Slides vrijwilligersevent 26 juni 2010c

1,085 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,085
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slides vrijwilligersevent 26 juni 2010c

 1. 1. Vrijwilligers Event 26 juni 2010 Bataviawerf Lelystad
 2. 2. Doelstelling vandaag Na afloop van dit event: - zijn jullie weer helemaal bij over nu en straks - hebben jullie vragen kunnen stellen en input kunnen geven - kan iedereen up-to-date de zomer in!
 3. 3. Programma • 9.30-10.45 Update door de verschillende bestuursleden » Jacqueline Nollet » Martin van Beusekom: Dierennoodhulp/Dierenwelzijn » Rob Webster: Dierenambulance » Jacqueline Jongerius: Maatschappelijke/Politieke Beïnvloeidng » Inge Adriani: Vrijwilligerszaken • 10.45-11.00 Pauze • 11.00-12.00 Stellingen • 12.00 Einde
 4. 4. Jacqueline Nollet Voorzitter afdeling Midden Nederland
 5. 5. Ons Motto is nog steeds:
 6. 6. Hoe zag het organogram er ook al weer uit……..
 7. 7. De doelstellingen van 2010 tot 2012 • Professionalisering van de organisatie • Externe contacten uitbreiden, de afdeling op de kaart zetten, PR en lobby • Schaalvergroting • Continuïteit waarborgen • Kwaliteit van onze dienstverlening vergroten Eind 2010 is het volgende bereikt: • Professionalisering van de organisatie: een afdelingsmanager stuurt de afdeling aan en is het centrale aanspreekpunt voor de vrijwilligers • De afdeling staat op de kaart en organisaties die er voor ons toe doen, kunnen niet om ons heen: wij vervullen een spilfunctie. • Onze achterban weet waar we mee bezig zijn
 8. 8. Wat hebben we al gedaan ….. Een beleidsplan met bijbehorend werkplan geschreven vanuit onderstaande missie en visie: Visie De Landelijke Vereniging heeft in haar visie staan: “In de samenleving die de Dierenbescherming nastreeft, geeft de mens duurzame invulling aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier”. Missie De Landelijke Vereniging heeft in haar missie staan: “Het beschermen van dieren door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving”. Binnen onze nieuwe afdeling gaan ook wij ons hard maken voor het beschermen van dieren en het duurzaam invulling geven aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier. Samen met jullie gaan we dat waarmaken met als motto:“Samen de beste zijn en jij hoort daar bij”.
 9. 9. Wat hebben we nog meer gedaan ….. Om nog maar een paar punten te noemen: • 4 bestuursvergaderingen • In het bestuur gediscussieerd over huisvesting en locaties • Met VB, Frank Dales en Wieteke Beernink, gesproken over landelijk beleid met betrekking tot het inrichten van een NSA en wat dat voor onze afdeling betekent • Deelgenomen aan het landelijk voortrekkersoverleg • Procedure werving afdelingsmanager loopt • Vrijwilligersbestand in kaart; wie hebben we nog nodig? • Nieuwsbrieven voor vrijwiligers • Informatiebijeenkomst in Lelystad • Eerste ledenblad is uit • En op de vier aandachtsgebieden……… dat vertellen Martin, Rob, Jacqueline en Inge zelf
 10. 10. Martin van Beusekom Dierenwelzijn en dierennoodhulp
 11. 11. Uit welke onderdelen bestaat DW & DN Dierenwelzijn • In het wild levende dieren • Bemiddeling • Inspectie Gooi & Vechtstreek, Flevoland en Almere Dierennoodhulp Dierenambulance Flevoland en Almere Dierenasiel Harderwijk Overige opvangen niet gelieerd
 12. 12. De doelstellingen van 2010 tot 2012 Dierenwelzijn • Inspecteurs zijn in staat om op de juiste wijze te adviseren • Inspecteurs zijn zelfstandig in staat een vrijwillige afstand af te handelen • Inspecteurs weten wanneer zij inzetbaar zijn aan de hand van een duidelijk rooster en taakverdeling Dierennoodhulp • Beleidsplan Dierenambulance • Kennismaken met alle opvangen en afspraken maken over de toekomst Eind 2010 is het volgende bereikt: • Overzicht van nog te volgen opleidingen voor de Inspecteurs. • Rooster van dienst en taakverdeling. • Beleidsplan Dierenambulance. • Overzicht opvangen.
 13. 13. Wat hebben we al gedaan • Aanpassing euthanasiebeleid Vogelasiel Naarden. • Vossenopvang in de omgeving geregeld. • Beleidsavond inspecteurs. • Vacatures aangeboden voor de werkgroepen. • Kennismaking en oriëntatiegesprek met een nieuwe Stichting DA Elburg.
 14. 14. Wat hebben we nog te doen • Werkgroepen samenstellen • Samen met de werkgroepen beleidsvoorstellen maken. • Werkprocedures met gemeente afspreken en beschrijven. • Werkprocedures met Politie en LID opstellen en beschrijven • Bestaande procedures onder de loep nemen. • Richtlijnen bepalen welke steun we toekennen.
 15. 15. Hoe gaan we dit doen voor ….. Door te onderhandelen met onze partners met inachtneming van onze visie en missie. Hier zit geen einddatum aan maar zal altijd een doorlopend proces zijn. Visie. • De Landelijke Vereniging heeft in haar visie staan: In de samenleving die de Dierenbescherming nastreeft, geeft de mens duurzame invulling aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier. Missie • De Landelijke Vereniging heeft in haar missie staan: Het beschermen van dieren door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving.
 16. 16. Rob Webster Dieren Ambulance
 17. 17. Uit welke onderdelen bestaat DA DA Dronten Lelystad Almere + Zeewolde DRO LLS ALM + ZWO
 18. 18. De doelstellingen van 2010 tot 2012 • Elke vrijwilliger heeft de interne opleiding afgerond en is in het bezit van EHBO voor dieren. • Komen tot een Stichting Dierenambulance Midden Nederland. • Management informatie ter ondersteuning om beleid te maken / repareren Eind 2010 is het volgende bereikt: • MK intergratie in noodgevallen • Samenvoeging ALM ZWO • Rooster dekking door voldoende vrijwilligers • Wagenpark beheer • Coordinatoren voor alle regio’s • Cursussen en Trainingen
 19. 19. Wat hebben we al gedaan aan ….. • Coordinator bemanning &MK Locaal assistent Wagenparkbeheerder LLS X X X ALM X X X ALM / ZWO X
 20. 20. Wat hebben we nog te doen aan ….. • MK intergratie in noodgevallen • Samenvoeging ALM ZWO • Rooster dekking door voldoende vrijwilligers • Introductie avond en Speeddate voor nieuwe vrijwilligers.
 21. 21. Hoe gaan we dit doen voor ….. • Werving nieuwe vrijwilligers. • Project groepen met huidige vrijwilligers • Opleidings traject nieuwe vrijwilligers mbv huidige vrijwilligers.
 22. 22. Jacqueline Jongerius-Maes Maatschappelijke en Politieke Relaties
 23. 23. Uit welke onderdelen bestaat P&MB
 24. 24. De doelstellingen van 2010 tot 2012 • Verbonden en geboeide leden en vrijwilligers – 2% van de bevolking is lid of donateur – Netto groei met 50 actieve, gemotiveerde vrijwilligers • Politieke besluitneming actief beïnvloed, scholieren voorgelicht – Belangen DB verankerd in beleid van politieke besluitnemers – Alle scholen (lager/middelbaar) nemen programma’s van ons af • Financiële middelen beschikbaar – Collecte 2010 + 10% tov 2009, daarna + 30% – Vergoedingsafspraken met alle gemeenten Eind 2010 is het volgende bereikt: • Communicatieplan geïmplementeerd • Alle vacatures in het team ingevuld • Plannen voor Politieke Beïnvloeding, Evenementen/Activiteiten, Jeugd en Sponsoring klaar, deels al geïmplementeerd
 25. 25. Wat hebben we al gedaan • Verbonden en geboeide leden en vrijwilligers – Communicatie rondom fusie afgerond – Basisversie van de website gereed – Vacatureteksten geschreven – Nieuw ledenblad Dieren in het Midden gereed – Update Cirkel voor vrijwilligers – Programma voor communicatie met vrijwilligers – Aanvang communicatieplan – Externe evenementen: Boxerclub, BeagleClub, Sintelating Summerfair – Interne Evenementen: vrijwilligersevent, aspirant vrijwilligersavond – Inzet diverse regionale media: persberichten, interviews omroepen • Politieke besluitneming beïnvloed, scholieren voorgelicht -> ….. • Financiële Middelen beschikbaar – Gesprek Gemeente Almere, vervolg
 26. 26. Dieren op de radio
 27. 27. De nieuwe website
 28. 28. Beagle Spektakel in Biddinghuizen
 29. 29. Werken aan het communicatieplan Genieke Hertoghs Gisette van Schie
 30. 30. Wat hebben we nog te doen VEEL! Maar we stellen wel prioriteiten: • Maken en implementeren van het communicatieplan – Alle stakeholders – Van deze tijd, offline en online • Verder ontwikkelen website, afsluiten oude websites • Werven nieuwe vrijwilligers voor het team • Collecte • Politieke Lobby • Kids for Animals • Fondsenwerving • Evenementen
 31. 31. Hoe gaan we dit doen?
 32. 32. Inge Adriani Secretariaat Vrijwilligers, opleidingen en werving & selectie
 33. 33. Uit welke onderdelen bestaat …… Werkgroep Secretariaat  Secretariaatmedewerkers op kantoor (momenteel nog in Hilversum).  Afhandeling van in- en uitgaande post.  Behandelen van in- en uitgaand telefoonverkeer.  Verslagen uitwerken en verspreiden/plaatsen via de Cirkel Werkgroep Werving & Selectie . Selecteren van vrijwilligers die reageren op een vacature . Onderhoud contacten met de DA & DB besturen over de vacatures Werkgroep Vrijwilligers . Onderhouden van alle vrijwilligersgegevens . Opmaken en registreren van vrijwilligerscontracten . Uitvoering van het vrijwilligersbeleid begeleiden Werkgroep Opleidingen . Coördineren van de opleidingen: wat is nodig en wanneer. . De werkgroep Vrijwilligers resultaten doorgeven van de gevolgde opleiding door de vrijwilligers.
 34. 34. De doelstellingen van 2010 tot 2012 Werving & Selectie • Vacatures DB en DA zijn uitgezet bij alle Vrijwilligerscentrales in de regio • De openstaande vacatures terugbrengen van nu 100% naar 20% Vrijwilligersbeleid • Beleidsplan klaar en geimplementeerd • Vrijwilligersadministratie is volledig en up-to-date voor de hele regio Opleidingen • Opleidingen inplannen naar behoefte voor alle vrijwilligers Eind 2010 is het volgende bereikt: • Volledig overzicht van de openstaande vacatures • Volledig overzicht van nog te volgen opleidingen voor en van iedereen • Iedereen heeft een vrijwilligerscontract met bijbehorende functieomschrijving. • Vrijwilligersbeleid afgerond en start gemaakt met de uitvoering.
 35. 35. Wat hebben we al gedaan ….. • Opzet van een geïntegreerde vrijwilligersadministratie • Start met werkgroepen en invulling daarvan • Start met overzicht van alle functies en vacatures • Inventarisatie van de benodigde opleidingen • Start met opzet van de modulaire opleiding • Oplevering concept Vrijwilligersbeleid • Speeddate-avond met sollicitanten die bij Midden Nederland willen werken
 36. 36. Wat hebben we nog te doen ….. • Werven vrijwilligers voor de diverse werkgroepen (meld je aan: je bent nodig). • De diverse werkzaamheden inventariseren en organiseren. • Competenties koppelen aan de vacatures. • Samen met de werkgroepen tot goede procedures komen. • Opleidingen actueel en compleet maken en zo nodig uitbreiden. • Afspraken maken over input om de opleidingen te kunnen onderhouden. • Procedures en organisatie opstellen voor het secretariaat.
 37. 37. Hoe gaan we dit doen ….. Met de werkgroepen en aan de hand van het vrijwilligersbeleid die stappen ondernemen die noodzakelijk zijn. Luisteren naar de wensen van de vrijwilligers om tot een mensvriendelijke vrijwilligersorganisatie te komen zodat we optimaal diervriendelijk kunnen werken. Visie. • De Dierenbescherming/dierenambulance is een organisatie met vrijwilligers die allen dierenwelzijn heel hoog in het vaandel hebben staan en daarom ook dit werk doen. Missie • We doen dit werk vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Een ieder doet dan ook zijn/haar taak zoals is afgesproken: de dieren hebben ons immers hard nodig. Met zijn allen gaan we ervoor!
 38. 38. Nu pauze…. En straks: Stellingen • Opdelen in groepen • Zie voor het nummer van jouw groep het nummer op je badge • Ga naar de stelling behorend bij jouw nummer • Discussier met je groep over de stelling en schrijf de samenvatting op de flipover, zet je groepsnummer erbij • Na 5 minuten schuif je door naar de volgende stelling • Uiteindelijke kom je terug bij je eigen stelling en bespreek je in 5 minuten de samenvattingen van de andere groepen; ook wijs je in je groep één presentator (m/v) aan • Daarna koppelt de presentator (m/v) aan de gehele groep de resultaten van de discussies van jouw stelling terug
 39. 39. Mensen die bij de DA/DB actief zijn geven het goede voorbeeld en eten alleen biologisch of vegetarisch. Stelling 1
 40. 40. Vissen is dierenmishandeling. Stelling 2
 41. 41. Als vrijwilliger bij de DB of DA ben je vanzelfsprekend ook lid van de DB. Stelling 3
 42. 42. Vrijwilligerswerk = Vrijblijvend. Stelling 4
 43. 43. Als lid/vrijwilliger van de Dierenbescherming stem je Partij voor de Dieren. Stelling 5
 44. 44. Doelstelling vandaag Na afloop van dit event: - zijn jullie weer helemaal bij over nu en straks - hebben jullie vragen kunnen stellen en input kunnen geven - kan iedereen up-to-date de zomer in! Missen we nog iets?

×