Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seriale abonate 2019

32 views

Published on

Seriale abonate 2019

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seriale abonate 2019

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC SERIALE ABONATE PENTRU ANUL 2019 e–Buletin 2019 Serialele pot fi consultate în sălile de lectură ale Departamentul Informaţional Biblioteconomic:  drept, psihologie, educaţie, asistenţă socială, sociologie (reviste), ziare (toate titlurile) – Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (bloc 1, etaj 6)  economie, informatică, inginerie, biomedicină şi ecologie – Sala de Lectură nr. 1 (bloc 1, etaj 5)  filologie, lingvistică, literatură – Sala de Lectură nr. 3 Filologie Romano– Germanică (bloc 3, etaj 4) DREPT. JURISPRUDENŢĂ Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed.: Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”; dir. gen.: Vladimir Darie ; red. şef : Simion Ropot. – 1994 – . – Chişinău, 2019 – . – 2/săpt. – Text: lb. rom., rusă. – Textele integrale ale documentelor oficiale: http://lex.justice.md/. Revista Română de Drept European / fondator: Grupul Internaţional Wolters Kluwer ; dir.: Andrei Popescu ; red.–şef : Daniel–Mihail Şandru. – 2003 – . – Bucureşti, 2019 – . – Apare de 6 ori pe an. – ISSN 2068–8083. – Informaţii suplimentare: http://www.wolterskluwer.ro/revista–romana–de–drept–european/. ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE Contabilitate şi audit : rev. pract.–şt. pentru contabili, manageri, funcţionari fiscali, auditori / fondator : „Contabilitate şi audit” SRL ; red. şef : Pavel Tostogan. – 1995 – . – Chişinău, 2019 – . – Ed. lunară. – Text : lb. rom., rusă. – Informaţii suplimentare: http://www.contabilitate.md/?mod=archive. Банки и финансы : изд. для деловых людей / издательство PROFIT SA ; гл. ред.: Александр Танас. – 2007 – . – Chişinău, 2019 – . – Ed. lunară. – Informaţii suplimentare: http://www.profit.md/archive–ru/ . Monitorul fiscal (cu acces eletronic) INFORMATICĂ. INGINERIE. DESIGN BURDA = БУРДА / Издательский дом «Бурда» немецкий медиаконцерн Hubert Burda Media; ред.: Марианна Макарова. – 1995 – . – Москва, 2019 – . – Ежемес. изд. – Informaţii suplimentare: http://burdastyle.ru/zhurnaly/.
  2. 2. Ателье / учредитель : ЗАО «ЭДИПРЕСС–КОНЛИГА» ; гл. ред.: Светлана Костенко. – 2001 – . – Mосква, 2019 – . – Ежемес. изд. Дизайн. Архитектура. Стиль (DAS) : журн. / дир.: Надежда Горя , гл. ред.: Виолета Дарсалия. – 2010 –. – Ch., 2019 – . – Двухмес. изд.– ISSN 1857–028X. – Informaţii suplimentare: http://www.das–magazine.md/about–das. RELAȚII INTERNAȚIONALE. ȘTIINȚE POLITICE. JURNALISM Geopolitica : rev. de geografie politică, geopolitică şi geostrategie / fondatori : Asociaţia de Пeopolitică „Ion Conea”, Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti. – 2002 – . – Bucureşti, 2019– . – Apare 4 ori pe an. – Informaţii suplimentare: http://www.geopolitic.ro/. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика : научный журнал / учредитель : МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки МГУ ; гл. ред.: М. С. Мейер. – 1946. – Москва, 2019 – 6 раз в год. – ISSN 0201–7385. – ISSN 0320–8095. – Informaţii suplimentare: http://www.journ.msu.ru/science/pub/msu-bulletin/. BIOMEDICINĂ. ECOLOGIE Kosmetik international / учрeдитель : OOO „Изд. « Косметик интернешнл” ; гл. дир.: Дмитрий Бороденко ; гл. ред.: Марина Подзорова. – 1995 – . – Москва, 2019 – ежеквартально изд. – ISSN 1609–3542. – [Accesat 29.03.2019]. – Informaţii suplimentare: http://www.ki–expo.ru/. Косметика и медицина : науч.–практ. и аналитический журн. / учредитель : OOO „Изд. дом «Косметика и медицина» ; ген. дир., гл. ред.: Елена Эрнандес. – Mосква, 2019 – . – ежеквартально изд. – ISSN 1681–3545. – Informaţii suplimentare: http://www.cmjournal.ru/. LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ Philologia: revistă lingvistică / fondator : Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; red.–şef : Vasile Bahnaru ; red. adjuncţi: Veronica Păcuraru, Ion Plămădeală. – 1958 – . – Chişinău, 2019. – Ed. trimestrială. – ISSN 1857–4300. – Informaţii suplimentare: http://www.if.asm.md/index.php/reviste/philologia. PSIHOLOGIE. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI. ASISTENȚĂ SOCIALĂ Univers pedagogic : rev. şt. de pedagogie şi psihologie. Categoria C / Instituutl de Ştiinţe ale Educaţiei ; dir.: Lilia Pogolşa ; red.–şef : Nicolae Bucun. – Chişinău, 2019– . – Apare de 4 ori pe an. – ISSN 1811– 5470. – Informaţii suplimentare: https://ibn.idsi.md/ro/node/10. Вопросы психологии : науч. журн. / учредитель : Российская Академия Oбразования ; гл. ред.: Е. B. Щедрина . – 1955 – . – Москва, 2019 – . – 176 c. – ежеквартально изд. – ISSN 0042–8841. – Informaţii suplimentare: http://www.voppsy.ru/.
  3. 3. Revista de asistenţă socială/ fondator : Fac. de Sociologie ȘI Asistenta Sociala, Univ. din București; roșu. șef: Doru Buzducea. – 2002 –. – București, 2019 –. – Apare de 4 ori pe an. – ISSN 1583–0608. REVISTE ŞI ZIARE DE ALTE CONŢINUTURI FĂCLIA : săpt. de informaţie, opinie şi cultură pedagogică / dir.–fondator : Tudor Rusu. – 1954 – . – Chişinău, 2017. – Ed. săpt. – ISSN 1857–3010. – [accesat 29.03.2019]. Disponibil: http://www.ziarul–faclia.md/. Jurnal de Chişinău: ziar / dir.–fondator: Val Butnaru ; red.,–şef : Rodica Mahu. – 1999 – . – Chişinău, 2019. – Ed. săpt. – ISSN 1857–3223. – Informaţii suplimentare: www.jurnal.md. Literatura şi arta : săpt. al Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova / red. şef : Nicolaie Dabija. – 1954 – . – Chişinău, 2019 – . – 8 p. – Ed. săpt. – Informaţii suplimentare: http://www.literaturasiarta.md. Moldova Suverană: serie nouă : cotidian naţional independent / fondator: „Casa editorială Moldova Suverană” SRL ; dir., red.–şef : Ion Berlinski; red.–şef adjunct : Vlad Loghin. – 1924 – . – Chişinău, 2019 – . – Ed. săpt. – Informaţii suplimentare: www.moldova–suverana.md. NATURA: ziar: publicaţie de ecologie, turism şi cultură/ dir., red.–şef: Alecu Reniţă. – 2000 – . – Chişinău, 2019 – . – 16 p. – Ed. lunară. – ISSN 1857–2677. – Informaţii suplimentare: http://www.natura.md Timpul de dimineaţă: ziar naţional / fondator : Constantin Tănase; red.–şef coord.: Silviu Tănase. – 2001 – . – Chişinău, 2019 – . – 32 p. – Ed. săpt. – ISSN 1857–2472. – Informaţii suplimentare: http://www.timpul.md. Univers pedagogic Pro: săpt. al Min. Educaţiei al Rep. Moldova şi al Inst.de Ştiinţe ale Educaţiei ; red.-şef : Ion Iachim. – Chişinău, 2019 - . – Ed. săpt. Комсомольская правда Молдова : газ. / учредитель : ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» ; гл. ред., ген. дир.: В. Сунгоркин ; red. regională şi ed.: SC «Комсомольская правда – Басарабия» SRL ; гл. ред. : А. Ганелин. – 1925 – . – Chişinău, 2019. – 6 раз в год. – Informaţii suplimentare: www.kp.md. Экономическое обозрение : газ. / учредитель : "ЛОГОС ПРЕСС" S.A. ; гл. ред.: Сергей Мишин. – 1990 – . – Chişinău, 2019. – Еженед. изд. – Informaţii suplimentare: http://logos.press.md/. Elaborat: Ana Gherghelijiu

×