та додані до неї документи
(завірені належним чином копії документів) передаються на виконання до відділу житлового
господарства Краматорської міської ради.
11.2. Відділ перевіряє надані документи в термін 5 робочих днів.
11.3. Позитивне рішення про співфінансування робіт з капітального ремонту
багатоквартирного житлового будинку приймається за наявності коштів в міському бюджеті
та належним чином оформлених документів у відповідності до пункту 10 Розділу.
11.4. Після виділення коштів з міського бюджету на співфінансування робіт та
отримання копії виписки з банківського рахунку про наявність необхідної суми коштів в
уповноваженого представника Співвласників або за наявності укладеного кредитного
договору з банківською установою на суму, що дорівнює частині сукупних витрат на
реалізацію заходу з боку Співвласників (інших документів що підтверджують
платоспроможність Співвласників), відділу житлового господарства Краматорської міської
ради замовляється будівельна експертиза (за необхідності). Вартість проведення будівельної
експертизи входить до сукупної частини витрат на проведення заходів з капітального
ремонту житлового будинку.
11.5. Після проходження проектно-кошторисної документації будівельної експертизи
між відділом житлового господарства, уповноваженим представником Співвласників та
підрядною організацією, укладається трьохсторонній договір підряду на виконання робіт,
відповідно до часток фінансування кожного з учасників.
12. Технічний нагляд та приймання робіт
12.1. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим
вимогам здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт шляхом укладення договору
про надання послуг з технічного нагляду із суб’єктом господарювання, який має відповідний
сертифікат. Фінансування послуг з технічного нагляду здійснюється за рахунок частки
фінансування з міського бюджету та частки співфінансування Співвласників пропорційно до
частки участі у співфінансуванні, про що укладається відповідний трьохсторонній договір.
12.2. Роботи вважаються виконаними та прийнятими у випадку підписання акта
виконаних робіт. Акт виконаних робіт підписують:
- підрядник;
- суб’єкт господарювання, що здійснює технічний нагляд;
- уповноважений представник Співвласників;
- головний розпорядник коштів - відділ житлового господарства.
12.3. За результатами виконаних робіт складається акт виконаних робіт з відміткою про
перевірку робіт організацією, що залучена для здійснення технічного нагляду.
12.4. Оригінал акта, разом з пакетом документів, наданих раніше, зберігається в відділі
житлового господарства Краматорської міської ради 5 років.
13. Фінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового
будинку.
13.1. Краматорська міська рада виділяє кошти з міського бюджету на виконання робіт з
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Краматорська на умовах
співфінансування співвласниками багатоквартирного житлового будинку в розмірі, що
передбачений Розділом на відповідний рік.
13.2. Фінансове управління Краматорської міської ради відповідно до зареєстрованих
зобов’язань, здійснює фінансування на рахунок відділу житлового господарства відкритий в
управлінні Державної казначейської служби України у місті Краматорську Донецької області
в межах виділених бюджетом коштів.
13.3. Першочергове фінансування робіт, виконаних підрядною організацією,
здійснюється співвласниками багатоквартирного будинку.
13.4. Фінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового
будинку проводиться при отримані згоди Співвласників шляхом оформлення протоколу у
відповідності до вимог Розділу.
13.5. Визначення суми фінансування та частки власників житла у виконанні робіт з
капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку здійснюється в наступному
порядку:
- частка власників житла в загальному обсязі платежів на виконання робіт з
капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку встановлюється пропорційно
до загальної площі приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб
або винаймаються ними;
- частка участі Співвласника квартири, власника кімнати (кімнат) у квартирі, де
проживають два і більше власників житлових приміщень, Співвласника нежитлового
приміщення на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового
будинку визначається відповідно до його частки, як Співвласника приміщення.
13.6. Розроблення проектно-кошторисної документації, будівельної експертизи та
технічного нагляду на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного
житлового будинку, проведення та фінансування таких робіт здійснюється відповідно до
вимог нормативно-правових та нормативно-технічних актів у відповідності до частки участі
у співфінансуванні.
14. Організаційне забезпечення виконання завдань Розділу
14.1. Організаційне забезпечення, моніторинг та контроль за виконанням завдань
здійснює відділ житлового господарства.
15. Очікувані результати від впровадження Розділу
15.1. Прозоре визначення об'єктів капітального ремонту житлового фонду.
15.2. Забезпечення рівних можливостей мешканців щодо виконання робіт з
капітального ремонту.
15.3. Посилений контроль з боку мешканців за виконанням робіт з капітального
ремонту житлових будинків.
15.4. Збільшення обсягів коштів на виконання робіт з капітального ремонту житлового
фонду.
15.5. Виховання у мешканців відповідального ставлення до спільного майна, його
збереження і покращення.
16. Заключні положення Розділу
16.1. Спори, які виникають між співвласниками багатоквартирного житлового будинку
(власниками житлових і нежитлових приміщень), відділом житлового господарства та
підрядною організацією вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення
згоди, в судовому порядку.
16.2. Контроль за дотриманням даного Порядку покладається на відділ житлового
господарства Краматорської міського ради.
Джерелами фінансування Програми є кошти державного, місцевого бюджетів, кошти
співвласників багатоквартирних будинків та інші джерела.
Контроль за виконанням Програми здійснює відділ житлового господарства
Краматорської міської ради.
Додаток 1
до рішення міської ради
№
Додаток 1
до Програми
Розподіл фінансування заходів Програми капітального, поточного ремонту та реконструкції
житлового фонду м.Краматорська на 2019 рік за напрямками виконання
№ Найменування заходу Орієнтовна
вартість,
(тис.грн.)
1 Капітальний ремонт квартир, які знаходяться у комунальній
власності міста та потребують капітального ремонту (додаток 2)
3000,0
2 Перелік заходів по КП «Міст» (додаток 3) 1400,0
3 Перелік заходів по КП «СЄЗ» (додаток 4) 59534,0
4 Аварійно-відновні роботи 5000,0
Разом: 689340,0
Секретар міської ради Д.В. Ошурко
Додаток 2
до рішення міської ради
№
Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
квартир, які знаходяться у комунальній власності міста
та потребують капітального ремонту
Секретар міської ради Д.В. Ошурко
№
з/п
Вулиця №
будинку
№
квартири
1 А. Соловьяненко 4 13
2 А. Соловьяненко 6а 2
3 Кубанська 34 23
4 Лікарська 11 5
5 Н.Курченко 25 155
6 Н.Курченко 15 99, 139
7 Проїзна 116 17, 38
8 Прилуцька 18 102
9 М.Приймаченко 25 94
10 Лікарська 33 36
11 П. Гайдамаки 5 10
12 Шкільна 18 31
13 Білоруська 1 1
14 Сакко і Ванцетті 16 2
15 Центральна 212 1
16 Академічна 84 7
17 Героїв України 31 62
18 Паркова 7 42
19 Кирилкіна 11 6
20 В.Івасюка 97 1
21 Жовтнева 2 3, 5
Додаток 3
до рішення міської ради
№
Додаток 3
до Програми
Перелік заходів по КП «Міст»
№
з/п
Найменування заходу Орієнтировна
вартість робіт
(тис.грн.)
1 Реконструкція житлового фонду. Реконструкція мереж центрального
опалення житлових будинків з придбанням та встановленням
будинкових приладів обліку теплової енергії з організацією
диспетчерського контролю, встановленням елементів
антивандального захисту та розробкою ПКД
1400,0
Разом: 1400,0
Секретар міської ради Д.В. Ошурко
Додаток 4
до рішення міської ради
№
Додаток 4
до Програми
Перелік заходів по КП «СЄЗ»
№
з/п
Найменування заходу Орієнтировна
вартість робіт
(тис.грн.)
1 Технічне обслуговування та фарбування будинкового газопроводу 850,0
2 Утримання мереж газопостачання (проведення комплексу робіт для
відновлення роботи системи газопостачання житлових будинків після
їх відключення у разі виникнення аварійної ситуації)
35,0
3 Придбання та встановлення вказівників (назва вулиці та номер
будинку)
10,0
4 Поточний ремонт стін та фасадів 10500,0
5 Утримання та відновлення зелених насаджень на прибудинкових
територіях
2200,0
6 Придбання та встановлення лав на прибудинкових територіях 250,0
7 Ремонт або заміна малих архітектурних форм, дитячих, спортивних та
інших майданчиків
250,0
8 Капітальний ремонт житлового фонду 30000,0
9 Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному
ремонту житлового фонду
1100,00
10 Капітальний ремонт житлового фонду. Проведення експертно-
технічного обстеження ліфтів. Заміна одиниць та вузлів
технологічного устаткування пасажирських ліфтів в житлових
будинках з виготовленням проектно-кошторисної документації та
проведенням експертизи, проведення авторського та технічного
нагляду
7000,0
11 Фінансування на утримання «Об'єднаної диспетчерської служби», яка
здійснює прийом звернень громадян з питань житлово-комунального
господарства, передачу інформації обслуговуючим організаціям та
контроль виконання звернень. Формує інформацію про виниклі
проблеми в щоденних зведеннях та здійснює їх передачу керівництву
міста. Робота ведеться з використанням програмного комплексу
«Контакт - центр Краматорськ»
590,0
12 Оплата сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об’єкта
проектній документації та який підтверджує його готовність до
експлуатації
1250,0
13 Облаштування елементами доступності (пандус, поручні) у будинках
житлового фонду міста, придбання та встановлення підйомників
850,0
14 Поточний ремонт фундаментів, стін та фасадів (архітектурної
частини будівлі - арки) житлових будинків № 6, 10 по вул. Дружби
199,0
15 Реконструкція системи опалення з облаштуванням додаткової рамки
вводу в житловому будинку № 17 по вул. Клубна в м.Краматорськ з
розробкою проектно-кошторисної документації
260,0
Закінчення додатка
16 Реконструкція фасаду будівлі (демонтаж ганків) та вимощення в
житлових будинках № 4 по вул. Кирилкіна; № 3, 4, 6, 8, 10 по вул.
Магнітогорська з розробкою проектно-кошторисної документації
1200,0
17 Відновлення або встановлення огороджувальних конструкцій на
фасадах будівель № 31, 37, 43 по вул. Двірцева; № 22 по вул.
Ювілейна; № 10 по бул. Краматорському
190,0
18 Капітальний ремонт третього під´їзду будинку № 43 по вул. Дружби 2800,0
19 Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний
ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих
конструкцій та вхідних дверей в житлових будинках за адресами,
згідно додатка № 5
3088,148
Разом: 62622,148
Секретар міської ради Д.В. Ошурко
Додаток 5
до рішення міської ради
№
Додаток 5
до Програми
Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська.
Капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та
вхідних дверей в житлових будинках за адресами:
№
з/п
Адреса Загальна сума,
(тис.грн.)
Спів-
фінансування
з міського
бюджету,
тис. грн.
Субвенція з
державного
бюджету
1 вул. Марата, 12 206,082 6,182 199,90
2 вул. Паркова, 99 945,979 28,379 917,60
3 вул. Проїзна, 143 313,093 9,393 303,70
4 вул. Водобаки, 17 313,070 9,370 303,70
5 вул. Проїзна, 116 312,254 9,354 302,90
6 вул. Проїзна, 149 260,794 7,794 253,00
7 вул. Проїзна, 112 208,339 6,239 202,10
8 вул. Проїзна, 114 207,113 6,213 200,90
9 вул. Проїзна, 147 148,660 4,460 144,20
10 вул. Проїзна, 82а 94,536 2,836 91,70
11 вул. А. Солов’яненка, 4 78,228 2,328 75,90
Разом: 3088148 92548 299560
Секретар міської ради Д.В. Ошурко
Додаток 1
до Розділу співфінансування робіт з
капітального ремонту багатоквартирних
житлових будинків м. Краматорськ
Розміри співфінансування у відсотковому значенні
№ з/п Перелік робіт з капітального
ремонту багатоквартирних
житлових будинків
Відсоток співфінансування
Кошти міського бюджету
Кошти мешканців
будинків
1 Капітальний ремонт системи
централізованого опалення
90% 10%
2 Капітальний ремонт системи
холодного водопостачання
90% 10%
3 Капітальний ремонт системи
водовідведення
90% 10%
4 Капітальний ремонт
електроосвітлення та силової
проводки по підвальному
приміщенню
90% 10%
Приклади визначення частки дольової участі Співвласників в капітальному ремонті
багатоквартирних житлових будинків
Адреса
будинку
Загальна
площа
квартир і
нежитлови
х
приміщень
у будинку,
кв. м
Вартість робіт
(в тому числі
виготовлення
проектно-
кошторисної
документації,
проведення
державної
будівельної
експертизи та
проведення
технічного
нагляду), тис.
грн.
Відсо
ток
фінан
суван
ня
кошт
ом
мешк
анців
%
Сума, яку
необхідно
сплатити
мешканцям
від загальної
вартоcті
робіт, тис.
грн.
Витрати з
капітального
ремонту з
розрахунку
на 1 кв. м
загальної
площі
квартир
(нежитлове
приміщень),
грн.
Приблизн
ий
розрахуно
к вартості
для
квартир,
грн.
1 кімн.~3
0 кв.м;
2
кімн.~40
кв.м;
3
кімн.~55
кв.м
1.Капітальний ремонт системи централізованого опалення
вулиця
Ювілейна, 52
2406,20 530,500 10 53,05 22,04
1) ~ 660
2) ~ 880
3) ~ 1212
2. Капітальний ремонт електроосвітлення та силової проводки по підвальному приміщенню
вулиця
Архангельська, 1 12534,17 616,300 10 61,63 4,91
1) ~ 180
2) ~ 284
3) ~ 310
Додаток 2
до Розділу співфінансування робіт з
капітального ремонту багатоквартирних
житлових будинків м. Краматорськ
ПРОТОКОЛ
зборів співвласників багатоквартирного будинку
за місцезнаходженням_______________________________________________
(місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого проводяться збори)
м. Краматорськ ___ ______________ 20__ р.
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: _________ осіб.
Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку:
_____________ м2.
У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості
___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного
будинку загальною площею ____________ м2.
У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в
кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у
багатоквартирному будинку загальною площею _______________ м2 (заповнюється в разі
проведення письмового опитування).
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на
кожній сторінці)
_________ /______________________/
_________ /______________________/
_________ /______________________/
ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
1. _______________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
(перелік і нумерація продовжується за кількістю питань порядку денного)
ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ
Питання порядку денного: ___________________________________________
__________________________________________________________________
(порядковий № та зміст питання порядку денного)
Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
Голосування на зборах щодо питання порядку денного:
(нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які беруть
участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках) протоколу позиції
«Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку
денного», а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки).
Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів
співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке
проводилося):
«за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких
становить _________ м2;
«проти» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень
яких становить _________ м2;
«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових
приміщень яких становить _________ м2.
Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято).
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на
кожній сторінці)
_________ /______________________/
_________ /______________________/
_________ /______________________/
Дані розділу ІІІ заповнюються за наведеною формою окремо для кожного питання порядку
денного.
№
з/п
№ квартири/
нежитловог
о
приміщення
Загальна
площа
квартири/
нежитловог
о
приміщення
Прізвище, ім’я,
по батькові
співвласника або
його
представника та
документ, що
надає
представнику
повноваження на
голосування
Документ,
що
підтверджує
право
власності на
квартиру/
нежитлове
приміщення
Результат
голосува
ння
(«за»,
«проти»,
«утримав
ся»)
Підпис
співвлас
ника
(предста
вни-ка)
Примітки
1
2
3
IV. ДОДАТОК
Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу четвертого
частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані на ____________ аркушах (в
разі проведення письмового опитування).
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на
кожній сторінці)
_________ /______________________/
_________ /______________________/
_________ /______________________/
Додаток 3
до Розділу співфінансування робіт з
капітального ремонту багатоквартирних
житлових будинків м. Краматорськ
Міському голові
_________________________________
(прізвище, ім’я, по- батькові)
_________________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові уповноваженого
представника Співвласників)
Адреса місця знаходження:
_________________________________
Контактний телефон_______________
ЗАЯВА
Просимо прийняти участь у співфінансуванні робіт з капітального ремонту багатоквартирного
житлового будинку, що перебуває в управлінні (знаходиться на балансі)
__________________________________________________________________
та знаходиться за адресою:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Рік будівництва (прийняття в експлуатацію) будинку - ______________________________.
Перелік робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________ ___ _______ 20____ р.
(підпис уповноваженої особи)
Додаток 4
до Розділу співфінансування
робіт з капітального ремонту
багатоквартирних житлових
будинків м. Краматорську
Ресурсне забезпечення
Розділу співфінансування робіт з капітального ремонту
багатоквартирних житлових будинків м. Краматорська
у 2019 році
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Розділу
Всього витрат на виконання Розділу, тис.грн.
Всього обсяг ресурсів, у
тому числі:
2000,0
міський бюджет 1900,0
кошти мешканців 100,0

More Related Content

What's hot

Фонд енергоефективності - Мінрегіон
Фонд енергоефективності - МінрегіонФонд енергоефективності - Мінрегіон
Фонд енергоефективності - МінрегіонUkraineCrisisMediaCenter
 
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...Yegor Shulyk
 
008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень
008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень
008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмеженьYegor Shulyk
 
005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...
005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...
005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...Yegor Shulyk
 

What's hot (6)

Фонд енергоефективності - Мінрегіон
Фонд енергоефективності - МінрегіонФонд енергоефективності - Мінрегіон
Фонд енергоефективності - Мінрегіон
 
Автономки
АвтономкиАвтономки
Автономки
 
Budget krm-2020
Budget krm-2020Budget krm-2020
Budget krm-2020
 
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
РОЗ’ЯСНЕННЯ (07.2015) щодо порядку отримання містобудівних умов та обмежень ...
 
008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень
008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень
008 джерела і методика розроблення містобудівних умов і обмежень
 
005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...
005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...
005 «містобудівна організація багатоквартирного житлового будинку і комплексу...
 

Similar to ПРОГРАМА Капітального, поточного ремонту та реконструкції житлового фонду міста Краматорська на 2019 рік

Міська Рада №340 13-06 від 15.09.2011
Міська Рада №340 13-06 від 15.09.2011Міська Рада №340 13-06 від 15.09.2011
Міська Рада №340 13-06 від 15.09.2011Sergii Illiukhin
 
Resh 20 7_103
Resh 20 7_103Resh 20 7_103
Resh 20 7_103OnePrg
 
Етап 1 - підготовчий: зміст та особливості
Етап 1 - підготовчий: зміст та особливостіЕтап 1 - підготовчий: зміст та особливості
Етап 1 - підготовчий: зміст та особливостіVictoria Best
 
Житлово-комунальна реформа в Івано-Франківську
Житлово-комунальна реформа в Івано-ФранківськуЖитлово-комунальна реформа в Івано-Франківську
Житлово-комунальна реформа в Івано-ФранківськуВадим Войтик
 
Станіслав Ігнатьєв. Зелені громади
Станіслав Ігнатьєв. Зелені громадиСтаніслав Ігнатьєв. Зелені громади
Станіслав Ігнатьєв. Зелені громадиСтаніслав Ігнатьєв
 
3 Енергоефективність та енергозбереження широке поле для інвестиції - Юрій ...
3 Енергоефективність та енергозбереження  широке поле для інвестиції - Юрій ...3 Енергоефективність та енергозбереження  широке поле для інвестиції - Юрій ...
3 Енергоефективність та енергозбереження широке поле для інвестиції - Юрій ...Main Department of Economy of Vinnytsia Regional State Administration
 
Proekt resh 08.12.20_1-1
Proekt resh 08.12.20_1-1Proekt resh 08.12.20_1-1
Proekt resh 08.12.20_1-1ssuser1bec68
 
109 національна нормативна та законодавча база з енергоефективності будівель
109 національна нормативна та законодавча база з енергоефективності будівель109 національна нормативна та законодавча база з енергоефективності будівель
109 національна нормативна та законодавча база з енергоефективності будівельYegor Shulyk
 
Практичні рекомендації з проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років
Практичні рекомендації з проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 роківПрактичні рекомендації з проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років
Практичні рекомендації з проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 роківJanina Tkachuk
 
Звіт депутата Андрія Тютюнника за 2018 рік
Звіт депутата Андрія Тютюнника за 2018 рік Звіт депутата Андрія Тютюнника за 2018 рік
Звіт депутата Андрія Тютюнника за 2018 рік Dmytro Karpiy
 
Засідання НРР. Створення Фонду енергоефективності - Г.Г.Зубко
Засідання НРР. Створення Фонду енергоефективності - Г.Г.ЗубкоЗасідання НРР. Створення Фонду енергоефективності - Г.Г.Зубко
Засідання НРР. Створення Фонду енергоефективності - Г.Г.ЗубкоNataliya Boyko
 
Практика виконання ремонтів житлового фонду в Івано-Франківську
Практика виконання ремонтів житлового фонду в Івано-ФранківськуПрактика виконання ремонтів житлового фонду в Івано-Франківську
Практика виконання ремонтів житлового фонду в Івано-ФранківськуВадим Войтик
 
Krashchi praktyky onovlennya budivel' TsOVV
Krashchi praktyky onovlennya budivel' TsOVVKrashchi praktyky onovlennya budivel' TsOVV
Krashchi praktyky onovlennya budivel' TsOVVEnergyEfficiencyplat
 
Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у бага...
Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у  бага...Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у  бага...
Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у бага...Victoria Best
 
держенергоеф 2015 04 21
держенергоеф 2015 04 21держенергоеф 2015 04 21
держенергоеф 2015 04 21Victoria Best
 
Джерела фінансування утримання багатоквартирного будинку та заходів з термомо...
Джерела фінансування утримання багатоквартирного будинку та заходів з термомо...Джерела фінансування утримання багатоквартирного будинку та заходів з термомо...
Джерела фінансування утримання багатоквартирного будинку та заходів з термомо...Victoria Best
 

Similar to ПРОГРАМА Капітального, поточного ремонту та реконструкції житлового фонду міста Краматорська на 2019 рік (20)

Міська Рада №340 13-06 від 15.09.2011
Міська Рада №340 13-06 від 15.09.2011Міська Рада №340 13-06 від 15.09.2011
Міська Рада №340 13-06 від 15.09.2011
 
Resh 20 7_103
Resh 20 7_103Resh 20 7_103
Resh 20 7_103
 
управління житловим будинком
управління житловим будинкомуправління житловим будинком
управління житловим будинком
 
Етап 1 - підготовчий: зміст та особливості
Етап 1 - підготовчий: зміст та особливостіЕтап 1 - підготовчий: зміст та особливості
Етап 1 - підготовчий: зміст та особливості
 
Житлово-комунальна реформа в Івано-Франківську
Житлово-комунальна реформа в Івано-ФранківськуЖитлово-комунальна реформа в Івано-Франківську
Житлово-комунальна реформа в Івано-Франківську
 
Станіслав Ігнатьєв. Зелені громади
Станіслав Ігнатьєв. Зелені громадиСтаніслав Ігнатьєв. Зелені громади
Станіслав Ігнатьєв. Зелені громади
 
3 Енергоефективність та енергозбереження широке поле для інвестиції - Юрій ...
3 Енергоефективність та енергозбереження  широке поле для інвестиції - Юрій ...3 Енергоефективність та енергозбереження  широке поле для інвестиції - Юрій ...
3 Енергоефективність та енергозбереження широке поле для інвестиції - Юрій ...
 
Proekt resh 08.12.20_1-1
Proekt resh 08.12.20_1-1Proekt resh 08.12.20_1-1
Proekt resh 08.12.20_1-1
 
109 національна нормативна та законодавча база з енергоефективності будівель
109 національна нормативна та законодавча база з енергоефективності будівель109 національна нормативна та законодавча база з енергоефективності будівель
109 національна нормативна та законодавча база з енергоефективності будівель
 
Практичні рекомендації з проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років
Практичні рекомендації з проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 роківПрактичні рекомендації з проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років
Практичні рекомендації з проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років
 
Звіт депутата Андрія Тютюнника за 2018 рік
Звіт депутата Андрія Тютюнника за 2018 рік Звіт депутата Андрія Тютюнника за 2018 рік
Звіт депутата Андрія Тютюнника за 2018 рік
 
Засідання НРР. Створення Фонду енергоефективності - Г.Г.Зубко
Засідання НРР. Створення Фонду енергоефективності - Г.Г.ЗубкоЗасідання НРР. Створення Фонду енергоефективності - Г.Г.Зубко
Засідання НРР. Створення Фонду енергоефективності - Г.Г.Зубко
 
Presentation public buildings technical
Presentation public buildings technicalPresentation public buildings technical
Presentation public buildings technical
 
Presentation public buildings technical
Presentation public buildings technicalPresentation public buildings technical
Presentation public buildings technical
 
Практика виконання ремонтів житлового фонду в Івано-Франківську
Практика виконання ремонтів житлового фонду в Івано-ФранківськуПрактика виконання ремонтів житлового фонду в Івано-Франківську
Практика виконання ремонтів житлового фонду в Івано-Франківську
 
Krashchi praktyky onovlennya budivel' TsOVV
Krashchi praktyky onovlennya budivel' TsOVVKrashchi praktyky onovlennya budivel' TsOVV
Krashchi praktyky onovlennya budivel' TsOVV
 
Lviv
LvivLviv
Lviv
 
Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у бага...
Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у  бага...Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у  бага...
Шляхи та фінансові механізми впровадження заходів з енергозбереження у бага...
 
держенергоеф 2015 04 21
держенергоеф 2015 04 21держенергоеф 2015 04 21
держенергоеф 2015 04 21
 
Джерела фінансування утримання багатоквартирного будинку та заходів з термомо...
Джерела фінансування утримання багатоквартирного будинку та заходів з термомо...Джерела фінансування утримання багатоквартирного будинку та заходів з термомо...
Джерела фінансування утримання багатоквартирного будинку та заходів з термомо...
 

More from Dima Lukyanenko

Перейменування вулиць Краматорська
Перейменування вулиць КраматорськаПерейменування вулиць Краматорська
Перейменування вулиць КраматорськаDima Lukyanenko
 
Платні послуги: Міська лікарня №2
Платні послуги: Міська лікарня №2Платні послуги: Міська лікарня №2
Платні послуги: Міська лікарня №2Dima Lukyanenko
 
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1Dima Lukyanenko
 
Povnovajennya naglyadovoji-rady
Povnovajennya naglyadovoji-radyPovnovajennya naglyadovoji-rady
Povnovajennya naglyadovoji-radyDima Lukyanenko
 
Громадьский Бюджет Краматорска
Громадьский Бюджет КраматорскаГромадьский Бюджет Краматорска
Громадьский Бюджет КраматорскаDima Lukyanenko
 
Програма захисту довкілля на 2020 рік. Краматорськ
Програма захисту довкілля на 2020 рік. КраматорськПрограма захисту довкілля на 2020 рік. Краматорськ
Програма захисту довкілля на 2020 рік. КраматорськDima Lukyanenko
 
Zakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamyZakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamyDima Lukyanenko
 
Звіт начальника поліції Краматорська
Звіт начальника поліції КраматорськаЗвіт начальника поліції Краматорська
Звіт начальника поліції КраматорськаDima Lukyanenko
 
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"Dima Lukyanenko
 
Программы кандидатов
Программы кандидатовПрограммы кандидатов
Программы кандидатовDima Lukyanenko
 
Онлайн запись на прием к врачу
Онлайн запись на прием к врачуОнлайн запись на прием к врачу
Онлайн запись на прием к врачуDima Lukyanenko
 

More from Dima Lukyanenko (20)

Перейменування вулиць Краматорська
Перейменування вулиць КраматорськаПерейменування вулиць Краматорська
Перейменування вулиць Краматорська
 
Платні послуги: Міська лікарня №2
Платні послуги: Міська лікарня №2Платні послуги: Міська лікарня №2
Платні послуги: Міська лікарня №2
 
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
Платні послуги: Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
 
кредит
кредиткредит
кредит
 
Povnovajennya naglyadovoji-rady
Povnovajennya naglyadovoji-radyPovnovajennya naglyadovoji-rady
Povnovajennya naglyadovoji-rady
 
Громадьский Бюджет Краматорска
Громадьский Бюджет КраматорскаГромадьский Бюджет Краматорска
Громадьский Бюджет Краматорска
 
Proekt resh 29.07.20_2
Proekt resh 29.07.20_2Proekt resh 29.07.20_2
Proekt resh 29.07.20_2
 
Andriivska gromada
Andriivska gromadaAndriivska gromada
Andriivska gromada
 
Програма захисту довкілля на 2020 рік. Краматорськ
Програма захисту довкілля на 2020 рік. КраматорськПрограма захисту довкілля на 2020 рік. Краматорськ
Програма захисту довкілля на 2020 рік. Краматорськ
 
Eco kramatorsk
Eco kramatorskEco kramatorsk
Eco kramatorsk
 
Covid facts
Covid factsCovid facts
Covid facts
 
Zakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamyZakonoproekt efimova zi zminamy
Zakonoproekt efimova zi zminamy
 
Gazoviy depozit
Gazoviy depozitGazoviy depozit
Gazoviy depozit
 
June bul
June bulJune bul
June bul
 
Kleschi
KleschiKleschi
Kleschi
 
Chesno ratings
Chesno ratingsChesno ratings
Chesno ratings
 
Звіт начальника поліції Краматорська
Звіт начальника поліції КраматорськаЗвіт начальника поліції Краматорська
Звіт начальника поліції Краматорська
 
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
Проект рішення "Правила благоустрою міста Краматорськ"
 
Программы кандидатов
Программы кандидатовПрограммы кандидатов
Программы кандидатов
 
Онлайн запись на прием к врачу
Онлайн запись на прием к врачуОнлайн запись на прием к врачу
Онлайн запись на прием к врачу
 

ПРОГРАМА Капітального, поточного ремонту та реконструкції житлового фонду міста Краматорська на 2019 рік

 • 1. ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА Р І Ш Е Н Н Я від ___________ № ______ м. Краматорськ Про затвердження Програми капіталь- ного, поточного ремонту та реконструк- ції житлового фонду міста Краматорська на 2019 рік Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада В И Р І Ш И Л А : 1.Затвердити Програму капітального, поточного ремонту та реконструкції житлового фонду міста Краматорська на 2019 рік (далі – Програма, додається). 2.Відділу житлового господарства (Вакалов) – головному розпоряднику бюджетних коштів, надавати пропозиції міському голові та голові постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності щодо розгляду питань з виділення коштів на виконання заходів Програми. 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Боєвського С.О. Міський голова А. В. Панков
 • 2. ЗАТВЕРДЖЕНО рішення міської ради № П Р О Г Р А М А Капітального, поточного ремонту та реконструкції житлового фонду міста Краматорська на 2019 рік Програму розроблено з метою підвищення ефективності, надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення мешканців міста, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат. Місто Краматорськ – великий промисловий центр Донецької області, розташований на площі більш ніж 35 тис. га. Житловий фонд міста складає 850 будинків комунальної форми власності, загальною площею – 2217,0 тис. кв.м, у 819 з них послугу з управління багатоквартирним будинком надає приватна управляюча компанія ТОВ «УК «Ладіс». В місті зареєстровано 105 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). 79 будинків, загальною площею 582,5 тис.м² передано на утримання об’єднанням. Понад 700 житлових будинків знаходяться в експлуатації більше 30 років, близько 500 будинків мають прострочені нормативні міжремонтні терміни від 20 до 32 років. 109 багато- поверхових будинків територіальної громади знаходяться в експлуатації від 60 до 85 років. В усіх цих будинках не має підвальних приміщень. Трубопроводи внутрішньобудинкових мереж проходять в техпідпіллі. Термін мінімальної безпечної експлуатації деяких конструк- тивів будівель перевищено вдвічі. На стінах спостерігаються численні тріщини, розкриттям в деяких будинках до 50 мм., руйнування цегляної кладки несучих стін, руйнування пілястрів, карнизів та балконних козирків, незадовільний технічний стан безпосередньо балконів. Близько 400 житлових будинків відносяться до застарілого житлового фонду і за технічним станом не відповідають сучасним нормативним вимогам щодо безпечного і комфортного проживання, граничний строк експлуатації яких закінчився, і потребують невідкладного капітального ремонту. У ряді житлових будинків основні конструктиви споруд зношені в межах 50-100%. Потрібно виконати: - капітальний ремонт покрівель 195 будинків; - капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних комунікацій 155 будинків; -капітальний ремонт, модернізація, експертно-технічне обстеження ліфтів – 714 од; - ремонт фасадів – понад 150 будинків; - капітальний ремонт козирків вхідної групи під’їздів 165 будинків. Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється (за їх бажанням) представниками громадських організацій, у статуті яких передбачено діяльність у сфері житлового господарства. Виконання Програми дасть змогу: - забезпечити реалізацію державної політики у сфері житлового господарства; - зменшити до рівня експлуатаційної безпеки знос основних фондів у житловому комплексі та витрати і втрати при виробництві житлово-комунальних послуг; - забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлового господарства; - поліпшити якість житлово-комунального обслуговування населення; - створити прозорий механізм взаємодії органів місцевого самоврядування, підприємств та громадськості, спрямований на вирішення проблемних питань у сфері житлового господарства. З метою реформування взаємовідносин між виконавчими органами міської ради та співвласниками багатоквартирних житлових будинків та, як наслідок, перехід на якісно- новий підхід до участі мешканців в збільшенні строків експлуатації будинків житлового фонду міста у рамках Програми запроваджено розділ співфінансування робіт з капітального ремонту.
 • 3. 1.Загальні положення 1.1.Розділ співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Краматорська на 2019 рік (далі – Розділ) визначає особливості проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його належного утримання, шляхом внесення дольової участі в капітальні ремонти житлових будинків. Дія Розділу поширюється на співвласників багатоквартирних житлових будинків (власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (гуртожитку), а також винаймачів житла комунальної форми власності), що перебувають в управлінні (на балансі) управляючої компанії. Дія Розділу не поширюється на співвласників багатоквартирних житлових будинків, що проживають в багатоквартирних житлових будинках, які є архітектурними пам`ятками. 1.2. Терміни, які застосовуються у Розділі мають наступні значення: - капітальний ремонт - комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території, без зміни будівельних габаритів об'єкта; - співвласник багатоквартирного житлового будинку (далі - Співвласник) - власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному житловому будинку; - дольова участь – сума коштів, що вноситься Співвласниками на умовах співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку та його прибудинкової території; - підрядник – суб’єкт господарювання, з яким укладено договір на виконання ремонтно-будівельних робіт; - спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія; - управитель багатоквартирного будинку (далі - Управитель) - фізична особа- підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб; - балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - Балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність; - уповноважений представник Співвласників – фізична або юридична особа, яка представляє інтереси Співвласників, у тому числі наймач (уповноваженим представником Cпіввласників може виступати управитель, балансоутримувач, або інша особа (наймач, власник квартири) визначена зборами співвласників, якщо інше не встановлено договором); 1.3. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», тощо. 2.Опис проблеми, яку пропонується вирішити шляхом прийняття Розділу
 • 4. Сьогодні у житловому господарстві існує такий парадокс - квартири приватизовані, допоміжні приміщення є співвласністю мешканців, а будинок, як цілісний комплекс, разом з прибудинковою територією знаходиться у комунальній власності територіальної громади. Витрати на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міського бюджету з року в рік зростають, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста. Реновація будівель не проводилась десятиліттями, як наслідок - стан житлових будинків без капітальних ремонтів погіршується. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для повної реновації житлового фонду у місцевому бюджеті немає. Відповідно до аналітичних досліджень виконаних проектів з капітального ремонту та реконструкції житлових будинків в Україні, визначено основні види робіт, виконання яких забезпечує уникнення фізичного та морального зносу будинку: - капітальний ремонт та реконструкція покрівель; - утеплення зовнішніх стін; - капітальний ремонт та модернізація ліфтів; - забезпечення протипожежних заходів; - капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем; - заміна інженерного обладнання та автоматизація обліку і регулювання витрат енергоресурсів. Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку. Створення справедливого та прозорого механізму фінансової підтримки мешканців багатоквартирних житлових будинків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків, стало б важливим і дієвим чинником прискорення самоорганізації мешканців щодо самостійного утримання своєї спільної власності. Для збільшення обсягів та поліпшення якості капітальних ремонтів житлового фонду пропонується створити механізм дольової участі співвласників багатоквартирних житлових будинків у капітальному ремонті житлового фонду м. Краматорська на умовах співфінансування. 3. Мета Розділу 3.1. Метою Розділу є подовження ефективної експлуатації житлового фонду м. Краматорська та покращення комфорту проживання мешканців міста шляхом проведення капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків на умовах співфінансування. 4. Завдання Розділу 4.1. Створити сприятливі умови для збереження житлового фонду міста. 4.2. Провести капітальні ремонти будинків у місті з залученням коштів мешканців. 4.3. Стимулювати активність мешканців у напрямку покращення стану житлового фонду у місті. 5. Заходи на виконання Розділу 5.1. До складу заходів Розділу на даному етапі враховуються роботи з капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних житлових будинків. 6. Заплановані дії для реалізації Розділу 6.1. Для успішного впровадження, Розділ поділяється на два етапи: підготовчий етап та основний етап . 6.2. Мета підготовчого етапу – налагодження процесу співпраці виконавчих органів Краматорської міської ради і мешканців у рамках Розділу та його популяризація. Для реалізації вищезазначеного, відділ житлового господарства має провести відпрацювання схеми взаємовідносин і популяризації Розділу серед мешканців через КП «СЄЗ» та управителя з залученням засобів масової інформації.
 • 5. 6.3. Мета основного етапу – надати можливість скористатися Розділом максимальній кількості мешканців. 7. Джерела фінансування та принципи співфінансування Розділу 7.1. Фінансове забезпечення Розділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, співвласників багатоквартирних будинків (власників житлових та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) та винаймачів житлових приміщень комунальної форми власності), кредитів, інвестицій, грантів та інших джерел не заборонених законодавством. 7.2. Фінансування з бюджету на роботи з капітального ремонту житлового будинку у розмірі, що дорівнює 100% передбачається на капітальний ремонт покрівель, фасадів, капітальний ремонт та модернізацію ліфтів, на створення безбар’єрного середовища для мешканців, на капітальний ремонт спортивних та дитячих майданчиків та у випадках, коли невиконання робіт може призвести до аварійного стану будинку( Додаток 1-4 до Програми). 7.3. Якщо Співвласники готові приймати участь у співфінансуванні робіт, що зазначені в п. 7.2 на умовах дольової участі, такі роботи виконуються першочергово. 7.4. При плануванні та розподілі бюджетних призначень на капітальні ремонти житла м. Краматорська на рік, першочергово плануються роботи по багатоквартирних житлових будинках, Співласники яких погодились на проведення робіт на умовах співфінансування та мають на рахунку необхідну суму коштів для фінансування частки робіт за рахунок співвласників. 7.6. В разі надходження до міської ради заяв про співфінансування від Співвласників в розмірах коштів, що перевищує можливості міського бюджету щодо співфінансування, відсоток участі Співвласників у виконанні робіт з капітального ремонту може переглядатись в бік збільшення. 7.7. Суми, передбачені на виконання Розділу, для головного розпорядника коштів – відділу житлового господарства затверджуються у видатках міського бюджету м. Краматорську . 7.8. Співфінансування робіт з капітального ремонту житлового будинку не проводиться коли: - потреба у виконанні вищевказаних робіт обумовлена неналежним фінансуванням робіт забудовником (перевіряються відомості щодо організації та фінансування колишнім власником (забудовником), на балансі якого перебував багатоквартирний будинок до передачі на баланс управителю; - житловий будинок у відповідності до технічних висновків визначений непридатним для проживання. 7.9. Розміри співфінансування, у відсотковому значенні за видами робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків та приклади визначення частки дольової участі Співвласників та винаймачів житла комунальної форми власності в капітальному ремонті багатоквартирних житлових будинків наведено в додатку 1 до Розділу. 8. Визначення обсягу та вартості робіт з капітального ремонту 8.1. Управитель (балансоутримувач) проводить щорічні загальні огляди багатоквартирного житлового будинку, які передбачають комплексне обстеження комісією елементів приміщень будинку, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення технічного і санітарного стану, виявлення несправностей і прийняття рішень щодо необхідності проведення капітального ремонту житлового будинку, що відображається в акті загального огляду будинку в порядку, передбаченому «Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76. 8.2. Обсяг робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку та його конструктивних елементів, технічних пристроїв, внутрішньобудинкових систем, прибудинкової території та елементів зовнішнього благоустрою визначається управителем (балансоутримувачем) з врахуванням відповідних заяв та звернень Співвласників. 8.3.Управитель (балансоутримувач) зобов’язаний доводити до відома Співвласників (наймачів) інформацію про технічний стан житлового будинку та про необхідність
 • 6. виконання робіт з капітального ремонту. Інформація доводиться зокрема шляхом розміщення оголошень на інформаційних стендах у під’їздах та/або біля будинків та на сайті управителя (балансоутримувача). 8.4. Після визначення управителем (балансоутримувачем) необхідності проведення робіт з капітального ремонту житлового будинку уповноважений представник від Співвласників звертається з листом до відділу житлового господарства щодо необхідності проведення робіт. 8.5.Відділ житлового господарства за участю управителя (балансоутримувача, уповноважених представників від ініціативної групи Співвласників) та потенційного підрядника, що може виконувати необхідні роботи, проводить обстеження технічного стану конструктивних елементів, технічних пристроїв, внутрішньобудинкових систем, прибудинкової території та елементів зовнішнього благоустрою багатоквартирного житлового будинку, що потребують капітального ремонту з метою підтвердження необхідності проведення робіт, при цьому визначається їх орієнтована вартість та частка дольової участі Співвласників у виконанні робіт, передбачених підпунктом 7.2 пункту 7 Розділу. 8.6. Акт загального огляду багатоквартирного житлового будинку, завірений управителем (балансоутримувачем), уповноваженим представником Співвласників (якщо це інша особа (наймач, власник квартири) та відділу житлового господарства із зазначенням виду робіт з капітального ремонту, що необхідно провести в будинку складається у двох примірниках, один з яких передається в відділ житлового господарства. Управитель (балансоутримувач) складає дефектний акт, який є обґрунтуванням для замовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт, у разі якщо ПКД на той момент немає в наявності. 9. Механізм проведення зборів Співвласників. 9.1. Питання проведення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного житлового будинку на умовах дольової участі та визначення підрядників для виконання таких робіт вирішується зборами Співвласників. 9.2. Збори Співвласників можуть скликатися ініціативною групою у складі не менше трьох Співвласників або управителем (балансоутримувачем). Ініціатор зборів повідомляє про дату та місце проведення зборів Співвласників. Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також має бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку. Повідомлення про проведення зборів співвласників має містити інформацію про ініціатора проведення таких зборів, дату, місце та час їх проведення, порядок денний. До повідомлення про проведення зборів співвласників можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах. 9.3. На збори запрошуються Співвласники будинку- власники квартир та нежитлових приміщень та винаймачі житла комунальної форми власності(або їх уповноважені представники). На збори запрошуються: – від управителя (балансоутримавача) - керівник; – потенційний підрядник - виконавець робіт з капітального ремонту; – інші зацікавлені особи. 9.4. Збори оголошуються відкритими, якщо на них присутні не менше 3-х співвласників (уповноважених представників), що були запрошені. Веде збори їх організатор. 9.5. На зборах управитель (балансоутримувач, або інший уповноважений представник Співвласників) доводить до Співвласників наступну інформацію: - мета проведення зборів та вимоги законодавства до власників щодо утримання належного їм майна;
 • 7. - визначення уповноваженого представника Співвласників, що представлятиме інтереси будинку; - обґрунтування робіт, які планується провести у їхньому будинку (характеристика робіт, строки їх проведення, об’єми, вартість виготовлення проектно-кошторисної документації, кошторисну вартість робіт, очікуваний ефект тощо); - про необхідність визначення підрядників для виконання робіт; - вимоги Закону, Програми та необхідність дольової участі Співвласників у співфінансуванні таких робіт, розмір та спосіб розрахунку дольової участі. 9.6. Всі доведенні до Співвласників питання в обов`язковому порядку фіксуються в протоколі. На кожній сторінці з підписами Співвласників, що проголосували за проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку обов`язково проставляється дата проведення зборів, зміст питання і резолюції зборів. 9.7. Рішення про проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку на умовах співфінансування вважається прийнятим зборами Співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 відсотків або більше від загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, рішення вважається прийнятим зборами Співвласників, якщо за нього проголосувало більш як 75 відсотків загальної кількості Співвласників. 9.8. Рішення зборів Співвласників оформляється протоколом (додаток 2 до Розділу), який підписується усіма Співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування («за», «проти», «утримався»). У протоколі обов’язково зазначається така інформація про співвласників (їх представників), які взяли участь у зборах співвласників: прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника). 9.9. Якщо під час проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано встановленої пунктом 9.7. Розділу кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Якщо протягом цього строку необхідної кількості голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими. Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та іншими співвласниками за бажанням. Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно. Питання - це текст, у якому викладається пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти "за", "проти" або "утримався". Питання повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень. Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання "так", "ні" або "утримався", особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування. Голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства. Кожен співвласник, який має право голосу, може реалізувати це право під час проведення такого опитування лише один раз з одного питання.
 • 8. Забороняється в процесі проведення письмового опитування співвласників примушувати їх до голосування за або проти прийняття відповідного рішення чи винагороджувати їх за це в будь-якій формі. За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи, які проводили письмове опитування, вносять його результати до протоколу зборів та підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані під час проведення письмового опитування. Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів. 9.10. Повідомлення про рішення зборів розміщується уповноваженим представником від Співвласників на інформаційних стендах біля під’їздів будинку. 9.11. Рішення зборів співвласників є обов’язковими до виконання для всіх Співвласників(винаймачив), включаючи тих, які набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення. 9.12. В разі прийняття зборами Співвласників позитивного рішення щодо проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, уповноважений представник Співвласників відкриває спеціальний рахунок в банківській установі на який вносяться кошти Співвласників, визначені як частка співвфінасування. 9.13. Уповноважений представник Співвласників замовляє проектно-кошторисну документацію на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, у разі якщо її немає в наяності. Після визначення вартості проектно-кошторисної документації, управитель (балансоутримувач або інший уповноважений представник від Співвласників) проводить розподіл витрат кожного Співвласника пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб та виставляє відповідні рахунки до сплати. Співвласники вносять кошти на спеціально відкритий рахунок уповноваженого пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. 9.14.Вартість проектно-кошторисної документації включається до сукупної вартості робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку. 10. Подання уповноваженим представником Співвласників на розгляд документів 10.1. Після прийняття на загальних зборах співвласниками багатоквартирного житлового будинку рішення щодо проведення робіт з капітального ремонту житлового будинку на умовах співфінансування, виготовлення за власні кошти проектно-кошторисної документації на виконання робіт капітального ремонту житлового будинку або окремих його конструктивних елементів, уповноваженому представнику Співвласників необхідно надати до міської ради наступні документи: - заяву на ім’я міського голови щодо згоди Співвласників на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку на умовах співфінансування (додаток 3 до Розділу); - копію протоколу загальних зборів Співвласників та список поіменного голосування, завірений підписом уповноваженого представника Співвласників, що скріплений печаткою; - проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку. 11. Прийняття рішення про фінансування робіт з капітального ремонту на умовах співфінансування Краматорською міською радою 11.1. Відповідно до резолюції міського голови, заява та додані до неї документи (завірені належним чином копії документів) передаються на виконання до відділу житлового господарства Краматорської міської ради. 11.2. Відділ перевіряє надані документи в термін 5 робочих днів. 11.3. Позитивне рішення про співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку приймається за наявності коштів в міському бюджеті та належним чином оформлених документів у відповідності до пункту 10 Розділу.
 • 9. 11.4. Після виділення коштів з міського бюджету на співфінансування робіт та отримання копії виписки з банківського рахунку про наявність необхідної суми коштів в уповноваженого представника Співвласників або за наявності укладеного кредитного договору з банківською установою на суму, що дорівнює частині сукупних витрат на реалізацію заходу з боку Співвласників (інших документів що підтверджують платоспроможність Співвласників), відділу житлового господарства Краматорської міської ради замовляється будівельна експертиза (за необхідності). Вартість проведення будівельної експертизи входить до сукупної частини витрат на проведення заходів з капітального ремонту житлового будинку. 11.5. Після проходження проектно-кошторисної документації будівельної експертизи між відділом житлового господарства, уповноваженим представником Співвласників та підрядною організацією, укладається трьохсторонній договір підряду на виконання робіт, відповідно до часток фінансування кожного з учасників. 12. Технічний нагляд та приймання робіт 12.1. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт шляхом укладення договору про надання послуг з технічного нагляду із суб’єктом господарювання, який має відповідний сертифікат. Фінансування послуг з технічного нагляду здійснюється за рахунок частки фінансування з міського бюджету та частки співфінансування Співвласників пропорційно до частки участі у співфінансуванні, про що укладається відповідний трьохсторонній договір. 12.2. Роботи вважаються виконаними та прийнятими у випадку підписання акта виконаних робіт. Акт виконаних робіт підписують: - підрядник; - суб’єкт господарювання, що здійснює технічний нагляд; - уповноважений представник Співвласників; - головний розпорядник коштів - відділ житлового господарства. 12.3. За результатами виконаних робіт складається акт виконаних робіт з відміткою про перевірку робіт організацією, що залучена для здійснення технічного нагляду. 12.4. Оригінал акта, разом з пакетом документів, наданих раніше, зберігається в відділі житлового господарства Краматорської міської ради 5 років. 13. Фінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку. 13.1. Краматорська міська рада виділяє кошти з міського бюджету на виконання робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Краматорська на умовах співфінансування співвласниками багатоквартирного житлового будинку в розмірі, що передбачений Розділом на відповідний рік. 13.2. Фінансове управління Краматорської міської ради відповідно до зареєстрованих зобов’язань, здійснює фінансування на рахунок відділу житлового господарства відкритий в управлінні Державної казначейської служби України у місті Краматорську Донецької області в межах виділених бюджетом коштів. 13.3. Першочергове фінансування робіт, виконаних підрядною організацією, здійснюється співвласниками багатоквартирного будинку. 13.4. Фінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку проводиться при отримані згоди Співвласників шляхом оформлення протоколу у відповідності до вимог Розділу. 13.5. Визначення суми фінансування та частки власників житла у виконанні робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку здійснюється в наступному порядку: - частка власників житла в загальному обсязі платежів на виконання робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб або винаймаються ними;
 • 10. - частка участі Співвласника квартири, власника кімнати (кімнат) у квартирі, де проживають два і більше власників житлових приміщень, Співвласника нежитлового приміщення на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку визначається відповідно до його частки, як Співвласника приміщення. 13.6. Розроблення проектно-кошторисної документації, будівельної експертизи та технічного нагляду на проведення робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, проведення та фінансування таких робіт здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових та нормативно-технічних актів у відповідності до частки участі у співфінансуванні. 14. Організаційне забезпечення виконання завдань Розділу 14.1. Організаційне забезпечення, моніторинг та контроль за виконанням завдань здійснює відділ житлового господарства. 15. Очікувані результати від впровадження Розділу 15.1. Прозоре визначення об'єктів капітального ремонту житлового фонду. 15.2. Забезпечення рівних можливостей мешканців щодо виконання робіт з капітального ремонту. 15.3. Посилений контроль з боку мешканців за виконанням робіт з капітального ремонту житлових будинків. 15.4. Збільшення обсягів коштів на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду. 15.5. Виховання у мешканців відповідального ставлення до спільного майна, його збереження і покращення. 16. Заключні положення Розділу 16.1. Спори, які виникають між співвласниками багатоквартирного житлового будинку (власниками житлових і нежитлових приміщень), відділом житлового господарства та підрядною організацією вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди, в судовому порядку. 16.2. Контроль за дотриманням даного Порядку покладається на відділ житлового господарства Краматорської міського ради. Джерелами фінансування Програми є кошти державного, місцевого бюджетів, кошти співвласників багатоквартирних будинків та інші джерела. Контроль за виконанням Програми здійснює відділ житлового господарства Краматорської міської ради.
 • 11. Додаток 1 до рішення міської ради № Додаток 1 до Програми Розподіл фінансування заходів Програми капітального, поточного ремонту та реконструкції житлового фонду м.Краматорська на 2019 рік за напрямками виконання № Найменування заходу Орієнтовна вартість, (тис.грн.) 1 Капітальний ремонт квартир, які знаходяться у комунальній власності міста та потребують капітального ремонту (додаток 2) 3000,0 2 Перелік заходів по КП «Міст» (додаток 3) 1400,0 3 Перелік заходів по КП «СЄЗ» (додаток 4) 59534,0 4 Аварійно-відновні роботи 5000,0 Разом: 689340,0 Секретар міської ради Д.В. Ошурко
 • 12. Додаток 2 до рішення міської ради № Додаток 2 до Програми ПЕРЕЛІК квартир, які знаходяться у комунальній власності міста та потребують капітального ремонту Секретар міської ради Д.В. Ошурко № з/п Вулиця № будинку № квартири 1 А. Соловьяненко 4 13 2 А. Соловьяненко 6а 2 3 Кубанська 34 23 4 Лікарська 11 5 5 Н.Курченко 25 155 6 Н.Курченко 15 99, 139 7 Проїзна 116 17, 38 8 Прилуцька 18 102 9 М.Приймаченко 25 94 10 Лікарська 33 36 11 П. Гайдамаки 5 10 12 Шкільна 18 31 13 Білоруська 1 1 14 Сакко і Ванцетті 16 2 15 Центральна 212 1 16 Академічна 84 7 17 Героїв України 31 62 18 Паркова 7 42 19 Кирилкіна 11 6 20 В.Івасюка 97 1 21 Жовтнева 2 3, 5
 • 13. Додаток 3 до рішення міської ради № Додаток 3 до Програми Перелік заходів по КП «Міст» № з/п Найменування заходу Орієнтировна вартість робіт (тис.грн.) 1 Реконструкція житлового фонду. Реконструкція мереж центрального опалення житлових будинків з придбанням та встановленням будинкових приладів обліку теплової енергії з організацією диспетчерського контролю, встановленням елементів антивандального захисту та розробкою ПКД 1400,0 Разом: 1400,0 Секретар міської ради Д.В. Ошурко
 • 14. Додаток 4 до рішення міської ради № Додаток 4 до Програми Перелік заходів по КП «СЄЗ» № з/п Найменування заходу Орієнтировна вартість робіт (тис.грн.) 1 Технічне обслуговування та фарбування будинкового газопроводу 850,0 2 Утримання мереж газопостачання (проведення комплексу робіт для відновлення роботи системи газопостачання житлових будинків після їх відключення у разі виникнення аварійної ситуації) 35,0 3 Придбання та встановлення вказівників (назва вулиці та номер будинку) 10,0 4 Поточний ремонт стін та фасадів 10500,0 5 Утримання та відновлення зелених насаджень на прибудинкових територіях 2200,0 6 Придбання та встановлення лав на прибудинкових територіях 250,0 7 Ремонт або заміна малих архітектурних форм, дитячих, спортивних та інших майданчиків 250,0 8 Капітальний ремонт житлового фонду 30000,0 9 Розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту житлового фонду 1100,00 10 Капітальний ремонт житлового фонду. Проведення експертно- технічного обстеження ліфтів. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування пасажирських ліфтів в житлових будинках з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведенням експертизи, проведення авторського та технічного нагляду 7000,0 11 Фінансування на утримання «Об'єднаної диспетчерської служби», яка здійснює прийом звернень громадян з питань житлово-комунального господарства, передачу інформації обслуговуючим організаціям та контроль виконання звернень. Формує інформацію про виниклі проблеми в щоденних зведеннях та здійснює їх передачу керівництву міста. Робота ведеться з використанням програмного комплексу «Контакт - центр Краматорськ» 590,0 12 Оплата сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та який підтверджує його готовність до експлуатації 1250,0 13 Облаштування елементами доступності (пандус, поручні) у будинках житлового фонду міста, придбання та встановлення підйомників 850,0 14 Поточний ремонт фундаментів, стін та фасадів (архітектурної частини будівлі - арки) житлових будинків № 6, 10 по вул. Дружби 199,0 15 Реконструкція системи опалення з облаштуванням додаткової рамки вводу в житловому будинку № 17 по вул. Клубна в м.Краматорськ з розробкою проектно-кошторисної документації 260,0
 • 15. Закінчення додатка 16 Реконструкція фасаду будівлі (демонтаж ганків) та вимощення в житлових будинках № 4 по вул. Кирилкіна; № 3, 4, 6, 8, 10 по вул. Магнітогорська з розробкою проектно-кошторисної документації 1200,0 17 Відновлення або встановлення огороджувальних конструкцій на фасадах будівель № 31, 37, 43 по вул. Двірцева; № 22 по вул. Ювілейна; № 10 по бул. Краматорському 190,0 18 Капітальний ремонт третього під´їзду будинку № 43 по вул. Дружби 2800,0 19 Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в житлових будинках за адресами, згідно додатка № 5 3088,148 Разом: 62622,148 Секретар міської ради Д.В. Ошурко
 • 16. Додаток 5 до рішення міської ради № Додаток 5 до Програми Термомодернізація житлових будинків м. Краматорська. Капітальний ремонт місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в житлових будинках за адресами: № з/п Адреса Загальна сума, (тис.грн.) Спів- фінансування з міського бюджету, тис. грн. Субвенція з державного бюджету 1 вул. Марата, 12 206,082 6,182 199,90 2 вул. Паркова, 99 945,979 28,379 917,60 3 вул. Проїзна, 143 313,093 9,393 303,70 4 вул. Водобаки, 17 313,070 9,370 303,70 5 вул. Проїзна, 116 312,254 9,354 302,90 6 вул. Проїзна, 149 260,794 7,794 253,00 7 вул. Проїзна, 112 208,339 6,239 202,10 8 вул. Проїзна, 114 207,113 6,213 200,90 9 вул. Проїзна, 147 148,660 4,460 144,20 10 вул. Проїзна, 82а 94,536 2,836 91,70 11 вул. А. Солов’яненка, 4 78,228 2,328 75,90 Разом: 3088148 92548 299560 Секретар міської ради Д.В. Ошурко
 • 17. Додаток 1 до Розділу співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Краматорськ Розміри співфінансування у відсотковому значенні № з/п Перелік робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків Відсоток співфінансування Кошти міського бюджету Кошти мешканців будинків 1 Капітальний ремонт системи централізованого опалення 90% 10% 2 Капітальний ремонт системи холодного водопостачання 90% 10% 3 Капітальний ремонт системи водовідведення 90% 10% 4 Капітальний ремонт електроосвітлення та силової проводки по підвальному приміщенню 90% 10% Приклади визначення частки дольової участі Співвласників в капітальному ремонті багатоквартирних житлових будинків Адреса будинку Загальна площа квартир і нежитлови х приміщень у будинку, кв. м Вартість робіт (в тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації, проведення державної будівельної експертизи та проведення технічного нагляду), тис. грн. Відсо ток фінан суван ня кошт ом мешк анців % Сума, яку необхідно сплатити мешканцям від загальної вартоcті робіт, тис. грн. Витрати з капітального ремонту з розрахунку на 1 кв. м загальної площі квартир (нежитлове приміщень), грн. Приблизн ий розрахуно к вартості для квартир, грн. 1 кімн.~3 0 кв.м; 2 кімн.~40 кв.м; 3 кімн.~55 кв.м 1.Капітальний ремонт системи централізованого опалення вулиця Ювілейна, 52 2406,20 530,500 10 53,05 22,04 1) ~ 660 2) ~ 880 3) ~ 1212 2. Капітальний ремонт електроосвітлення та силової проводки по підвальному приміщенню вулиця Архангельська, 1 12534,17 616,300 10 61,63 4,91 1) ~ 180 2) ~ 284 3) ~ 310
 • 18. Додаток 2 до Розділу співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Краматорськ ПРОТОКОЛ зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцезнаходженням_______________________________________________ (місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого проводяться збори) м. Краматорськ ___ ______________ 20__ р. І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: _________ осіб. Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: _____________ м2. У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею ____________ м2. У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею _______________ м2 (заповнюється в разі проведення письмового опитування). Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці) _________ /______________________/ _________ /______________________/ _________ /______________________/ ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 1. _______________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ (перелік і нумерація продовжується за кількістю питань порядку денного)
 • 19. ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ Питання порядку денного: ___________________________________________ __________________________________________________________________ (порядковий № та зміст питання порядку денного) Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного: Голосування на зборах щодо питання порядку денного: (нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які беруть участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках) протоколу позиції «Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного», а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки). Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося): «за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2; «проти» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2; «утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2. Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято). Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці) _________ /______________________/ _________ /______________________/ _________ /______________________/ Дані розділу ІІІ заповнюються за наведеною формою окремо для кожного питання порядку денного. № з/п № квартири/ нежитловог о приміщення Загальна площа квартири/ нежитловог о приміщення Прізвище, ім’я, по батькові співвласника або його представника та документ, що надає представнику повноваження на голосування Документ, що підтверджує право власності на квартиру/ нежитлове приміщення Результат голосува ння («за», «проти», «утримав ся») Підпис співвлас ника (предста вни-ка) Примітки 1 2 3
 • 20. IV. ДОДАТОК Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу четвертого частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані на ____________ аркушах (в разі проведення письмового опитування). Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці) _________ /______________________/ _________ /______________________/ _________ /______________________/
 • 21. Додаток 3 до Розділу співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Краматорськ Міському голові _________________________________ (прізвище, ім’я, по- батькові) _________________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові уповноваженого представника Співвласників) Адреса місця знаходження: _________________________________ Контактний телефон_______________ ЗАЯВА Просимо прийняти участь у співфінансуванні робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, що перебуває в управлінні (знаходиться на балансі) __________________________________________________________________ та знаходиться за адресою: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Рік будівництва (прийняття в експлуатацію) будинку - ______________________________. Перелік робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку: _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________________ ___ _______ 20____ р. (підпис уповноваженої особи)
 • 22. Додаток 4 до Розділу співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Краматорську Ресурсне забезпечення Розділу співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків м. Краматорська у 2019 році Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Розділу Всього витрат на виконання Розділу, тис.грн. Всього обсяг ресурсів, у тому числі: 2000,0 міський бюджет 1900,0 кошти мешканців 100,0