Verkkoyhteisot 091008 Kk

589 views

Published on

Virtukampus-hankkeen työpaja III: teemana verkkoyhteisöt

 • Be the first to comment

Verkkoyhteisot 091008 Kk

 1. 1. Virtukampus: Sosiaalisen median työpaja III: Verkkoyhteisöt (2 h) 8.10.2009 Kirsi Keskisärkkä (a) uef.fi oppimiskeskus Kuopion yliopisto
 2. 2. Aikataulu <ul><li>10.15 -10.45 Johdattelu aiheeseen: Verkkoyhteisöjen esittelyä </li></ul><ul><li>10.45 -11.15 Itsenäinen työskentely: Verkkoyhteisöihin tutustuminen </li></ul><ul><li>11.15 -11.45 Yhteinen purku </li></ul>
 3. 3. Kuka olet? Millaisia tavoitteita ja toiveita sinulla on tälle koulutukselle?
 4. 4. Verkkoyhteisöt <ul><li>Taustaa </li></ul><ul><li>2000-luvun ilmiö: uusi tapa yhteydenpitoon ihmisten välillä </li></ul><ul><li>Ensimmäiset käyttäjät opiskelijoita ja alakulttuurien edustajia </li></ul><ul><li>Myös musiikintekijät ottivat pian verkkoyhteisömaailman omakseen </li></ul><ul><ul><li>markkinoinnin helppous ja nopeus </li></ul></ul><ul><ul><li>edullisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>suora palaute käyttäjiltä </li></ul></ul><ul><li>Nuoret innostuivat erityisesti kuvamateriaalin jakamisesta </li></ul><ul><li>Verkkoyhteisöt tarjosivat uuden kanavan myös rikollisille </li></ul>
 5. 5. Esimerkki sosiaalisten verkkoyhteisöjen hyödyntämisestä <ul><li>Barack Obaman verkkoyhteisöt: </li></ul><ul><ul><li>YouTube </li></ul></ul><ul><ul><li>Facebook </li></ul></ul><ul><ul><li>Flickr </li></ul></ul><ul><ul><li>Twitter </li></ul></ul><ul><ul><li>Digg </li></ul></ul><ul><ul><li>Linkedin </li></ul></ul><ul><ul><li>MySpace </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogi </li></ul></ul><ul><li>--> työväline, jolla suora yhteys tavallisiin kansalaisiin </li></ul><ul><li>ks. tarkemmin: http://tvnewsradio.com/blogi/?p=333 </li></ul>
 6. 6. Mihin verkkoyhteisöihin sinä kuulut?
 7. 7. Yhteistä verkkoyhteisöille <ul><li>Palveluun rekisteröidytään </li></ul><ul><li>Ihmistä edustaa käyttäjäprofiili </li></ul><ul><li>Profiileihin liitetään faktoja, tietoa kiinnostuksista ja yhteyksistä toisiin ihmisiin </li></ul><ul><li>Yhteisö muodostuu yksittäisten käyttäjäprofiilien yhdistelmästä </li></ul><ul><ul><li>Ystävä-/yhteyslistat profiilin yhteydessä </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmät ja keskustelut </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaetut kiinnostuksen kohteet ja muut johdetut yhteydet </li></ul></ul><ul><li>Taggaaminen on olennainen osa verkkoyhteisöjä. Tagit ovat vapaavalintaisia avainsanoja, jotka määrittelee sisällöntuottaja tai käyttäjä. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Verkkoyhteisöt voidaan ominaisuuksiensa ja toimintojensa perusteella jakaa kolmeen kategoriaan: </li></ul><ul><ul><li>Yleiset verkkoyhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisällön mukaan profiloituvat verkkoyhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkoyhteisötyökalut </li></ul></ul>
 9. 9. Yleiset verkkoyhteisöt <ul><li>Kuka tahansa voi liittyä jäseneksi, luoda oman profiilin, kutsua ystäviä, liittyä kiinnostaviin ryhmiin, perustaa omia ryhmiä jne. </li></ul><ul><li>Vapaa-ajan käyttöön profiloituneet verkkoyhteisöt, esimerkiksi IRC-galleria , Facebook , Habbo Hotel , last.fm , YouTube , MySpace (Huom! Musiikin ammattilaisille tärkeä markkinointikanava), Second Life ( KY / UEF ) </li></ul><ul><li>Mikroblogit, esimerkiksi Jaiku, Qaiku , Twitter </li></ul><ul><li>Vertaisverkot, esimerkiksi Napster , Bittorrent </li></ul><ul><li>Ammatilliset verkkoyhteisöt, esimerkiksi LinkedIn . </li></ul>
 10. 10. Sisällön mukaan profiloituvat verkkoyhteisöt <ul><li>Näihin verkkoyhteisöihin liitytään esimerkiksi oman ammatin, harrastuksen tai muun mielenkiinnon mukaan. </li></ul><ul><li>Harrastusyhteisöjä, esimerkiksi kotikokki.net , Neulomo , Kestovaippainfo , … </li></ul><ul><li>Ammatillisia yhteisöjä opetuksesta, esimerkiksi School of Everything , Sometu.ning.com , Isoverstas.ning.com , vinkkiverkko.ning.com , Classroom 2.0 , … </li></ul><ul><li>Muita ammatillisia yhteisöjä, esimerkiksi Collaborating to Create Sustainable Business Concepts , muita? </li></ul>
 11. 11. Verkkoyhteisötyökalut <ul><li>Työkalujen avulla voi luoda omia verkkoyhteisöjä ja toimintaympäristöjä. </li></ul><ul><li>Esimerkiksi ning.com </li></ul><ul><li>Ning on maksuton, kuten useimmat sosiaalisen median työkalut, sitä on helppo hallinnoida, eikä tarvitse osata ohjelmoida. </li></ul><ul><li>Lisätietoa yhteisöalustoista esim. http://www.virtukampus.fi/wiki/doku.php?id=yhteisoealustojen_vertailu </li></ul>
 12. 12. Pohdi <ul><ul><li>Miten verkkoyhteisö soveltuu opetukseen ja oppimiseen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten verkkoyhteisöä voisi hyödyntää omassa työssä? opetuksessa? oppimisessa? </li></ul></ul>
 13. 13. Tutustu itsenäisesti johonkin seuraavista verkkoyhteisöistä: <ul><li>http://sometu.ning.com/ </li></ul><ul><li>http://www.qaiku.com </li></ul><ul><li>http://www.linkedin.com </li></ul><ul><li>http://www.twitter.com </li></ul><ul><li>http://myspace.com </li></ul><ul><li>http://www.facebook.com </li></ul><ul><li>http://schoolofeverything.com/ </li></ul><ul><li>Pohdi </li></ul><ul><ul><li>Miten verkkoyhteisö soveltuu opetukseen ja oppimiseen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten verkkoyhteisöä voisi hyödyntää omassa työssä? opetuksessa? oppimisessa? </li></ul></ul>
 14. 14. Mitä verkkoyhteisöissä voi tehdä? Mihin verkkoyhteisöjä voi käyttää? Mitä etuja? <ul><li>Työryhmät </li></ul><ul><li>Palaverit </li></ul><ul><li>Tutustuminen </li></ul><ul><li>Mindmapping </li></ul><ul><li>Kokousten valmistelu </li></ul><ul><ul><li>esimerkiksi kokousaikatauluista sopiminen ( Sumpli , Doodle ) </li></ul></ul>
 15. 15. Opetus <ul><li>Opetuskäyttöön verkkoyhteisöjen mahdollisuudet ovat suuret </li></ul><ul><ul><li>Tehostaa vuorovaikutusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Tukee yhteisölliseen ja prosessimaiseen työskentelyyn </li></ul></ul><ul><ul><li>Mahdollistaa nopean tiedon jakamisen, luonnin ja analysoinnin </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoimuus luo suuremmat mahdollisuudet löytää uusia näkökulmia </li></ul></ul><ul><ul><li>Prosessihistorian läpinäkyvyys ja tallentuminen </li></ul></ul>
 16. 16. Tutkimus <ul><li>Tutkimusryhmän yhteisö </li></ul><ul><li>Mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön </li></ul><ul><li>Helppo ottaa mukaan uusia jäseniä, helppo tulla ja mennä tarpeen mukaan </li></ul>
 17. 17. Muuta <ul><li>Opiskelijat tottuneet käyttämään, kynnys mennä esimerkiksi Facebookiin on pieni. </li></ul><ul><li>Tehokas viestintä kaikille tai tietylle ryhmälle. </li></ul><ul><li>Kannattaa käyttää tapahtumien ja seminaarien verkkofoorumina: voidaan jakaa materiaalia sekä antaa osallistujille mahdollisuus keskustella => dokumentointi </li></ul><ul><li>Samoja yhteisöjä voi hyödyntää myös opintojen päätyttyä, kun oppilaitoksen resurssit eivät enää ole käytössä => Alumnitoiminta </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Opettajat ajattelevat, että kaikki nuoret ovat netissä, mutta näin ei välttämättä ole; esimerkiksi opettajaopiskelijoilla verkkoyhteisöt kuuluvat niin tiukasti vapaa-aikaan, että niitä ei ehkä osata hyödyntää omassa opetuksessa. </li></ul><ul><li>Toisaalta: YouTube osaksi opetusta => voi alentaa opiskelijan kynnystä tutustua opiskeltavaan asiaan (esim. kielten opiskelu YouTube-materiaalien avulla). </li></ul>
 19. 19. Tulevia koulutuksia <ul><li>Virtukampus: Sosiaalinen media käyttöön opetuksessa ja oppimisessa (3 op) 16.11.2009 - 26.2.2010 </li></ul><ul><li>Virtukampus: Online-seminaari sosiaalisesta mediasta opiskelussa (7 x 1 h) marraskuussa 2009 </li></ul><ul><li>Virtukampus-seminaari: Yksi portti, monta tietä (4 h) 2.12.2009 </li></ul><ul><li>Lisätietoja: http://www.uku.fi/opk/koulutus/ </li></ul>
 20. 20. Lisätietoa mm. <ul><li>http://www.tvnewsradio.com/linkit/verkkoyhteisot.htm </li></ul><ul><li>http://tyopajat.wordpress.com/yhteisot/ </li></ul><ul><li>http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=86&t=377&a=6687 </li></ul><ul><li>Virtukampus-hanke </li></ul><ul><ul><li>Taina Rytkönen-Suontausta (a) uef.fi p. 040 355 3840 </li></ul></ul>

×