INSTITUTUL DE EXPERTIZĂ CURRICULARĂ
Sugestii
privind elaborarea documentelor curriculare
pentru instruirea adulţilor
Chişi...
I. Preliminarii
II. Lista documentelor curriculare
III. Planul de învăţământ – model-standard
IV. Curriculumul (programa) ...
1. Sistemul Naţional de învăţământ, din care face parte şi instruirea adulţilor,
este axat pe abordarea curriculară.
2. Pr...
b) disciplinele/cursurile de studiat şi succesiunea lor.
c) numărul de ore maxim rezervat instruirii, precum şi numărul de...
_________________________________________________________________
denumirea instituţiei care prestează servicii educaţiona...
Total
Stagii de practică
(dacă nu sunt incluse în planul de învăţământ de bază)
Tipul practicii Numărul de zile Ore Forma ...
• Pentru cine învăţăm?
Astfel, curriculumul disciplinar poate fi structurat astfel:
• Preliminarii
• Finalităţile prezenta...
Curriculum disciplinei/cursului
(ex: „Maşini agricole”)
Autori:
1.
2.
Chişinău, 2011
Preliminarii
• se indică statutul şi ...
• Aplicare
• Integrare
Exemplu de formulare a obiectivelor generale:
Cursantul va fi capabil:
• să identifice ………………..
• s...
2.12. Proiectarea, planificarea, organizarea, monitorizarea
2.13. Executarea şi coordonarea mişcărilor (capacităţi psihomo...
5. Sugestii metodologice de predare-învăţare-evaluare
Se prezintă în plan strategic modalităţile de instruire şi de evalua...
VII. Teste de evaluare finală
Testele se elaborează de către profesori şi pot fi expertizate de către experţi
şi aprobate ...
• definiţi …
• etc.
2. (aplicare) • analizaţi …
• comparaţi …
• descrieţi …
• rezolvaţi
• etc.
3. (integrare) • elaboraţi ...
14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sugestii privind elaborarea documentelor curriculare pentru instruirea adultilor

755 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sugestii privind elaborarea documentelor curriculare pentru instruirea adultilor

 1. 1. INSTITUTUL DE EXPERTIZĂ CURRICULARĂ Sugestii privind elaborarea documentelor curriculare pentru instruirea adulţilor Chişinău, 2011 Cuprins
 2. 2. I. Preliminarii II. Lista documentelor curriculare III. Planul de învăţământ – model-standard IV. Curriculumul (programa) disciplinei/cursului – model-standard V. Manual şi/sau ghid metodologic VI. Proiecte didactice: activităţi de învăţare VII. Teste de evaluare finală I. Preliminarii Necesitatea renovării documentelor curriculare privind formarea profesională a adulţilor (calificarea, recalificarea, perfecţionarea etc.) este determinată de următoarele consideraţii: 2
 3. 3. 1. Sistemul Naţional de învăţământ, din care face parte şi instruirea adulţilor, este axat pe abordarea curriculară. 2. Procesul educaţional este reglementat de documente curriculare-standard care sunt implementate la nivel de sistem din anul 1997. 3. Curriculumul Naţional, Cadrul Calificărilor, Cadrul Ocupaţional sunt centrate pe finalităţi prezentate în termeni de competenţe. 4. Planurile de învăţământ şi programele de instruire pe discipline, prezentate de diferiţi prestatori de servicii educaţionale în domeniul formării profesionale a adulţilor vin în contradicţie cu cerinţele actuale privind proiectarea curriculumului modern şi nu reflectă tendinţele actuale în dezvoltarea învăţământului vocaţional, precum şi standardele ocupaţionale de calitate. II. Lista documentelor curriculare privind organizarea instruirii adulţilor 1. Planul de învăţământ (model-standard) 2. Curriculumul (programa) disciplinei/cursului (model-standard) 3. Manual şi/sau ghid metodologic 4. Proiecte didactice ale activităţilor de învăţare 5. Teste de evaluare finală. * Atenţie! • Planurile de învăţământ şi curricula pe discipline (programele) se evaluează de către Institutul de Expertiză Curriculară şi se aprobă de Ministerul Educaţiei. • Manualele, ghidurile metodologice, testele de evaluare finală se expertizează de către Institutul de Expertiză Curriculară. III. Planul de învăţământ – model-standard Planul de învăţământ reprezintă un document oficial de proiectare curriculară, care stabileşte, conform criteriilor valorice/profesionale: a) obiectivele şi finalităţile formării profesionale (competenţele profesionale finale). 3
 4. 4. b) disciplinele/cursurile de studiat şi succesiunea lor. c) numărul de ore maxim rezervat instruirii, precum şi numărul de ore pentru fiecare disciplină/curs. Planul de învăţământ poate include disciplinele de bază – nucleu şi disciplinele opţionale. Planul de învăţământ în calitate de standard-model include următoarele elemente/componente: domeniul de formare, specialitatea/meseria, numărul total de ore, baza admiterii, forma de organizare, denumirea disciplinelor, orele contact direct, orele – stagii de practică, orele – lucrul individual. Modelul planului de învăţământ poate fi prezentat astfel: Prima pagină Aprobat de către instituţia respectivă „____” ________________” Aprobat Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova „____” ________________” 4
 5. 5. _________________________________________________________________ denumirea instituţiei care prestează servicii educaţionale Plan de învăţământ Domeniu de formare: ___________________________________ Specializarea/meseria: ___________________________________ Numărul total de ore: ___________________________________ Baza admiterii: ___________________________________ tipul diplomei Forma de organizare: ___________________________________ la zi, la distanţă, etc. Chişinău, 2011 Pagina 2-3-4 Conţinutul planului de învăţământ Denumirea disciplinei Total ore Contact direct Lucru individual Forma de evaluare 5
 6. 6. Total Stagii de practică (dacă nu sunt incluse în planul de învăţământ de bază) Tipul practicii Numărul de zile Ore Forma de evaluare Conducătorul instituţiei ___________________________ IV. Curriculumul (programa) unei discipline – model-standard Curriculumul disciplinar reprezintă un document oficial de proiectare didactică axată pe un ansamblu de acţiuni: definirea obiectivelor generale şi specifice (competenţelor), stabilirea conţinuturilor, strategiilor de predare-învăţare- evaluare. Proiectarea programelor pe discipline în perspectiva curriculară presupune răspunsuri la patru întrebări: • Pentru ce învăţăm? • Ce învăţăm? • Cum învăţăm? 6
 7. 7. • Pentru cine învăţăm? Astfel, curriculumul disciplinar poate fi structurat astfel: • Preliminarii • Finalităţile prezentate în formă de competenţe profesionale specifice meseriei respective • Obiectivele generale ale disciplinei/competenţele specifice • Tematica şi repartizarea orientativă a orelor • Conţinuturile structurate pe teme/module • Sugestii metodologice de predare-învăţare-evaluare • Lista bibliografică. * Atenţie! Fiecare curriculum la disciplină poate fi prezentat ca document aparte sau în cadrul unui document care integrează toate curricula disciplinelor, numit curriculum de bază. Modelul unui curriculum disciplinar poate fi prezentat astfel: Prima pagină Aprobat de către instituţia respectivă „____” ________________” Aprobat Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova „____” ________________” _________________________________________________________________ denumirea instituţiei care prestează servicii educaţionale 7
 8. 8. Curriculum disciplinei/cursului (ex: „Maşini agricole”) Autori: 1. 2. Chişinău, 2011 Preliminarii • se indică statutul şi importanţa disciplinei în formarea profesională; • se indică beneficiarul, destinatarul; • se indică de cine a fost evaluat şi aprobat; • alte informaţii. 1. Competenţele profesionale/generale • se formulează competenţele proiectate de format în cadrul instruirii în raport cu meseria respectivă; • competenţele se formulează în termeni de acţiuni: ce trebuie să ştie / ce trebuie să facă absolventul? 2. Obiectivele generale ale disciplinei la nivel de: • Cunoaştere 8
 9. 9. • Aplicare • Integrare Exemplu de formulare a obiectivelor generale: Cursantul va fi capabil: • să identifice ……………….. • să analizeze ……………….. • să compare ………………... • să aplice …………………... • să construiască …………… Pentru formularea corectă a obiectivelor generale se aplică următoarea taxonomie (clasificare a obiectivelor): Taxonomia obiectivelor / competenţelor transdiciplinare şi cross-curriculare I. Cunoaşterea şi înţelegerea 1.1. Recunoaşterea teoriilor, ideilor, legilor, legităţilor, principiilor, fenomenelor, proceselor, categoriilor, metodelor, tendinţelor, datelor de bază; valorilor sociale, culturale, economice, politice; 1.2. Identificarea categoriilor de cunoştinţe de bază şi valorilor umane; 1.3. Reproducerea definiţilor, textelor, poeziilor; 1.4. Definirea noţiunilor, legilor; 1.5. Observarea şi evidenţierea faptelor, fenomenelor, proceselor (măsurări, cîntăriri, calculări); 1.6. Enumerarea, deosebirea şi descrierea faptelor, fenomenelor, proceselor, tendinţelor. II. Aplicarea 2.1. Analizarea şi sintetizarea; 2.2. Compararea şi descriminarea; 2.3. Categorizarea şi clasificarea; 2.4. Stabilirea interrelaţiilor dintre fapte, fenomene, procese (cauza, consecinţa, influenţa); 2.5. Abstractizarea, concretizarea, generalizarea 2.6. Rezolvarea exemplelor simple (cu valori necunoscute); 2.7. Interpretarea, explicarea, demonstrarea, ilustrarea; 2.8. Transpunerea, transferarea, extrapolarea, extinderea, abstractizarea; 2.9. Inducţie, deducţie; 2.10. Evaluarea, monitorizarea, aprecierea în baza criteriilor interne şi externe; 2.11. Scrierea, relatarea, producerea, structurarea. 9
 10. 10. 2.12. Proiectarea, planificarea, organizarea, monitorizarea 2.13. Executarea şi coordonarea mişcărilor (capacităţi psihomotorii) în condiţii iniţial cunoscute şi condiţii noi (în cadrul domeniului/activităţii respective) III. Integrare 3.1. Creative şi productive • Proiectarea, planificarea, organizarea, management; • Rezolvarea situaţiilor de caz, situaţiilor şi sarcinilor de problemă; • Elaborarea concluziilor independente şi a noilor idei; • Investigarea şi cercetarea individuală . 3.2. Personale şi interpersonale • Promovarea propriului stil de viaţă; • Cooperarea şi activitatea în echipe; • Comunicarea eficientă cu adulţii şi semenii, inclusiv într-o limbă străină; • Luarea de decizii şi soluţionarea peoblemelor; • Asumarea de responsabilităţi într-o societate democratică; • Planificarea propriei cariere; • Autoapreciere şi autocunoaştere; • Conceptualizarea, aprecierea, receptarea şi organizarea unui sistem de valori şi convingeri; • Voinţa şi reacţia 3.3. Sistemice • Capacitatea de a învăţa; • Capacitatea de a lucra / activa autonom; • Adaptarea socială şi interculturală; • Înfruntarea provocărilor lumii contemporane care se află într-o permanentă schimbare. 3.4. Cross-curriculare • Capacităţi de cetăţenie activă şi antreprenoriat; • Capacităţi de asigurare a bunăstării şi siguranţei; • Capacităţi interculturale. 3. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor Tematica Numărul de ore auditoriale individuale 4. Conţinuturi structurate pe teme Conţinuturile se organizează pe teme. În cadrul fiecărei teme se descriu „cunoştinţe” (informaţii) de bază: teorii, concepte, fapte, fenomene etc. 10
 11. 11. 5. Sugestii metodologice de predare-învăţare-evaluare Se prezintă în plan strategic modalităţile de instruire şi de evaluare a rezultatelor obţinute. 6. Bibliografie V. Manual şi/sau ghidul metodologic Manualul/ghidul metodologic se structurează pe teme şi capitole coerente cu cele din curriculum. Fiecare capitol va include componentele: obiective, prezentarea informaţională a temei, activităţi de învăţare, activităţi de evaluare, bibliografie. VI. Proiecte didactice privind activitatea de predare-învăţare-evaluare Proiectele didactice se elaborează de către profesori ca instrument individual de organizare a procesului educaţional. Proiectul didactic poate fi prezentat astfel: Tema: _________________________ Obiectivele: 1. 2. 3. Obiectivul Activitatea profesorului Activităţile cursanţilor Activităţi de evaluare O1 11
 12. 12. VII. Teste de evaluare finală Testele se elaborează de către profesori şi pot fi expertizate de către experţi şi aprobate în conformitate cu Regulamentul instituţional. Modelul testului: Testul 1 Aprob ___________________ pentru examen la _________________________ Subiectul 1. Maşini agricole Activităţi de evaluare: 1. (cunoaştere) • enumeraţi … • identificaţi … 12
 13. 13. • definiţi … • etc. 2. (aplicare) • analizaţi … • comparaţi … • descrieţi … • rezolvaţi • etc. 3. (integrare) • elaboraţi un proiect • rezolvaţi un studiu de caz • construiţi ceva • etc. Fiecare test va include 2-3 subiecte. Fiecare subiect include trei tipuri de sarcini: la nivel de cunoaştere, de aplicare şi de integrare. Testele trebuie să acopere conţinutul întreg al curricula disciplinelor stuidiate. Referinţe bibliografice generale: 1. Cristea S., Dicţionar de termeni pedagogici, Bucureşti, 1998. 2. Crişan A., Guţu V., Proiectarea curriculumului de bază, TipCim, Cimişlia, 1997. 3. Curriculum de bază. Documente reglatoare, Coordonatori : Musteaţă S., Bucun N., Guţu Vl., Cimişlia, 1997. 4. Guţu Vl., Proiectarea didactică în învăţământul superior, CEP USM, Chişinău, 2007, 250 p. 5. Guţu Vl., Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional, Î.E.P. Ştiinţa, Chişinău, 2007, 100 p. 13
 14. 14. 14

×