Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prof Dr Dilek Gogas YavuzMarmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD          Endokrinoloji ve Metabol...
Vitamin D   sekosteroid yapıda bir     hormondur                              Kemik dö...
Geografik yerleşim ve  vitamin D sentezi
UV ile     D vitamini sentezi• Mayıs kasım ayları (Türkiyede ) UV B —270-290 nm• Saat 11-15 arası• Direkt güneş ışınla...
Hipovitaminosis D sıklığı             VoLUME 6 | oCToBER 2010 | 553            NATURE REVIEWS | En...
25 OH vitamin D Düzeylerine göre    Vitamin D DurumuSerum 25 OH D  Vitamin D Durumu(ng/ml)< 10      Şiddetli ye...
Vitamin D etkileri Kalsiyum hemostazı-kemik metabolizması Kanser Otoimmün hastalıklar İmmün modülasyon Kardiyovasküler
D vit eksikliğinin ilişkiliolduğu klinik durumlar Osteomalazi-raşitizm    Kas ağrısı osteoporoz         Oto...
UV- Vitamin D durumu- Tip 1 diyabet insidansı
Çocukluk dönemine vitamin D almış bireylerdetip 1 diyabet insidansı (Northern Finland Birth Cohort)
Finlandiyada değişen vitamin D replasmanönerileri ve tip 1 diyabet prevalansı               Diabetologia 19...
Vitamin D reseptor – tip 1   diyabet gelişimi• Hücre çekirdeğindeki vitamin D reseptörleri ile etki gösterir• Vitamin D ...
Vitamin D receptor gene BsmI, FokI, ApaI, TaqI polymorphisms and bone mineral density in a group of Turkish type 1 diabeti...
Tip 1 diyabet- D vitamini replasmanı:  retrospektif çalışmalar Yaşamın ilk yılında balık  yağı alınması  tip1   diyabe...
Vitamin D ve Tip 2 Diyabet   kesitsel kontrollü çalışmalar  Tip 2 diyabetiklerde 25(OH)D düzeyleri düşük  Heath et al,...
Kadınlarda 25 OH D vit düzeyleri ve  tip 2 diyabet gelişimi                    1,8 Nurses Health Stud...
25OHD düzeyi ve tip 2 diyabet       insidansıMeta-Analiz: gözlemsel açık çalışmalar                ...
Bazal Serum 25 OH Vitamin D glisemik durum veinsülin direnci için prediktiftir.The Medical Research Council Ely Prospectiv...
Vitamin D düzeyi ve Tip 2 Diyabet mekanizmalarıDüşük D vitamini düzeyleri:insulin direnciBeta- hücre disfonksiyonuPostp...
Vitamin D ve kalasiyumun insülin duyarlılığımekanizmalarındaki yeri      1        1             ...
Hipovitaminosis D insulin direnci ve β hücre fonksiyonu ile ilişkilidir OGTT normal, Hiperinsülinemik klamp    126 sa...
Vitamin D takviyesi –tip 2diyabet gelişimi
Non diyabetiklerde kalsiyum ve vitaminD tedavisinin kan şekeri düzeylerineetkisi• Randomize, çift kör,kontrollü• 314 nond...
Vitamin D ve kalsiyum alımına göre tip2 diyabet gelişme riski                              1,...
D vitamini replasmanının yeni   diyabet gelişimine etkisi 33951 kadın women health  ınıtiative kohortu Plasebo kontro...
Vitamin D ve kalsiyumun tip 2diyabet patogenezi: olası etkimekanizmaları  pankreatik beta hücre fonksiyonun iyileşmesi  ...
Vitamin D eksikliği-diyabet komplikasyonları Nefropatisi olanlarda vitamin D ekslikliği fazla Hemodiyaliz hastalarında ...
Paricalcitriol ile Selectif vitmain D reseptoraktivasyonu tip 2 diyabetik hastalarda albüminüriyiazaltmaktadır. (VITAL stu...
Tip 2 diyabetiklerde Parikalsitriol tedavisi                    Lancet 2010; 376: 1543–51
Vitamin D ve Obesite  Obez kişiler vs. normal kilolular   düşük serum 25OHD düzeyleri   Yüksek PTH         ...
Adiposite,kardiyometabolik risk,vitaminD durumu:The Framingham Heart Study 3,890 nondiabetik , 1,882 subkutanöz yağ doku...
Tip 2 diyabetiklerde Vitamin D eksikliği tümnedenlere bağlı ve kardiyovasküler mortaliteartışı ile ilişkilidir    299 ...
Kardiyak & inme Mortalite ve25-(OH) D düzeyleri  2    25       50         75  100           ...
• D vitamini eksikliği olan Asemptomatik Kişilerde endotelial disfonksiyon vardır• D vitamini replasmanı ile endotelia...
Vitamin D eksikliği- ateroskleroz              Vitamin D Eksikliği                  ↑ PTHIns...
Vitamin D – bütün nedenlere bağlı    mortaliteyi düşürür           Arch Intern Med , Sep 10 2007, 167(16) p17...
D vitamini eksikliği diyabet gelişiminde etkili          midir?Tedavi edilebilen kardiyovasküler risk faktörü  ...
Vitamin D eskikliği: tedavi                   Vitamin D eksikliği                   25...
PTH ve Serum vitamin D düzeyleri
Vitamin D takviyesi –serum vitamin Ddüzeyleri      Vieth R. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentra...
T ş ekkür           e                 ederimInstitute of Medicine Report, November 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vitamin D ve diyabet

3,791 views

Published on

vitamin D ve Diyabet

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Vitamin D ve diyabet

 1. 1. Prof Dr Dilek Gogas YavuzMarmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma BD
 2. 2. Vitamin D sekosteroid yapıda bir hormondur Kemik döngüsü PTH Cilt karaciğer Böbrek D3 } Vitamin D-1,25 Vitamin D-25 hidroksilaz hidroksilaz 25(OH)D 1,25(OH)DDiet D2 ↑ Intestinal yağ Ca+2 emilimi
 3. 3. Geografik yerleşim ve vitamin D sentezi
 4. 4. UV ile D vitamini sentezi• Mayıs kasım ayları (Türkiyede ) UV B —270-290 nm• Saat 11-15 arası• Direkt güneş ışınlarınları ile temas• Vücudun en az %25 i açık olmalı• 1 eritem dozu (pembe) güneşlenilecek (15-20 dk)• Haftanın en az 3 günü
 5. 5. Hipovitaminosis D sıklığı VoLUME 6 | oCToBER 2010 | 553 NATURE REVIEWS | EnDoCRinoloGy
 6. 6. 25 OH vitamin D Düzeylerine göre Vitamin D DurumuSerum 25 OH D Vitamin D Durumu(ng/ml)< 10 Şiddetli yetmezlik10-20 yetmezlik21-29 eksiklik>30 yeterli>150 toksik Bischoff-Ferrari HA, Giovannucci E, Willett WC, Dietrich T, Dawson-Hughes B. Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes. Am J Clin Nutr 2006;84:18 –28.
 7. 7. Vitamin D etkileri Kalsiyum hemostazı-kemik metabolizması Kanser Otoimmün hastalıklar İmmün modülasyon Kardiyovasküler
 8. 8. D vit eksikliğinin ilişkiliolduğu klinik durumlar Osteomalazi-raşitizm  Kas ağrısı osteoporoz  Otoimmün hastalıklar Koroner arter hastalığı  Multiple Skleroz Hipertansiyon  Kanserler (kolon,meme…) Tip 1 diyabet  Yaşlılarda düşme Tip 2 diyabet  Gebelik laktasyon Osteoartrit Depresyon Epilepsi
 9. 9. UV- Vitamin D durumu- Tip 1 diyabet insidansı
 10. 10. Çocukluk dönemine vitamin D almış bireylerdetip 1 diyabet insidansı (Northern Finland Birth Cohort)
 11. 11. Finlandiyada değişen vitamin D replasmanönerileri ve tip 1 diyabet prevalansı Diabetologia 1999; 42: 655–660.
 12. 12. Vitamin D reseptor – tip 1 diyabet gelişimi• Hücre çekirdeğindeki vitamin D reseptörleri ile etki gösterir• Vitamin D reseptörleri tüm dokularda vardır• VDR en yoğun olduğu doku epitel ve gastrointestinal sistemdir Epidemiyolojik çalışmalar: VDR gen polimorfizmi ve tip 1 diyabet gelişimi arasında ilişki : Alman,Taiwan popülasyonlarında gösterilmiş ingiliz,portekiz,finlandiya çalışmalarında gösterilmemiş
 13. 13. Vitamin D receptor gene BsmI, FokI, ApaI, TaqI polymorphisms and bone mineral density in a group of Turkish type 1 diabetic patients Dilek  Yavuz1, Lezan Keskin,2 Sinem Kıyıcı3, Murat Sert4 Dilek Yazıcı1,  İbrahim Şahin2, Meral Yüksel5 Oğuzhan Deyneli 1,Hasan Aydın1, Ercan Tuncel3,   Sema Akalın1 Genotypes Type 1 diabetic Control subjects no. X2 (2df) p-value patients no.(%) (%) n=117 n= 134Tip 1 diyabetiklerde      Bs m  I                  BB 20 (%17.1)  14 (%10.4)VDR gen polimorfizm       Bb 57 (%48.5) 59 (%43.8) 3.4 0.1sıklıklarıKontrol gurubu       bb  Fok I 40 (% 34.4)  61 (%52) 61 (% 45.8)       ile benzerdir       FF       Ff 46 (%39.3) 60 (% 44.8) 63 (%47) 0.1 0.9       Ff 10 (%8.5) 11 (%8.2)  Apa I                AA  36 (% 30.7) 35  (% 26.1)         Aa 58 (%  49.7) 70  (%50)                        aa 23 (% 19.6 ) 31   (% 23.9) 2.8 0.23  Taq I                TT  37 (%32.5) 41 (%30.6 )         Tt 57 (% 49 ) 66 (%49.4) 1.5 0.46        tt 22 (% 18.5) 27 ( %20 )   baskıda
 14. 14. Tip 1 diyabet- D vitamini replasmanı: retrospektif çalışmalar Yaşamın ilk yılında balık  yağı alınması  tip1  diyabet gelişim riskini azaltmaktadır Yeni doğan ve çocuklarda (10.000 kişilik izlem) D  vitamini replasmanı  Vit D 2000iu/gün ) tip 1  diyabet insidansını  80% azaltmaktadır                                             Hypponen et al. Lancet. 2001;358(9292):1500 Erken yaşta D vit replasmanı alan çocuklarda tip  1 diyabet gelişme riski %33 azalmaktadır.                                                Eurodiab substıdy group diabetologia 199942:51 
 15. 15. Vitamin D ve Tip 2 Diyabet kesitsel kontrollü çalışmalar Tip 2 diyabetiklerde 25(OH)D düzeyleri düşük  Heath et al, 1979 25(OH)D düzeyleri tip 2 Diyabet insidansı ile ters orantılıdır,  Odds Ratio 0.25 NHANES (6,228 yetişkin) Scragg et al, 2004  25(OH)D  düzeyleri metabolik sendrom ile ilişkilidir, Odds Ratio  0.38  NHANES (8,421 yetişkin) Ford et al, 2005
 16. 16. Kadınlarda 25 OH D vit düzeyleri ve tip 2 diyabet gelişimi 1,8 Nurses Health Study 1,6 1,4 608 kadın , yeni tanı diyabet  1,2 ↓Risk 48% 559 kontrol 1 0,8 0,6 % O C b p o d 2 e y 5 9 a s r f ) ( t I i 0,4 0,2 33 ng/ml 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Plasma 25(OH)D levels (ng/mL) Kadınlarda plazma 25-OH D düzeyi diyabet riski ile ilişkilidir . Diabetes Care. 2010 Sep;33(9):2021- 3.
 17. 17. 25OHD düzeyi ve tip 2 diyabet insidansıMeta-Analiz: gözlemsel açık çalışmalar Risk 40% Knekt et al, 2008; Liu et al 2010; Pittas et al 2010 (in press)
 18. 18. Bazal Serum 25 OH Vitamin D glisemik durum veinsülin direnci için prediktiftir.The Medical Research Council Ely Prospective Study 1990–2000 524 nondiyabetik denek 10 yıl takip• Bazal 25OHVd3 düzeyleriGlisemi ve insülin direnci gelişimi ile ters orantılıdır.• 25OHd3 erkeklerde (64.5 nmol/l kadınlardan(57.2 nmol/l ) daha yüksek• Yaz sonu daha yüksek Diabetes Care 2008 vol. 57 no. 10 2619-2625
 19. 19. Vitamin D düzeyi ve Tip 2 Diyabet mekanizmalarıDüşük D vitamini düzeyleri:insulin direnciBeta- hücre disfonksiyonuPostprandial glukoz ve insulin duyarlılığı
 20. 20. Vitamin D ve kalasiyumun insülin duyarlılığımekanizmalarındaki yeri 1 1 2 2 1,25(OH)2 vitamin D etki yeri Kalisyum etki yeri Harrison’s On-line
 21. 21. Hipovitaminosis D insulin direnci ve β hücre fonksiyonu ile ilişkilidir OGTT normal, Hiperinsülinemik klamp 126 sağlıklı, (İnsülin duyarlılığı ,b hücre fonksiyonu)25(OH)D düzeyini 10 30 ng/mL yükseltmek insülin duyarlılığını %60 arttırabilir.D vit eksikliği olanlarda insülin direnci metabolik sendrom riski yüksektir . Am J Clin Nutr 2004;79:820 –5.
 22. 22. Vitamin D takviyesi –tip 2diyabet gelişimi
 23. 23. Non diyabetiklerde kalsiyum ve vitaminD tedavisinin kan şekeri düzeylerineetkisi• Randomize, çift kör,kontrollü• 314 nondiyabetik• Günlük 500 mg kalsium citrate + 700 IU vitamin D3 veya plasebo• 3 yılDiabetes Care 30:980–986, 2007
 24. 24. Vitamin D ve kalsiyum alımına göre tip2 diyabet gelişme riski 1,08 ↓Risk by 33% 33% 1 1,2 0,89 0,92 1 0,81 0,860,75 0,83 0,8 0,6 0,67 0,4 R k a e v 0,2 s t i l 0 Kalsiyum alımı Vitamin D alımı, IU/gün mg/günNurses Health study sonuçlarıın yaş,VKI,HT ve dipğer risk faktörleri düzeltildikten sornraki verileri.. Pittas et al Diabetes Care 2006 29:3:650
 25. 25. D vitamini replasmanının yeni diyabet gelişimine etkisi 33951 kadın women health ınıtiative kohortu Plasebo kontrollü, çift kör 1,000 mg elemental kalsiyum + 400 IU vitamin D3 7 yıl takip Sonlanma noktası: tedavi gerektiren diyabet gelişimiCa + D vit alımı yeni diyabet gelişme riskini azlatmıyor Diabetes Care 31:701–707, 2008
 26. 26. Vitamin D ve kalsiyumun tip 2diyabet patogenezi: olası etkimekanizmaları  pankreatik beta hücre fonksiyonun iyileşmesi  Vitamin D in insülin sekresyonuna direkt etkisi  Kalsiyumun insülin sekresyonuna direkt etkisi  İnsilin etkisinin iyileşmesi  Vitamin D nin insülin etkisine direkt etkisi  Sistemik inflamasyonun azalması  Vitamin D nin sitokinlere etkisi
 27. 27. Vitamin D eksikliği-diyabet komplikasyonları Nefropatisi olanlarda vitamin D ekslikliği fazla Hemodiyaliz hastalarında mortalite artışı ile ilişkili Düşük 25(OH) D düzeyi diyabetik nöropati ile ilişkilidir D vit düzeyinin replasman ile yükseltilemesi (18- 30 ng/ml) ağrının azalması ile ilişkilil bulunmuştur. Arch Intern Med 2008;168(7):771–2.
 28. 28. Paricalcitriol ile Selectif vitmain D reseptoraktivasyonu tip 2 diyabetik hastalarda albüminüriyiazaltmaktadır. (VITAL study) randomize kontrollü çalışma 281 tip2 diyabetik hasta placebo(n=88) 1 μg paricalcitol (n=93) 2 μg paricalcitol (n=95) 24 hafta takip Albüminüri 92-100 mg/gun D vit 40 ng/ml Albuminuri azalması 2 mg parikalsitriol gurubunda anlamlı Lancet 2010; 376: 1543–51
 29. 29. Tip 2 diyabetiklerde Parikalsitriol tedavisi Lancet 2010; 376: 1543–51
 30. 30. Vitamin D ve Obesite  Obez kişiler vs. normal kilolular  düşük serum 25OHD düzeyleri  Yüksek PTH Liel et al, Calcif Tissue Int, 1988 İki olası açıklama  Düşük güneşlenme  Yağ deposunda sekestrasyon ,biyoyararlılığın azlaması Wortsman et al, Am J Clin Nutr, 2000
 31. 31. Adiposite,kardiyometabolik risk,vitaminD durumu:The Framingham Heart Study 3,890 nondiabetik , 1,882 subkutanöz yağ dokusu (SAT) ve visceral yağ dokusu (VAT) ölçümü • 25(OH)D 0bezlerde düşüktür • D vitamini düzeyleri için Viseral adiposite subkutan adipositeden daha güçlü belirleyicidir. • Zayıflarda da yag dokusu ve D vit arasında benzer ilişki bulunmuştur. • vitamin D yağda çözünür moleküldür. Yağ dokusunda depolanır ve biyoyararlığı düşer. D vit eksikliği PTH adipositlere kalsiyum girişi lipogenesis Diabetes, Vol. 59, January 2010
 32. 32. Tip 2 diyabetiklerde Vitamin D eksikliği tümnedenlere bağlı ve kardiyovasküler mortaliteartışı ile ilişkilidir 299 tip 2 diyabetik 15 yıl takip Tüm nedenlere bağlı mortalite kardiyovasküler mortalite <13.9 nmol/l <13.9 nmol/l 25(OH)D3 >13.9 nmol/l. 25(OH)D3 >13.9 nmol/l. Diabetes Care, Volume 33, Number 10, October 2010
 33. 33. Kardiyak & inme Mortalite ve25-(OH) D düzeyleri 2 25 50 75 100 25-(OH) D ng/mL Wang et al, Ann Intern Med 2010;152:315-23
 34. 34. • D vitamini eksikliği olan Asemptomatik Kişilerde endotelial disfonksiyon vardır• D vitamini replasmanı ile endotelial fonksiyon düzelmektedirJ Clin Endocrinol Metab, October 2009, 94(10):4023–4030
 35. 35. Vitamin D eksikliği- ateroskleroz Vitamin D Eksikliği ↑ PTHInsulin Direnci ↑ RAAS +Beta hücre disfonksiyonu ↑ Inflamasyon HTN /Diyabet & HipertrofiMetabolik sendrom ↑ Ateroskleroz ↑ KVS hastalık
 36. 36. Vitamin D – bütün nedenlere bağlı mortaliteyi düşürür Arch Intern Med , Sep 10 2007, 167(16) p1730-7
 37. 37. D vitamini eksikliği diyabet gelişiminde etkili midir?Tedavi edilebilen kardiyovasküler risk faktörü müdür? Randomize klinik çalışmalar
 38. 38. Vitamin D eskikliği: tedavi Vitamin D eksikliği 25(OH)D < 20 ng/dL 50,000 IU D3 /hafta X 8 hafta İdame tedavisi 1000- 2,000 IU D3 /gün D vit 3 ampul (kolekalsiferol) 25(OH)D 3 - 6 ay içinde kontrol edin300 000 U 1.7 TL D vit 3 damla50000U/15 ml 2.1 TL
 39. 39. PTH ve Serum vitamin D düzeyleri
 40. 40. Vitamin D takviyesi –serum vitamin Ddüzeyleri Vieth R. Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999;69:842–56
 41. 41. T ş ekkür e ederimInstitute of Medicine Report, November 2010

×