Botkyrka kommun och Digidel 2013

915 views

Published on

1 februari 2013 anordnade Botkyrka kommun kick-off för kommunens partnerskap i nätverket Digidel 2013 www.digidel.se

Ahmad Aziz, demokratiutvecklare hoppas nu på många insatser för att få fler digitalt delaktiga i kommunen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
915
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
214
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kommunikation är inget självändamål utan ett medel för att nå resultat i olika projekt och verksamheter.
 • Budskap ger ingen effekt om de inte är tydliga, kommer rätt i tiden och är trovärdiga. Vilket är ditt huvudbudskap - det viktigaste i ditt budskap? Vad är orsaken/bakgrunden? Vilka delbudskap kan komplettera, fördjupa eller nyansera huvudbudskapet Vilka argument förstärker huvudbudskapet? Vad innebär huvudbudskapet för målgrupperna?
 • Budskap ger ingen effekt om de inte är tydliga, kommer rätt i tiden och är trovärdiga. Vilket är ditt huvudbudskap - det viktigaste i ditt budskap? Vad är orsaken/bakgrunden? Vilka delbudskap kan komplettera, fördjupa eller nyansera huvudbudskapet Vilka argument förstärker huvudbudskapet? Vad innebär huvudbudskapet för målgrupperna?
 • Budskap ger ingen effekt om de inte är tydliga, kommer rätt i tiden och är trovärdiga. Vilket är ditt huvudbudskap - det viktigaste i ditt budskap? Vad är orsaken/bakgrunden? Vilka delbudskap kan komplettera, fördjupa eller nyansera huvudbudskapet Vilka argument förstärker huvudbudskapet? Vad innebär huvudbudskapet för målgrupperna?
 • Budskap ger ingen effekt om de inte är tydliga, kommer rätt i tiden och är trovärdiga. Vilket är ditt huvudbudskap - det viktigaste i ditt budskap? Vad är orsaken/bakgrunden? Vilka delbudskap kan komplettera, fördjupa eller nyansera huvudbudskapet Vilka argument förstärker huvudbudskapet? Vad innebär huvudbudskapet för målgrupperna?
 • Budskap ger ingen effekt om de inte är tydliga, kommer rätt i tiden och är trovärdiga. Vilket är ditt huvudbudskap - det viktigaste i ditt budskap? Vad är orsaken/bakgrunden? Vilka delbudskap kan komplettera, fördjupa eller nyansera huvudbudskapet Vilka argument förstärker huvudbudskapet? Vad innebär huvudbudskapet för målgrupperna?
 • Botkyrka kommun och Digidel 2013

  1. 1. Ahmad Azizi, demokratiutvecklare kommunledningsförvaltningen [email_address] Lokal Digidel-kampanj i Botkyrka
  2. 2. Botkyrka <ul><li>Befolkning: 83.000 invånare </li></ul><ul><li>En av de Sveriges yngsta befolkning – medelålder 36,9 år </li></ul><ul><li>Sveriges mest internationella kommun </li></ul><ul><li>Hälften av befolkningen har utländsk bakgrund - är själva födda utomlands eller har två föräldrar födda utomlands. </li></ul><ul><li>Sex kommundelar - Alby, Fittja, Hallunda/Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta/Grödinge. </li></ul>
  3. 3. Kampanjens syfte och mål <ul><li>Kampanjens resultat skall understödja förutsättningarna för en god demokratisk utveckling i kommunen. Fler av kommuninvånarna engagerar sig och är delaktiga i demokrati och samhällsutveckling via digitala kanaler. </li></ul><ul><li>Ett digitalt utanförskap ska inte vara ett hinder för utövande av demokratisk delaktighet och medborgerliga åtaganden lokalt, regionalt eller nationellt. </li></ul><ul><li>Öka ”digital delaktighet” hos de kommuninvånare som idag aldrig eller sällan använder datorer/internet. </li></ul><ul><li>Underlätta för kommunala och privata tjänster och service att nå fler brukare och invånare via digitala verktyg. </li></ul>
  4. 4. Budskap <ul><li>Du som kommuninvånare ska inte vara utanför i samhället och den digitala delaktigheten bara på grund av att du inte vet hur du det används. Nu har du möjligheten att få kunskap om hur du kan använda datorer/internet. </li></ul><ul><li>Tusentals av Botkyrkabor, speciellt äldre, nya anlända och folk med språksvårighet använder aldrig eller sällan datorer/internet. </li></ul><ul><li>De använder inte datorer bara för att de inte vill utan också för att de inte vet/vågar inte använda datorer. </li></ul>
  5. 5. Effekt/konsekvens: <ul><li>Fler Botkyrkabor får lika möjligheter som de andra att använda datorer/internet för sina engagemang i demokrati och samhälles utveckling via digital verktyget. </li></ul><ul><li>Flera Botkyrkbor får lättare att få tjänster och service via internet </li></ul><ul><li>Kommunen och privata aktörer får flera kommuninvånare via digitala kanaler </li></ul>
  6. 6. Bakgrund <ul><li>Start diskussion juni 2011 </li></ul><ul><li>Diskussion med andra intresserade aktörer </li></ul><ul><li>Oktober 2011 bildades en kampanjledning med följande intresserade aktörer: </li></ul><ul><li>Botkyrka kommun </li></ul><ul><li>Studieförbundet Studiefrämjandet </li></ul><ul><li>Studieförbundet Vuxenskolan </li></ul><ul><li>ABF Botkyrka/Salem </li></ul><ul><li>Sensus Studieförbund </li></ul><ul><li>SeniorNet </li></ul><ul><li>Botkyrka Stadsnät </li></ul><ul><li>PRO </li></ul>
  7. 7. Organisationsform för samverkan <ul><li>Varje medverkande organisation tar ansvar för sin anmälan till medlemskap och formulerar organisationens åtagande i och för den nationella kampanjen. </li></ul><ul><li>Varje medverkande organisation ansvarar för att uppnå sitt eget åtagande gentemot den nationella kampanjen </li></ul><ul><li>Varje organisation ansvarar också för sin egen kommunikation med den nationella kampanjen. </li></ul>
  8. 8. Organisationsform för samverkan <ul><li>Ett forum för lokalt samarbete mellan kommunen och andra medverkande aktörer inrättas. Formen för den lokala organisationen och ansvarsdelning utgår från en partnerskapsmodell med ett gemensamt partnerskap. </li></ul><ul><li>En lokal kampanjledning med ungefär samma uppgifter och mandat som den nationella Digidel- kampanjens ledning bildas. Varje ingående partner är representerad i den lokala kampanjledningen </li></ul><ul><li>Kampanjledningen formulerar ett gemensamt partnerskapsdokument som beskriver lokala åtaganden för samverkan kring arbetet med att uppfylla en gemensam målsättning uttryckt i antal personer som via den lokala kampanjens insatser för ett digitalt delaktiga. </li></ul><ul><li>Varje medverkande partner kan bilda en egen referensgrupp och en egen arbetsgrupp. </li></ul>
  9. 9. Den lokala kampanjens organisation Org Kommun Org Org Org Org Nationell kampanjledning Partnerdokument Lokal kampanjledning Målgrupper
  10. 10. Hur går det med kampanjen? <ul><li>Det går bra samarbetet med medverkande partner inom den lokala kampanjen. </li></ul><ul><li>Ett positiv samarbete med den nationell Digidel- kampanjen. </li></ul><ul><li>Utveckling av planering och genomförande av aktiviteter hos medverkande partner pågår </li></ul><ul><li>Undersökning om målgruppen: vilka är målgruppen och deras intresse </li></ul><ul><li>Svar via verktyg eller på papper </li></ul><ul><li>Olika kanaler, nätverk och platser används för undersökningen </li></ul><ul><li>T ex: Bibliotek, Medborgarkontor, föreningar, stadsnäts webbplats, Seniornet- och PRO:s ordinarie medlemsmöten mm. </li></ul><ul><li>Hantering av språksvårighet hos en del av målgruppen som kan försvåra lärandet av datorer. </li></ul><ul><li>Osäkra på hur vi kan nå alla i målgruppen, kunskap om deras intresse och få in dem på utbildning av datorer </li></ul>
  11. 11. Vad kommer att hända? <ul><li>Samla in alla svar på enkätfrågorna och göra en målgruppsanalys i slutet av februari </li></ul><ul><li>Förankra projektet hos alla förvaltningar inom kommunorganisationen </li></ul><ul><li>Undersöka förvaltningars förutsättningar och hur de kan utifrån sina förutsättningar och behov delta och bidra till kampanjen. </li></ul><ul><li>Nämnderna beaktar kommunens insatser för ökad digital delaktighet i sina ettårsplaner för 2013. </li></ul><ul><li>Följa planerade aktiviteter hos medverkande partner </li></ul><ul><li>Bjuda in ytterliggare partner, bland annat inom näringsliv till medverkande i kampanjen </li></ul><ul><li>Involvera föreningar och andra organisationer i genomförande av kampanjen </li></ul>
  12. 12. Utvärdering och uppföljning <ul><li>En rapport med analys av genomförande av kampanjen redovisas i slutet av 2013. </li></ul><ul><li>Kommunen kommer också att ta initiativ till en mer strukturell utvärdering. Hur har Digidel-kampanjen bidragit till en god demokratiutveckling. </li></ul>

  ×