More Related Content

Recently uploaded(20)

Tekoäly ja me - osa 2 - Kamu_ai_chatbot_Migrin_esitys_2018

 1. Data Driven Leadership Case mgmt Decision making Customer services Business, Security, Operations AI AI AI AI Quality 1 2 3 4 1 2 3 4 Self service AI - Conversational UI/Multi-bot/Speech Case management / Decision making AI Leadership AI Operations / Security/ Quality AI ”AI – Advisors” – the unified set of artificial intelligence advisors” User journey Prior to Agency User journey Post Agency User journey Post Agency THE HOLISTIC VISION – AGENCY POWERED BY AI
 2. Robotiikan ja tekoälyn eri alueet Migrissä Tiedolla johtaminen / analytiikka Paremmin analysoitua ja visualisointua tietoa johtamisen tueksi Tehokasta pureutumista syvemmälle tietoon Simulaatioita ja skenaarioita Asiakaspalvelun robotiikka Chatbot ja tulevaisuudessa voicebot Yhteistekeminen ja älykäs bottiverkko: hallintokeskeisistä ihmiskeskeisiin älykkäisiin palveluihin – "elämäntilanteiden palvelut" Hakemusten käsittelyn ja päätöksenteon automaatio Sääntöpohjainen automaatio Tekoälyavusteiset palvelut Laatu, turvallisuus, läpinäkyvyys, laillisuus
 3. KAMU 180 vrk online 40 000 käytyä keskustelua
 4. Hallinnonalan ja toimintaympäristön erityispiirteiden huomioiminen kehityksessä • Virkavastuu – Vastausten oikeellisuuden varmistaminen – Toimivallan rajat • Toimintaympäristön asettamat tekniset rajoitteet • Organisaation sisäisten odotusten hallinta • Emojit vs. Viranomaisviestintä
 5. I n l a n d 12 Nimi: Laji: Sukupuoli: Luonteenpiirteet: Kamu Robotti Sukupuolineutraali Tietäväinen Ystävällinen muttei vitsikäs Asiallinen Ymmärtää nopeasti Luotettava Kielen käyttö: Emojit: • Puhuu asiakkaiden kieltä • Selkeää ja helppoa kieltä (ei sisäistä slangia) • Käyttää small talkia vain kun se sopii keskusteluun • Emojeita käytetään maltillisesti • Enintään yksi emoji kerrallaan • Käyttää vain positiivisia emojeita Motto: “Tiedän maahanmuuttoon liittyvistä asioista. Voit luottaa vastauksiini.” paras ystävätoimitusjohtaja läheinenetäinen ystävällinenkylmä
 6. Miten Kamu osaa vastata oikein? • Tekoäly käsittelee vastauksen ja – Tunnistaa kielen – Poistaa virheet ja väärinkirjoituksen – Tunnistaa aiheen – Etsii kaikista sille opetetuista vastauksista sen parhaimman vaihtoehdon • Kun tekoäly on riittävän varma siitä, mikä vastaus asiakkaalla on haussa, se antaa asiakkaalle vastauksen
 7. HKI tiimi 4 henkilöä ASPA OIPA KANY SÄPA MAMU VIESTINTÄ TUPA Katselmointiryhmä
 8. Sisällön luomisprosessi
 9. Seuranta, ylläpito ja korjaukset • Päivittäinen keskustelujen seuranta • Logit; aktiiviset keskustelut ja keskusteluhistoria • Palaute muista kanavista Muutostarpeet Nopeat korjaukset heti (esim. Synonyymien lisääminen) Laajemmat muutokset uuden sisällön luomisprosessin mukaisesti
 10. Mitä seuraavaksi? • Jatketaan UKK lisäämisen parissa • Uudet kielet • Liittymä taustajärjestelmään & ensimmäiset kokeilut tunnistautuneille asiakkaille • Käyttöliittymäparannukset • Tekniset parannukset & kokeilut
 11. Mitä on opittu? • Aloita hallittavan kokoisella sisällöllä, mutta huomioi kokonaisuus • Muista jatkuva käyttäjätestaus • Hallitse sisäisiä odotuksia, murra tekoälyyn liittyvät myytit