Gebelikte hipotiroidi

4,425 views

Published on

gebelik ve hipotiroidi

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
118
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • of miscarriage and preterm delivery, as well as decreased IQ and low birthweight in offspring.14,16 Treatment of overt hypothyroidism during pregnancy is, therefore, mandatory and consists of levothyroxine therapy adjusted to achieve a normal trimester-specific serum TSH level. whereas treatment for subclinical hypothyroidism in pregnancy remains controversial
 • the risk of these complications is greater in women with overt, rather than subclinical, hypothyroidism.Overt hypothyroidism is associated with an increased risk of miscarriage and preterm delivery, as well as decreased IQ and low birthweight in offspringThe risk of complications during pregnancy is lower in women with subclinical, rather than overt hypothyroidism. However, in some studies, women with subclinical hypothyroidism were also reported to be at increased risk for severe preeclampsia, preterm delivery, and/or pregnancy loss It is uncertain if the children of women with subclinical hypothyroidism are at risk for neuropsychological impairment.subbclinical hypothyroidism is associated with an increased risk of pregnancy complicationsHypothyroidism can have adverse effects on pregnancy outcomes, depending upon the severity of the biochemical abnormalities.
 • Gebelikte hipotiroidi

  1. 1. GEBELİKTE HİPOTİROİDİTANI VE TEDAVİSİProf Dr DilekYavuzMarmaraÜniversitesiTıp FakültesiEndokrinoloji ve Metabolizma BD
  2. 2. Hipotiroidi:Doku düzeyinde tiroid hormonu yetersizliği veya nadirenetkisizliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.Tersiyer : TRH yetmezliğine bağlıSekonder :TSH yetmezliğine bağlıPrimer: Tiroid bezininYetmezliği
  3. 3. Hipotiroidi tanısı Laboratuvar verilerine dayalıdır Semptomlar nonspesifiktirsTSH ve SerbestT4
  4. 4. Gebelik tiroid için birstres testidirTiroid gland boyutu :iyot yeterli bölgelerde 10%↑Iyot eksikliği olan bölgelerde 20%– 40% ↑T4 ve T3 üretimigünlük iyot ihtiyacı 50% ↑450 % ↑
  5. 5. Gebelikte fizyolojik değişimlerTSH-Reseptörlerinin hCG ileuyarısıEstrojene bağlı TBG artışı•total serumT4 veTotalT3 yükselir / serbestT3 ,T4 minimal değişiklik•SerumTSH düzeyi düşer5
  6. 6. Gebeliğin tiroidfizyolojisine etkisiFizyolojik değişiklik Tiroide bağlı sonuçlar↑ Serum tiroksin bağlayıcı globülin ↑ Total T4 ve T3↑ Plazma volumü ↑ T4 ve T3 havuzu; ↑ T4 üretimi;↑ kardiak outputPlasental D3 artışı ↑ST4, TSH↓Ilk tirmesterde hCG ↑↑ Renal I- klirensi ↑ Iyot ihtiyacı↑ T4 üretimi; fetal T4 sentezi 2. ve 3.trimesterdefötoplasental ünite, uterus ve anneninoksijen tüketimi ↑↑ Basal metabolik hız; ↑ kardiak output6
  7. 7. Gebelerde hipotiroidi prevalansıSubklinik hipotiroidi : 2-2.5 %( iyot eksikliği bölgelerinde 11% )1:50 gebelikHipotiroidi: 0.3 - 0.5 %1:500 gebelikTiroid otontikorları: 5-15 %.7
  8. 8. Gebelerde hipotiroidi etyolojisiprimer sekonderHashimoto tiroiditi Iyot eksikliği alanlarında Antitiroid antikorları2. trimesterde gebelerin10% da bulunur.Endemik iyot eksikliği orta afrika, güney amerikakuzey asyaRAI , tiroid cerrahisi Sheehan sendromu Lenfositik hipofizit hipofizektomi8Tüm dünyadaIyot eksikliğiGebelerde overt/subklinikhipotirodinin en sıknedenidir.
  9. 9. TSH : trimester spesifik eşikdüzeylerTSH (mIU/L) alt sınır üst sınır1. trimester 0.1 2.52. trimester 0.2 2.53.trimester 0.3 3.0ATA Diagnosis and The Management ofThyroid Disease During PregnancyThyroid 21: 20119
  10. 10.  SerbestT4 veT3 için gebelik referans sınırlarıbelirlenmemiştir. TotalT4 düzeyinin 1.5 x üst sınır olarak kabuledilip değerlendirilmelidirGebelerdesT3 veT4 immünoassay ölçümleri yüksekTBG ve düşük albümin düzeyleri nedeni ilegüvenilir olmayabilirTSH düzeyiGestasyonel tiroiddurumunubelirlemede engüvenilir yöntemdir
  11. 11. Gebelerde hipotiroidi tedaviedilmeli midir?Gebelikte hipotiroidi Mutlaka tedavi edilmelidirTSH ↑ andT4 ↓TSH >10 mIU/L, T4 değeri ne olursa olsunHipotiroidi ,abortus ,erken doğum bebekte düşük IQ,düşük doğum ağırlığı riskini arttırır.NATURE REVIEWS | ENDOCRINOLOGY, Nov 201211
  12. 12. Gebelikte tedavi edilmemişhipotiroidinin sonuçlarıMaternal Fetal Preeklampsi gestationalhipertansiyon Plasental abruption Erken doğum (<32hafta) Cx riski Postpartum kanama Düşük doğum ağırlığı Perinatal morbidite vemartalite ICU yatışı Nöropsikolojik ve kognitifbozulma: Konjenital kretinizm Büyüme geriliği Sağırlık IQ düşüklüğü12
  13. 13. Gebelerde Primer hipotiroidi tanısı0 10........4 TSH, mIU/LSubklinik hipotiroidiTSH ↑ , s T4 NormalAşikar hipotiroidiTSH ↑ , s T4 düşükötiroidiTSH üst sınır 1. trimester : 2.5 mIU/L, 2 ve 3. trimesterde 3.0 mIU/L2.5
  14. 14. Gebelikte subklinik hipotiroiditedavi edilmeli midir?2011 – EVET AntiTPO (+) olanlarda2010- HAYIR2012 – EVET AntiTPO (+) olanlarda14
  15. 15. 15
  16. 16. OH SCHSubklinik hipotiroidi fetal distres,erken doğum, görme kaybı,noral gelişimgeriliği ile ilişkili bulunmuştur.JClin Endocrinol Metab, October 2011, 96(10):3234–324116
  17. 17. Subklinik aşikarhipotiroidizmSpontan abortus 10-70% 60%Preeklampsi 0-17% 0-44%Abruption 0% 0-19%Ölü doğum 0-3% 0-12%Anemi 0-2% 0-31%Postpartum kanama 0-17% 0-19%Erken doğum 0-9% 20-31%1Montoro et al, Ann Intern Med 1981; 2Davis et al, Obstet Gynecol 1988; 3Leung et al,Obstet Gynecol 1993; 4Wasserstrum et al, Clin Endocrinol1993; 5Glinoer, Thyroid Today, 1995,6Allan et al, J Med Screen 2002; 7Abalovich et al, Thyroid 2002; 8Stagnaro-Green et al, Thyroid, 2005;9Sahu et al, Arch Gynecol Obstet 2009L,aFranchi, Thyroid 2005Risk hipotiroid hastalarda subklinikhipotiroidiye kıyasla daha yüksektir17
  18. 18. Gebelerde subklinik hipotiroidiKılavuz önerileri 2011ATA subklinik hipotiroidizmi olan AntiTPO (+) vakalardaLT4 tedavisi önermektedirTSH düzeyleri 2.5–10.0 mIU/l ve Antikor negatif vakaları tedavietmemek için yeterli kanıt bulunmamaktadır.TSH düzeyi >10.0 mIU/l vaklarda antikorlar dikkate alınmaksızın tedaviedilmesi gereklidir.• 2012 Endocrine societyPotansiyel faydaları olası zararlarından adahayüksek olduğu için subklinik hipotiroid gebelerintedavi edilmesi yanlış değildir.18Bütün subklinik hipotiroidisi olan gebeler tedavi edilmelidirAntiTPO (+) subklinik hipotiroid gebelerin tedavisinde şüphe yoktur
  19. 19. Gebelikte optimal LT4tedavisiOral Levotirokksin (LT4)Hedef : maternalTSH değerlerini tirmester spesifiksınırlarda tutmaktırİlkTrimester : 0.1-2.5 mIU/Likinci trimester : 0.2-2 .5 mIU/LÜçüncü trimester: 0.3- 3.0 mIU/L19
  20. 20. Levotiroksin gebelik: kategori A emzirme: güvenilir Kontrendike değildir , anne sütüne az miktardageçerİlaç etkileşimleri Absrorbsiyonunu etkileyen ilaçlar:demir ,antiasitler, kalsiyum...ilaçlar arasında 4 saat olmalıdır20
  21. 21. Levotiroksin (LT4) replasmantedavisi Hipotirodi tedavisi hayat boyu sürer LT4:T4 hormonunun sentetik formudur Doz ayarlaması kişiye özeldir veTSH düzeyine göre yapılırTerapötik sınır dardır.Küçük LT4 dozları ileTSH büyük değişiklik izlenebilir.
  22. 22. Doz veya ilaç markası değiştirildiğindeGebelerdeTSH 3-4 hafta sonra kontrol edilmelidirLT4 preparatlarıaynı dozda aynı etkiyi göstermeyebilirlerTedaviye aynı ilaçla devam edilmelidirGebelerde Levotiroksin dozu:Hipotiroidi 1.7 mcg/kgSubklinik hipotiroidi 50 mc/günİlaç dozu 3-4 haftalık periodlarlaTSH veT4 düzeylerideğerlendirerek ayarlanmalıdır
  23. 23. Levotiroksin (LT4)• Sabah aç karnına• Günde tek seferde• Ezilmeden su ile alınmalıdır• Yemek yemeden önce 30 dkbeklenmeli• Asit ortamda çözünür,PPI denetkilenir• Vitamin, demir, kalsiyum,sükralfat ,kolestiramin vbpreparatla birlikte alınmamalı• Bu tür ilaçlar LT4 dozundan enaz 4 saat sonra alınmalıdır
  24. 24. LT4 alan hipotiroid gebelerde hedeftenuzaktayızLT4 alan gebelerde tiroid fonksiyon testleriMcClain, Am J Obstet Gynecol 2008n=389010203040501.trimester 2.trimester 1 ve2.trimester433328sıklık(%)
  25. 25. • Subklinik ve aşikar hipotiroidiilk trimesterde ötiroid ve antiTPO (+) veya antiTg AB (+)kadınların %60 ında 3. trimesterde yüksekTSH izlenir• Postpartum tiroidit• Düşük sıklığı artar (OR 2.73)o İmmün disregülasyon?o hipotiroidi?o anne yaşının ileri olması?doğurganlık çağındaki kadınların 5-15% inde izlenir25Pozitif tiroid otoantikorları
  26. 26. Pozitif tiroid otoantikorları düşükriskini arttırır.BMJ 2011,242:2646Normal tiroid fonksiyonuVe tiroid Ab (+)n= 12127 kadın• Pozitif ilişki:Ab(+) ve düşük oranı• LT4 tedavisi altındadüşük riski azalmış(%52 risk azalması )26
  27. 27. AntiTPO ab (+) veya AntiTG Ab (+)gebeler• Erken gebelik döneminde ötiroid olsalar bile geçgebelik döneminde subklinik/aşikar hipotiroidigeliştirebilirler• Gebelik süresinde 4-6 haftalık periodlar ileTSHtakibi önerilir27
  28. 28.  Gebelerde tiroid fonksiyontaraması için yeterli kanıtyoktur Tiroid disfonksiyonu içinyüksek risk taşıyan kişilerdearaştırılmalıdırRutin AntiTPO antikor taraması önerilmemektedir.28Gebelerde rutin TSH taramasıyapılmalı mıdır?
  29. 29. • yaş >30• Ailede tiroid hastalığı öyküsü• Tiroid hastalık semptomları veya guatr varlığı• Tiroid ameliyatı öyküsü• Baş boyun irradiasyonu• AntiTPO (+)• Tip 1 DM veya diğer otoimmün hastalıklar• İnfertilite• Düşük/abortus öyküsü• Obezite (VKI ≥40 kg/m2)• Infertilite• Orta-şiddetli İyot eksikliği bölgesinde yaşayanlar• Amiodoron,lityum ,radyokontrast kullanımıHipotiroidi riski taşıyan kadınlarda gebeliköncesi/sırasındaTSH bakılmalıdır29
  30. 30. Gebelik öncesinde var ise:• LT4 dozu düzenlenmeli• LT4 ihtiyacı %40 artar• Hedef TSH level <2.5-3 mIU/l• AylıkTSH takibi ile doz ayarlanmalıGebelik sırasında• Tiroid fonksiyon testlerihızlıca hedef değerlere ulaşmalıdır• AylıkTSH takibi-doz ayarlaması30gebelikteAşikar/subklinik hipotiroidi
  31. 31. Gebe kadınlarda tiroid sağlığı Günlük iyot ihtiyacı karşılanmalıdır WHO : 250mcg/gün Institute of Medicine: 220mcg/gün Prenatal vitaminlerin çoğu iyot içermemektedirLeung A et al N Engl J Med 2009 360:931
  32. 32. • Tiroid fonksiyonlarını değerlendirirkenTSH referans aralıkları kullanılmalı• Subklinik hipotiroidide LT4 replasmanıyapılmalı• TSH taraması : yüksek riskli kişilereyapılmalı32Gebelikte
  33. 33. www.turkendokrin.orgYayınlar bölümündentam metin pdf ücretsizindirilebilirTürkiye endokrinoloji ve metabolizma derneği resmi web sitesi
  34. 34. Teşekkür ederim

  ×