Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Serialea bonate - 2017

105 views

Published on

Serialea bonate - 2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Serialea bonate - 2017

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC SERIALE ABONATE PENTRU ANUL 2017 e–Buletin 2017 Serialele pot fi consultate în sălile de lectură ale Departamentul Informaţional Biblioteconomic:  drept, psihologie, educaţie, asistenţă socială, sociologie (reviste), ziare (toate titlurile) – Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (bloc 1, etaj 6)  economie, informatică, inginerie, biomedicină şi ecologie – Sala de Lectură nr. 1 (bloc 1, etaj 5)  filologie, lingvistică, literatură – Sala de Lectură nr. 3 Filologie Romano– Germanică (bloc 3, etaj 4) DREPT. JURISPRUDENŢĂ Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed.: Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”; dir. gen.: Vladimir Darie ; red. şef : Simion Ropot. – 1994 – . – Chişinău, 2017 – . – 2/săpt. – Text: lb. rom., rusă. – Textele integrale ale documentelor oficiale: http://lex.justice.md/. Revista Română de Drept European / fondator: Grupul Internaţional Wolters Kluwer ; dir.: Andrei Popescu ; red.–şef : Daniel–Mihail Şandru. – 2003 – . – Bucureşti, 2017 – . – Apare de 6 ori pe an. – ISSN 2068–8083. – Informaţii suplimentare: http://www.wolterskluwer.ro/revista–romana–de–drept–european/. Международное публичное и частное право : науч.–практ. и информ. изд. / учредитель: Издательская Группа «Юрист» ; гл. ред.: В. В. Гриб, Ю. В. Трунцевский. – 2000 – . – Mосква, 2017 – . – 48 c. – ежеквартально изд. – ISSN 1812–3910. – Informaţii suplimentare: http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe–publichnoe–i– chastnoe–pravo. ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE Contabilitate şi audit : rev. pract.–şt. pentru contabili, manageri, funcţionari fiscali, auditori / fondator : „Contabilitate şi audit” SRL ; red. şef : Pavel Tostogan. – 1995 – . – Chişinău, 2017 – . – Ed. lunară. – Text : lb. rom., rusă. – Informaţii suplimentare: http://www.contabilitate.md/?mod=archive. Банки и финансы : изд. для деловых людей / издательство PROFIT SA ; гл. ред.: Александр Танас. – 2007 – . – Chişinău, 2017 – . – Ed. lunară. – Informaţii suplimentare: http://www.profit.md/archive–ru/ .
  2. 2. Туризм: право, экономика : федеральный науч.–практ. журн. / учредитель: Издательская Группа «Юрист» ; гл. ред.: Евгений Писаревский. – 2003 – . – Москва, 2017 – . – 4 раза в полугодие. – ISSN 1813–1212. – Informaţii suplimentare. http://lawinfo.ru/catalog/magazines/turizm–pravo–i–ekonomika/. INFORMATICĂ. INGINERIE. DESIGN BURDA = БУРДА / Издательский дом «Бурда» немецкий медиаконцерн Hubert Burda Media; ред.: Марианна Макарова. – 1995 – . – Москва, 2017 – . – Ежемес. изд. – Informaţii suplimentare: http://burdastyle.ru/zhurnaly/. Ателье / учредитель : ЗАО «ЭДИПРЕСС–КОНЛИГА» ; гл. ред.: Светлана Костенко. – 2001 – . – Mосква, 2017 – . – Ежемес. изд. Дизайн. Архитектура. Стиль (DAS) : журн. / дир.: Надежда Горя , гл. ред.: Виолета Дарсалия. – 2010 –. – Ch., 2017 – . – Двухмес. изд.– ISSN 1857–028X. – Informaţii suplimentare: http://www.das–magazine.md/about–das. RELAȚII INTERNAȚIONALE. ȘTIINȚE POLITICE. JURNALISM Geopolitica : rev. de geografie politică, geopolitică şi geostrategie / fondatori : Asociaţia de Пeopolitică „Ion Conea”, Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti. – 2002 – . – Bucureşti, 2017– . – Apare 4 ori pe an. – Informaţii suplimentare: http://www.geopolitic.ro/. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки : научный журнал / учредитель : МГУ им. М.В. Ломоносова ; гл. ред.: А. Ю. Шутов. – 1946 – . – Москва, 2017 – . – 6 раз в год. – ISSN 0201–7385. – ISSN 0868–4871. – Informaţii suplimentare: http://polit.msu.ru/vestnik/content/. Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение : научный журнал / учредитель : МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки МГУ ; гл. ред.: М. С. Мейер. – 1946. – Москва, 2017 – 6 раз в год. – ISSN 0201–7385. – ISSN 0320–8095. – Informaţii suplimentare: https://istina.msu.ru/journals/94037/ . BIOMEDICINĂ. ECOLOGIE Kosmetik international / учрeдитель : OOO „Изд. « Косметик интернешнл” ; гл. дир.: Дмитрий Бороденко ; гл. ред.: Марина Подзорова. – 1995 – . – Москва, 2017 – ежеквартально изд. – ISSN 1609–3542. – [Accesat 20.06.2016]. – Informaţii suplimentare: http://www.ki–expo.ru/. Косметика и медицина : науч.–практ. и аналитический журн. / учредитель : OOO „Изд. дом «Косметика и медицина» ; ген. дир., гл. ред.: Елена Эрнандес. – Mосква, 2017 – . –
  3. 3. ежеквартально изд. – ISSN 1681–3545. – Informaţii suplimentare: http://www.cmjournal.ru/. Mediu ambiant: rev. Şt., de informaţie şi culltură ecologică / fondatori: Min. Mediului, Inst. De Ecologie şi Geografie al AŞM, Inst de Zologie al AŞM; red–şef: Grigore Barac; col. red.: Gheorghe Şalaru (preş.), Chirică Lazăr (coord.), Ion Toderaş [et al.]. – 2002 –.– Ch., 2017 – . – 48 p. – Apare de 6 ori pe an. – ISSN 1810–9551 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ Philologia: revistă lingvistică / fondator : Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; red.–şef : Vasile Bahnaru ; red. adjuncţi: Veronica Păcuraru, Ion Plămădeală. – 1958 – . – Chişinău, 2017. – Ed. trimestrială. – ISSN 1857–4300. – Informaţii suplimentare: http://www.if.asm.md/index.php/reviste/philologia. Metaliteratura: revistă ştiinţifică / fondator : Academia de Ştiinţe a Moldovei , Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; red.–şef : Alexandru Burlacu. – 2001 – . – Chişinău, 2017. – Ed. trimestrială – ISSN 1857–1905. – Informaţii suplimentare: http://www.metaliteratura.asm.md/. Вопросы филологии: науч. журн. / учредители : Институт Иностранных Языков, Институт Языкознания Российской Академии Наук ; гл. pед. Э. Ф. Володарская, В. А. Виноградов. – 1999 – . – Mосква, 2017 – . – 6 раз в год.– ISSN 1562–1391. – Informaţii suplimentare: http://www.gaudeamus.ru/rus/journal_voprfilolog.htm . PSIHOLOGIE. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI. ASISTENȚĂ SOCIALĂ Univers pedagogic : rev. şt. de pedagogie şi psihologie. Categoria C / Instituutl de Ştiinţe ale Educaţiei ; dir.: Lilia Pogolşa ; red.–şef : Nicolae Bucun. – Chişinău, 2017– . – Apare de 4 ori pe an. – ISSN 1811– 5470. – Informaţii suplimentare: https://ibn.idsi.md/ro/node/10. Вопросы психологии : науч. журн. / учредитель : Российская Академия Oбразования ; гл. ред.: Е. B. Щедрина . – 1955 – . – Москва, 2017 – . – 176 c. – ежеквартально изд. – ISSN 0042–8841. – Informaţii suplimentare: http://www.voppsy.ru/. Revista de asistenţă socială/ fondator : Fac. de Sociologie ȘI Asistenta Sociala, Univ. din București; roșu. șef: Doru Buzducea. – 2002 – . – București, 2017 – . – Apare de 4 ori pe an. – ISSN 1583–0608. REVISTE ŞI ZIARE DE ALTE CONŢINUTURI FĂCLIA : săpt. de informaţie, opinie şi cultură pedagogică / dir.–fondator : Tudor Rusu. – 1954 – . – Ch., 2017. – Ed. săpt. – ISSN 1857–3010. – [accesat 27.01.2014]. Disponibil: http://www.ziarul–faclia.md/.
  4. 4. Jurnal de Chişinău: ziar / dir.–fondator: Val Butnaru ; red.,–şef : Rodica Mahu. – 1999 – . – Chişinău, 2017. – Ed. săpt. – ISSN 1857–3223. – Informaţii suplimentare: www.jurnal.md. Literatura şi arta : săpt. al Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova / red. şef : Nicolaie Dabija. – 1954 – . – Chişinău, 2017 – . – 8 p. – Ed. săpt. – Informaţii suplimentare: http://www.literaturasiarta.md. Moldova Suverană: serie nouă : cotidian naţional independent / fondator: „Casa editorială Moldova Suverană” SRL ; dir., red.–şef : Ion Berlinski; red.–şef adjunct : Vlad Loghin. – 1924 – . – Chişinău, 2017 – . – Ed. săpt. – Informaţii suplimentare: www.moldova–suverana.md. NATURA: ziar: publicaţie de ecologie, turism şi cultură/ dir., red.–şef: Alecu Reniţă. – 2000 – . – Chişinău, 2017 – . – 16 p. – Ed. lunară. – ISSN 1857–2677. – Informaţii suplimentare: http://www.natura.md Timpul de dimineaţă: ziar naţional / fondator : Constantin Tănase; red.–şef coord.: Silviu Tănase. – 2001 – . – Chişinău, 2017 – . – 32 p. – Ed. săpt. – ISSN 1857–2472. – Informaţii suplimentare: http://www.timpul.md. Univers pedagogic Pro: săpt. al Min. Educaţiei al Rep. Moldova şi al Inst.de Ştiinţe ale Educaţiei ; red.-şef : Ion Iachim. – Ch., 2017 - . – Ed. săpt. Алма матер: Вестник высшей школы : Ежемес. науч. журн. / учредитель : М–во oбразования и науки Рос. Федерации, Евраз. Aссоц. Ун–тов, Ассоц. инж. образования, Рос. союз промышленников и предпринимателей ; изд.: Рос. Ун–т Дружбы Народов ; гл. ред.: Л. Г. Тюрина ; зам. гл. ред.: Г. К. Овчинников. – 1940 – . – Mосква, 2017. – Еженед. изд. – ISSN 1026–955X. Комсомольская правда Молдова : газ. / учредитель : ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» ; гл. ред., ген. дир.: В. Сунгоркин ; red. regională şi ed.: SC «Комсомольская правда – Басарабия» SRL ; гл. ред. : А. Ганелин. – 1925 – . – Chişinău, 2017. – 6 раз в год. – Informaţii suplimentare: www.kp.md. Экономическое обозрение : газ. / учредитель : "ЛОГОС ПРЕСС" S.A. ; гл. ред.: Сергей Мишин. – 1990 – . – Chişinău, 2017. – Еженед. изд. – Informaţii suplimentare: http://logos.press.md/. Elaborat: Ana Cojocaru

×