Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program symposia 2017

155 views

Published on

Program symposia 2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Program symposia 2017

  1. 1. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA Ediţia a 9-a, 24 februarie 2017 (cu participare internaţională) „BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: LABORATOR UPD@TE v3.0” Aula Magnifică ULIM (bloc 3, etaj 4) 9.00 – 9.30 Înregistrarea participanţilor 9.30 – 10.15 Cuvânt de deschidere. Mesaje de salut din partea invitaţilor oficiali (moderator: Irina Cerneauscaite) 10.30 – 13.00 Comunicări în plen Elena PINTILEI, Ludmila CORGHENCI, Veronica BORŞ, Biblioteca Naţionala a Republicii Moldova. Biblioteca Naţionala a Republicii Moldova: poziţionare strategică privind consolidarea Sistemului Naţional de Biblioteci Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, nevoie continuă în societatea informa ionalăț (conferinţă on-line) Valentina CHITOROAGĂ, Camera Naţională a Cărţii din Moldova. Producţia editorială în 2016 în Republica Moldova: indicatori statistici şi logistici Lilia TCACI, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”. Tehnologiile mobile: noi oportunită i de modernizare pentru biblioteciț Vitalie RAILEANU, dr., Biblioteca "Onisifor Ghibu", poet, critic literar. Biblioteca mileniului III. 13.00 – 13.30 Pauză
  2. 2. 13.30 – 15.00 Atelierul nr. 1: Bibliotecile universitare: experienţe şi inovaţii Ludmila COADĂ, dr., conf. univ., director al Şcolii Doctorale Știin eț Umaniste, Politice și ale Comunicării, ULIM. Proiectul INOTLES Tempus: contribuţii la crearea unei baze materiale pentru asigurarea procesului de predare-învatare inovativă (a Studiilor Europene) Valentina TOPALO, Biblioteca Ştiintifică USARB. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB. Ghenadie Râbacov, ULIM. Digitalizarea învă ământului: o provocare pentruț bibliotecile universitare Victoria TOMA, Maria VATAMANU, Biblioteca UNEFS. Biblioteca universitară - oportunităţi de integrare instituţională Marcel BÂLICI, lector univ., Departamentul Studenţi Străini, ULIM Formarea Competenţelor Digitale în baza Cadrului European Web. 3.0 Irina CERNEAUSCAITE, Departamentul Informaţional Biblioteconomic. Reuşitele Centrului de Informare al Uniunii Europene în cadrul ULIM (CIUE ULIM), pe parcursul anului 2016 Vadic RAŢĂ, Facultatea Drept, ULIM. Rolul DIB în viaţa de student. 15.00 – 16.30 Atelierul nr. 2 DIB: Laborator Upd@te v. 3.0 Irina CERNEAUSCAITE, Contribuţiile DIB în procesul de cercetare universitară Tatiana GANGAN, Gestionarea şi promovarea imaginii DIB: PR, comunicare, instrumente de marketing Stanislav CARAMAN, Ana BUSUIOC, Automatizarea şi optimizarea site-ului DIB: de la v1.0. la v2.0. Ana BUSUIOC, Publicaţiile instituţionale - o dimensiune importantă în dezvoltarea resurselor documentare Natalia GHIMPU, Etnografia comunicării biblio-universitare în sprinul procesului educaţional 16.30 – 17.00 Discuţii, concluzii, finalităţi. Înmânarea certificatelor de participare. 17.00 – 17.30 Pauză

×