Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johanna Berg Vattenfall 2013-02-21

294 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Johanna Berg Vattenfall 2013-02-21

 1. 1. DIGISAM – ett nationellt sekretariat Vattenfall 2013-02-21 Vattenfall 2013-
 2. 2. Digisam - ett nationellt sekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, 2011-2015
 3. 3. Digitalisera mera Bevara bättre Gör (mer) nytta
 4. 4. 24 myndigheter Styrgrupp Övrig offentligt driven verksamhet Ideella organisationer
 5. 5. Digitala Norden EU-kommissionen Europeana Google, Flickr m fl Wikipedia
 6. 6. QuickTime och en TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Mer data ut på banan Mer data i systemet
 7. 7. QuickTime och en TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Mer effektiv spridning Mer effektiv spridning
 8. 8. Långsiktigt tryggat bevarande
 9. 9. QuickTime och en TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. nfrastruktur Samarbete Infrastruktur, samverkan & ansvarsfördelning Ansvarsfördelning
 10. 10. Gemensamma standarder
 11. 11. Semantik & auktoriteter
 12. 12. Generös/öppen märkning
 13. 13. Tydlig märkning
 14. 14. Tack för idag! Följ gärna vårt arbete på QuickTime och en TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Facebook: Digisam Twitter: @digisam_ra Digisam-bloggen: digisam-ra.blogspot.se Mer info finns även på www.riksarkivet.se/digisam johanna.berg@riksarkivet.se

×