MA, Zinaida SOCHIRCA. „Departamentul Informaţional Biblioteconomic în spaţiu şi timp”

391 views

Published on

16 octombrie. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Aniversară BiblioUniversitas, ediţia 1 "Dimensiuni Info-Biblioteconomice ale Societăţii Informaţiei şi Cunoaşterii". DIB ULIM – 20 ani de activitate.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MA, Zinaida SOCHIRCA. „Departamentul Informaţional Biblioteconomic în spaţiu şi timp”

 1. 1. SAPIENTIA ET VIRTUSDepartamentul Informaţional Biblioteconomic – în spaţiu şi timp Zinaida Sochircă, director general DIB
 2. 2. SAPIENTIA ET VIRTUSScurt istoric• 16 octombrie 1992 – fondarea Bibliotecii ULIMconcomitent cu fondarea ULIM conformHotărârii Guvernului Nr. 626 „ Cu privire laînfiinţarea Universităţii Libere Internaţionale”• 29 mai 2001, conform ordinului Nr.53 alRectorului ULIM , a fost constituitDepartamentul Informaţional Biblioteconomic
 3. 3. SAPIENTIA ET VIRTUSMisiunea DIB:• modelarea , dezvoltarea şi administrareaserviciilor info-documentare în sprijinulstudenţilor , cadrelordidactice, cercetătorilor şi altor categoriisocio-profesionale;• implementarea culturii informaţiei şi aînvăţării permanente, bazată pe tehnici şitehnologii informaţional/comunicaţionalemoderne.
 4. 4. SAPIENTIA ET VIRTUSEtape de dezvoltare:• etapa de constituire şi dezvoltare iniţială (1992-1994);• etapa de statornicire organizaţională şi funcţională (1995-1997);• etapa de modernizare şi implementare a tehnologiilorinformaţionale în activitatea info – bibliotecară (1998 –2000);• etapa de schimbări organizaţional –funcţionale, etapareformelor şi implementarea unor proiecte de anvergurăeuropene (2000 – 2010);• 2011 – prezent – orientarea strategiilor de bibliotecă spreaccesul deschis pentru utilizatori, iniţierea creării BiblioteciiDigitale ULIM şi a Repozitoriului instituţional.
 5. 5. SAPIENTIA ET VIRTUSObiective strategice:• amplificarea dimensiunii umane• dezvoltarea resurselor informaţionale şi documentare• dezvoltarea serviciilor în sprijinul comunităţii universitare• informare, documentare, cercetare• management, marketing• informatizare
 6. 6. SAPIENTIA ET VIRTUSAmplificarea dimensiunii umanePersonal bibliotecă1992– 1 unitate2012 - 25 unităţi
 7. 7. SAPIENTIA ET VIRTUS1992
 8. 8. SAPIENTIA ET VIRTUS2012
 9. 9. SAPIENTIA ET VIRTUSDezvoltarea resurselor informaţionale şidocumentare• 16 octombrie 1992 – 0 titl./0 ex.• 1 ianuarie 2012 - 30 885 titl./122 082 ex.; Baze de date: EBSCO, POLPRED, HINARI, OXPORD JOURNALS, CAMDRIDGE JOURNALS, SAGE RESERCH METHODS ONLINE, ROYAL SOCIETY JOURNALS AND ARCHIVE, INASP , etc.
 10. 10. SAPIENTIA ET VIRTUS Chart Title 1 Dezvoltarea colecţiilor 0.8Axis Title 0.6 119864 122082 Exemplare 0.4 98509 Titluri 0.2 73707 0 1992 2002 2012 24941 30855 18416 108160 01992 1997 2002 2007 2012
 11. 11. SAPIENTIA ET VIRTUS
 12. 12. SAPIENTIA ET VIRTUSDezvoltarea serviciilor în sprijinul comunităţii universitare• consultarea documentelor în Săli de lectură silenţioase şi de grup (10 spaţii funcţionale cu 800 de locuri oferite simultan);• împrumut de documente la domiciliu;• servicii de referinţe tradiţionale şi on-line;• acces Internet, Wi-Fi în spaţiile sălilor de lectură, baze de date, împrumut electronic;• Agenţie Bibliografică Universitară; OPAC;• activităţii cultural- ştiinţifice;• înregistrări audio – video• imprimare şi fotocopiere a materialelor.
 13. 13. SAPIENTIA ET VIRTUSInformatizare• Automatizarea proceselor funcţionale în activitatea Bibliotecii ULIM (anii 1995-1999)• Facilitarea accesului la informaţii şi documente, promovarea tehnicilor şi tehnologilor informaţionale (anii 2000-2002)• Alfabetizarea informaţională (anii 2003-2007)• Diversificarea serviciilor şi produselor informaţional-documentare on-line (anii 2008 – 2012)
 14. 14. SAPIENTIA ET VIRTUS2010 – Iniţierea creării Repositoriuluiinstituţional2012 – Crearea Bibliotecii Digitale
 15. 15. SAPIENTIA ET VIRTUSBiblioteca Digitala
 16. 16. SAPIENTIA ET VIRTUSBiblioteca Digitala
 17. 17. SAPIENTIA ET VIRTUSPagina DIB
 18. 18. SAPIENTIA ET VIRTUSCele mai importante realizări DIB:• Constituirea unei echipe profesioniste• Crearea colecţiilor info documentare de excepţie• Automatizarea Bibliotecii ULIM• Implementarea Proiectului Compact Tempus-Tacis„Management Development for Universuty Library”• Lărgirea spaţiilor funcţionale DIB şi oferirea accesului liberla raft• Inaugurarea primei Mediateci în RM• Crearea Bibliotecii Digitale şi a Repositoriului instituţional• Parteneriat internaţional DIB – 5 biblioteci universitare Carolina de Nord, SUA, etc.
 19. 19. SAPIENTIA ET VIRTUSConcluziiViitorul nostru depinde de noi înşine, decompetenţa, intelectul, dăruirea profesională abibliotecarilor de a sluji utilizatorul, a fi în serviciulcomunităţii universitare, prin organizarea şi dezvoltareacolecţiilor, resurselor informaţionale, serviciilor accesibile şirelevante. Succesul unei instituţii depinde în mare parte şide capabilitatea managerilor de a susţine calităţile şiaptitudinile personalului, oferindu-i şi creându-i condiţii deinstruire la locul de muncă, astfel, dezvoltând, reînnoind, adăugând noi forţe talentate, care vor face faţătuturor cerinţelor timpului
 20. 20. SAPIENTIA ET VIRTUSVIVAT! FLOREAT ! CRESCAT! UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
 21. 21. SAPIENTIA ET VIRTUSVă mulţumesc pentru atenţie ! zsochirca@ulim.md

×