Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seriale abonate 2018

55 views

Published on

Seriale abonate 2018

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seriale abonate 2018

  1. 1. LIBRARYUNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC SERIALE ABONATE PENTRU ANUL 2018 e-Buletin 2018 Serialele pot fi consultate în sălile de lectură ale Departamentul Informaţional Biblioteconomic:  drept, psihologie, educaţie, asistenţă socială, sociologie (reviste), ziare (toate titlurile) – Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (bloc 1, etaj 6)  economie, informatică, inginerie, biomedicină şi ecologie – Sala de Lectură nr. 1 (bloc 1, etaj 5)  filologie, lingvistică, literatură – Sala de Lectură nr. 3 Filologie Romano-Germanică (bloc 3, etaj 4) DREPT. JURISPRUDENŢĂ 1. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed. : Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres” ; dir. gen.: Vladimir Darie ; red. şef : Simion Ropot. – 1994 - . - Chişinău, 2018. – 2/săpt. – Text : lb. rom., rusă. – Textele integrale ale documentelor oficiale : http://lex.justice.md/. 2. Revista Română de Drept European / fondator : Grupul Internaţional Wolters Kluwer ; dir. : Andrei Popescu ; red.-şef : Daniel-Mihail Şandru. – 2003 - . - Bucureşti, 2018. – 12/an. - ISSN 2068-8083. – Informaţii suplimentare: http://www.wolterskluwer.ro/revista- romana-de-drept-european/. 3. Международное публичное и частное право : науч.-практ. и информ. изд. / учредитель : Издательская Группа «Юрист» ; гл. ред. : В. В. Гриб, Ю. В. Трунцевский. – 2000 - . - Mосква, 2018. – 48 c. – Двухмес. изд. – ISSN 1812-3910. – Informaţii suplimentare: http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i- chastnoe-pravo. ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE 4. Contabilitate şi audit : rev. pract.–şt. pentru contabili, manageri, funcţionari fiscali, auditori / fondator : „Contabilitate şi audit” SRL ; red. şef : Pavel Tostogan. – 1995 - . - Chişinău, 2018. – Ed. lunară. – Text : lb. rom., rusă. – Informaţii suplimentare : http://www.contabilitate.md/?mod=archive. 5. Банки и финансы : изд. для деловых людей / издательство PROFIT SA ; гл. ред. : Александр Танас. – 2007 - . – Chişinău, 2018. – Ed. lunară. – Informaţii suplimentare : http://www.profit.md/archive-ru/ . 6. Туризм: право, экономика : федеральный науч.–практ. журн. / учредитель : Издательская Группа «Юрист» ; гл. ред. : Евгений Писаревский. – 2003 - . - Москва,
  2. 2. 2018. – 2 раза в полугодие. – ISSN 1813-1212. – Informaţii suplimentare : http://lawinfo.ru/catalog/magazines/turizm-pravo-i-ekonomika/. INFORMATICĂ. INGINERIE. DESIGN 7. BURDA = БУРДА / Издательский дом «Бурда» немецкий медиаконцерн Hubert Burda Media; ред.: Марианна Макарова. – 1995 - . - Москва, 2018. – Ежемес. изд. – Informaţii suplimentare : http://burdastyle.ru/zhurnaly/. 8. Ателье / учредитель : ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» ; гл. ред. : Светлана Костенко. – 2001 - . – Mосква, 2018. – Ежемес. изд. Дизайн. Архитектура. Стиль (DAS) : журн. / дир. : Надежда Горя , гл. ред. : Виолета Дарсалия. – 2010 - . - Chişinău, 2018. – Ежемес. изд. – ISSN 1857-028X. – Informaţii suplimentare : http://www.das-magazine.md/about-das. RELAȚII INTERNAȚIONALE. ȘTIINȚE POLITICE. JURNALISM 9. Geopolitica : rev. de geografie politică, geopolitică şi geostrategie / fondatori : Asociaţia de Пeopolitică „Ion Conea”, Fac. de Geografie a Univ. din Bucureşti. – 2002 - . – Bucureşti, 2018. – Apare 4 ori pe an. – Informaţii suplimentare : http://www.geopolitic.ro/. 10. Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение : научный журнал / учредитель : МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки МГУ ; гл. ред. : М. С. Мейер. – 1946. – Москва, 2018. – Eжекв. изд. – ISSN 0201-7385. – ISSN 0320- 8095. - Informaţii suplimentare : https://istina.msu.ru/journals/94037/ . BIOMEDICINĂ. ECOLOGIE 11. Kosmetik international / учрeдитель : OOO „Изд. « Косметик интернешнл” ; гл. дир. : Дмитрий Бороденко ; гл. ред. : Марина Подзорова. – 1995 - . - Москва, 2016. – ISSN 1609-3542. – Informaţii suplimentare : http://www.ki-expo.ru/. 12. Mediu ambiant : rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică / fondator : Min. mediului, Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM, Inst. de Zoologie al AŞM : red.-şef : Grigore Barac. – 2005 - . - Chişinău, 2018. – Lunar. – ISSN 1810-9551. – Informaţii suplimentare : http://www.mediu.gov.md/index.php/component/content/article/115-categorii-in- romana/publicatii/mediul-ambiant/360-mediul-ambiant. 13. Natura publicație de ecologie, turism și cultură / fondator : Min. mediului ; red.-şef. Alecu Reniţi. – 2006 -. - Chişinău, 2018. – Lunar. – ISSN 1810-9551. – Informaţii suplimentare : http://natura.md/. 14. Косметика и медицина : науч.–практ. и аналитический журн. / учредитель : OOO „Изд. дом «Косметика и медицина» ; ген. дир., гл. ред. : Елена Эрнандес. – 2000 - . - Mосква, 2018. – Eжемес. изд. – ISSN 1681-3545. – Informaţii suplimentare : http://www.cmjournal.ru/.
  3. 3. LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ 15. Philologia: revistă lingvistică / fondator : Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; red.-şef : Vasile Bahnaru ; red. : Veronica Păcuraru, Ion Plămădeală. – 1958 - . – Chişinău, 2018. – Ed. trimestrială. – ISSN 1857-4300. – Informaţii suplimentare : http://www.if.asm.md/index.php/reviste/philologia. 16. Metaliteratura: revistă ştiinţifică / fondator : Acad. de Şt. a Moldovei , Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; red.-şef : Alexandru Burlacu. – 2001 - . – Chişinău, 2018. – 3/an. – ISSN 1857-1905. – Informaţii suplimentare : http://www.metaliteratura.asm.md/. 17. Вопросы филологии : науч. журн. / учредители : Ин-т Иностр. Языков, Ин-т Языкознания Российской Акад. Наук ; гл. pед. Э. Ф. Володарская, В. А. Виноградов. – 1999 – . – Mосква, 2018. – Двухмес. изд. – ISSN 1562-1391. – Informaţii suplimentare: http://www.gaudeamus.ru/rus/journal_voprfilolog.htm . PSIHOLOGIE. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 18. Făclia : săpt. de informaţie, opinie şi cultură pedagogică / dir.-fondator : Tudor Rusu. – 1954 - . - Chişinău, 2018. – Ed. săpt. – ISSN 1857-3010. – Informaţii suplimentare : http://www.ziarul-faclia.md/. 19. Univers Pedagogic Pro: săpt. al Min. Educ. al Rep. Moldova şi al Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei ; red.-şef : Ion Iachim. – Chişinău, 2018 - . – Ed. săpt. – Informaţii suplimentare : https://www.facebook.com/groups/757488367629821/. 20. Вопросы психологии : науч. журн. / учредитель : Российская Акад. Oбразования ; гл. ред. : Е. B. Щедрина . – 1955 - . - Москва, 2018. – 176 c. – Двухмес. изд. – ISSN 0042- 8841. – Informaţii suplimentare : http://www.voppsy.ru/. REVISTE ŞI ZIARE DE ALTE CONŢINUTURI 21. Jurnal de Chişinău : ziar / dir.-fondator : Val Butnaru ; red.,-şef : Rodica Mahu. – 1999 - . - Chişinău, 2018. – Apare o dată pe săpt. – ISSN 1857-3223. – Informaţii suplimentare : www.jurnal.md. 22. Timpul de dimineaţă : ziar naţional / fondator : Constantin Tănase ; red.-şef coord. : Silviu Tănase. - 2001 - . - Chişinău, 2018. – 32 p. – Ed. săpt. – ISSN 1857-2472. – Informaţii suplimentare : http://www.timpul.md. 23. Научные и технические библиотеки : ежемес. сб. по вопр. теории и практики библ. дела / Мин. образования и науки Рос. Федерации, Гос. публичная науч.-техническая библиотека ; гл. ред. : Яков Шрайберг. – 1961 - . - Москва, 2018. – Ежемес. изд. – ISSN 0130-9765. – Informaţii suplimentare : http://www.gpntb.ru/ntb/.

×