Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Avoimestadatastapalveluja 
Missäollaan, mihinollaanmenossa? 
Jaakko Korhonen, Open Knowledge Finland 
jaakko@okf.fi-@jaakk...
Toteutunuttaavointadataa 
Merkittävimpiäliiketoiminnassajokäytössäoleviaavoimendatanlähteitä. Mitäon avoindata? Konkreetti...
Toteutunuttaavointadataa 
•WWW-osoitteet-kaikkientietoverkkojenosoitteetjatiedoteivätole avoimia 
•Wikipedia-kaikkitietosa...
Toiminnallisiaeroja 
Avoimentoiminnandynamiikkarakentuuwin-win –propositioillenollasummapelinsijaan 
•Tietoon valtaaTietoo...
Toiminnallisiaeroja 
Kaikissaliiketoimintasovelluksissaon rajoittavajamahdollistavakomponentti. Liiketoimintaprosessindata...
Toiminnallisiaeroja 
•4. Databisnes: avoimendatankäyttäminenorganisaationdatanrikastamiseen, datajalostusliiketoiminta. Es...
Mihinollaanmenossa? 
Open Knowledge Finland kätilöiavoimendatanseuraavaaparadigmaahttp://fi.okfn.org/projects/ 
•Hajautett...
D-CENT –hajautettusosiaalinenmedia 
Hajauttaminenjasiirrettävyysmadaltaakansalaistenosallistumiskynnystä, kun kontrollioma...
Sujuvuusnavigaattori-MaaSpalvelu 
Avoimenkoodin, avoimendatanjamydata-käytäntöjenmukainenSujuvuusnavigaattoriOulunkaupungi...
Tietopyyntö–kansalaislähtöinenprosessi 
AvoimenlähdekoodinFreedom of Information -sovellusFroide. KäytössäuseissaOpen Know...
Datademo–budjetointivertaisarvioinnilla 
Project contact: JoonasPekkanen 
Duration: 1/2014 -12/2014 
Open Knowledge Finlan...
6aika –avoinvalmistelu 
Hankerahoituksenedellytyksenäon yhteistyökaupunkienvälillä. IdeatkäsitelläänavoimestiForum Viriumi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaakko Korhonen: Avoimesta datasta palveluja – missä ollaan, mihin ollaan menossa ja mitä tarvitaan

676 views

Published on

Datajalostamo White Paper -seminaari 29.10.2014, Helsinki

Jaakko Korhonen: Avoimesta datasta palveluja – missä ollaan, mihin ollaan menossa ja mitä tarvitaa

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaakko Korhonen: Avoimesta datasta palveluja – missä ollaan, mihin ollaan menossa ja mitä tarvitaan

 1. 1. Avoimestadatastapalveluja Missäollaan, mihinollaanmenossa? Jaakko Korhonen, Open Knowledge Finland jaakko@okf.fi-@jaakkokorhonen
 2. 2. Toteutunuttaavointadataa Merkittävimpiäliiketoiminnassajokäytössäoleviaavoimendatanlähteitä. Mitäon avoindata? Konkreettisesti. •GSM, TCP/IP, jneverkkostandardit-w3c organisaationaon määritellytavointenverkkojenverkkostandardit. Monillaorganisaatioillaon omiaverkkostandardejaan, jotkaeivätole avoimia. •GPS-data-suuriyksittäinenpäätösYhdysvalloiltasalliakaikkienkäyttääheidängps-sateliitteja •Kansanaapinenjakielet-kaikkiaakkosetjakieleteivätole avointadataa
 3. 3. Toteutunuttaavointadataa •WWW-osoitteet-kaikkientietoverkkojenosoitteetjatiedoteivätole avoimia •Wikipedia-kaikkitietosanakirjateivätole kaikkienkansalaistensaatavilla •Postinumerotjakadunnimet-kaikissamaissaeikäytetäkadunnimiä. Kadunnimetmahdollistaayksilöidenliikkumisenilmanpaikallistaopasta.
 4. 4. Toiminnallisiaeroja Avoimentoiminnandynamiikkarakentuuwin-win –propositioillenollasummapelinsijaan •Tietoon valtaaTietoohjaapäätöksentekoa. Päätöksenteondynaamikatpäteedatansuhteenenemmänkuinmekanistinenresurssiviisaus. •Jakaminenon valtaa.Mitätuoreempaatietoajaetaan, mitäuseampiaerilaisiakantojakuullaan,mitäparemmintietolähteitäsyntetisoidaan, mitäenemmändataatestataan, sitäarvokkaampaatiedostakerrannaisvaikutuksellisestitulee. •Avoimuuspoistaaorganisaatioidenvälisiätransaktiokustannuksia. Avoimuuskiihdyttäätaloudellistajateknologistakehitystä. •Avoimentiedonkriteerittäyttäväntiedonjakaminenkäynnistääspontaaneja, yllättäviäkinprosessejajotkalisäävättiedonmäärää, parantavatsenlaatuajalisäävättiedonarvoa. •Tiedonjakamisenprosessipoikkeaaominaisuuksiltaanfyysistenresurssientai rahanjakamisenprosessista. Tiedonarvo, määräjalaatuparaneekäytettäessä.Julkisuus, oikeellisuudentarkistaminen, uudelleenkäyttöjavirheidenpoistaminenon luonnollinenseurausjakamisesta. •Joukkoistaminenhelpottuu.Mitäkevyempiomapalautteenkeruumekanismion, sitälaajemminvoidaanlevittääjakerätäerilaisiahavaintojadatasta.
 5. 5. Toiminnallisiaeroja Kaikissaliiketoimintasovelluksissaon rajoittavajamahdollistavakomponentti. Liiketoimintaprosessindatanavaaminenminimoirajoittamisenaihuttamaatransaktiokustannustenkasvua. 1. Markkinoinninjaomanoperatiivisentoiminnankohdistaminenjulkistentietovarantojenavullajaintentiotalous. Tehokkaammattyökalut. •EsimObamanvaalikampanjakohdistettiinvaa-ankielinaapurustoihinavoimendatanavulla. •Autovakuutustenhinnoittelumallinjamerkinperusteellajaotelluillaonnettomuustilastoilla. •Postinumerotjakadunnimetlogistiikassa. 2. Organisaatioidenvälistentransaktiokulujenväheneminen: •verkkokatalogit, tilausjärjestelmät, on-demand logistiikka. Siirrytääntuotteentoimittajantekemästämarkkinoinnistasiihen, ettäasiakasilmaiseetarvettaanjokauanennenostopäätöstä, tuottaensujuvoittavaatietoahelpottamaantoimittajanoperatiivistatyöskentelyä. 3. Yhteiskuntavastuunosoittaminensidosryhmille: •veronmaksu, työpaikat, omistajatiedot, pörssitiedotteet.
 6. 6. Toiminnallisiaeroja •4. Databisnes: avoimendatankäyttäminenorganisaationdatanrikastamiseen, datajalostusliiketoiminta. Esim. •kaupallisetsäätiedotteet, esim. Foreca •Google Maps,Here Maps, •vakuutusyhtiöt,pankit, osakesijoitustoiminta. •5. Sääntelyviranomaistenavoimuusvähentäämyynnissäoverheadia, kuten •tietoteknisisssästardeissa, •rakennustarvikestandardeissa, •kuluttajatuotteidenrekisteröinneissä, •maahantuonnissa, jne. •6. Asiakkaankanssaasioinninavoimuusesim •kuititdatana, •hintavertailut, •kuluttajientekemättuotearvostelut. Esimeat.fitai verkkokauppa.com, https://developer.amazon.com/
 7. 7. Mihinollaanmenossa? Open Knowledge Finland kätilöiavoimendatanseuraavaaparadigmaahttp://fi.okfn.org/projects/ •Hajautettusosiaalinenmedia •MydatajaMaaSpalvelut •Kansalaislähtöisetprosessit: •budjetointi, •Valmisteluja •tiedonhallinta.
 8. 8. D-CENT –hajautettusosiaalinenmedia Hajauttaminenjasiirrettävyysmadaltaakansalaistenosallistumiskynnystä, kun kontrolliomaandataanparanee. D-CENT is a Europe-wide project creating privacy-aware tools and applications for direct democracy and economic empowerment. Together with the citizens and developers, we are creating a decentralisedsocial networking platform for large-scale collaboration and decision-making. OKFN and OKFFI are partners in the D- CENT Consortium, alongside with Forum ViriumHelsinki, Nesta, Itzeland W3C.
 9. 9. Sujuvuusnavigaattori-MaaSpalvelu Avoimenkoodin, avoimendatanjamydata-käytäntöjenmukainenSujuvuusnavigaattoriOulunkaupungille, Liikennevirastonrahoittama. •Työntuloksenasyntyvätseuraavatmateriaalit: 1.Avoinsujuvuusdata, paikkatietoaineistot, jauudelleenkäytettävämobiilisovelluksenlähdekoodi. 2.OulunseudunkevyenliikenteenväylienjulkaisuOpenStreetMap–palvelussa 3.PowerPoint-esittelyaineisto, jossaon kuvattutyöntavoitteet, menetelmät, lopputuloksetsekätyön/menetelmänmonistettavuudenmahdollisuudetmuillakaupunkiseuduilla.
 10. 10. Tietopyyntö–kansalaislähtöinenprosessi AvoimenlähdekoodinFreedom of Information -sovellusFroide. KäytössäuseissaOpen Knowledge Foundation –jäsenmaissa. Project contact: Jaakko Korhonen Tietopyyntö.fi-hankkeessatoteutetaanverkkopalvelu, jokaopastaajulkisuuslainmukaisentietopyynnöntekemisessä. Palvelumahdollistaamyösjoukkoistetuttietopyynnötsekäpyyntöjentuloksenasaadundatanjulkaisemisen.
 11. 11. Datademo–budjetointivertaisarvioinnilla Project contact: JoonasPekkanen Duration: 1/2014 -12/2014 Open Knowledge Finland, Helsinki Region InfosharejaSitrakäynnistivät7.2.2014 Datademo-nimisenrahoitusmallin, jollakanavoidaanketterästirahoitustakehittäjäyhteisönhankkeisiin. Datademonkauttajaettavarahoituson tarkoitettuhelpottamaankansalaisyhteiskunnanvahvistamisestakiinnostuneitatahojakehittämäänavointadataakäyttäviäratkaisujakaikkienhyödyksi.
 12. 12. 6aika –avoinvalmistelu Hankerahoituksenedellytyksenäon yhteistyökaupunkienvälillä. IdeatkäsitelläänavoimestiForum Viriuminprojektitoimistonkautta. http://6aika.fi/ 6Aika on SuomenkuudensuurimmankaupunginyhteistyöstrategiaEuroopanUnioninvuosien2014–2020 ohjelmakaudelle. Painopistealueetovatavoindata, avoimetinnovaatioalustatjaavoinosallisuus. HallinnostavastaavastrategiatoimistotilasiOKFFI:ltäavoimuuskonseptinhankehakujenjastrategiantoteuttamisenavoimientoimintatapojenmuotoilemiseksi. Strategianbudjettion kaikkiaannoin80 miljoonaaeuroa.

×