SlideShare a Scribd company logo
1 of 72
Handboek<br />Systeembeheer met het Didax concept<br />Probleemloos systeembeheer voor de ict’er op de basisschool<br />versie 1.5<br />Daxis<br />Deventer<br />2010<br /> Agenda studiedag Systeembeheer met het Didax concept<br />09.00 uurOpening<br />09.15 uurDe hoofdelementen van het Didax concept<br />09.45 uurDidax Webzapper<br />10.15 uurPauze<br />10.30 uurDidax ICT Beheertool<br />12.00 uurPauze<br />13.00 uurLocal en Global IT-Web<br />14.00 uurBackground Creator en Menu builder<br />15.00 uurPauze<br />15.15 uurF12 knop<br />15.45 uurDidax Software Carrousel<br />16.30 uurDidax Analyser<br />17.00 uurAfsluiting<br />PlaatsDatum <br />Daxisxx/xx/20xx<br />Maagdenburgstraat 22<br />7421 ZC Deventer<br />T: 0570-633242<br />marcel@daxis.nl<br />Index<br />Inloggegevens5<br />Samenvatting7,8<br />Hoofdstuk 1: Didax Webzapper9<br />Hoofdstuk 2: Didax Shell11<br />Profielen11<br />Gebruikersgroepen13<br />Gebruikers15<br />Tools17<br />Profiel opschonen17<br />Backup19<br />Hoofdstuk 3: Local en Global IT-Web20<br />Local20<br />Gebruiker21<br />Ict’er25<br />Global39<br />Hoofdstuk 4: Background Creator en Menubuilder43<br />Background Creator43<br />Menubuilder47<br />Hoofdstuk 5: F12 knop52<br />Hoofdstuk 6: Softwarecarrousel56<br />Hoofdstuk 7: Didax Analyser59<br />Hoofdstuk 8: Voorwaarden voor een geslaagd schoolbezoek62<br />Hoofdstuk 9: Productspecificaties63<br />Hoofdstuk 10: Wizards64<br />Inloggegevens<br />Didax concept<br />Naam ICT’er: _____________________________<br />Wachtwoord ICT’er: ________________________<br />Naast de Edex gebruikersnamen zijn de volgende gebruikersnamen aangemaakt:<br />Groep1Wachtwoord: xxxxx<br />Groep2Wachtwoord: xxxxx<br />Groep3Wachtwoord: xxxxx<br />Groep4Wachtwoord: xxxxx<br />Groep5Wachtwoord: xxxxx<br />Groep6Wachtwoord: xxxxx<br />Groep7Wachtwoord: xxxxx<br />Groep8Wachtwoord: xxxxx<br />Inlognaam en wachtwoord voor de Global IT-Web:<br />Naam: ________________________________<br />Wachtwoord: ___________________________<br />Inlognaam en wachtwoord leerkracht voor de Local IT-Web<br />Naam:Wachtwoord:<br />Didax ELO<br />Inlognaam school voor Didax ELO: ____________________<br />Wachtwoord school voor Didax ELO: __________________<br />Samenvatting<br />Systeembeheer op de basisschool vraagt steeds aandacht omdat het gebruik van computers en randapparatuur zoals digiborden de laatste jaren exponentieel is toegenomen. <br />In de meeste gevallen is het systeembeheer verdeeld over een externe dienstverlener en een interne ict’er. De onderlinge werkverdeling tussen deze twee dienstverleners is niet altijd even duidelijk en soms ook punt van strijd. “Ik kan zo weinig” is een kreet die men nog wel eens wil horen aan de kant van de interne ict’er.<br />Daxis is van mening dat de externe dienstverlening alleen goed verloopt als ze kan steunen op een interne ict’er die de ‘eenvoudige’ ict problemen en storingen snel en efficiënt kan oplossen.<br />Belangrijke voorwaarden zijn dan dat de interne ict’er de storingsmeldingen efficiënt aangeleverd krijgt van de leerkrachten en dat hij de storingen eenvoudig kan doorlinken naar Daxis als hij die problemen niet kan oplossen.<br />Daarnaast is het gewenst dat hij over een instrument beschikt waarmee hij die eenvoudige problemen kan tackelen. <br />Op basis van de meerjarige ervaringen van Daxis, zijn de volgende producten ontwikkeld: <br />Local en Global IT-Web: het communicatiemiddel om problemen te melden<br />Een digitaal hulpmiddel waarmee de leerkracht en ict’er de storingen kan melden. De leerkracht kan de storing melden naar de ict’er en de ict’er kan de storing melden naar Daxis. It-Web is webbased en gepersonaliseerd toegankelijk d.m.v. een naam- en wachtwoordbeveiliging. De servicedesk van Daxis rapporteert over de voortgang van de probleemoplossing naar de ict’er.<br />Local IT-Web: communicator tussen leerkracht en school ict’er;<br />Global IT-Web: communicator tussen school ict’er en service desk van Daxis.<br />Didax ICT-Beheertool: het softwarepakket om eenvoudig zelf beheer te plegen<br />Dit is een applicatie waarmee de ict’er de eenvoudige ict problemen en storingen in zijn school kan oplossen.<br />In het pakket zijn de volgende onderdelen ingebouwd:<br />-Background Creator en Menubuilder: Met deze onderdelen kan de ict’er snel per groep schermen bouwen. Hij kiest een achtergrond, hij plaatst daarop de iconen van de softwarepakketten, hij schrijft dit model weg naar de server en het scherm is daarna direct ter beschikking voor de groep. Ook kan er gekozen worden voor een scherm per gebruiker of een scherm dat ter beschikking is in een bepaald tijdvenster. Verder kunnen de achtergronden afgestemd worden op de jaargetijden of vieringen zoals Kerst, Pasen en Sinterklaas;<br />- Aan en uitzetten van usb poorten. Hiermee kan de ict’er de usb poorten van pc’s afsluiten of weer activeren;<br />- Een pc helemaal opnieuw installeren met behulp van de F-12 knop;<br />- Profielen opschonen van gebruikers;<br />- Zelf controleren of de back-ups van de server zijn gelukt;<br />- Zelf printers beheren;<br />- Zelf gebruikers voor het computernetwerk aanmaken;<br />- Zelf de resolutie van schermen instellen;<br />- Grafieken uitdraaien van het computer- en softwaregebruik;<br />Didax Softwarecarrousel: een infrastructuur om probleemloos software te installeren<br />Voor het installeren van een nieuw softwarepakket op de server en/of pc’s, heeft Daxis een installatiesysteem ontwikkeld, dat gebaseerd is op een centrale server die bij Daxis staat en die communiceert met alle servers van de aangesloten scholen. Vanaf die centrale server worden de softwarepakketten via het Internet verspreid en geïnstalleerd (gedeployed). De ict’er kan d.m.v. een webbased site aangeven welke pakketten hij geïnstalleerd wil hebben. De installatie vindt zowel op de server als de pc’s plaats. Als de pc’s op afstand opgestart kunnen worden (wake on lan), dan worden de softwarepakketten <br />’s nachts door Daxis geïnstalleerd.<br />Schoolbezoek van de Daxis medewerker aan de school<br />En als het toch gewenst is om ondersteuning van de Daxis medewerker te krijgen dan maakt hij een afspraak met de ict’er en komt op de afgesproken tijd om het probleem op te lossen. Om een goede samenwerking tussen school ict’er en de Daxis medewerker te garanderen dient aan enkele randvoorwaarden voldaan te worden, zoals de mogelijkheid om direct te kunnen communiceren. We gaan later in dit document op dat onderwerp in. <br />Hoofdstuk 1: Didax Zapper<br />De verschillende beheertaken zijn overzichtelijk gerangschikt in de Didax Zapper. Het is een overzichtelijke portal voor de ict’er. U klikt op één van de knoppen en u komt op het door u gekozen scherm uit. De onderdelen Carrousel, IT-Web, Local It-Web en ELO zijn webbased. Background Creator en Menubuilder horen bij elkaar. Hiermee bouwt u schermen voor leerling-groepen. De eerste stap is het creëren van een achtergrond en de tweede stap is het plaatsen van de iconen (Menubuilder).<br />In de volgende hoofdstukken worden de verschillende onderdelen uitvoerig besproken. We beginnen met de Didax ICT Beheertool.<br />Hoofdstuk 2: Didax ICT Beheertool<br />Met dit programma kunt u belangrijke beheertaken op een eenvoudige manier uitvoeren.<br />U komt in het volgende scherm terecht:<br />Aan de linkerkant ziet u het menu met de volgende onderdelen:<br />Profielen<br />Gebruikersgroepen<br />Gebruikers<br />Tools<br />Back-up<br />Profielen<br />Het pakket kent 4 gebruikersprofielen, namelijk directie, leraren, gast en leerlingen.<br />In een profiel wordt het volgende geregeld: <br />- Gebruik usb poorten op de computer waarop ingelogd wordt;<br />- Welke printers voor de gebruiker ter beschikking zijn;<br />- Welke schermresolutie op de computer gebruikt wordt;<br />- Welke mappen benaderd mogen worden en welke rechten de gebruiker heeft. <br />In een matrix kunt u de verschillen tussen de profielen goed waarnemen.<br />directielerarengastleerlingenUsb poortenPrintersSchermresolutieRechten<br />Als u op profielen klikt en vervolgens bijv. op directie, dan komt u in het bovenstaande scherm terecht. U kunt hier dus de standaard instellingen van het profiel aanpassen. U koppelt hier één of meerdere printers aan een profiel, stelt de standaardresolutie van het scherm in en bepaalt of de usb poorten gebruikt mogen worden.<br />U stelt dus voor alle directieleden dit als standaard in. Dat kunt u hier dus ook doen voor alle leraren, leerlingen en gasten. Stelt u niets in, dan geldt de instelling zoals in de matrix hierboven aangegeven.<br />Op gebruikersniveau kunt u later deze basisinstellingen per gebruiker alsnog veranderen!<br />Gebruikersgroepen<br />Hier kunt u gebruikersgroepen aanmaken. In een groep kunnen verschillende profielen samen komen. Dus een leerkracht en leerlingen zijn lid van dezelfde groep, maar hebben verschillende rechten c.q. mogelijkheden. U kunt hier ook weer een groep verwijderen of herbenoemen.<br />Als u een groep aanmaakt, wordt voor deze groep ook een map aangemaakt waarin de leden van de groep hun bestanden kunnen plaatsen.<br />Aan een groep worden de softwarepakketten gekoppeld, die gebruikt mogen/kunnen worden. <br />En tenslotte kunt u aangeven of deze groep wel een groepsmenu (shell) gebruikt. Vinkt u deze mogelijkheid niet aan, dan wordt het standaard Windows scherm gebruikt, met daarop de icoontjes van de applicaties die gebruikt mogen worden. We komen later uitgebreid op dit onderdeel terug.<br />Gebruikers<br />Hier kunt u gebruikers toevoegen en de gebruikerskenmerken wijzigen c.q. aanpassen. Op basis van het profiel heeft elke gebruiker een standaard instelling. Maar als u een bepaalde leerling bijv. het gebruik van een usb-poort wilt toestaan, dan kunt hier eenvoudig de standaardinstelling wijzigen. <br />Het gebruik van het pakket kunt u hier dus nader specificeren en kunt u een plaats geven binnen het didactische differentiatie model dat u hanteert.<br />U kunt de volgende kenmerken veranderen:<br />profiel<br />groep<br />gebruik usb<br />gebruik shell<br />persoonlijke software<br />printers<br /> <br />Klikt op ‘persoonlijke software’ van een gebruiker, dan krijgt u het volgende scherm:<br />Hierin kunt u software activeren c.q. deactiveren voor die gebruiker.<br />Klikt u op ‘printers’ bij een gebruiker, dan krijgt u dit scherm:<br />Hier kunt u een printer koppelen aan een gebruiker. Ontkoppelen gaat op dezelfde manier.<br />Tools<br />Profiel opschonen<br />Om het profiel op te schonen kiest u voor een pc. Alle computernamen komen te voorschijn door op het pijltje te klikken en vervolgens kiest u de juiste pc. Let op: U kunt als ict’er alleen de juiste keuze maken als u de informatie aangeleverd hebt gekregen van de gebruiker over de computernaam. Gebruikt de user de shell (hier komen we later op terug) dan kan die informatie eenvoudig worden opgevraagd door op het vraagteken rechtsboven in het scherm te klikken. Wordt de shell niet gebruikt, dan kan hij het icoontje met het vraagteken inklikken. <br />Klikt de gebruiker op het icoontje, dan komt de volgende Window te voorschijn:<br />Let er als ict’er dus op dat u relevante informatie van de gebruiker krijgt. Gaat dat via de Local IT-Web dan is het zaak de gebruikers op te voeden. Accepteer geen onduidelijke of vage meldingen!<br />Vervolgens kiest u de gebruikersnaam. <br />U klikt op ‘maak schoon’ en het systeem zorgt voor de rest. Het opschonen van het profiel zorgt er in de meeste gevallen voor dat de computer sneller opstart.<br />Back-up controle<br />Dit is een controlescherm. Op het scherm kunt u zien of de back-up van uw systeem op een bepaalde datum is gelukt. Daxis controleert deze functie altijd en plaatst de melding op het scherm. Daarom zit er altijd een bepaalde tijd tussen de back-up, de controle en de melding op het scherm.<br />U kiest een datum en daarna krijgt u een overzicht te zien van de back-up apparaten met een melding of de back-up is geslaagd.<br />Een agenda is ingebouwd om een datum te kiezen.<br /> Hoofdstuk 3: Local en Gobal IT-Web<br />Wat is Local IT-Web<br />Voor elke ict’er is er de Global IT-Web. Hiermee communiceert hij met de helpdesk van Daxis. Deze functie is ook lokaal ter beschikking voor leerkrachten. Elke leerkracht heeft de beschikking over een Local IT-Web en kan hiermee storingen doorgeven aan de school-ict’er. Als de school-ict’er het probleem niet kan oplossen, kan hij de melding onmiddellijk doorkoppelen naar de Global IT-Web. <br />Voor Wie<br />Er is een Local IT-Web per school aanwezig. De rollen in Local IT-Web zijn:<br />1.De ICT’er rol;<br />2.De gebruikers rol.<br />Deze handleiding begint met de gebruikers rol. De handleiding legt uit hoe je als gebruiker Local IT-Web dient te gebruiken.<br />Daarna wordt de ICT’er rol belicht.<br />De Gebruiker<br />Inloggen<br />Ga naar de site van Local IT-Web: http://localitweb.daxis.nl<br />Bovenstaand venster verschijnt.<br />Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.<br />Hebt u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Neem dan contact op met uw ICT’er.<br />Een melding maken<br />Na inloggen treft u deze menubalk bovenin aan.<br />Door op ‘Maak een melding’ te klikken verschijnt onderstaand venster:<br />Vul alle velden in. In het veld: ‘Melding’ kunt u verwoorden wat uw probleem precies is.<br />Door te klikken op ‘Plaats Melding’, wordt uw melding definitief opgenomen in het systeem.<br />U kunt uw eigen melding terug vinden bij ‘persoonlijke meldingen’. De ICT’er ziet uw nieuwe melding direct in zijn eigen Local IT-Web terug.<br />Mijn eigen meldingen<br />U kunt een overzicht krijgen van alle door u aangemaakte meldingen. Deze zijn in twee categorieën geplaatst, namelijk:<br />,[object Object]
Afgemelde meldingenZo kunt u snel en doeltreffend uw meldingen terugvinden.<br />Openstaande meldingen<br />Klik in de bovenste menubalk op ‘persoonlijke meldingen’ en dan op ‘openstaande meldingen’.<br />U ziet dan onderstaand venster:<br />In dit voorbeeld is er 1 melding die nog openstaat.<br />Indien er meerdere zijn, dan worden die onder elkaar weergegeven.<br />Afgemelde meldingen<br />Klik in de bovenste menubalk op ‘persoonlijke meldingen’ en dan op ‘afgemelde meldingen’.<br />U ziet dan onderstaand venster:<br />Het tweede tekstvlak is de oplossing van uw probleem. Meerdere afgemelde meldingen worden allemaal onder elkaar geplaatst.<br />Uitloggen<br />Zorg ervoor dat u na gebruik van Local IT-Web de pagina sluit door eerst uit te loggen. Als u dat niet doet bestaat de kans dat andere personen onder uw naam meldingen gaan aanmaken. Voorkom dat door uit te loggen.<br />De ICT’er<br />Inloggen<br />Ga naar de site van Local IT-Web: http://localitweb.daxis.nl<br />Bovenstaand venster verschijnt.<br />Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.<br />Nadat u hebt ingelogd, verschijnt onderstaand scherm. Indien er geen meldingen actief zijn, ziet u alleen de bovenbalk zoals hieronder is weergegeven.<br />Omdat u bent ingelogd als ICT’er verschijnt ook het onderdeel ‘ICT’er’.<br />Nieuwe melding aanmaken<br />Klik in het menu: ‘Maak een melding’, daarna verschijnt onderstaande afbeelding.<br />Vul de velden zo goed mogelijk in. Bij het veld melding omschrijft u helder en duidelijk uw probleem. Met de knop ‘Plaats Melding’ wordt de melding opgeslagen. De melding komt terug bij uw persoonlijke meldingen.<br />Mijn eigen meldingen<br />U kunt een overzicht krijgen van alle door u aangemaakte meldingen. Deze zijn in twee categorieën geplaatst, namelijk:<br />,[object Object]
Afgemelde meldingenZo kunt u snel en doeltreffend uw meldingen terugvinden.<br />Openstaande meldingen<br />Klik in de bovenste menubalk op ‘persoonlijke meldingen’ en dan op ‘openstaande meldingen’.<br />U ziet dan onderstaand venster:<br />Afgemelde meldingen<br />Klik in de bovenste menubalk op ‘persoonlijke meldingen’ en dan op ‘afgemelde meldingen’.<br />U ziet dan onderstaand venster:<br />Het tweede tekstvlak is de oplossing van uw probleem. Meerdere afgemelde meldingen worden allemaal onder elkaar geplaatst.<br />Controleer ingevoerde meldingen<br />Alle meldingen die worden ingevoerd door leerkrachten, vindt u terug in het menu ICT’er. Controleer ingevoerde meldingen zoals hieronder is weergegeven.<br />De ICT’er heeft als taak om alle meldingen op reguliere basis door te nemen. Indien een melding is afgehandeld komt deze in de afgehandelde meldingen te staan. Indien een melding niet door uzelf opgelost kan worden, kunt u deze met 1 handeling naar Global IT-Web sturen. Deze vindt u terug in het onderdeel ‘Meldingen’ bij Daxis.<br />Schematisch gaat het als volgt:<br /><schema invoegen><br />Controleer ingevoerde meldingen<br />Ga naar menu ICT’er en klik op het submenu Controleer ingevoerde meldingen zoals hieronder is weergegeven.<br />Het overzicht ziet er zo uit:<br />In dit geval is er 1 melding aangemaakt. Indien er meer zijn, dan komen die onder elkaar te staan.<br />Afmelden melding<br />Om de melding te bewerken klik je op: ‘Open’<br />Onderstaand venster komt tevoorschijn.<br />Neem de melding goed door. Indien de melding door uzelf opgelost is, klik dan op ‘bewerk’.<br />Dan verschijnt onderstaand venster.<br />Klik het vinkje ‘Meld af’, u ziet dan dit scherm.<br />In het tweede tekstvlak geeft u de oplossing aan. Druk op ‘Bewaar’ om de melding daadwerkelijk af te melden. Met ‘Cancel’ breekt u het afmelden af en keert u terug naar het overzicht.<br />Melding doorzetten naar Global It-Web<br />Indien de melding niet door uzelf opgelost kan worden, dan kunt u de melding aan Daxis doorgeven. Dit gaat als volgt:Klik op ‘Open melding’, onderaan ziet u de knop: ‘Stuur door naar Daxis’.<br />Klik erop, u krijgt dan onderstaand venster.<br />Neem de melding nogmaals goed door, zorg ervoor dat alle velden juist zijn ingevuld. Ook de bovenste drie velden zijn belangrijk. Vult u bij ‘Incident’ ook daadwerkelijk de juiste gegevens in!<br />Is alles goed ingevuld, druk dan op Stuur naar Daxis. Daarna keert u terug in het overzicht.<br />De zojuist doorgezette melding is nu verplaatst onder submenu naar Meldingen bij Daxis.<br />Meldingen bij Daxis<br />Via de knop ‘meldingen bij Daxis’ in het submenu ziet u het overzicht van alle meldingen die in behandeling zijn bij Daxis.<br />Let op, alleen de meldingen die via Local IT-Web zijn doorgezet naar Daxis.U ziet hier GEEN meldingen die rechtstreeks in Global IT-Web zijn ingevoerd.<br />Hieronder een voorbeeld van de weergave.<br />Zodra de melding bij Daxis wordt afgehandeld, verdwijnt deze melding uit Local IT-Web en is de melding alleen in Global IT-Web na te lezen.<br />Afgemelde meldingen<br />De afgemelde meldingen zijn alleen de meldingen die zijn afgehandeld door uzelf.<br />Ga naar het onderdeel ‘ICT’er’ en klik op ‘Afgehandelde meldingen’, u ziet dan het volgende venster.<br /> <br />Gebruikersbeheer<br />Als ICT’er heeft u dezelfde inlog in Local IT-Web als in Global IT-Web. Om Local IT-Web goed in te richten in de school dienen alle leerkrachten een eigen inlog en wachtwoord te krijgen. De ICT’er krijgt hiervoor de mogelijkheid bij gebruikersbeheer.<br />Klik in het menu op ‘ICT’er’ en dan op ‘Gebruikersbeheer’, u krijgt onderstaand venster:<br />Hier treft u een opsomming aan van alle gebruikers en de rol die zij hebben. U kunt een gebruiker bewerken, of een nieuwe invoeren. Bij aanmaken van een nieuwe gebruiker krijgt u onderstaand venster.<br />Vul de gegevens in en klik op ‘verwerk’. Hierna kan de aangemaakte gebruiker gebruikmaken van Local IT-Web.<br />Bewerken van een gebruiker gaat op dezelfde manier.<br />Wachtwoord reset<br />Voor alle gebruikers kan er een wachtwoord reset gedaan worden door de gebruiker te bewerken. Hierna kunt u een nieuw wachtwoord opgeven.<br />Gebruiker verwijderen<br />Indien een gebruiker niet meer mag inloggen in Local IT-Web, dan kunt u deze gebruiker verwijderen door op de knop ‘verwijder’ te klikken achter de gebruiksnaam.<br />Denk eraan dat medewerkers die niet meer werkzaam zijn op school ook daadwerkelijk verwijderd worden uit Local IT-Web.<br />Global IT-Web<br />Inleiding<br />IT-Web is een webbased applicatie bedoeld voor medewerkers van een servicedesk. Zowel de medewerkers van de servicedesk, de ict-ondersteuners, de servicemanager en niet op de laatste plaats de cliënt kunnen gebruik maken van de verschillende poorten die toegang verschaffen tot de applicatie.<br />Elke poort heeft specifieke kenmerken en geeft toegang tot bepaalde onderdelen van de applicatie.<br />Globale werking<br />Een cliënt kan zich met eigen naam en wachtwoord via het internet toegang verschaffen tot IT-Web en kan melding maken van een storing. Een storing kan omschreven worden, geclassificeerd naar belangrijkheid en de cliënt kan aangeven wanneer hij/zij de ict-ondersteuner verwacht voor reparatie.<br />De servicedesk ontvangt de melding en beoordeelt de melding. Is de melding geclassificeerd, dan wordt gekeken of de gewenste reparatiedatum/tijd gehaald kan worden. Lukt dat, dan wordt de melding naar de cliënt gemaakt dat de aanvraag gehonoreerd is. Is er een modificatie gemaakt, dan krijgt de cliënt een voorstel van de servicedesk terug.<br />Per maand kunnen er facturen per cliënt uitgedraaid worden. <br />Escalatieprocedures zijn ingebouwd en worden per email uitgevoerd.<br />De cliënt kan tevens bestellingen doen zoals supplies en onderdelen.<br />Log files worden aangemaakt op basis van verrichte werkzaamheden per cliënt en ondersteuner.<br />In deze handleiding wordt het de cliëntentoegangspoort beschreven.<br />De cliënteningang<br />De cliënt kan zich via de site www.daxis.nl/itweb toegang verschaffen tot de applicatie. De gebruiker dient zijn naam en wachtwoord in te vullen en komt vervolgens in het openingsscherm.<br />Op het openingsscherm kan de klant het volgende vinden:<br />Aan de linkerkant van het scherm staan drie knoppen: <br />Startpagina<br />Log <br />Mijn profiel<br />De gebruiker kan bij mijn profiel zijn gegevens bekijken en eventueel aanpassen.<br />In de log file is een overzicht te vinden van aangemelde storingen.<br />Verder kan de klant het raamcontract opvragen en de belangrijkste punten van het contract in de linkerkolom bekijken.<br /> <br />Verder ziet de cliënt direct alle openstaande meldingen, gesorteerd naar datum of belangrijkheid. Voor elke melding staat een icoontje. De cliënt kan direct zien welke melding in behandeling is en welke nog niet. <br />En natuurlijk het belangrijkste wellicht van dit scherm:<br />De cliënt kan een nieuwe incidentmelding aanmaken.<br />De cliënt kan de melding in een categorie indelen bij het onderdeel detectie.<br />Bijv. netwerk & datacommunicatie, werkstations, etc.<br />Tevens kan het probleem geclassificeerd worden. De storing kan in een systeem van 9 niveaus ingeschaald worden. Van ‘niemand kan meer werken’ tot ‘één persoon kan op omslachtige wijze nog werken’.<br />Verder kan de storing omschreven worden en kan de klant aangeven wanneer de ict-ondersteuner ter plekke dient te verschijnen.<br />Na versturen van het bericht zal de helpdesk de melding ontvangen en beoordelen. Zodra de melding beoordeeld is, kan de klant zien wat de status is van de melding.<br />In de meeste gevallen zal nader overleg nodig zijn over de tijd waarop het euvel verholpen wordt. <br />Hoofdstuk 4: Background Creator en Menubuilder<br />Inleiding<br />Het gaat hier om twee programma’s die in elkaars verlengde liggen en er op gericht zijn een scherm te produceren voor één of meerdere gebruikers. De eerste etappe is het produceren van een achtergrond met daarop de naam van de groep waarvoor het scherm bedoeld is en de naam van de school.<br />Het programma bevat talloze grafische achtergronden die u zelf ook in een later stadium kunt uitbreiden.<br />Als de achtergrond geproduceerd is, worden de iconen geplaatst. Dit doet u met de Menubuilder. Tenslotte wordt de achtergrond samen met de Menubuilder gepubliceerd, waarna het totale scherm door de groep gebruikt kan worden.<br /> <br />Background Creator<br />Het openingsscherm is leeg en u kunt alleen maar klikken op file.<br />U krijgt de mogelijkheid ‘nieuw’ en ‘save’ te kiezen. U kiest ‘nieuw’.<br />U krijgt nu het volgende scherm:<br />U klikt nu op ‘achtergrond’ en het volgende scherm verschijnt:<br />Selecteer een achtergrondplaat.<br />Kies vervolgens een of meerdere figuur(en). Klik op ‘figuren’.<br />Afhankelijk van de achtergrondscene kiest u overeenkomende figuren. De figuren kunt u vrij plaatsen op de achtergrondplaat.<br />Nu kiest u een groepnaam door op de button ‘groepsnaam’ te klikken.<br />En tenslotte kiest u nog een schoolnaam.<br />Klik op de schoolnaam en vervolgens op ‘selecteer’.<br />U kunt de naam vrijelijk plaatsen op het scherm.<br />Als alles naar uw wens is, kunt nu het komplete scherm saven.<br />Menubuilder<br />Is in Background Creator uw achtergrond voor een groep naar wens gemodelleerd, dan kunt u thans overgaan naar de Menubuilder.<br />U klikt op ‘open’.<br />Open het menu voor een gebruiker of voor een groep.<br />Gebruiker<br />Groep<br />U kunt naar believen dus een scherm maken voor een individuele gebruiker, maar ook voor een groep.<br />Maak een keuze voor een bijv. een groep en u komt in het volgende scherm terecht:<br />Ga op een cel staan met de mousepointer en dubbelklik met de linker muisknop. <br />Nu opent zich een Window met de verschillende programma’s die u kunt kiezen.<br />Kies bijv. Outlook 2003 en ziet dat er nu een icoontje in de cel komt te staan.<br />Klik op het icoontje en het volgende verschijnt:<br />Klik op ‘beschikbare tijden’.<br />U kunt nu opgeven of het icoontje altijd op het scherm moet staan of dat het op bepaalde tijden en data beschikbaar moet zijn.<br />Klik op desktop en kies ‘Verander achtergrond’.<br />Kies een achtergrond en klik op ‘Voeg toe’.<br />U ziet in gekozen achtergronden nu uw keuze.<br />U kunt nu nog kiezen voor een begin- en eindtijd en aangeven dat dit de standaard achtergrond dient te zijn.<br />Klik vervolgens op ok.<br />Het geheel met achtergrond en icoontjes is nu automatisch weggeschreven.<br /> Hoofdstuk 5: De F12 knop<br />Het kan soms noodzakelijk zijn een machine helemaal opnieuw te installeren. Het vinden van de oorzaak van een storing duurt soms te lang en het is in zulke situaties raadzaam de machine helemaal opnieuw te installeren. Tijdens het opstarten drukt u daarom op de F12 knop.<br />U gaat de volgende stappen uitvoeren:<br />Press F12 for network service boot<br />Zet de computer aan, vrij snel komt de volgende tekst op het scherm “PXE Network Boot”. Op het moment dat hij een ip-adres gekregen heeft staat het volgende op het scherm (kan per pc iets afwijken in de nummertjes):<br />Als er staat” Press F12 for netwerk service boot”, dan dient u F12 te drukken. <br />Hierdoor activeert u het opstarten vanaf het netwerk. Drukt u geen F12, dan zal de computer starten opstarten.<br />Korte uitleg<br />Lees deze uitleg even goed door. Indien u dat gedaan heeft, ga dan verder door “Enter” te drukken.<br />Computer keuze<br />Nu verschijnt er een lijst met mogelijke computersoorten. Kies hier de juiste soort en druk op ENTER.<br />De volgende modellen zijn beschikbaar:<br />Desktops<br />Acer Power FV (de grote zwarte kast)<br />Acer Power 1000 (de eerste serie kleine pc’s)<br />Acer Veriton L410 (de nieuwere kleine pc’s ) deze werken allemaal met de algemene installatie, als het goed is omschreven met Overig.<br />Laptops<br />Acer Travelmate 5720<br />Acer Travelmate 5730<br />Selecteer de juiste optie met de pijltjes toetsen en kies hem door “Enter” te drukken. <br />Het automatische installatie proces is nu gestart. Normaal gesproken duurt dit ongeveer een uur. Zet de computer tijdens de installatie NOOIT uit!<br />Windows staat erop<br />Tijdens het installatieproces start de computer automatisch een aantal keer opnieuw op. Het lijkt erop of de computer dan al klaar is. Dit is niet het geval. <br />Na de installatie van Windows zal de software carrousel de educatieve software gaan installeren. Een aantal keer ziet u onderstaand scherm voorbijkomen. <br />Laat de computer met rust totdat u het inlogscherm krijgt zoals u dat gewend bent.<br /> <br /> Hoofdstuk 6: Didax softwarecarrousel<br />Inleiding<br />De basisstructuur van uw netwerk zal ingrijpend veranderen met de invoering van de Didax softwarecarrousel. <br />Uw schoolserver wordt opgenomen in het Didax educatieve netwerk. De Didax Software Server staat in Deventer bij Daxis en is via het Internet verbonden met uw schoolserver. <br />De Didax software server<br />Deze server bevat alle mogelijke educatieve software die geschikt is voor het Didax concept. Alle software die u wilt gaan gebruiken op uw school wordt vanaf deze server naar uw school getransporteerd.<br />De Didax school server<br />De Didax schoolserver is de server bij u op school (of via breedband in een datacentrum). Hierop staat de Didax software waarmee u als ICT coördinator alles kunt bedienen, via de Didax ICT management software.<br />Didax cliënt software <br />Op alle computers in de school is de Didax cliëntsoftware geïnstalleerd. Hierdoor heeft uw ICT-coördinator de volledige controle over deze computers <br />De Didax softwarecarrousel kent een back- en frontoffice. De gebruiker (de school ict’er) kent alleen de frontoffice, terwijl de servicedesk van Daxis voornamelijk werkt met de backoffice.<br />De applicatie is webbased en het openingsscherm ziet er als volgt uit:<br />U logt in met uw naam en wachtwoord.<br />U kunt met deze applicatie aangeven welke softwarepakketten u voor uw school actief wilt hebben. <br />In het scherm staan alle beschikbare applicaties. U kiest voor een applicatie waarvan u de licentie hebt.<br />De school overlegt aan het begin van het schooljaar een getekend document waarin vermeld staat over welke licenties de school beschikt.<br />De basisinstallatie voor uw school is door Daxis uitgevoerd. Tijdens de intake hebt u een lijst samengesteld met uw softwarepakketten. Deze pakketten zijn door Daxis geïnstalleerd. <br />Aanvullingen zijn mogelijk door de betrokken applicatie aan te vinken. Daxis installeert dat pakket dan binnen 48 uur. Eventueel dient u een aanvulling van de licentierechten aan Daxis op te sturen.<br />U krijgt een email van onze helpdesk als het pakket gereed voor gebruik is. <br />Installeren betekent dat het pakket op de server en op alle pc’s geïnstalleerd wordt. <br />U moet vervolgens als ict’er nog twee dingen doen: <br />U dient aan te geven welke gebruikers van het pakket gebruik mogen maken;<br />U dient een icoontje te plaatsen op het scherm van de groep c.q. gebruiker.<br />Hoofdstuk 7: Didax Analyser<br />Inleiding<br />Met de Didax Analyser kunt u in beeld brengen hoe gebruik van de hard- en software is. <br /> <br />U klikt op het plusje bij Grafieken en het volgende komt te voorschijn:<br />Algemeen software gebruik<br />U kunt een begin- en einddatum invoeren.<br />U kunt aangeven of u een verdeling per groep wenst.<br />Tevens kunt u een voorkeur aangeven voor een verslaggeving waarin aangegeven is hoeveel keer een pakket gestart is of het aantal uur dat het pakket gebruikt is.<br />Voor de verslaggeving maakt met pakket gebruik van Microsoft Excel. Automatisch wordt een grafiek gegenereerd.<br />Algemeen computer gebruik<br />Ook hier kan een begin- en einddatum voor de meting worden opgegeven. <br />U kunt vragen naar het aantal malen gestart of het aantal draaiuren.<br />Differentiatie kan worden aangebracht door een verdeling per groep aan te brengen of alleen het functioneren van de digiboordcomputers op te vragen.<br />Dit laatste kan alleen maar als in de database van de computers dit wel is ingevoerd. Daxis zorgt ervoor dat deze gegevens bij de invoering van het Didax concept ter beschikking zijn.<br />Hoofdstuk 8: Voorwaarden voor een geslaagd schoolbezoek<br />Om tot een goede ondersteuningsstructuur te komen te komen, zijn er aan de kant van Daxis de volgende voorwaarden gecreëerd:<br />Inzet van een helpdesk voor 1ste lijns ondersteuning;<br />Inzet van een Internetsite (IT-Web) om meldingen en storingen te communiceren;<br />Inzet van 2de lijns helpdeskondersteuners;<br />Inzet van it-medewerkers om problemen ter plekke op te lossen;<br />Rapportage van verrichte werkzaamheden;<br />Inzet van hardware schoonmakers;<br />Formuleren van richtlijnen en service levels voor de ondersteuning in de vorm van een SLA;<br />Inzet van Internet diensten voor e-mail en internetsites;<br />Controle en uitvoering van back-up diensten<br />Aan de kant van SKBG verwacht Daxis het volgende:<br />Inzet van een ict’er per school die communiceert met Daxis op geplande tijden;<br />Inzet van een ict’er per school die kleine problemen zelf kan oplossen;<br />Binnen de school is een communicatiemodel opgezet waardoor de leerkracht op een eenvoudige en snelle manier zijn storing kan melden aan de ict’er;<br />Uitsluitend de ict’er communiceert met Daxis over storingen;<br />Binnen de school zijn in elk geval de directeur en de ict’er op de hoogte van de inhoud van de SLA;<br />Voor de installatie van nieuwe software op de school is toestemming aanwezig van SKBG. Is er geen toestemming voor installatie van de centrale directie van SKBG, dan wordt er niet geïnstalleerd; <br />Problemen)* in de hardware of het computernetwerk van een school die niet binnen het bereik van de SLA liggen, worden uitsluitend tegen betaling uitgevoerd.<br />Naast de jaarlijkse schoonmaak van hardware door Daxis, zorgen de scholen zelf voor de noodzakelijke tussentijdse reiniging van beamers.<br />SKBG houdt Daxis jaarlijks op de hoogte van de namen van de ict’ers en directeuren, en wisselingen daarin. Per school wordt aangegeven hoeveel tijd er ter beschikking is voor ict-werkzaamheden en op welke momenten de ict’er met Daxis kan communiceren. Tevens zorgt SKBG ervoor dat Daxis op de hoogte is van belangrijke ict-beleidsbeslissingen waar Daxis mee te maken krijgt. <br />SKBG vraagt Daxis vroegtijdig om advies indien ze dat wenst.<br />Hoofdstuk 9: Productspecificaties<br />Het Didax concept is een beheeroplossing dat bepaalde eigenschappen van uw netwerk en hardware vraagt. <br />Hieronder treft u deze eisen aan.<br />Benodigd<br />-Internetverbinding (minimaal 4 mb. download)<br />-Een Ethernet netwerkstructuur<br />-Een fileserver met Microsoft Windows 2003/2008 als besturingssysteem<br />-Werkstations met Microsoft XP als besturingssysteem<br />Specifieke eisen aan de fileserver<br />Windows 2003/2008 server als besturingssysteem<br />Minimaal 2 gb. intern geheugen<br />Minimaal Xeon processor 2,4 ghz<br />Minimaal 500 gb. harddisk<br />SQL express (<400 leerlingen)<br />Specifieke eisen aan de werkstations<br />Windows XP als besturingssysteem<br />Minimaal 1 gb. intern geheugen<br />Minimaal 160 gb. harddisk<br />Minimaal P4 2,8 ghz. Hoofdstuk 10: Wizards<br />In dit gedeelte staan meerdere wizards. Het zijn beknopte stappenschema’s die hulp bieden bij de verschillende applicaties.<br />Simpel gezegd: wat moet je eerst doen en wat dan. En waar moet je aan denken.<br />We hebben de volgende wizards ontwikkeld:<br />Profiel veranderen<br />Maak een gebruikersgroep aan (verwijder/herbenoem)<br />Voeg software toe aan gebruikersgroep<br />Wizard Profiel veranderen<br />Start de Zapper op<br />Kies ict beheer<br />Klik op profielen<br />Klik op één van de vier profielen<br />Voer de verandering(en) door<br />Verlaat Didax ict beheer<br />Verlaat Didax Zapper <br />Profielen:<br />Profiel aanpassen:<br />Wizard Maak een gebruikersgroep aan (verwijder/herbenoem)<br />Start de Zapper op<br />Kies ict beheer<br />Klik op gebruikersgroepen<br />Klik op nieuw (of verwijder of beheer)<br />Voer de naam in (bij verwijderen/herbenoem klikt u op een reeds bestaande naam in de rij en klik vervolgens op herbenoem of verwijder)<br />Verlaat Didax ict beheer<br />Verlaat Didax Zapper <br />Nieuw:<br />Herbenoem:<br />Verwijderen:<br />Wizard Voeg software toe aan een gebruikersgroep<br />Start de Zapper op<br />Kies ict beheer<br />Klik op gebruikersgroepen<br />Klik op een groep<br />Klik op ‘Voeg toe’ bij Gebruikte software<br />Kies uit de rij software het juiste pakket en klik op ok<br />Verlaat Didax ict beheer<br />Verlaat Didax Zapper <br />Wizard Gebruikers toevoegen<br />Start de Zapper op<br />Kies ict beheer<br />Kies gebruikers<br />Klik op ‘nieuwe gebruiker’<br />Voer de gegevens in<br />Sluit af met ok<br />Sluit ict beheer af<br />Sluit de Zapper af<br />Wizard Gebruikerskenmerken veranderen<br />Start de Zapper op<br />Kies ict beheer<br />Kies gebruikers<br />Ga naar de gebruiker in de lijst<br />Kies één van de zes kenmerken<br />Verander het kenmerk zoals u wenst<br />Sluit ict beheer af<br />Sluit de Zapper af<br />Wizard profiel opschonen<br />Werkzaamheden vooraf:<br />U dient te weten wat de naam de pc is, waarop het profiel van de gebruiker zit.<br />U gaat naar de pc en klikt op het volgende icoontje:<br />Nu komt de volgende Window te voorschijn:<br />Noteer gebruikersnaam en computernaam (neem papier en pen mee)<br />(Bij een Local IT-Web melding, moet de gebruiker dit zelf doen)<br />Heeft de computergebruiker de Daxis Shell dan klikt u op het vraagteken in rechterbovenhoek<br />Start nu de Zapper op<br />Kies ict beheer<br />Kies Tools: Maak profiel schoon<br />Kies de computer uit de lijst<br />Kies een de gebruiker uit de lijst<br />Geef de opdracht ‘Maak schoon’<br />Sluit ict beheer af<br />Sluit de Zapper af<br />Wizard nieuwe software aanvragen<br />Stap 1<br />Start de Zapper op<br />Klik op Carrousel<br />Kies uit de softwarelijst het pakket dat u wilt laten installeren<br />Sluit de Carrousel<br />Sluit de Zapper<br />Stap 2<br />U krijgt van Daxis bericht dat het pakket geïnstalleerd is<br />Start de Zapper<br />Klik op ict beheer<br />Ga naar Gebruikersgroepen <br />Klik op ‘Voeg toe’ bij Gebruikte software<br />Kies uit de rij software het juiste pakket en klik op ok<br />Verlaat Didax ict beheer<br />Stap 3 (als de gebruiker of groep met het grafische scherm werkt)<br />Klik op Menubuilder van de Zapper<br />Kies ‘Open menu voor gebruiker of groep’<br />Controleer of het icoontje geplaatst is<br />Plaats het icoontje op de juiste plaats<br />Sluit Menubuilder<br />Sluit de Zapper<br />Wizard Computer opnieuw installeren ((F12 knop)<br />Zet de computer aan<br />Als er op het scherm staat ”Press F12 for netwerk service boot”, dan drukt u op F12<br />Lees de uitleg<br />Dan komt een lijst met computertypes en kies het juiste type uit<br />Het automatische installatieproces is nu gestart<br />Zet de computer tijdens de installatie NOOIT uit<br />Als de installatie klaar, kunt u de computer uitzetten.<br />
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300
Didax Beheerhandboek v300

More Related Content

Similar to Didax Beheerhandboek v300

New features cognos10.2
New features cognos10.2New features cognos10.2
New features cognos10.2Jan van Otten
 
20081126 Hands On Presentatie Bram
20081126 Hands On Presentatie Bram20081126 Hands On Presentatie Bram
20081126 Hands On Presentatie BramFARO
 
20081126 Hands On Presentatie Bram
20081126 Hands On Presentatie Bram20081126 Hands On Presentatie Bram
20081126 Hands On Presentatie BramFARO
 
20170901 - Over wyStack
20170901 - Over wyStack20170901 - Over wyStack
20170901 - Over wyStackTom van Oost
 
ICTestAutomation overzicht testsoftware
ICTestAutomation overzicht testsoftwareICTestAutomation overzicht testsoftware
ICTestAutomation overzicht testsoftwareMarcel Diepenbroek
 
Rapport 201012 xmpp_federatie_ocs_implementatiehandleiding
Rapport 201012 xmpp_federatie_ocs_implementatiehandleidingRapport 201012 xmpp_federatie_ocs_implementatiehandleiding
Rapport 201012 xmpp_federatie_ocs_implementatiehandleidingsig-uc
 
Data-science, een kwestie van goed samenwerken
Data-science, een kwestie van goed samenwerkenData-science, een kwestie van goed samenwerken
Data-science, een kwestie van goed samenwerkenJulia Lebedeva
 
Data-science, een kwestie van goed samenwerken
Data-science, een kwestie van goed samenwerkenData-science, een kwestie van goed samenwerken
Data-science, een kwestie van goed samenwerkenMirabeau
 
Tự học Solidworks Tutorials - Tu-hoc-solidworks-tutorials-pdf
Tự học Solidworks Tutorials - Tu-hoc-solidworks-tutorials-pdfTự học Solidworks Tutorials - Tu-hoc-solidworks-tutorials-pdf
Tự học Solidworks Tutorials - Tu-hoc-solidworks-tutorials-pdfHọc Cơ Khí
 
Cursus: Thuiscloud bouwen met een NAS
Cursus: Thuiscloud bouwen met een NASCursus: Thuiscloud bouwen met een NAS
Cursus: Thuiscloud bouwen met een NASIDG Nederland
 
Cordis artikel Het Ondernemersbelang
Cordis artikel Het OndernemersbelangCordis artikel Het Ondernemersbelang
Cordis artikel Het Ondernemersbelangswaipnew
 
Kick Off Project 2: Inleiding
Kick Off Project 2: InleidingKick Off Project 2: Inleiding
Kick Off Project 2: InleidingPatrick Koning
 
Presentatie Wildcard
Presentatie WildcardPresentatie Wildcard
Presentatie WildcardOmnilevel
 
V-ICT-OR SHOPT IT 2014
V-ICT-OR SHOPT IT 2014V-ICT-OR SHOPT IT 2014
V-ICT-OR SHOPT IT 2014V-ICT-OR
 
BusinessBase MS CRM solutions
BusinessBase MS CRM solutionsBusinessBase MS CRM solutions
BusinessBase MS CRM solutionsBusinessBase
 

Similar to Didax Beheerhandboek v300 (20)

New features cognos10.2
New features cognos10.2New features cognos10.2
New features cognos10.2
 
20081126 Hands On Presentatie Bram
20081126 Hands On Presentatie Bram20081126 Hands On Presentatie Bram
20081126 Hands On Presentatie Bram
 
20081126 Hands On Presentatie Bram
20081126 Hands On Presentatie Bram20081126 Hands On Presentatie Bram
20081126 Hands On Presentatie Bram
 
20170901 - Over wyStack
20170901 - Over wyStack20170901 - Over wyStack
20170901 - Over wyStack
 
PaaS: Platform as a Service
PaaS: Platform as a ServicePaaS: Platform as a Service
PaaS: Platform as a Service
 
ICTestAutomation overzicht testsoftware
ICTestAutomation overzicht testsoftwareICTestAutomation overzicht testsoftware
ICTestAutomation overzicht testsoftware
 
Rapport 201012 xmpp_federatie_ocs_implementatiehandleiding
Rapport 201012 xmpp_federatie_ocs_implementatiehandleidingRapport 201012 xmpp_federatie_ocs_implementatiehandleiding
Rapport 201012 xmpp_federatie_ocs_implementatiehandleiding
 
Data-science, een kwestie van goed samenwerken
Data-science, een kwestie van goed samenwerkenData-science, een kwestie van goed samenwerken
Data-science, een kwestie van goed samenwerken
 
Data-science, een kwestie van goed samenwerken
Data-science, een kwestie van goed samenwerkenData-science, een kwestie van goed samenwerken
Data-science, een kwestie van goed samenwerken
 
Tự học Solidworks Tutorials - Tu-hoc-solidworks-tutorials-pdf
Tự học Solidworks Tutorials - Tu-hoc-solidworks-tutorials-pdfTự học Solidworks Tutorials - Tu-hoc-solidworks-tutorials-pdf
Tự học Solidworks Tutorials - Tu-hoc-solidworks-tutorials-pdf
 
Linux
LinuxLinux
Linux
 
Cursus: Thuiscloud bouwen met een NAS
Cursus: Thuiscloud bouwen met een NASCursus: Thuiscloud bouwen met een NAS
Cursus: Thuiscloud bouwen met een NAS
 
RES Workspace Manager brochure
RES Workspace Manager brochureRES Workspace Manager brochure
RES Workspace Manager brochure
 
Cordis artikel Het Ondernemersbelang
Cordis artikel Het OndernemersbelangCordis artikel Het Ondernemersbelang
Cordis artikel Het Ondernemersbelang
 
Kick Off Project 2: Inleiding
Kick Off Project 2: InleidingKick Off Project 2: Inleiding
Kick Off Project 2: Inleiding
 
Presentatie Wildcard
Presentatie WildcardPresentatie Wildcard
Presentatie Wildcard
 
Mdot 4a broker introductie
Mdot 4a broker introductie Mdot 4a broker introductie
Mdot 4a broker introductie
 
Eduvision - Business apps in html5
Eduvision - Business apps in html5Eduvision - Business apps in html5
Eduvision - Business apps in html5
 
V-ICT-OR SHOPT IT 2014
V-ICT-OR SHOPT IT 2014V-ICT-OR SHOPT IT 2014
V-ICT-OR SHOPT IT 2014
 
BusinessBase MS CRM solutions
BusinessBase MS CRM solutionsBusinessBase MS CRM solutions
BusinessBase MS CRM solutions
 

More from Marten Boven

More from Marten Boven (9)

WO-II (3)
WO-II (3)WO-II (3)
WO-II (3)
 
WO-II (2)
WO-II (2)WO-II (2)
WO-II (2)
 
WO-II (1)
WO-II (1)WO-II (1)
WO-II (1)
 
Napoleon
NapoleonNapoleon
Napoleon
 
Gerritsen
GerritsenGerritsen
Gerritsen
 
Eerste WO
Eerste WOEerste WO
Eerste WO
 
Michiel de Ruyter
Michiel de RuyterMichiel de Ruyter
Michiel de Ruyter
 
Hunnebedbouwers
HunnebedbouwersHunnebedbouwers
Hunnebedbouwers
 
Didax Elo Powerpoint Presentatie
Didax Elo Powerpoint PresentatieDidax Elo Powerpoint Presentatie
Didax Elo Powerpoint Presentatie
 

Didax Beheerhandboek v300

 • 1.
 • 2.
 • 3. Afgemelde meldingenZo kunt u snel en doeltreffend uw meldingen terugvinden.<br />Openstaande meldingen<br />Klik in de bovenste menubalk op ‘persoonlijke meldingen’ en dan op ‘openstaande meldingen’.<br />U ziet dan onderstaand venster:<br />Afgemelde meldingen<br />Klik in de bovenste menubalk op ‘persoonlijke meldingen’ en dan op ‘afgemelde meldingen’.<br />U ziet dan onderstaand venster:<br />Het tweede tekstvlak is de oplossing van uw probleem. Meerdere afgemelde meldingen worden allemaal onder elkaar geplaatst.<br />Controleer ingevoerde meldingen<br />Alle meldingen die worden ingevoerd door leerkrachten, vindt u terug in het menu ICT’er. Controleer ingevoerde meldingen zoals hieronder is weergegeven.<br />De ICT’er heeft als taak om alle meldingen op reguliere basis door te nemen. Indien een melding is afgehandeld komt deze in de afgehandelde meldingen te staan. Indien een melding niet door uzelf opgelost kan worden, kunt u deze met 1 handeling naar Global IT-Web sturen. Deze vindt u terug in het onderdeel ‘Meldingen’ bij Daxis.<br />Schematisch gaat het als volgt:<br /><schema invoegen><br />Controleer ingevoerde meldingen<br />Ga naar menu ICT’er en klik op het submenu Controleer ingevoerde meldingen zoals hieronder is weergegeven.<br />Het overzicht ziet er zo uit:<br />In dit geval is er 1 melding aangemaakt. Indien er meer zijn, dan komen die onder elkaar te staan.<br />Afmelden melding<br />Om de melding te bewerken klik je op: ‘Open’<br />Onderstaand venster komt tevoorschijn.<br />Neem de melding goed door. Indien de melding door uzelf opgelost is, klik dan op ‘bewerk’.<br />Dan verschijnt onderstaand venster.<br />Klik het vinkje ‘Meld af’, u ziet dan dit scherm.<br />In het tweede tekstvlak geeft u de oplossing aan. Druk op ‘Bewaar’ om de melding daadwerkelijk af te melden. Met ‘Cancel’ breekt u het afmelden af en keert u terug naar het overzicht.<br />Melding doorzetten naar Global It-Web<br />Indien de melding niet door uzelf opgelost kan worden, dan kunt u de melding aan Daxis doorgeven. Dit gaat als volgt:Klik op ‘Open melding’, onderaan ziet u de knop: ‘Stuur door naar Daxis’.<br />Klik erop, u krijgt dan onderstaand venster.<br />Neem de melding nogmaals goed door, zorg ervoor dat alle velden juist zijn ingevuld. Ook de bovenste drie velden zijn belangrijk. Vult u bij ‘Incident’ ook daadwerkelijk de juiste gegevens in!<br />Is alles goed ingevuld, druk dan op Stuur naar Daxis. Daarna keert u terug in het overzicht.<br />De zojuist doorgezette melding is nu verplaatst onder submenu naar Meldingen bij Daxis.<br />Meldingen bij Daxis<br />Via de knop ‘meldingen bij Daxis’ in het submenu ziet u het overzicht van alle meldingen die in behandeling zijn bij Daxis.<br />Let op, alleen de meldingen die via Local IT-Web zijn doorgezet naar Daxis.U ziet hier GEEN meldingen die rechtstreeks in Global IT-Web zijn ingevoerd.<br />Hieronder een voorbeeld van de weergave.<br />Zodra de melding bij Daxis wordt afgehandeld, verdwijnt deze melding uit Local IT-Web en is de melding alleen in Global IT-Web na te lezen.<br />Afgemelde meldingen<br />De afgemelde meldingen zijn alleen de meldingen die zijn afgehandeld door uzelf.<br />Ga naar het onderdeel ‘ICT’er’ en klik op ‘Afgehandelde meldingen’, u ziet dan het volgende venster.<br /> <br />Gebruikersbeheer<br />Als ICT’er heeft u dezelfde inlog in Local IT-Web als in Global IT-Web. Om Local IT-Web goed in te richten in de school dienen alle leerkrachten een eigen inlog en wachtwoord te krijgen. De ICT’er krijgt hiervoor de mogelijkheid bij gebruikersbeheer.<br />Klik in het menu op ‘ICT’er’ en dan op ‘Gebruikersbeheer’, u krijgt onderstaand venster:<br />Hier treft u een opsomming aan van alle gebruikers en de rol die zij hebben. U kunt een gebruiker bewerken, of een nieuwe invoeren. Bij aanmaken van een nieuwe gebruiker krijgt u onderstaand venster.<br />Vul de gegevens in en klik op ‘verwerk’. Hierna kan de aangemaakte gebruiker gebruikmaken van Local IT-Web.<br />Bewerken van een gebruiker gaat op dezelfde manier.<br />Wachtwoord reset<br />Voor alle gebruikers kan er een wachtwoord reset gedaan worden door de gebruiker te bewerken. Hierna kunt u een nieuw wachtwoord opgeven.<br />Gebruiker verwijderen<br />Indien een gebruiker niet meer mag inloggen in Local IT-Web, dan kunt u deze gebruiker verwijderen door op de knop ‘verwijder’ te klikken achter de gebruiksnaam.<br />Denk eraan dat medewerkers die niet meer werkzaam zijn op school ook daadwerkelijk verwijderd worden uit Local IT-Web.<br />Global IT-Web<br />Inleiding<br />IT-Web is een webbased applicatie bedoeld voor medewerkers van een servicedesk. Zowel de medewerkers van de servicedesk, de ict-ondersteuners, de servicemanager en niet op de laatste plaats de cliënt kunnen gebruik maken van de verschillende poorten die toegang verschaffen tot de applicatie.<br />Elke poort heeft specifieke kenmerken en geeft toegang tot bepaalde onderdelen van de applicatie.<br />Globale werking<br />Een cliënt kan zich met eigen naam en wachtwoord via het internet toegang verschaffen tot IT-Web en kan melding maken van een storing. Een storing kan omschreven worden, geclassificeerd naar belangrijkheid en de cliënt kan aangeven wanneer hij/zij de ict-ondersteuner verwacht voor reparatie.<br />De servicedesk ontvangt de melding en beoordeelt de melding. Is de melding geclassificeerd, dan wordt gekeken of de gewenste reparatiedatum/tijd gehaald kan worden. Lukt dat, dan wordt de melding naar de cliënt gemaakt dat de aanvraag gehonoreerd is. Is er een modificatie gemaakt, dan krijgt de cliënt een voorstel van de servicedesk terug.<br />Per maand kunnen er facturen per cliënt uitgedraaid worden. <br />Escalatieprocedures zijn ingebouwd en worden per email uitgevoerd.<br />De cliënt kan tevens bestellingen doen zoals supplies en onderdelen.<br />Log files worden aangemaakt op basis van verrichte werkzaamheden per cliënt en ondersteuner.<br />In deze handleiding wordt het de cliëntentoegangspoort beschreven.<br />De cliënteningang<br />De cliënt kan zich via de site www.daxis.nl/itweb toegang verschaffen tot de applicatie. De gebruiker dient zijn naam en wachtwoord in te vullen en komt vervolgens in het openingsscherm.<br />Op het openingsscherm kan de klant het volgende vinden:<br />Aan de linkerkant van het scherm staan drie knoppen: <br />Startpagina<br />Log <br />Mijn profiel<br />De gebruiker kan bij mijn profiel zijn gegevens bekijken en eventueel aanpassen.<br />In de log file is een overzicht te vinden van aangemelde storingen.<br />Verder kan de klant het raamcontract opvragen en de belangrijkste punten van het contract in de linkerkolom bekijken.<br /> <br />Verder ziet de cliënt direct alle openstaande meldingen, gesorteerd naar datum of belangrijkheid. Voor elke melding staat een icoontje. De cliënt kan direct zien welke melding in behandeling is en welke nog niet. <br />En natuurlijk het belangrijkste wellicht van dit scherm:<br />De cliënt kan een nieuwe incidentmelding aanmaken.<br />De cliënt kan de melding in een categorie indelen bij het onderdeel detectie.<br />Bijv. netwerk & datacommunicatie, werkstations, etc.<br />Tevens kan het probleem geclassificeerd worden. De storing kan in een systeem van 9 niveaus ingeschaald worden. Van ‘niemand kan meer werken’ tot ‘één persoon kan op omslachtige wijze nog werken’.<br />Verder kan de storing omschreven worden en kan de klant aangeven wanneer de ict-ondersteuner ter plekke dient te verschijnen.<br />Na versturen van het bericht zal de helpdesk de melding ontvangen en beoordelen. Zodra de melding beoordeeld is, kan de klant zien wat de status is van de melding.<br />In de meeste gevallen zal nader overleg nodig zijn over de tijd waarop het euvel verholpen wordt. <br />Hoofdstuk 4: Background Creator en Menubuilder<br />Inleiding<br />Het gaat hier om twee programma’s die in elkaars verlengde liggen en er op gericht zijn een scherm te produceren voor één of meerdere gebruikers. De eerste etappe is het produceren van een achtergrond met daarop de naam van de groep waarvoor het scherm bedoeld is en de naam van de school.<br />Het programma bevat talloze grafische achtergronden die u zelf ook in een later stadium kunt uitbreiden.<br />Als de achtergrond geproduceerd is, worden de iconen geplaatst. Dit doet u met de Menubuilder. Tenslotte wordt de achtergrond samen met de Menubuilder gepubliceerd, waarna het totale scherm door de groep gebruikt kan worden.<br /> <br />Background Creator<br />Het openingsscherm is leeg en u kunt alleen maar klikken op file.<br />U krijgt de mogelijkheid ‘nieuw’ en ‘save’ te kiezen. U kiest ‘nieuw’.<br />U krijgt nu het volgende scherm:<br />U klikt nu op ‘achtergrond’ en het volgende scherm verschijnt:<br />Selecteer een achtergrondplaat.<br />Kies vervolgens een of meerdere figuur(en). Klik op ‘figuren’.<br />Afhankelijk van de achtergrondscene kiest u overeenkomende figuren. De figuren kunt u vrij plaatsen op de achtergrondplaat.<br />Nu kiest u een groepnaam door op de button ‘groepsnaam’ te klikken.<br />En tenslotte kiest u nog een schoolnaam.<br />Klik op de schoolnaam en vervolgens op ‘selecteer’.<br />U kunt de naam vrijelijk plaatsen op het scherm.<br />Als alles naar uw wens is, kunt nu het komplete scherm saven.<br />Menubuilder<br />Is in Background Creator uw achtergrond voor een groep naar wens gemodelleerd, dan kunt u thans overgaan naar de Menubuilder.<br />U klikt op ‘open’.<br />Open het menu voor een gebruiker of voor een groep.<br />Gebruiker<br />Groep<br />U kunt naar believen dus een scherm maken voor een individuele gebruiker, maar ook voor een groep.<br />Maak een keuze voor een bijv. een groep en u komt in het volgende scherm terecht:<br />Ga op een cel staan met de mousepointer en dubbelklik met de linker muisknop. <br />Nu opent zich een Window met de verschillende programma’s die u kunt kiezen.<br />Kies bijv. Outlook 2003 en ziet dat er nu een icoontje in de cel komt te staan.<br />Klik op het icoontje en het volgende verschijnt:<br />Klik op ‘beschikbare tijden’.<br />U kunt nu opgeven of het icoontje altijd op het scherm moet staan of dat het op bepaalde tijden en data beschikbaar moet zijn.<br />Klik op desktop en kies ‘Verander achtergrond’.<br />Kies een achtergrond en klik op ‘Voeg toe’.<br />U ziet in gekozen achtergronden nu uw keuze.<br />U kunt nu nog kiezen voor een begin- en eindtijd en aangeven dat dit de standaard achtergrond dient te zijn.<br />Klik vervolgens op ok.<br />Het geheel met achtergrond en icoontjes is nu automatisch weggeschreven.<br /> Hoofdstuk 5: De F12 knop<br />Het kan soms noodzakelijk zijn een machine helemaal opnieuw te installeren. Het vinden van de oorzaak van een storing duurt soms te lang en het is in zulke situaties raadzaam de machine helemaal opnieuw te installeren. Tijdens het opstarten drukt u daarom op de F12 knop.<br />U gaat de volgende stappen uitvoeren:<br />Press F12 for network service boot<br />Zet de computer aan, vrij snel komt de volgende tekst op het scherm “PXE Network Boot”. Op het moment dat hij een ip-adres gekregen heeft staat het volgende op het scherm (kan per pc iets afwijken in de nummertjes):<br />Als er staat” Press F12 for netwerk service boot”, dan dient u F12 te drukken. <br />Hierdoor activeert u het opstarten vanaf het netwerk. Drukt u geen F12, dan zal de computer starten opstarten.<br />Korte uitleg<br />Lees deze uitleg even goed door. Indien u dat gedaan heeft, ga dan verder door “Enter” te drukken.<br />Computer keuze<br />Nu verschijnt er een lijst met mogelijke computersoorten. Kies hier de juiste soort en druk op ENTER.<br />De volgende modellen zijn beschikbaar:<br />Desktops<br />Acer Power FV (de grote zwarte kast)<br />Acer Power 1000 (de eerste serie kleine pc’s)<br />Acer Veriton L410 (de nieuwere kleine pc’s ) deze werken allemaal met de algemene installatie, als het goed is omschreven met Overig.<br />Laptops<br />Acer Travelmate 5720<br />Acer Travelmate 5730<br />Selecteer de juiste optie met de pijltjes toetsen en kies hem door “Enter” te drukken. <br />Het automatische installatie proces is nu gestart. Normaal gesproken duurt dit ongeveer een uur. Zet de computer tijdens de installatie NOOIT uit!<br />Windows staat erop<br />Tijdens het installatieproces start de computer automatisch een aantal keer opnieuw op. Het lijkt erop of de computer dan al klaar is. Dit is niet het geval. <br />Na de installatie van Windows zal de software carrousel de educatieve software gaan installeren. Een aantal keer ziet u onderstaand scherm voorbijkomen. <br />Laat de computer met rust totdat u het inlogscherm krijgt zoals u dat gewend bent.<br /> <br /> Hoofdstuk 6: Didax softwarecarrousel<br />Inleiding<br />De basisstructuur van uw netwerk zal ingrijpend veranderen met de invoering van de Didax softwarecarrousel. <br />Uw schoolserver wordt opgenomen in het Didax educatieve netwerk. De Didax Software Server staat in Deventer bij Daxis en is via het Internet verbonden met uw schoolserver. <br />De Didax software server<br />Deze server bevat alle mogelijke educatieve software die geschikt is voor het Didax concept. Alle software die u wilt gaan gebruiken op uw school wordt vanaf deze server naar uw school getransporteerd.<br />De Didax school server<br />De Didax schoolserver is de server bij u op school (of via breedband in een datacentrum). Hierop staat de Didax software waarmee u als ICT coördinator alles kunt bedienen, via de Didax ICT management software.<br />Didax cliënt software <br />Op alle computers in de school is de Didax cliëntsoftware geïnstalleerd. Hierdoor heeft uw ICT-coördinator de volledige controle over deze computers <br />De Didax softwarecarrousel kent een back- en frontoffice. De gebruiker (de school ict’er) kent alleen de frontoffice, terwijl de servicedesk van Daxis voornamelijk werkt met de backoffice.<br />De applicatie is webbased en het openingsscherm ziet er als volgt uit:<br />U logt in met uw naam en wachtwoord.<br />U kunt met deze applicatie aangeven welke softwarepakketten u voor uw school actief wilt hebben. <br />In het scherm staan alle beschikbare applicaties. U kiest voor een applicatie waarvan u de licentie hebt.<br />De school overlegt aan het begin van het schooljaar een getekend document waarin vermeld staat over welke licenties de school beschikt.<br />De basisinstallatie voor uw school is door Daxis uitgevoerd. Tijdens de intake hebt u een lijst samengesteld met uw softwarepakketten. Deze pakketten zijn door Daxis geïnstalleerd. <br />Aanvullingen zijn mogelijk door de betrokken applicatie aan te vinken. Daxis installeert dat pakket dan binnen 48 uur. Eventueel dient u een aanvulling van de licentierechten aan Daxis op te sturen.<br />U krijgt een email van onze helpdesk als het pakket gereed voor gebruik is. <br />Installeren betekent dat het pakket op de server en op alle pc’s geïnstalleerd wordt. <br />U moet vervolgens als ict’er nog twee dingen doen: <br />U dient aan te geven welke gebruikers van het pakket gebruik mogen maken;<br />U dient een icoontje te plaatsen op het scherm van de groep c.q. gebruiker.<br />Hoofdstuk 7: Didax Analyser<br />Inleiding<br />Met de Didax Analyser kunt u in beeld brengen hoe gebruik van de hard- en software is. <br /> <br />U klikt op het plusje bij Grafieken en het volgende komt te voorschijn:<br />Algemeen software gebruik<br />U kunt een begin- en einddatum invoeren.<br />U kunt aangeven of u een verdeling per groep wenst.<br />Tevens kunt u een voorkeur aangeven voor een verslaggeving waarin aangegeven is hoeveel keer een pakket gestart is of het aantal uur dat het pakket gebruikt is.<br />Voor de verslaggeving maakt met pakket gebruik van Microsoft Excel. Automatisch wordt een grafiek gegenereerd.<br />Algemeen computer gebruik<br />Ook hier kan een begin- en einddatum voor de meting worden opgegeven. <br />U kunt vragen naar het aantal malen gestart of het aantal draaiuren.<br />Differentiatie kan worden aangebracht door een verdeling per groep aan te brengen of alleen het functioneren van de digiboordcomputers op te vragen.<br />Dit laatste kan alleen maar als in de database van de computers dit wel is ingevoerd. Daxis zorgt ervoor dat deze gegevens bij de invoering van het Didax concept ter beschikking zijn.<br />Hoofdstuk 8: Voorwaarden voor een geslaagd schoolbezoek<br />Om tot een goede ondersteuningsstructuur te komen te komen, zijn er aan de kant van Daxis de volgende voorwaarden gecreëerd:<br />Inzet van een helpdesk voor 1ste lijns ondersteuning;<br />Inzet van een Internetsite (IT-Web) om meldingen en storingen te communiceren;<br />Inzet van 2de lijns helpdeskondersteuners;<br />Inzet van it-medewerkers om problemen ter plekke op te lossen;<br />Rapportage van verrichte werkzaamheden;<br />Inzet van hardware schoonmakers;<br />Formuleren van richtlijnen en service levels voor de ondersteuning in de vorm van een SLA;<br />Inzet van Internet diensten voor e-mail en internetsites;<br />Controle en uitvoering van back-up diensten<br />Aan de kant van SKBG verwacht Daxis het volgende:<br />Inzet van een ict’er per school die communiceert met Daxis op geplande tijden;<br />Inzet van een ict’er per school die kleine problemen zelf kan oplossen;<br />Binnen de school is een communicatiemodel opgezet waardoor de leerkracht op een eenvoudige en snelle manier zijn storing kan melden aan de ict’er;<br />Uitsluitend de ict’er communiceert met Daxis over storingen;<br />Binnen de school zijn in elk geval de directeur en de ict’er op de hoogte van de inhoud van de SLA;<br />Voor de installatie van nieuwe software op de school is toestemming aanwezig van SKBG. Is er geen toestemming voor installatie van de centrale directie van SKBG, dan wordt er niet geïnstalleerd; <br />Problemen)* in de hardware of het computernetwerk van een school die niet binnen het bereik van de SLA liggen, worden uitsluitend tegen betaling uitgevoerd.<br />Naast de jaarlijkse schoonmaak van hardware door Daxis, zorgen de scholen zelf voor de noodzakelijke tussentijdse reiniging van beamers.<br />SKBG houdt Daxis jaarlijks op de hoogte van de namen van de ict’ers en directeuren, en wisselingen daarin. Per school wordt aangegeven hoeveel tijd er ter beschikking is voor ict-werkzaamheden en op welke momenten de ict’er met Daxis kan communiceren. Tevens zorgt SKBG ervoor dat Daxis op de hoogte is van belangrijke ict-beleidsbeslissingen waar Daxis mee te maken krijgt. <br />SKBG vraagt Daxis vroegtijdig om advies indien ze dat wenst.<br />Hoofdstuk 9: Productspecificaties<br />Het Didax concept is een beheeroplossing dat bepaalde eigenschappen van uw netwerk en hardware vraagt. <br />Hieronder treft u deze eisen aan.<br />Benodigd<br />-Internetverbinding (minimaal 4 mb. download)<br />-Een Ethernet netwerkstructuur<br />-Een fileserver met Microsoft Windows 2003/2008 als besturingssysteem<br />-Werkstations met Microsoft XP als besturingssysteem<br />Specifieke eisen aan de fileserver<br />Windows 2003/2008 server als besturingssysteem<br />Minimaal 2 gb. intern geheugen<br />Minimaal Xeon processor 2,4 ghz<br />Minimaal 500 gb. harddisk<br />SQL express (<400 leerlingen)<br />Specifieke eisen aan de werkstations<br />Windows XP als besturingssysteem<br />Minimaal 1 gb. intern geheugen<br />Minimaal 160 gb. harddisk<br />Minimaal P4 2,8 ghz. Hoofdstuk 10: Wizards<br />In dit gedeelte staan meerdere wizards. Het zijn beknopte stappenschema’s die hulp bieden bij de verschillende applicaties.<br />Simpel gezegd: wat moet je eerst doen en wat dan. En waar moet je aan denken.<br />We hebben de volgende wizards ontwikkeld:<br />Profiel veranderen<br />Maak een gebruikersgroep aan (verwijder/herbenoem)<br />Voeg software toe aan gebruikersgroep<br />Wizard Profiel veranderen<br />Start de Zapper op<br />Kies ict beheer<br />Klik op profielen<br />Klik op één van de vier profielen<br />Voer de verandering(en) door<br />Verlaat Didax ict beheer<br />Verlaat Didax Zapper <br />Profielen:<br />Profiel aanpassen:<br />Wizard Maak een gebruikersgroep aan (verwijder/herbenoem)<br />Start de Zapper op<br />Kies ict beheer<br />Klik op gebruikersgroepen<br />Klik op nieuw (of verwijder of beheer)<br />Voer de naam in (bij verwijderen/herbenoem klikt u op een reeds bestaande naam in de rij en klik vervolgens op herbenoem of verwijder)<br />Verlaat Didax ict beheer<br />Verlaat Didax Zapper <br />Nieuw:<br />Herbenoem:<br />Verwijderen:<br />Wizard Voeg software toe aan een gebruikersgroep<br />Start de Zapper op<br />Kies ict beheer<br />Klik op gebruikersgroepen<br />Klik op een groep<br />Klik op ‘Voeg toe’ bij Gebruikte software<br />Kies uit de rij software het juiste pakket en klik op ok<br />Verlaat Didax ict beheer<br />Verlaat Didax Zapper <br />Wizard Gebruikers toevoegen<br />Start de Zapper op<br />Kies ict beheer<br />Kies gebruikers<br />Klik op ‘nieuwe gebruiker’<br />Voer de gegevens in<br />Sluit af met ok<br />Sluit ict beheer af<br />Sluit de Zapper af<br />Wizard Gebruikerskenmerken veranderen<br />Start de Zapper op<br />Kies ict beheer<br />Kies gebruikers<br />Ga naar de gebruiker in de lijst<br />Kies één van de zes kenmerken<br />Verander het kenmerk zoals u wenst<br />Sluit ict beheer af<br />Sluit de Zapper af<br />Wizard profiel opschonen<br />Werkzaamheden vooraf:<br />U dient te weten wat de naam de pc is, waarop het profiel van de gebruiker zit.<br />U gaat naar de pc en klikt op het volgende icoontje:<br />Nu komt de volgende Window te voorschijn:<br />Noteer gebruikersnaam en computernaam (neem papier en pen mee)<br />(Bij een Local IT-Web melding, moet de gebruiker dit zelf doen)<br />Heeft de computergebruiker de Daxis Shell dan klikt u op het vraagteken in rechterbovenhoek<br />Start nu de Zapper op<br />Kies ict beheer<br />Kies Tools: Maak profiel schoon<br />Kies de computer uit de lijst<br />Kies een de gebruiker uit de lijst<br />Geef de opdracht ‘Maak schoon’<br />Sluit ict beheer af<br />Sluit de Zapper af<br />Wizard nieuwe software aanvragen<br />Stap 1<br />Start de Zapper op<br />Klik op Carrousel<br />Kies uit de softwarelijst het pakket dat u wilt laten installeren<br />Sluit de Carrousel<br />Sluit de Zapper<br />Stap 2<br />U krijgt van Daxis bericht dat het pakket geïnstalleerd is<br />Start de Zapper<br />Klik op ict beheer<br />Ga naar Gebruikersgroepen <br />Klik op ‘Voeg toe’ bij Gebruikte software<br />Kies uit de rij software het juiste pakket en klik op ok<br />Verlaat Didax ict beheer<br />Stap 3 (als de gebruiker of groep met het grafische scherm werkt)<br />Klik op Menubuilder van de Zapper<br />Kies ‘Open menu voor gebruiker of groep’<br />Controleer of het icoontje geplaatst is<br />Plaats het icoontje op de juiste plaats<br />Sluit Menubuilder<br />Sluit de Zapper<br />Wizard Computer opnieuw installeren ((F12 knop)<br />Zet de computer aan<br />Als er op het scherm staat ”Press F12 for netwerk service boot”, dan drukt u op F12<br />Lees de uitleg<br />Dan komt een lijst met computertypes en kies het juiste type uit<br />Het automatische installatieproces is nu gestart<br />Zet de computer tijdens de installatie NOOIT uit<br />Als de installatie klaar, kunt u de computer uitzetten.<br />