Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Impact internet en sociale media op bijna alles

Presentaties over welke effecten de komst van Internet en Sociale Media heeft op ons hele leven: privé, zakelijk, maatschappelijk. En ik vrees dat ook deze ingrijpende sociale revolutie zoals alle revoluties noodzakelijker wijze eindigen in chaos en revolutionaire tijden. Dat brengt zelden iets goeds

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Impact internet en sociale media op bijna alles

  1. 1. Impact van Internet en Sociale Media op bijna alles ... Dick H. Ahles | I-reputation.nl | november 2013
  2. 2. Internet Revolutie: waar is het begonnen ? Telegraaf > Radio > Televisie > sociale media: real time communiceren Rekenmachines > Computers : digitaliseren Telefoon > Dataverbindingen > Mobiel > Internet TCP/IP : globaliseren Tekst > beeld > film > televisie > digitale camera : beeld communiceren Datacentra > Personal Computing > digitale opslag : informatiseren Encyclopedie > Online Databanken > websites > zoekmachines : alles is vindbaar
  3. 3. Wat is fundamenteel anders ? Communiceren : de hele wereld verbonden vele volgelingen Publiceren : iedereen zijn eigen uitgever rondbazuinen Transport informatie : digitaliseren kosteloos verspreiden boodschappen Beeld : van tekst naar beeld communiceren niemand leest straks nog teksten; of kan dat al niet meer Real Time : niets heeft nog een lead time snel = nu want morgen is erg laat
  4. 4. Wat betekent dat Maatschappelijk Onderwijs : discrepantie tussen de wereld van docent en student Politiek : politieke elitevorming en gebrek aan mandaat Privé : dualisme tussen social communiceren en hechten privé sfeer Burger : inconsistentie in wat "wij" publiekelijk vragen aan "overheid" Klant : publieke assertiviteit Leverancier : transparante prijsvorming/voorwaarden Sociaal : globaler, meer met minder diepgang; aantal volgers is leidend Recht : onthechtende procedures ipv oordeelsvorming rechters Aankoop : van persoonlijk contact naar online Distributie : van persoonlijk ophalen naar verzenden
  5. 5. Effecten: explosief algehele ontevredenheid particulieren alom publiekelijk te ventileren onbegrip stuitend gebrek aan overheidsgezag steeds eigenwijzere burgers verontrustend ondermaats leiderschap slecht functionerend onderwijs onzekerheid over toekomst voor iedereen vluchten in karikaturen in plaats van volwassen maatschappelijke discussie verminderde welvaart
  6. 6. Bedrijfsleven veranderende behoefte aan soort producten; korte product cycli snel wijzigende en nieuwe business modellen; alles naar online afkalving klantenbinding; wijziging hoe contact met de klant onderhouden afkalving waarde van merken en merkentrouw hypes (met kortlopende varkenscycli) beheersen de markt discrepantie tussen (niet-)benodigde wetgeving en gerealiseerde regelgeving vakmanschap, opleiding, ervaring, stabiele te voorspellen markten verdwijnen financiering ambities wordt vrijwel onmogelijk; banken bureaucratiseren norm wordt neergang en geen groei; staande houden = rendements-erosie
  7. 7. Maatschappelijk maatschappelijke doelstellingen speelbal van gemanipuleerde behoeften versterking moralistische standpunten; steeds meer propaganda groeiend maatschappelijke onvrede, zonder leiderschap volksopstanden? maatschappelijke desintegratie bij voortgaande armoede maatschappelijke verdeeldheid opmars decadente levensstijl en dus minder onderlinge broederschap REVOLUTIE ?

×