Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program Enkomion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus

9 views

Published on

Enkomion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Program Enkomion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus

  1. 1. PROGRAM Cuvânt de deschidere: Ilian GALBEN, conf. dr.,Rector ULIM Moderatori: Carolina DODU-SAVCA, conf. dr., Decan Facultatea Litere, ULIM Victor UNTILĂ, conf. dr., Director ICFI, ULIM  „Parcursul intelectual al prof. univ. dr. hab. Elena Prus” Victor UNTILĂ, conf. dr., Director Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, ULIM  Lansare volum omagial „ENKÓMION PENTRU EDIFICIILE FILOLOGICE ALE ELENEI PRUS” (Chișinău, ULIM, 2019) Prezintă: Irina BOTNARU, Director Departamentul Informațional Biblioteconomic; Ion MANOLI, prof. univ. dr. hab., Șef Catedră Filologie Romanică „Petru Roşca”, ULIM  Lansare volum Elena PRUS. „NOBELUL PENTRU LITERATURĂ CA PATRIMONIU GEOCULTURAL” (Iași, „Cartea Românească Educațional”, 2019) Prezintă: Paul GORBAN, conf. dr., Director Editura „Cartea Românească Educațional”, Iași; Tatiana CIOCOI, conf. dr. hab., Șef CȘD, Facultatea Litere, Universitatea de Stat din Moldova Mesaje  Acad. Ion TIGHINEANU, Președinte Academia de Științe a Moldovei  Acad. Mihai CIMPOI, Academia de Științe a Moldovei  Acad. Nicolae DABIJA, Redactor-șef „Literatura și arta”  Serge CASSERI, Prim Consilier și Consilier pentru cooperare și acțiune culturală, Ambasada Franței în RM  Arcadie SUCEVEANU, Președinte Uniunea Scriitorilor din Moldova  Nadejda VELIȘCO, Șef Direcția Politici în domeniul învățământului superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  Andrei CHICIUC, conf. dr. ing., Președinte ANACEC  Vasile BURLUI, prof. dr., Președinte Universitatea „Apollonia”, Iași  Nicolae CHICUȘ, prof. dr., Rector UPS „Ion Creangă”  Constantin MANOLACHE, prof. dr. hab, Director Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” (Institut), AȘM 17:00 Cocktail
  2. 2. Demersul analitic al Elenei Prus, impunător prin substanţă şi cuprindere, ia în dezbatere fenomene şi personalităţi ale literaturii universale, surprinse prioritar sub aspect intercultural şi interdisciplinar. Determinate de contextul multicultural în care suntem angajaţi la ora actuală a europenizării şi mondializării, a dialogului valoric, care sensibilizează problema identităţilor şi factorilor de risc ai globalizării, studiile Elenei Prus se înscriu organic în contextul dezbaterilor de azi – filosofice, sociologice, culturale, economice şi de altă natură – despre identitatea valorică în condiţiile proceselor integrării. Prin cărțile sale construiește o Europă a culturilor, o deschidere spre lume, lumea occidentală în primul rând, făcând din corelaţia naţional-universal o preocupare specifică. În ansamblu, volumele Elenei Prus prezintă calităţi exegetice şi o acribie filologică remarcabilă, care impun o cercetătoare serios afirmată. Acad. Mihai CIMPOI Elena Prus a eu le grand mérite de s’attaquer { décrire un mythe moderne. Les mythes anciens de l’aire indo-européenne, on les connaît, ils ont été décrits, racontés, glosés, transposés par la littérature, les diverses sciences et par l’art depuis l’Antiquité (pensons { Ovide) jusqu’{ nos jours (voir le mythe d’Œdipe, pour ne citer que l’un des plus célèbres). […] En revanche, la littérature est beaucoup plus rare concernant les mythes modernes, notions et corpus plus flous qui paraissent plus difficiles à cerner, à décrire et à interpréter, plus complexes, parfois plus évanescents, plus « diffus », car jouant sur des supports très divers, soumis à des contraintes et des avatars économiques et culturels plus nombreux, et à obsolescence plus rapide. Le mythe de la « parisienne » est de ceux-l{. Elena Prus s’attache { en cartographier les origines, les raisons, les incarnations, les variantes, ce qui n’est pas simple tant il faut démêler les divers paramètres qui construisent et définissent le mythe, ensemble diffus et réajustable de stéréotypes narratifs et idéologiques élaborés dans des endroits divers de la culture d’une époque, et élaborés par des acteurs sociaux divers (la littérature, la mode, la politique) et sur des supports divers, matériels (la presse, le livre, l’image), humains (les « modèles ») ou immatériels (l’opinion). Un très beau travail de cartographie culturelle. Philippe HAMON, Dr. Professeur émérite, Université Nouvelle Sorbonne, Paris

×