Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seriale abonate 2016 ulim

192 views

Published on

Seriale abonate 2016 ulim

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seriale abonate 2016 ulim

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC SERIALE ABONATE PENTRU ANUL 2016 e-Buletin 2016 Serialele pot fi consultate în sălile de lectură ale Departamentul Informaţional Biblioteconomic:  drept, psihologie, educaţie, asistenţă socială, sociologie (reviste), ziare (toate titlurile) – Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (bloc 1, etaj 6)  economie, informatică, inginerie, biomedicină şi ecologie – Sala de Lectură nr. 1 (bloc 1, etaj 5)  filologie, lingvistică, literatură – Sala de Lectură nr. 3 Filologie Romano- Germanică (bloc 3, etaj 4 DREPT. JURISPRUDENŢĂ Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed.: Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”; dir. gen.: Vladimir Darie ; red. şef : Simion Ropot. – 1994 - . – Chişinău, 2016 - . – 2/săpt. – Text: lb. rom., rusă. – Textele integrale ale documentelor oficiale: http://lex.justice.md/. Revista Română de Drept European / fondator: Grupul Internaţional Wolters Kluwer ; dir.: Andrei Popescu ; red.-şef : Daniel-Mihail Şandru. – 2003 - . - Bucureşti, 2016 - . – 12/an. - ISSN 2068-8083. – Informaţii suplimentare: http://www.wolterskluwer.ro/revista-romana-de- drept-european/. Международное публичное и частное право : науч.-практ. и информ. изд. / учредитель: Издательская Группа «Юрист» ; гл. ред.: В. В. Гриб, Ю. В. Трунцевский. – 2000 - . - Mосква, 2016 - . – 48 c. - Двухмес. изд. - ISSN 1812-3910. – Informaţii suplimentare: http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/mezhdunarodnoe-publichnoe-i-chastnoe-pravo. Российский юридический журнал : науч.-теоретическое, информ. и практ. изд. / учредители: Министерство Юстиции Российской Федерации и Уральская Государственная Юридическая Академия ; гл. ред.: И. В. Фёдоров. – 1993 - . - Екатеринбург, 2016 - . – 3 раза в год. – ISSN 2071-3797. - Informaţii suplimentare: http://www.ruzh.org/. ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE Contabilitate şi audit : rev. pract.–şt. pentru contabili, manageri, funcţionari fiscali, auditori / fondator : „Contabilitate şi audit” SRL ; red. şef : Pavel Tostogan. – 1995 - . - Chişinău, 2016 - . – Ed. lunară. – Text : lb. rom., rusă. – Informaţii suplimentare: http://www.contabilitate.md/?mod=archive.
  2. 2. Банки и финансы : изд. для деловых людей / издательство PROFIT SA ; гл. ред.: Александр Танас. – 2007 - . – Chişinău, 2016 - . - Ed. lunară. – Informaţii suplimentare: http://www.profit.md/archive-ru/ . Туризм: право, экономика : федеральный науч.–практ. журн. / учредитель: Издательская Группа «Юрист» ; гл. ред.: Евгений Писаревский. – 2003 - . - Москва, 2016 - . - 2 раза в полугодие. – ISSN 1813-1212. – Informaţii suplimentare. http://lawinfo.ru/catalog/magazines/turizm-pravo-i-ekonomika/. INFORMATICĂ. INGINERIE. DESIGN BURDA = БУРДА / Издательский дом «Бурда» немецкий медиаконцерн Hubert Burda Media; ред.: Марианна Макарова. – 1995 - . - Москва, 2016 - . - Ежемес. изд. – Informaţii suplimentare: http://burdastyle.ru/zhurnaly/. Ателье / учредитель : ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» ; гл. ред.: Светлана Костенко. – 2001 - . – Mосква, 2016 - . – Ежемес. изд. Дизайн. Архитектура. Стиль (DAS) : журн. / дир.: Надежда Горя , гл. ред.: Виолета Дарсалия. - 2010 -. - Ch., 2016 - . – Ежемес. изд. – ISSN 1857-028X. – Informaţii suplimentare: http://www.das-magazine.md/about-das. Информационно-управляющие системы : научный журнал / учредитель : ООО "Информационно-управляющие системы" ; гл. ред.: Михаил Борисович Сергеев. – 2002 - . - Санкт-Петербург, 2016 - . - Двухмес. изд. – ISSN 1684-8853. – Informaţii suplimentare: http://www.i-us.ru/. Cистемный администратор : Ежемес. журн. / Издательское общество с ограниченной ответственностью «Синдикат 13». - 2002 - . – Москва, 2016. – 96 c. - . - Ежемес. изд. – ISSN 1813 – 5579. RELAȚII INTERNAȚIONALE. ȘTIINȚE POLITICE. JURNALISM Geopolitica : rev. de geografie politică, geopolitică şi geostrategie / fondatori : Asociaţia de Пeopolitică „Ion Conea”, Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti. – 2002 - . – Bucureşti, 2016- . – Apare 4 ori pe an. - Informaţii suplimentare: http://www.geopolitic.ro/. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки : научный журнал / учредитель : МГУ им. М.В. Ломоносова ; гл. ред.: А. Ю. Шутов. – 1946 - . - Москва, 2016 - . – Двухмес. изд. – ISSN 0201-7385. - ISSN 0868-4871. – Informaţii suplimentare: http://polit.msu.ru/vestnik/content/. Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение : научный журнал / учредитель : МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки МГУ ; гл. ред.: М.
  3. 3. С. Мейер. – 1946. – Москва, 2016 – Eжекв. изд. – ISSN 0201-7385. - ISSN 0320-8095. - Informaţii suplimentare: https://istina.msu.ru/journals/94037/ . BIOMEDICINĂ. ECOLOGIE Kosmetik international / учрeдитель : OOO „Изд. « Косметик интернешнл” ; гл. дир.: Дмитрий Бороденко ; гл. ред.: Марина Подзорова. – 1995 - . - Москва, 2016 - . - ISSN 1609- 3542. - [Accesat 20.06.2016]. – Informaţii suplimentare: http://www.ki-expo.ru/. Косметика и медицина : науч.–практ. и аналитический журн. / учредитель : OOO „Изд. дом «Косметика и медицина» ; ген. дир., гл. ред.: Елена Эрнандес. – Mосква, 2016 - . - Eжемес. изд. - ISSN 1681-3545. – Informaţii suplimentare: http://www.cmjournal.ru/. Экология / учрeдитель : Рос. Акад. Наук ; гл. pед.: В. Н. Большаков. – 1970 - . - Москва, 2016 - . - Двухмес. изд. - ISSN 0367-0597. – Informaţii suplimentare: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8276. LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ Philologia: revistă lingvistică / fondator : Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; red.-şef : Vasile Bahnaru ; red. adjuncţi: Veronica Păcuraru, Ion Plămădeală. – 1958 - . – Chişinău, 2016. – Ed. trimestrială. – ISSN 1857-4300. – Informaţii suplimentare: http://www.if.asm.md/index.php/reviste/philologia. Metaliteratura: revistă ştiinţifică / fondator : Academia de Ştiinţe a Moldovei , Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; red.-şef : Alexandru Burlacu. – 2001 - . – Chişinău, 2016. - 3/an. - ISSN 1857-1905. – Informaţii suplimentare: http://www.metaliteratura.asm.md/. Вопросы филологии: науч. журн. / учредители : Институт Иностранных Языков, Институт Языкознания Российской Академии Наук ; гл. pед. Э. Ф. Володарская, В. А. Виноградов. – 1999 – . – Mосква, 2016 -. - Двухмес. изд. – ISSN 1562-1391. – Informaţii suplimentare: http://www.gaudeamus.ru/rus/journal_voprfilolog.htm . PSIHOLOGIE. ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI. ASISTENȚĂ SOCIALĂ Alma mater: Вестник высшей школы : Ежемес. науч. журн. / учредители : Министерство oбразования и науки Рос. Федерации, Евразийская Aссоциация Университетов, Ассоциация инженерного образования, Рос. союз промышленников и предпринимателей ; гл. ред.: Л. Г. Тюрина ; зам. гл. ред.: Г. К. Овчинников. – 1940 - . - Mосква, 2016 - . - ISSN 1026-955X. – Informaţii suplimentare: https://almavest.ru/. Făclia : săpt. de informaţie, opinie şi cultură pedagogică / dir.-fondator : Tudor Rusu. – 1954 - . - Chişinău, 2016. – Ed. săpt. – ISSN 1857-3010. – Informaţii suplimentare: http://www.ziarul- faclia.md/.
  4. 4. Univers pedagogic : rev. şt. de pedagogie şi psihologie. Categoria C / Instituutl de Ştiinţe ale Educaţiei ; dir.: Lilia Pogolşa ; red.-şef : Nicolae Bucun. – Chişinău, 2016 - . – 4/an. – ISSN 1811- 5470. – Informaţii suplimentare: https://ibn.idsi.md/ro/node/10. Univers Pedagogic Pro: săpt. al Ministerului Educaţiei al Rep. Moldova şi al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei ; red.-şef : Ion Iachim. – Chişinău, 2016 - . – Ed. săpt. – Informaţii suplimentare: https://www.facebook.com/groups/757488367629821/. Вопросы психологии : науч. журн. / учредитель : Российская Академия Oбразования ; гл. ред.: Е. B. Щедрина . – 1955 - . – Москва, 2016 - . – 176 c. - Двухмес. изд. - ISSN 0042- 8841. – Informaţii suplimentare: http://www.voppsy.ru/. REVISTE ŞI ZIARE DE ALTE CONŢINUTURI Biblioteca : rev. de bibliologie şi ştiinţa informării / ed.: Biblioteca Naţională a României ; red. şef : Raluca Man. – 1948 - . - Seria nouă : 1999 - . - Bucureşti, 2016. – Ed. lunară. - ISSN 1220- 3386. – Informaţii suplimentare: http://www.bibnat.ro/Revista-Biblioteca-s224-ro.htm. Jurnal de Chişinău : ziar / dir.-fondator: Val Butnaru ; red.,-şef : Rodica Mahu. – 1999 - . - Chişinău, 2016. - Apare o dată pe săpt. – ISSN 1857-3223. – Informaţii suplimentare: www.jurnal.md. Literatura şi arta : săpt. al Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova / red. şef : Nicolaie Dabija. – 1954 - . – Chişinău, 2016 - . - 8 p. - Ed. săpt. – Informaţii suplimentare: http://www.literaturasiarta.md. Moldova Suverană: serie nouă : cotidian naţional independent / fondator: „Casa editorială Moldova Suverană” SRL ; dir., red.-şef : Ion Berlinski; red.-şef adjunct : Vlad Loghin. – 1924 - . - Chişinău, 2016 - . - Apare 4 ori pe săptămână. – Informaţii suplimentare: www.moldova- suverana.md. Revista Română de Biblioteconomie şi Știinţa Informării / dir.: Mircea Regneală ; red.-şef : Angela Repanovici ; redacţia : Asociaţia Bibliotecarilor din România. – Bucureşti, 2016 - . - Ed. trimestrială. – ISSN 1841-1940. – Informaţii suplimentare: http://abr.org.ro/www.abr.org.ro/rrbsi.html . Timpul de dimineaţă: ziar naţional / fondator : Constantin Tănase; red.-şef coord.: Silviu Tănase. - 2001 - . - Chişinău, 2016 - . – 32 p. - Ed. săpt. – ISSN 1857-2472. – Informaţii suplimentare: http://www.timpul.md. Комсомольская правда Молдова : газ. / учредитель : ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» ; гл. ред., ген. дир.: В. Сунгоркин ; red. regională şi ed.: SC
  5. 5. «Комсомольская правда – Басарабия» SRL ; гл. ред. : А. Ганелин. – 1925 - . - Chişinău, 2016. – 6/săpt. - Informaţii suplimentare: www.kp.md. Научные и технические библиотеки : ежемес. сб. по вопр. теории и практики библ. дела / Министерство образования и науки Рос. Федерации, Гос. публичная науч.- техническая библиотека ; гл. ред.: Яков Шрайберг. – 1961 - . - Москва, 2016 - . - Ежемес. изд. - ISSN 0130-9765. – Informaţii suplimentare: http://www.gpntb.ru/ntb/. Экономическое обозрение : газ. / учредитель : "ЛОГОС ПРЕСС" S.A. ; гл. ред.: Сергей Мишин. – 1990 - . - Chişinău, 2016. - Еженед. изд. – Informaţii suplimentare: http://logos.press.md/. Elaborat: Ana Busuioc Redacţie bibliografică. L. Corghenci

×