Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seriale achiziţionate 2016...

156 views

Published on

Seriale achiziţionate 2016

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seriale achiziţionate 2016...

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC SERIALE ACHIZIŢIONATE ÎN ANUL 2015 E-BULETIN ANUAL 2016 Serialele pot fi consultate în sălile de lectură ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic conform profilurilor:  drept, psihologie, educaţie, asistenţă socială, sociologie (reviste), ziare (toate titlurile) – Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (bloc 1, etaj 6)  economie, informatică, inginerie, biomedicină şi ecologie – Sala de Lectură nr. 1 (bloc 1, etaj 5)  filologie, lingvistică, literatură – Sala de Lectură nr. 3 Filologie Romano-Germanică (bloc 3, etaj 4. PUBLICAŢII INSTITUŢIONALE ULIM 1. Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Seria Economie / fondator: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; Institutul Investigaţii Strategice în Economie; red. şef.: N. Burlacu. – 2007- . - Chişinău: ULIM, 2015 - . - ISSN 1857-226X. 2015, Vol. 16. - 204 p. 2. Intertext: rev. şt. / fondator: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale. - 2008 - . - Chişinău: ULIM, 2015 - . – ISSN 1857-3711. 2015, Nr 1/2. – 250 p. 2015, Nr 3/4. – 295 p. 3. La Francopolyphonie: Langue, literature, culture, et pouvoir = Francopolifonia: Limba, literatura, cultura şi puterea: Publ. an. / fondator: Universite Libre Internationale. de Moldova = Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Institute de Recherches Philologique et Interculturelle = lnstitutul de Cercetări Filologice şi Interculturale. - 2006 - . - Chişinău: ULIM, 2015 - . - ISSN 1857- 1883. 2015, Nr 10, Vol.1. - 296 p. 4. Noosfera:rev. şt., de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică / Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Institutul de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabila. - . – Chişinău: ULIM, 2015 - . – ISSN 1857-3517. 2015, Nr 14. – 119 p. 5. Studii Economice: rev. şt. / fondator: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Institutul de Investigaţii Strategice în Economie. – 2007. - . - Chişinău: ULIM, 2014 - . - ISSN 1857- 226X. 2014, Nr 1. – 240 p.
  2. 2. 6. Studii Juridice Universitare / Universitatea Liberă Internaţională din Moldova ; Institutul de Cercetări în Domeniului Protecţiei Drepturilor Omului. - 2008 - . - Chişinău: ULIM, 2014 - . - ISSN 1857-1422. 2014, Nr 1/2. – 324 p. 2014, Nr 2/3. – 218 p. PSIHOLOGIE. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 7. Univers pedagogic : rev. şt. de pedagogie şi psihologie. Categoria C / Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei ; dir.: Lilia Pogolşa ; red.-şef : Nicolae Bucun. – Chişinău, 2015 - . – 4/an. – ISSN 1811- 5470. 2015, Nr 1. – 88 p. 2015, Nr 2. – 80 p. 2015, Nr 3. – 80 p. 2015, Nr 4. – 80 p. 8. Вопросы психологии : науч. журн. / учредитель : Российская Академия Oбразования ; гл. ред.: Е. B. Щедрина . – 1955 - . – Москва, 2015 - . – 176 c. - Двухмес. изд. - ISSN 0042-8841. 2015, Nr 1. – 176 p. 2015, Nr 2. – 176 p. 2015, Nr 3. – 176 p. 2015, Nr 4. – 176 p. 2015, Nr 5. – 176 p. 2015, Nr 6. – 176 p. ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE 9. Contabilitate şi audit : rev. pract.–şt. pentru contabili, manageri, funcţionari fiscali, auditori / fondator : „Contabilitate şi audit” SRL ; red. şef : Pavel Tostogan. – 1995 - . - Chişinău, 2016 - . – Ed. lunară. – Text : lb. rom., rusă. 2015, Nr 1. – 120 p. 2015, Nr 2. – 120 p. 2015, Nr 3. – 120 p. 2015, Nr 4. – 344 p. 2015, Nr 5. – 120 p. 2015, Nr 6. – 120 p. 2015, Nr 7. – 120 p. 2015, Nr 8. – 120 p. 2015, Nr 9. – 344 p. 2015, Nr 10. – 120 p. 2015, Nr 11. – 120 p. 2015, Nr 12. – 120 p. 10. Банки и финансы : изд. для деловых людей / издательство PROFIT SA ; гл. ред.: Александр Танас. – 2007 - . – Chişinău, 2016 - . - Ed. lunară. 2015, Nr 1/2. – 128 p. 2015, Nr 3. – 120 p. 2015, Nr 4. – 118 p. 2015, Nr 5. – 116 p. 2015, Nr 6. – 116 p. 2015, Nr 7-8. – 138 p.
  3. 3. 2015, Nr 9. – 120 p. 2015, Nr 10. – 112 p. 2015, Nr 11. – 116 p. 2015, Nr 12. – 120 p. 11. Туризм: право, экономика : федеральный науч.–практ. журн. / учредитель: Издательская Группа «Юрист» ; гл. ред.: Евгений Писаревский. – 2003 - . - Москва, 2016 - . - 2 раза в полугодие. – ISSN 1813-1212. 2015, Nr 1. – 32 p. 2015, Nr 2. – 32p. 2015, Nr 3. – 32 p. 2015, Nr 4. – 32 p. DREPT. JURISPRUDENŢĂ 12. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed.: Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”; dir. gen.: Vladimir Darie ; red. şef : Simion Ropot. – 1994 - . – Chişinău, 2016 - . – 2/săpt. – Text: lb. rom., rusă. 2015, Nr 1 - 391. 13. Revista Română de Drept European / fondator: Grupul Internaţional Wolters Kluwer ; dir.: Andrei Popescu ; red.-şef : Daniel-Mihail Şandru. – 2003 - . - Bucureşti, 2016 - . – 12/an. - ISSN 2068- 8083. 2015, Nr 1. 2015, Nr 2. 2015, Nr 3. 2015, Nr 4. 14. Международное публичное и частное право: науч.-практ. и информ. изд. / учредитель: Издательская Группа «Юрист» ; гл. ред.: В. В. Гриб, Ю. В. Трунцевский. – 2000 - . - Mосква, 2016 - . – 48 c. - Двухмес. изд. - ISSN 1812-3910. 2015, Nr 1. – 48 p. 2015, Nr 2. – 48 p. 2015, Nr 3. – 48 p. 2015, Nr 4. – 48 p. 2015, Nr 5. – 48 p. 2015, Nr 6. – 48 p. 15. Российский юридический журнал : науч.-теоретическое, информ. и практ. изд. / учредители: Министерство Юстиции Российской Федерации и Уральская Государственная Юридическая Академия ; гл. ред.: И. В. Фёдоров. – 1993 - . - Екатеринбург, 2016 - . – 3 раза в год. – ISSN 2071-3797. 2015, Nr 1. – 227 p. 2015, Nr 2. – 240 p. 2015, Nr 3. – 239 p. 2015, Nr 4. – 235 p. 2015, Nr 5. – 220 p. 2015, Nr 6. – 227 p.
  4. 4. INFORMATICĂ. INGINERIE. DESIGN 16. BURDA = БУРДА / Издательский дом «Бурда» немецкий медиаконцерн Hubert Burda Media; ред.: Марианна Макарова. – 1995 - . - Москва, 2016 - . - Ежемес. изд. 2015, Nr 1. – 162 p. 2015, Nr 2. – 106 p. 2015, Nr 3. – 162 p. 2015, Nr 4. – 138 p. 2015, Nr 5. – 162 p. 2015, Nr 6. – 122 p. 2015, Nr 7. – 122 p. 2015, Nr 8. – 122 p. 2015, Nr 9. – 138 p. 2015, Nr 10. – 154 p. 2015, Nr 11. – 162 p. 2015, Nr 12. – 154 p. 17. Ателье / учредитель : ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» ; гл. ред.: Светлана Костенко. – 2001 - . – Mосква, 2016 - . – Ежемес. изд. 2015, Nr 1. – 72 p. 2015, Nr 2. – 72 p. 2015, Nr 3. – 72 p. 2015, Nr 4. – 72 p. 2015, Nr 5. – 72 p. 2015, Nr 6. – 72 p. 2015, Nr 7. – 72 p. 2015, Nr 8. – 72 p. 2015, Nr 9. – 72 p. 2015, Nr 10. – 72 p. 2015, Nr 11. – 64 p. 2015, Nr 12. – 64 p. 18. Дизайн. Архитектура. Стиль (DAS) : журн. / дир.: Надежда Горя , гл. ред.: Виолета Дарсалия. - 2010 -. - Ch., 2016 - . – Ежемес. изд. – ISSN 1857-028X. 2015, Nr 20. – 120 p. 19. Информационно-управляющие системы : научный журнал / учредитель : ООО "Информационно-управляющие системы" ; гл. ред.: Михаил Борисович Сергеев. – 2002 - . - Санкт-Петербург, 2016 - . - Двухмес. изд. – ISSN 1684-8853. 2015, Nr 1. - 116 p. 2015, Nr 2. – 112 p. 2015, Nr 3. – 126 p. 2015, Nr 4. – 130 p. 2015, Nr 5. – 134 p. 2015, Nr 6. – 122 p. 20. Cистемный администратор : Ежемес. журн. / Издательское общество с ограниченной ответственностью «Синдикат 13». - 2002 - . – Москва, 2016. – 96 c. - . - Ежемес. изд. – ISSN 1813 – 5579. 2015, Nr 1/2. – 144 p.
  5. 5. 2015, Nr 3. – 96 p. 2015, Nr 4. – 96 p. 2015, Nr 5. – 96 p. 2015, Nr 6. – 96 p. 2015, Nr 7/8. – 144 p. 2015, Nr 9. – 96 p. 2015, Nr 10. – 96 p. 2015, Nr 11. – 96 p. 2015, Nr 12. – 96 p. RELAȚII INTERNAȚIONALE. ȘTIINȚE POLITICE. JURNALISM 21. Geopolitica : rev. de geografie politică, geopolitică şi geostrategie / fondatori : Asociaţia de Пeopolitică „Ion Conea”, Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti. – 2002 - . – Bucureşti, 2016- . – Apare 4 ori pe an. 2015, Nr 1. – 209 p. 2015, Nr 2. – 280 p. 2015, Nr 3. – 289 p. 2015, Nr 4. – 279 p. 22. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки : научный журнал / учредитель : МГУ им. М.В. Ломоносова ; гл. ред.: А. Ю. Шутов. – 1946 - . - Москва, 2016 - . – Двухмес. изд. – ISSN 0201-7385. - ISSN 0868-4871. 2015, Nr 1. – 120 p. BIOMEDICINĂ. ECOLOGIE 23. Kosmetik international / учрeдитель : OOO „Изд. « Косметик интернешнл” ; гл. дир.: Дмитрий Бороденко ; гл. ред.: Марина Подзорова. – 1995 - . - Москва, 2016 - . - ISSN 1609-3542. 2015, Nr 1. – 176. 2015, Nr 2. – 176 p. 24. Косметика и медицина : науч.–практ. и аналитический журн. / учредитель : OOO „Изд. дом «Косметика и медицина» ; ген. дир., гл. ред.: Елена Эрнандес. – Mосква, 2016 - . - Eжемес. изд. - ISSN 1681-3545. 2015, Nr 1. – 112 p. 2015, Nr 2. – 104 p. 2015, Nr 3. – 120 p. 2015, Nr 4. – 115 p. 25. Экология / учрeдитель : Рос. Акад. Наук ; гл. pед.: В. Н. Большаков. – 1970 - . - Москва, 2016 - . - Двухмес. изд. - ISSN 0367-0597. 2015, Nr 1. – 80 p. 2015. Nr 2. – 160 p. 2015, Nr 3. – 240 p. 2015, Nr 4. – 320 p. 2015, Nr 5. – 400 p. 2015, Nr 6. – 480 p.
  6. 6. LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ 26. Philologia: revistă lingvistică / fondator : Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; red.-şef : Vasile Bahnaru ; red. adjuncţi: Veronica Păcuraru, Ion Plămădeală. – 1958 - . – Chişinău, 2016. – Ed. trimestrială. – ISSN 1857-4300. 2015, Nr 1/2. – 140 p. 2015, Nr 3/4. – 142 p. 2015, Nr 5/6. – 139 p. 27. Вопросы филологии: науч. журн. / учредители : Институт Иностранных Языков, Институт Языкознания Российской Академии Наук ; гл. pед. Э. Ф. Володарская, В. А. Виноградов. – 1999 – . – Mосква, 2016 -. - Двухмес. изд. – ISSN 1562-1391. 2015, Nr 1. – 136 p. 2015, Nr 2. – 130 p. 2015, Nr 3/4. 96-104 p. REVISTE ŞI ZIARE DE ALTE CONŢINUTURI 28. Biblioteca : rev. de bibliologie şi ştiinţa informării / ed.: Biblioteca Naţională a României ; red. şef : Raluca Man. – 1948 - . - Seria nouă : 1999 - . - Bucureşti, 2016. – Ed. lunară. - ISSN 1220-3386. 2015, Nr 1. – 32 p. 2015, Nr 2. – 64 p. 2015, Nr 3. – 96 p. 2015, Nr 4. – 128 p. 2015, Nr 5. – 160 p. 2015, Nr 6. – 192 p. 2015, Nr 7. – 224 p. 2015, Nr 8. – 287 p. 2015, Nr 9. – 287 p. 2015. Nr 10. – 264 p. 2015, Nr 11. – 352 p. 2015, Nr 12. – 384 p. 29. Jurnal de Chişinău : ziar / dir.-fondator: Val Butnaru ; red.,-şef : Rodica Mahu. – 1999 - . - Chişinău, 2016. - Apare o dată pe săpt. 2015, Nr 1-50. Literatura şi arta : săpt. al Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova / red. şef : Nicolaie Dabija. – 1954 - . – Chişinău, 2016 - . - 8 p. - Ed. săpt. 2015, Nr 1-52. 30. Moldova Suverană: serie nouă : cotidian naţional independent / fondator: „Casa editorială Moldova Suverană” SRL ; dir., red.-şef : Ion Berlinski; red.-şef adjunct : Vlad Loghin. – 1924 - . - Chişinău, 2016 - . - Apare 4 ori pe săptămână. 2015, Nr 1-185. 31. Revista Română de Biblioteconomie şi Știinţa Informării / dir.: Mircea Regneală ; red.-şef : Angela Repanovici ; redacţia : Asociaţia Bibliotecarilor din România. – Bucureşti, 2016 - . - Ed. trimestrială. – ISSN 1841-1940. 2015, Nr 1-4.
  7. 7. 32. Timpul de dimineaţă: ziar naţional / fondator : Constantin Tănase; red.-şef coord.: Silviu Tănase. - 2001 - . - Chişinău, 2016 - . – 32 p. - Ed. săpt. – ISSN 1857-2472 2015, Nr 1-50. 33. Комсомольская правда Молдова : газ. / учредитель : ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» ; гл. ред., ген. дир.: В. Сунгоркин ; red. regională şi ed.: SC «Комсомольская правда – Басарабия» SRL ; гл. ред. : А. Ганелин. – 1925 - . - Chişinău, 2016. – 6/săpt. 2015, Nr 1t – 52 t, 1-148. 34. Научные и технические библиотеки : ежемес. сб. по вопр. теории и практики библ. дела / Министерство образования и науки Рос. Федерации, Гос. публичная науч.-техническая библиотека ; гл. ред.: Яков Шрайберг. – 1961 - . - Москва, 2016 - . - Ежемес. изд. - ISSN 0130- 9765. 2015, Nr 1-12. 35. Экономическое обозрение : газ. / учредитель : "ЛОГОС ПРЕСС" S.A. ; гл. ред.: Сергей Мишин. – 1990 - . - Chişinău, 2016. - Еженед. изд. 2015, Nr 1- 48. Elaborat: Ana Busuioc 28-29 iunie 2016

×