Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ziua Europei 2017

239 views

Published on

Ziua Europei 2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ziua Europei 2017

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC CENTRUL DE INFORMARE AL UNIUNII EUROPENE Activităţi prilejuite de consemnarea Zilei Europei, în scopul promovării valorilor europene (10-25 mai 2017) Nr Genericul activităţii Descrierea, conţinutul activităţii Responsabilităţi ale DIB ULIM Responsabilităţi ale Delegaţiei UE în RM Termen realizare 1. „10 motive pentru care Moldova trebuie să aleagă Uniunea Europeană” (lecţie publică) Cunoaşterea de către studenţi, prin căutarea şi studierea informaţiei privind privilegiile integrării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, procesul de aderare, etc.  elaborarea subiectelor, întrebărilor, abordate în cadrul concursului  determinarea componenţei juriului şi al moderatorilor  asigurarea suportului documentar pentru implicarea studenţilor în concurs (selecţii de publicaţii, acces la baza de date EuBookShop şi altele)  antrenarea studenţilor, promovarea activităţii (site, reţele de socializare)  organizarea propriu-zisă a concursului (aprilie)  elaborarea/difuzarea comunicatului/sinteză pe marginea lucrărilor mesei rotunde  delegarea expertului/experţilor pentru acţiunea de formare  delegarea persoanelor în componenţa juriului concursului  desemnarea câştigătorilor (seturi de materiale promoţionale: mape, maiouri, selfie stick, acumulator extern GP Batteries PowerBank) 28 aprilie 2017 2. Expoziţii tradiţionale şi on-line Expunerea documentelor pe parcursul Zilelor Europei; prezentarea expoziţiilor în cadrul evenimentelor,  elaborarea și prezentarea expozițiilor, promovarea în cadrul evenimentelor  elaborarea și expunerea prezentărilor în Power Point - Mai 2017 3. „Bugetul UE în ţara mea – Republica Moldova” (lecţie publică) Ce este bugetul UE? De unde provin banii? Cum sunt cheltuiți? Cine supraveghează cheltuielile UE? Cum sunt folosiți banii în țara mea?  informarea şi asigurarea prezenţei publicului interesat  asigurarea spaţiului, echipamentului necesar prezentărilor  delegarea expertului/experţilor pentru acţiunea de formare  diseminarea materialelor promoţionale (la decizia Delagaţiei) 17 mai 2017 4. „EUBookShop – ul instrument perfect pentru un student de nota 10”(lecţie informativă) Prezentarea bazei de date EUBookShop studenţilor din cadrul ULIM  prezentarea bazei de date EUBookShop  informarea şi asigurarea prezenţei publicului interesat  asigurarea spaţiului, echipamentului necesar prezentărilor _ 22 mai 2017 5. Lecție publică cu genericul „Dificultăți de ordin economic și social ale Republicii Moldova ce ar putea fi soluționate și depășite prin intermediul cooperării și eventualei integrări în Uniunea Europeană” susținută de către Mihai Cernencu, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism, ULIM Discuții cu studenții ULIM despre mecanismele concrete de modernizare a țării și perspectivele reale de asimilare a bunelor practici europene pentru dezvoltarea Republicii Moldova  informarea şi asigurarea prezenţei publicului interesat  asigurarea spaţiului, echipamentului necesar prezentărilor - Mai 2017 6. Prezentări pe Monitorul din Holul Central ULIM a ciclului de prezentări informaţional-documentare „Uniţi în diversitate” (în Power Point) Prezentări despre Uniunea Europeană și privilegiile integrării Republicii Moldova la UE, procesul de aderare, etc.  elaborarea și expunerea prezentării în Power Point Mai 2017

×