Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Delta viet] sotayfeed forward

366 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

[Delta viet] sotayfeed forward

  1. 1. http://www.deltaviet.comhttp://hanhtrinhdelta.comTài liệu biên sọan bởi Lê Việt Hồng (hong@deltaviet.com)
  2. 2.  Cảm ơn tới chú Lý Trường Chiến, người đã tạo ra triết lý và đặt cơ sở đầu tiên cho Feedforward để Feedforward hình thành và phát triển cùng sự phát triển của từng cá nhân. Cảm ơn ông Marshall Goldsmith, người đã tạo ra công cụ và tư tưởng về Feedforward. http://www.deltaviet.com http://hanhtrinhdelta.com
  3. 3.  Feedback là công cụ thiết yếu để giúp mọi người tiến bộ. Tuy nhiên nó lại tập trung vào những điều đã xảy ra. Feedforward là cách đưa ra những ý tưởng, góp ý cho mọi người trước khi họ làm điều gì đó. Nó tập trung vào thay đổi những gì xảy ra trong tương lai. http://www.deltaviet.com http://hanhtrinhdelta.com
  4. 4.  Bạn có thể thay đổi tương lai, nhưng không thể thay đổi quá khứ. Và 360 độ feedback chỉ dành để nói về những việc đã xảy ra mà không thể thay đổi được nữa. Thật là điên rồ khi lặp đi lặp lại những gì đã làm nhưng mong chờ một kết quả khác (what get you here won’t get you there). Thế nên chúng ta cần phải luôn thay đổi tiến bộ hơn. Sẽ hiệu quả hơn khi giúp mọi người về cách làm đúng, hơn là chứng minh là họ sai. Ai cũng có thể feedforward cho người khác, không nhất thiết phải biết và hiểu nhau để feedforward như là feedback. Mọi người sẽ không xem feedforward như là một ý kiến mang tính hướng tới cá nhân (take it personally) mà chủ yếu hướng tới công việc, trong khi feedback thường thì sẽ được xem là hướng về cá nhân hơn là công việc người đó làm. Sự thật là mọi người ghét khi bị phê bình. Feedforward có công dụng của feedback: ví dụ bạn có một bài thuyết trình tệ hại, thay vì chỉ trích điều đó, leader sẽ tập trung vào việc góp ý giúp bạn làm bài tiếp theo tốt hơn như thế nào. Feedforward đặc biệt quan trọng cho người thích lãnh đạo (driver) vì họ sẽ có những lựa chọn để quyết định, và sẽ cảm thấy chủ động trong quyết định của mình, thay vì cảm thấy là buộc phải quyết định như vậy. Feedforward có thể áp dụng cho những người ngang hàng, không nhất thiết phải là trưởng nhóm và thành viên như là feedback, lại giúp tránh được những khó khăn khi feedback đối với những người ngang hàng nhau. Reference: http://www.hodu.com/employee-motivation.3.shtml http://www.deltaviet.com http://hanhtrinhdelta.com
  5. 5. Để feedforward hiệu quả, nhận đượcnhiều góp ý càng tốt, và góp ý được Thời gian dành cho công việc (đối với manager) nên 45% cho nhiều người càng tốt. thời gian cho việc ngắn hạn, 25% cho trunghạn, 20% cho tương tác và 10% cho dài hạn. Nếu nguyên tuần mình dành 90% cho việc ngắn hạn và 10% cho tương tác thì rõ ràng mình là manager không tốt :) Tự nhìn Viết ra những việc Mọi người góp ý Góp ý cho mọi Cảm ơn sự góp ý và nhận lại sẽ làm trong ngày trên những việc đó người quyết định. mình và ghi lại kết quả Luôn luôn viết danh sách những việc sẽ làm trong ngày. Nếu chỉ biết đề ra các công việc mà không thực hiện được, thì chỉ là kẻ Có thể lên kế hoạch công việc trước, biết nói mà không biết làm. hoặc lên kế hoạch vào buổi sáng Nên lập Feed cho 2 - 3 ngày tiếp theo để biết được http://www.deltaviet.com nếu 1 công việc nào trì http://hanhtrinhdelta.comhoãn thì sẽ ảnh hưởng đến các công việc ngày sau thế nào
  6. 6.  Mỗi team đều cần có 1 feedforward sheet trên Google như sau. Công việc Đo lường lại thực tế làm trong bao lâu. Góp ý của mọi người, Thời gian dự định ghi rõ người góp ý là aiPhân loại sẽ hoàn thành để đo lường xem aicông việc (tính bằng đơn vị giúp đỡ mọi người giờ). Được điền Đã làm xong nhiều nhất khi lên kế hoạch. http://www.deltaviet.com bao nhiêu % http://hanhtrinhdelta.com
  7. 7.  Luôn luôn có một người log keeper, ghi nhận vi phạm và nhắc nhở mọi người, để tránh tình trạng bị lãng quên, xao nhãng, trì hoãn. Luôn có phạt cho những người không thực hiện việc này. Việc phạt này nên chuẩn hóa để dễ xử lý. Nên có thưởng cho những người duy trì tốt việc kỷ luật. Dùng feedforward để giao và nhắc việc: Mỗi khi giao việc thì tránh người kia quên + trì hoãn do không ước tính được thời hạn + deadline công việc thì người giao việc nên ghi công việc đó vào các dòng trên cùng của sheet FeedForward người đó. http://www.deltaviet.com http://hanhtrinhdelta.com
  8. 8. Có một qui trình quan trọng nhất trong tất cả các Viết ra nhữngqui trình, qui trình này lại rất đơn giản và dành điều cần làmcho tất cả mọi người để có thể làm việc hiệu quả mỗi ngàyhơn, thành công hơn. Đó là viết ra những côngviệc cần làm mỗi ngày trước khi bắt tay vào làm,sau đó nhìn nhận lại kết quả. Thực hiệnCó một việc đã góp phần tạo ra 3% những người chúngthành công nhất, vượt trội hơn so với 97% còn lạilà họ có mục tiêu rõ ràng, và mục tiêu đó đượcviết ra. Ghi nhận kết quả http://www.deltaviet.com Qui trình quan trọng nhất để http://hanhtrinhdelta.com thành công!

×